Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"800.000 Belgen gediscrimineerd wegens handicap die ze niet hebben"

"800.000 Belgen gediscrimineerd wegens handicap die ze niet hebben"

Bij nieuwsberichten op de sites van De Standaard en De Morgen zou eigenlijk een waarschuwing moeten staan. “Kan onzin bevatten”, of zoiets.

Lees deze paragraaf bijvoorbeeld eens uit een artikel dat maandag op al die websites stond (en 's anderendaags natuurlijk ook in Metro):

“Uit interviews afgenomen bij 26.756 Europeanen, onder wie 1.000 Belgen, blijkt dat 17 procent van de Belgen, en 16 procent van alle Europeanen, de laatste twaalf maanden het slachtoffer zijn geweest van discriminatie. [...] In ons land is discriminatie omwille van etnische origine het wijdst verspreid. Zo'n 71% van de respondenten gaf aan zich hierdoor benadeeld te voelen. Ongelijke behandeling op basis van een handicap (63%) of religie (54%) komen op de tweede en de derde plaats.”

Dat betekent dus dat meer dan 12 procent van de Belgen vorig jaar het slachtoffer werd van racistische discriminatie en dat bijna 11 procent van alle Belgen vorig jaar gediscrimineerd werd wegens zijn handicap.

Er zijn in ons land zo'n 300.000 personen met een handicap. 800.000 Belgen zijn dus vorig jaar gediscrimineerd voor een handicap die zij niet eens hebben.

De cijfers zouden afkomstig zijn van de Eurobarometer. Ze staan in dit rapportje.

Die 71 en 63 procent slaat op het aantal Belgen dat vindt dat discriminatie op basis van ethnische origine en op basis van een handicap wijdverspreid is.

De cijfers op zich zijn ernstig genoeg. Belgen zijn er meer dan andere Europeanen van overtuigd dat racisme vaak voorkomt in ons land.

En ook dat andere cijfer klopt. Eén op zes Belgen voelde zich gediscrimineerd het voorbij jaar.

De journalist had ook nog wel andere interessante cijfers uit de eurobarometer kunnen halen. Zo is een Belgische Obama nog veraf. Belgen zijn minder dan de andere Europeanen geneigd een premier van allochtone afkomst te aanvaarden. Een holebi-premier zien ze dan weer meer zitten dan de gemiddelde Europeaan.

christophe

Gepost door christophe
10.11.2009