Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Beroepsverbod voor Luk Vervaet?

Beroepsverbod voor Luk Vervaet?

Luk Vervaet, leraar Nederlands in de gevangenis van Sint-Gillis, is zonder enige uitleg sinds 10 augustus de toegang geweigerd tot alle Belgische gevangenissen; 'om veiligheidsredenen'. Wat die precies inhouden, is hem een maand later nog altijd niet meegedeeld.

vervaet.jpg

Maken soms zijn lastige vragen en talloze opiniestukken over wantoestanden in de Belgische gevangenissen hem tot een veiligheidsrisico? Of zijn inzet rond de zaak Bahar Kimyongür (lid van Turkse extreemlinkse organisatie DHKP-C, voor het gerecht gedaagd op verdenking van terrorisme, red.)? Of eerder zijn bezoeken aan ex-voetballer (en veroordeelde terrorist, red.) Nisar Trabelsi?

De publieke opinie weet van de overbevolking en de bijhorende wantoestanden in de Belgische gevangenissen, die ook in internationale rapporten steevast worden gehekeld, maar we kunnen vermoeden dat menige verantwoordelijke niet zit te wachten op nog een aanklacht meer. En wie bovendien de 'gevangenissen in de gevangenissen' aankaart, de high security prisons die na 9/11 uit Amerika ook naar België zijn overgewaaid, wordt wellicht haast vanzelf persona non grata.

We kunnen begrijpen dat de overheid nerveus is geworden na zoveel ontsnappingen, maar de grond van de zaak is dat Vervaet als mensenrechtenactivist voor gevangenen een lastpak en een ongewenste klokkenluider is. Het schimmig etiket 'veiligheidsredenen' is in het huidige klimaat van 'de strijd tegen het terrorisme' een perfect alibi om hem te treffen en, wie weet, een toontje lager te doen zingen.

Vervaet hangt immers een ontslag boven het hoofd omdat zijn werkgever vzw Adeppi, die onderwijs in gevangenissen organiseert, afhankelijk is van de goodwill van de gevangenisdirecties en de Belgische penitentiaire overheid. De gevangenisdirecties kunnen, al dan niet onder druk van hogerhand, van vandaag op morgen beslissen dat de lessen Nederlands niet meer hoeven en zo rechtstreeks Vervaets werkgever treffen.

Voor wie van terrorisme wordt verdacht, gelden de normale wetten niet meer: men mag onmenselijk en vernederend worden behandeld of uitgeleverd aan staten die het niet nauw nemen met het internationaal humanitair recht. Zo zal België Nisar Trabelsi uitleveren aan de VS en scheelde het geen haar of werd Bahar Kimyongür, geboren en getogen Belg, via Nederland aan Turkije uitgeleverd. Wie met terrorismeverdachten omgaat of hun basisrechten verdedigt, is echter blijkbaar ook verdacht, zo leert de schorsing van Luk Vervaet.

De ironie wil dat Vervaet stichtend lid is van het pluralistisch samengestelde Platform voor Vrije meningsuiting en nu zelf een slachtoffer dreigt te worden van 'de jacht op activisten' die het Platform al herhaaldelijk aan de kaak heeft gesteld (zoals naar aanleiding van de klacht van Electrabel tegen Greenpeace voor bendevorming). Het kan gewoon niet dat iemand die een overheid herinnert aan elementaire rechtsregels dreigt te worden gebroodroofd: dit is een democratische rechtsstaat onwaardig. Helaas is Vervaet geen alleenstaand geval. De publieke opinie dient te beseffen dat in de nasleep van 9/11 een klimaat is ontstaan waarin elke activist, elke ngo, elke vakbond, elke kritische intellectueel kan geviseerd worden. Daarom protesteren wij met klem tegen het Berufsverbot dat Vervaet boven het hoofd hangt. Wij vragen dat zijn schorsing onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt en dat Adeppi voorlopig niet overgaat tot ontslag.

Namens het Platform voor Vrije Meningsuiting: prof. dr. Lieven De Cauter (cultuurfilosoof, RITS/Kuleuven), prof. dr. Jean Bricmont (fysicus, UCL), Christophe Callewaert (Indymedia.be), Caroline Coopers (algemeen secretaris Vlaams ABVV), Ludo De Brabander (vzw Vrede), Stephan Galon (Hoofd international departement ABVV), Michel Genet (Algemeen Directeur Greenpeace Belgium), Eric Goeman (Woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000), prof. dr. Rudi Laermans (socioloog, KU Leuven).

Medeondertekenaars: Arnaut Karel, antropoloog, UGent
Bauwens Ginette, filosofe, filosofische kring Aurora 
Beyens Kristel, prof dr, criminologie, VUBrussel
Bracke Sarah, prof dr, godsdienstsocioloog, KULeuven
Brion Fabienne, prof dr, criminologie, UCLouvain
Brissa Didier, altermondialiste mise sur écoute en 2001, UAG
Brohée Fabienne, enseignante, EEPSIS Horrues
Casteels Dirk, interprofessioneel ACV-militant
Choua Saddie, filmmaakster
Cornil Jean, député fédéral PS
De Backer Leen, curator, M HKA 
De Boos Elfi, leraar ncz
De Fossé Ronnie, ir, informaticus
De Ley Herman, em.prof. Ugent
de Vries Alec, philosophe
De Vuyst Hildegard, dramaturg KVS
De Witte Ludo, auteur
Delmotte Paul, professeur dr.
Derriche Ouardia, militante des droits humains
Devillé Aleidis, socioloog, K.U.Leuven.
Dille Koen, lid nationaal bestuur Masereelfonds
Dupont Peter, journalist, lektor journalistiek
Fadil Nadia, postdoctoraal onderzoekster sociologie, KULeuven
Fautré Sarah, bénévole à Radio Panik Bruxelles
Fernandez Alvarez Serge, lid LCR, vakbondsafgevaardigde CSC-Transcom Poste
Gay Cristina, Une Autre Gauche
Genot Zoé, députée fédérale ECOLO Bxl-H-V
Gordon Avery F., Prof, Depart of Sociology, Univ of California, Santa Barbara.
Hamidi Malika, doctorante EHESS
Hermans Sarah, huisarts
Houtart François, prof. ém. de l'UCLouvain
Jacobs Dirk, hoogleraar sociologie, ULBruxelles
Lauwaert Dirk, schrijver
Liénard Bénédicte, cinéaste
Mestrum Francine, lector ULBruxelles
Nicolas François, compositeur, chercheur associé à l'Ens et à l'Ircam
Oosterlinck Stijn, ASRO, Kuleuven
Pataer Paul, voorzitter Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Pauwels Dirk, kinesitherapeut - manueel therapeut – ergonoom
Riera Ataulfo, LCR, assistant parlementaire
Roels Frank, em. prof, Universiteit Gent
Roland Michel, prof médecine générale et médecine sociale ULBruxelles
Saïdi Nordine, Egalité, Mouvement Citoyen Palestine
Schomblond Christiane, chargée de cours honoraire de l'ULBruxelles
Swyngedouw Erik, sociaal geograaf, Manchester University
Terryn Peter, jeugdwerker, vzw Chicago.
Tindemans Klaas, professor RITS
Van Damme Mieke, copywriter
van den Berghe Gie, prof, ethicus, Universiteit Gent
Van der Vorst Leen, coördinator IPSOC-Bijscholing
van Dijck Geert, houtbewerker
van Hemeldonck Marijke, ere-europees parlementslid SPa
Van Nieuwenhove Saskia, journaliste
Vanden Bavière Paul, journalist Uitpers
Vanderveken Mark, Commission de surveillance Forest-Berkendael-Sint-Gillis
Vanhaesebrouck Karel, Universiteit Maastricht, Rits
Vanmol Erwin, huiscartoonist Knack
Vercruyssen Frank, acteur, TG Stan
Vindevogel Denise, cinéaste
Walters Lorne, chercheur indépendant
Willaert Dominique, Victoria Deluxe
Zahidi Karim, UAntwerpen/Universiteit Gent

mooi

Oef,mooi initiatief tegen een ondemocratische maatregel dat eens te meer veel zegt over onze zogezegde democratie .

Ondertekenen

vermits ik nergens een ondertekeningsbrief vond,bij deze :-)

ondertekenen

Ik zet graag mijn krabbel voor: vrijheid van meningsuiting, verdediging van mensenrechten (ook al zijn dit gevangenen en terroristen! -zijn dit dan geen mensen meer?-) en voor degenen die hiervoor strijden. Plus, ik vind dat lessen Nederlands écht nodig zijn, ook in gevangenissen!
Valerie R.