Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Belgisch terrorisme expert, Yab Yum & Hells Angels!

Belgisch terrorisme expert, Yab Yum & Hells Angels!

Herbeleven we de periode van de Beurskrach uit 1929 en de langdurige Grote Depressie uit de dertiger jaren van vorige eeuw ? (1) Veel wijst er op. De huidige financieel – economische crisis zou deze van die jaren nog kunnen overtreffen. (2) De dertiger jaren van vorige eeuw waren ook in België die van financiële, economische, politieke schandalen die de mensen deden kotsen van de “democratie”. Anti democratische bewegingen en rechts populistische partijen à la VB, LDD en N-VA vonden een voedingsbodem in deze kapitalistische en imperialistische degeneratie die met de Tweede Wereldoorlog, tientallen miljoenen doden,waarvan twintig miljoen Sovjet soldaten en burgers, tijdelijk haar beslag kreeg.(3) In België en in Vlaanderen was de collaboratie met de nazi’s wijd verspreidt door fascistische organisaties als REX en het Vlaams Nationaal Verbond (VNV). Dat laatste zou al in de veertiger jaren opnieuw een baken worden voor extreem rechts, de Volksunie en later het racistische Vlaams Blok – Belang.(4)

“Zakenmannen”…

Bij die toenmalige schandalen waren “de hoogste gelederen” betrokken, was elke moraal vanwege de rijken afwezig. Zo ze die al ooit hadden. Ook de voorbije weken, maanden, jaren zou België door mekaar geschud moeten zijn van verontwaardiging. Zou… Zowel Lernout en Hauspie als de brutale manipulaties van Fortis, Dexia en andere banken, Beaulieu veroorzaakten niet meer dan wat deining in de gemoederen. En het vreemde fenomeen dat het profitariaat van de couponnekes knippers op een Fortis vergadering zowaar revolutionaire allures kreeg. Wat vooral goede TV opleverde. Te langzaam begrijpt men dat deze crisis massale werkloosheid en armoede in petto heeft. En dat deze met veel geld in hun bordelen blijven feesten.

De schaamteloos rijke en zichzelf onaantastbaar voelende milieus die deze crisissen veroorzaken, demonstreren al van af het Romeinse Rijk, over de krankzinnige veertiende eeuw tot nu een moraal die steunt op oeverloos bezit, brutale macht en de belangrijkste drijfveer van het bestaan: Seks. Prostituees noemen hun betere klanten “zakenmannen”, waar ze iets meer aan verdienen omdat deze iets meer verwachten.

Prostituees kennen de zwakheden van deze “zakenmannen” en niet zelden werden deze hiermede gechanteerd. Onze Italiaanse vriend, de extreem rechtse Premier Berlusconi mag met voorsprong een reïncarnatie uit de dertiger jaren heten. Zijn machtswellust, vernietiger van de democratische verworvenheden én seksuele geobsedeerdheid voor jonge meisjes, deden zijn eigen vrouw op de vlucht slaan. Op een vergelijkbare figuur in België en Vlaanderen is het nog even wachten.

Heren van stand

Toch zijn er kandidaten in spe. Slechts enkele worden verplicht hun ondergronds leventje te onthullen. Vooral omdat prostituees zich aan hun eeuwenoude code van geheimhouding houden, geen namen verklappen. En dat is goed. De strapatsen van hun klanten zijn hoogstens intern interessant voor een roddeltje op een terrasje na gedane arbeid. Soms loopt het mis…

“Zakenmannen” hebben ook hun behoeften en geheimpjes. Daar is niets mis mee. Het wordt wel bedenkelijk wanneer ze het ene niet meer van het àndere weten te onderscheiden. Neem nu de heer Dirk Merckx en zijn voormalige boezemvriend Koen Blyweert. Geen gewone gasten. Heren van stand met geld en macht. Veel macht. Je kon er de voorbije weken niet naast kijken. Bovenop de aangroeiende berg financiële schandalen, vermoedens van corruptie en pogingen het deksel op de pot te houden, kregen we er een pak seks bovenop. Dankzij beide heren.

Samen met mijn vrienden wroet ik graag in de stront. Daar zijn juweeltjes te vinden. In augustus 2008 publiceerde ik hier een stuk waarin het indertijd actuele werk van de Antwerpse stadsarcheoloog bekritiseerd werd. Hij is daar nog niet goed van en wil dat ik dat artikel op het gehele Internet verwijder. Een gekende “eis” waarop ik niet inga, zelfs al moest het technisch kunnen. Zijn verzoek ruikt naar censuur, terwijl de brave man slechts wat onbeleefdheid verweten wordt.

Geld ? Vreten ?

Het wordt in dat artikel pas echt leuk wanneer… Koen Blyweert en zijn NV Blyweert ter sprake komen. Een stel dakloze krakers van het DAK (5) waren niet van plan een paar panden achter het Vleeshuis en de Grote Markt te verlaten vooraleer de stedelijke archeologische dienst daar mocht wroeten naar juweeltjes. Vooraleer de betonmolens zouden dreunen en die belangrijke archeologische site voor altijd vernietigd worden. De krakers wonnen, zij het niet zonder strijd en nieuwe ervaringen rijker. Bijvoorbeeld over de “onderhandelingstactiek” van heren in Armani pakken.

Citaat uit dat artikel op Indymedia.be: “De heren beheerders van projectontwikkelaar Blyweert nv, een mega firma, stelden de krakers bij het genot van een vieze tas lauwe thee en een joint in hun kraakpand eerst voor een fikse som geld in ontvangst te nemen voor hun “goede werk” met daklozen. Wat deze gedecideerd weigerden. Dan om samen met deze hardwerkende Vlamingen eens uitgebreid te gaan vreten in een duur restaurant. Wat deze met afschuw afsloegen. Tenslotte daagden ze hen voor de vrederechter…” Het DAK won deze actie. Lees: “Godsgeschenk” (6). Tot hier de NV Blyweert van Koen Blyweert. Telg uit een mooie Oost – Vlaamse boerenfamilie met een collaborerend Moffen reukje. “Zij kwamen uit het land van Waas…” Klaar om bij een splitsing van België de mensen volksgetrouw in de tang te nemen.

Brusselse justitie.

De heer Dirk Merckx is andere koek. De Standaard van 26/09/09 : “Eerste substituut procureur-des-konings Dirk Meters is sinds 2006 weg bij het Brussels parket. Hij werkt sinds 1 november van dat jaar als expert in terrorismepreventie voor de Verenigde Naties in Wenen. Daar staat hij aan het hoofd van de Middle East and North Africa Branch van Terrorism Prevention Branch (TPB) van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)”… Een hele mond vol.

Met zo’n gasten aan het roer van de vrije wereld moet Bin Laden wel beven. Dirk Merckx was bij het Brusselse parket een aantal jaren hoofd van de financiële sectie en behandelde het maar niet af rakend corruptie dossier Beaulieu en (“Boer”) Jan De Clerck. Tot daar bestaat het vermoeden dat deze Belgische terreurexpert zonder doodzonden was. Vermoeden… Want zijn leventje wordt nu uitgespit door het parket.

Dirk Merckx had wat relaties met … Koen Blyweert, van de NV Blyweert. Een NV en familie die reeds in allerlei onfrisse zaakjes betrokken was, veroordeeld werd, lustig doorgaat, zowat de grootste vastgoedfirma van het land is en van diep katholieke, extreem rechtse, separatistische Vlaamse oorsprong, met pastoors, tante nonnetjes in “onze Congo”, boeren en hardwerkende ondernemers zoals Vlaams Minister Philippe Muyters (N-VA) ze graag heeft.(7)

Foutje, “Vader en moeder”.

Het is deze Koen Blyweert, bekend bij die Antwerpse krakers die zijn chique kantoor met rondborstige medewerksters aan de Scheldekaaien binnenvielen, die er in gelukte terreurexpert Dirk Merckx in de prostitutie tent Yab Yum in Amsterdam binnen te lokken. Onze magistraat beseft nu pas dat,dat een foutje was. Had hij zich in een kraakpand laten zien, tot daar toe. Hij kon altijd beweren daar extremisten – terroristen op het spoor te zijn. Maar de Yab Yum !

Yab Yum staat voor “vader en moeder” in het Sanscriet. Hadden Dirk en Koen behoefte aan wat huiselijke warmte ? Zie je meer bij klanten van hoeren. Of liepen ze gewoon, zoals een vriendin van me het uitdrukt: “Hun pietje achterna” ? Of fungeerde dat bordeel ook voor hen als maffia nest ? “Vader en moeder” deden begin dit jaar verplicht de deuren definitief dicht. Na een lange procedure die eindigde voor de Nederlandse Raad van State.(8)

De Yab Yum was voor de Brusselse en Vlaamse juridische en financiële fine fleur geen gelukkige gok. Het was inderdaad één van de duurste hoerenkoten in Amsterdam en verre omgeving. Jan met de Pet kwam er met zijn maandloon niet rond. Ook “eerste-substituut-des-konings“ Dirk Merckx blijkbaar niet. Hij gebruikte daarvoor de betaalkaart van Koen Blyweert en liet zich door diens chauffeur naar het pretpark voeren. De Standaard deed dit verhaal fijntjes uit de doeken. Wij vervolledigen een ietsje.

“Blyweert misbruikte me…”

Aan De Standaard wist hij in tranen te stamelen: “Die zaak-Blyweert verknalt al twaalf jaar lang mijn leven. Het is alsof al die jaren dat ik keihard heb gewerkt op het Brusselse parket niet meer meetellen. Er is al een tuchtonderzoek tegen mij geweest, zowel in de zaak – Senelle als in de zaak – Blyweert. Ik heb alles uitgelegd aan de procureur en de procureur – generaal…” Die een lichte tuchtstraf voldoende achtten en hem naar Wenen…promoveerde. En, natuurlijk, hij “regelde” niets voor Koen Blyweert.

De terrorisme expert is echter niet helemaal zeker. Is dit een halve bekentenis ? : “Ik had niet naar de Yab Yum in Amsterdam moeten rijden met zijn chauffeur. Dat was onverstandig. Achteraf bekeken zie ik ook wel in dat Blijweert me heeft misbruikt of dat toch heeft geprobeerd op een zwak moment in mijn leven, toen ik alleen was…”

De clan Blyweert is niet aan het eerste misbruik doodgevallen. Oudjes herinneren zich het “milieuboxen schandaal”. Gazet van Antwerpen heeft daarover een leuk dossier gemaakt. (9) Uit dat dossier: “Renaat Blyweert overleed in 1996. Zoon Koen vloog in oktober 2001 in de cel op verdenking van een grootschalige BTW-carousel met GSM’s”. In de Amsterdamse Yab Yum, bij “vader en moeder” was de Brusselse vijand van Bin Laden wellicht wat minder eenzaam. Koen Blyweert betaalde voor hun neukpartijen. Wat vroeg hij in ruil ? Misschien toch een ietsje “misbruik” in treurige tijden, reeds jaren geleden ? Hij had ervaring. Ook met de cel.

De Yab Yum is sedert begin dit jaar definitief gesloten. In de hoogtijdagen, toen onze hoofdpersonen er rondspookten, was het al duidelijk dat het om een zwaar crimineel drugspand ging waar een beetje chantage met foto’s en video de normaalste zaak was. Dat een Blyweert zich daar goed voelde, bon. Dat een latere zogenaamde Belgische terrorisme expert zich daar binnen waagde is krankiorum. Dat zo’n figuur nog steeds in dienst is van de Belgische staat of er nauw verwant mee is, doet vermoedens rijzen.

Hells Angels !

Als afronder; die Yab Yum, een luxebordeel in een statig pand, was in werkelijkheid in handen van…de Hells Angels ! Citaat uit het Nederlandse Parool van 4/11/08 : “Centraal in de procedure stond de beweerde betrokkenheid van de Hells Angels bij de seksclub. De gemeente zegt dat de Angels de zaak feitelijk in handen hebben sinds de club in 1999 van Theo Heuft is afgeperst. De seksclub was decennia eigendom van oprichter Theo Heuft. Hij moest het bordeel in 1999 echter afstaan nadat hij was afgeperst door de topcriminelen Sam Klepper en Johnny Mieremet”.

Het diep katholieke “Vlaamsche Heir” van Koen Blyweert en de Brusselse bon monde van Dirk Merckx hand in hand naar de Hollandse hoeren. Wanneer de NV Blyweert ons, het Dak, nog eens een deal “voor het goede doel” voorstelt…Neen, bedankt!

1 – “Grote Depressie” – http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Depressie .

2 - Zoek op Indymedia.be op “Financieel economische crisis” voor artikelen.

3 - “WO II” – http://www.geschiedenisvoorkinderen.nl/eeuw/wo2inwereld.htm .

4 - “Collaboratie” – http://nl.wikipedia.org/wiki/Collaboratie .

5 - “Dak” – http://www.daklozenaktiekomitee.eu .

6 - “Godsgeschenk” – http://www.indymedia.be/en/node/28944 .

7 - “Site Blyweert” – http://blog.seniorennet.be/blyweert/archief.php?ID=69

8 - “Yab Yum” – http://nl.wikipedia.org/wiki/Yab_Yum .

9 - “De milieubox – affaire” – http://asp.gva.be/dossiers/-m/milieubox/dossier.asp

Met dank voor dit

Met dank voor dit artikel!
we zijn een naif stelletje ukkels op deze planeet
Human race get of your knees!

Yab Yum en corruptie