Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Klimaatkoorts in Brussel

Klimaatkoorts in Brussel

Binnenkort bepaalt de EU haar standpunten voor de Klimaattop in Kopenhagen. Deze top zal beslissend zijn voor de toekomst van onze soort. Oxfam International is zich daarvan bewust en organiseerde daarom een EU Climate Hearing in het Europees Parlement. Europa heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld in het mondiaal klimaatbeleid, maar zal ze dat ook doen in Kopenhagen?

Arthur Runge Metzer, de hoofdonderhandelaar voor de Europese Commissie in de klimaatonderhandelingen, liet niet in zijn kaarten kijken en bleef zo vaag dat hij net zo goed had kunnen thuis blijven. Bernaditas Muller, die onderhandelt voor de G77 en China, was er duidelijk niet gerust in. In een interview met Indymedia.be verklaarde ze dat de industrielanden de verantwoordelijkheid van de klimaatverandering willen delen met de ontwikkelingslanden. Dat is niet fair omdat niet de arme landen de opwarming van de aarde veroorzaakt hebben.

Oxfam nodigde ook klimaatslachtoffers van India, Mali en Bangladesh uit naar het Europees Parlement. Uit hun getuigenissen bleek nog maar eens dat de klimaatverandering al volop zijn tol eist. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven jaarlijks 300.000 mensen aan de gevolgen van een opwarmende aarde.

Ook klimaatexpert en ondervoorzitter van het IPCC (VN-Klimaatpanel), Jean-Pascal van Ypersele, was aanwezig en kreeg het woord:

“Het IPCC -Intergovernental Panel on Climate Change- is een beetje als een dokter die na een onderzoek van 20 jaar tot de vaststelling komt dat zijn patiënt koorts heeft. Aanvankelijk waren er velen die beweerden dat daar geen sprake van was, maar nu zijn de feiten onweerlegbaar. Als goede arts ging het IPCC ook de oorzaken van de koorts na. Samen met een team van experten en wetenschappers onderzocht de dokter de ingewikkelde klimaatmechanismen en concludeerde dat de koorts een gevolg is van de accumulatie van broeikasgassen in de atmosfeer. Dat werd na elk evaluatierapport duidelijkelijker, evenals de menselijke oorzaak van de koorts.”

“CO2, het voornaamste broeikasgas, heeft een lange levensduur in de atmosfeer. Elke ton die vandaag uitgestoten wordt, blijft minstens 100 jaar hangen. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de koorts. 3/4 van de CO2 in de atmosfeer is afkomstig van industrielanden en slechts 1/4 van ontwikkelingslanden. Dat zegt veel over de verantwoordelijkheid bij de onderhandelingen.”

“Maar zoals een goede arts betaamt, zet de IPCC zijn onderzoekswerk verder. Als de koorts niet geneest, wat zullen de gevolgen zijn voor voedselproductie, waterbevoorrading, landbouw, gezondheid en economie?”

“We weten allemaal dat koorts gevaarlijk is voor het menselijk lichaam vanaf 39 graden, oftewel 2 graden boven onze lichaamstemperatuur. Maar uit de laatste cijfers leren we dat een temperatuurstijging van twee graden op aarde nog te veel is. Dat blijkt uit de talloze plaatselijke koortsaanvallen die zich voordoen wereldwijd. Kijk maar naar de enorme regenval in de Filipijnen een paar weken geleden of de 15.000 doden ten gevolge van droogte in de zomer van 2003 in Europa.Een gedegen adaptatiebeleid is belangrijk zodat de bestaande koorts niet verder toeneemt.”

“Om ook maar in de buurt van de 2 graden opwarming te blijven moeten de Annex-1 landen (dat zijn de rijke landen die verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, nvdr) hun emissies tussen de 25% en 40% reduceren tegen 2020. Tegen 2050 moet hun uitstoot gereduceerd zijn met 80 à 95% in vergelijking met 1990.”

“Het IPCC heeft ook becijferd dat de kosten lager liggen als we het klimaatprobleem nu aanpakken dan als we wachten en opdraaien voor de negatieve impact ervan. Voorkomen is beter dan genezen, weet de dokter. Maar daarvoor is politieke moed vereist.”

leogargouille

Gepost door leogargouille
21.10.2009

Tags