Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Dag van de Sociale Huurder

Dag van de Sociale Huurder

"PASH: 10 jaar bewonersparticipatie in de sociale huusvesting te Antwerpen!"

Dag van de Sociale Huurder
Zaterdag 24 oktober '09 van 14u tot 18u
Vergadercentrum 'De Stroming', Nationalestraat, 111 te 2000-Antwerpen

"PASH: 10 jaar bewonersparticipatie in de sociale huisvesting te Antwerpen!"

Het PASH (Platform Antwerpse Sociale Huurders) nodigt alle sociale huurders en geïnteresseerde uit op de zesde editie van hun jaarlijkse
Dag van de Sociale Huurder.

Deze vindt plaats op zaterdag 24 oktober vanaf 13.30u in Vergadercentrum "De Stroming" Nationalestraat, 111 te 2000-Antwerpen
(trams 4 en 8, gratis parking).

Inkom is gratis. Iedereen is van harte welkom !

Programma:
14u00: Openingsrede Schepen van Wonen
14u15: De Grote PASH show
17u00 - 18u00: Slot en receptie

Ook dit jaar is de Dag van de Sociale Huurder een ontspannende dag voor het hele
gezin, een gezellig samenzijn en een beloning voor de inzet van de vele vrijwilligers.

Reeds tien jaar springt PASH in de bres voor de rechten en de belangen van àlle sociale
huurders in Antwerpen. PASH bestaat uit meer dan 20 bewonersverenigingen en een
dertigtal individuele sociale huurders, en is nog steeds groeiende. Iedere huurdersgroep
werkt rond haar eigen wijk, in eigen tempo en met eigen specifieke invalshoek. De
bewonersgroepen hebben een afvaardiging in het PASH.

PASH verleent steun aan sociale huurders en bewonersgroepen die met problemen
zitten; geeft informatie aan bewoners en organiseert werkgroepen rond specifieke
thema's voor de sociale huisvesting (huurprijzen, sociaal huurbesluit, veiligheid,
renovaties, instroom en begeleiding, Vlaamse Wooncode, ...). Via PASH hebben onze
bewonersgroepen contact met bewonersbelangenorganisaties in Vlaanderen, waaronder
VIVAS, België en het buitenland.

Met hun jarenlange eerstehandservaring zijn de actieve sociale huurders in staat het
beleid rond sociaal wonen mee vorm te geven.

Deze werking van PASH gebeurt al jaren in dialoog, of beter gezegd in trialoog, met
enerzijds de Schepen van Wonen van de stad Antwerpen, Leen Verbist, en anderzijds de
sociale huisvestingsmaatschappijen: fusiemaatschappij Woonhaven, ABC cvba en De
Ideale Woning (DIW).

Op de Dag van de Sociale Huurder zal Schepen Leen Verbist PASH in de bloemetjes
zetten en meer uitleg geven over het Antwerps woonbeleid en het "Driehoeksoverleg"
tussen PASH, de SHM's en de stad.
Dan volgt de spetterende "De Grote PASH Show", waarbij publiek, diensten én
bewonersgroepen samen op een wervelende, interactieve én dynamische manier het
splinternieuwe "Sociale Woning in-zicht" spel ( Raf Van Gompel, bewonersgroep Nieuw
Dak, Genk) spelen. De Knotsgekke moderator is de onvolprezen Johan Van Mechelen.

De muzikale omlijsting gebeurt door Dixieland Street band, met aansluitend een
receptie. Doorlopend is een tentoonstelling te bekijken rond 10 jaar PASH. De inhoud
ervan zal in het voorjaar 2010 in boekvorm uitgebracht worden. Voor de allerkleinsten is
er kinderanimatie voorzien.

Contactgegevens:

PASH

Patriottenstraat, 62
2600 Berchem
pashcontact@gmail.com