Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Dring! aan de Ring - verbreding Brusselse Ring?

Dring! aan de Ring - verbreding Brusselse Ring?

Zaterdag 10 oktober organiseerde JNM in Vilvoorde een actie tegen de geplande verbreding van de Brusselse Ring en voor duurzame alternatieven. Niet alleen in Antwerpen is er dus verzet tegen grote weginfrastructuurwerken...

Zie je geen videospeler? Kijk dan even na of:

  1. De Flash-player (versie 9) is geïnstalleerd op je computer. De player kan je gratis downloaden op http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
  2. Javascript is geactiveerd in je browser.

Download: dring ad ring.MP4  (37.55 MB)

Water bij de wijn

Los staand van het goede initiatief van deze beweging om de ontransparantheid tegen te gaan van de regering, zou een advies van hoe het beter kan mijn inziens nog meer appreciatie oproepen.

Een ja kan je vragen, een nee kan je krijgen. En als er maar genoeg mensen neen zeggen, is dit land inderdaad gedoemd tot immobilisme, net als de ring van Brussel.

Naar mijn mening zou een project gezamenlijk met milieuverenigingen, openbaar vervoer en overheid een mobiliteitsplan voor Brussel samen kunnen verdeddigen?

Vb: Brussel gedeeltelijk autovrij maken met als gevolg minder mensen die naar Brussel pendelen, en dus al iets minder verkeer. Enorme parkings aan de rand van Brussel, waarvoor ook milieuverenigingen offers voor moeten maken, met een goed gëorganiseerd openbaar vervoer naar de binnenstad. En indien dit niet zou voldoen, want je moet de mensen die elke dag in de file staan ook verstaan, een verbreding van de ring tot maximum een vierde rijvak als dit dan ook op de E40 uitgevoerd word, anders worden enkel de knelpunten verlegd. Want minder file is ook beter voor het milieu.

Samen kunnen we het veranderen.

Zeg dus niet steeds neen, maar af en toe ook eens misschien!

Maar dan moeten we eerst blijven vechten voor een transparanter beleid, waar ieder gemotiveerd iemand die zich wil interesseren, zijn steentje tot een goed beleid kan bijdragen.

Antwoord: water bij de wijn

Beste Cedric,

Wij zijn het er mee eens dat de files op de R0 een groot probleem zijn. Voor de economie, voor het milieu en voor het psychologisch welzijn van de mens (niemand wordt vrolijk van in een file te staan).

Wat je voorstelt, alternatieven formuleren en uitwerken, gebeurt al. Modal shift, een platform van Vlaamse en Brusselse milieuverenigingen, heeft al heel veel alternatieven geformuleerd. (Gedeeltelijke) oplossingen die al in andere stedelijke gebieden hun haalbaarheid bewezen hebben. Met deze alternatieven zijn ze al naar de overheid gestapt. In december vorig jaar was hierover een hoorzitting in het Vlaams parlement waarin zij ongeveer een half uur het woord kregen. Met deze alternatieven hebben zij naar aanleiding van de regionale verkiezingen de alternatieven aan alle partijen kenbaar gemaakt. JNM en Modal shift (en vele andere verenigingen en burgers) hebben al gereageerd (vorige zomer) op de kennisgevensnota omtrent de milieu-effectenrapportage waarin we juist benadrukten dat de alternatieven moeten onderzocht worden.

Alternatieven zoals een goed (efficiënt en veilig) fietsnetwerk van rand naar Brussel; beter openbaar vervoer: (snellere realisatie van) gewestelijk treinexpressnetwerk, beter bus verbindingen met rand; anders rijden: 100 km/u,slimme kilometerheffing, carpoolen, snelle en veilige overstapmogelijkheden tussen eigen wagen en openbaar vervoer; Goederentransport via spoor- en waterwegen.

De alternatieven zijn ook klaar en duidelijk in de actie naar voor gekomen. Maar een heel belangrijk ander punt, wat ook in het filmpje aan bod komt, is: "politici, breng de mensen op de hoogte. het beleid dat jullie nu voeren is ontransparant. Geen enkele burger is van jullie plannen op de hoogte. Plannen die een enorme impact zullen hebben op de gezondheid van vele duizenden mensen".

Wij zeggen zeker niet steeds neen. Wij zeggen wel klaar en duidelijk NEEN tegen de huidige plannen van de Vlaamse regering om de ring quasi dubbel zo breed te maken.

En wij zeggen vooral: werk eerst de alternatieven uit alvorens meer rijbanen van beton te storten. En dat zegt u ook.

groetjes, Katrien

www.modalshift.be
www.jnm.be/brussel/ring

verbreding Brusselse Ring?

De verbreding van de Ring is een uiting van het steeds verder oprukkend collectivisme. De levenskwaliteit van de burger moet wijken voor het heil van het vaderland en dat zonder compensatie of tegemoetkoming. Het waardeverlies van de vele eigendommen veroorzaakt door beslissingen van de staat wordt niet gecompenseerd.