Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Antwerpse Dag van verzet tegen extreme armoede

Antwerpse Dag van verzet tegen extreme armoede

Nadat op zaterdag 17 oktober, de Werelddag van verzet tegen extreme Armoede, in diverse steden de schrijnende armoede onder de aandacht van de openbare opinie en beleidsmakers werd gebracht, was het gisteren 18 oktober de beurt aan Antwerpen.

PA188067_resize.JPG

In België zijn 5% van de mensen die werken arm. De Belgische regering verhoogde voorzichtig al enkele uitkeringen (voornamelijk de laagste pensioenen). Dat is niet voldoende. België is een rijk land. Het kan niet dat mensen voor hun dagelijks overleven schulden moeten maken en zo in een hopeloze schuldenspiraal terecht komen. Het kan niet dat mensen geen toegang hebben tot de meest elementaire voorzieningen zoals gezonde voeding, energie, gezondheidszorgen of kwaliteitsvolle huisvesting.

79 miljoen mensen in Europa leven in armoede. Zij moeten dagelijks onmenselijke keuzes maken in de trant van: “koop ik de schoolboeken voor mijn kind of toch maar eerst de medicijnen voor mezelf.”

Deze en andere hete hangijzers werden door verschillende Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen, onder de vorm van gespreksgroepen behandeld. De resultaten werden samengevat en door de moderator Wouter Hillaert aan beleidsmensen zoals Robert Voorhamme, Leen Verbist en Monica De Coninck voorgelegd.

PA188091_resize.JPG
PA188075_resize.JPG
PA188095_resize.JPG
PA188071_resize.JPG
PA188103_resize.JPG
PA188118_resize.JPG
PA188119_resize.JPG
PA188108_resize.JPG
PA188100_resize.JPG
PA188121_resize.JPG
PA188129_resize.JPG
PA188126_resize.JPG
PA188139_resize.JPG
PA188138_resize.JPG