Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Time is a Book

Time is a Book

GENT – Dit jaar vindt, van 13 november tot 28 november, het negende en laatste TIME-festival plaats. Het festival, met vaste bakens in Gent, lokt jaarlijks talrijke bezoekers. Maar dit jaar pakt TIME het anders aan: TIME is dit jaar een boek. TIME IS A BOOK wil namelijk na deze laatste TIME-editie nog verder bestaan, het wil ook in 2010 (en later) doorgegeven worden.

n74776954419_3637.jpg

TIME IS A BOOK

De openingsavond, op 13 november, in het mooie décor van de Bank van de Arbeid in Gent, was een waar succes. Meer dan achthonderd mensen kwamen luisteren naar de speech van de twee festivalcuratoren Els Dietvorst (beeldende kunsten) en Dirck Braeckman (fotografie), over het opzet van TIME IS A BOOK. Nadien kreeg elke geïnteresseerde een gratis boek mee naar huis.

Timefestival wil dit jaar een festival zijn dat stilte biedt, het wil een ruimte zijn om te denken, waar alles kan en alles mag. De twee curatoren hebben aan vijftig kunstenaars telkens vier vragen voorgelegd: Waar ligt volgens u de kiem van uw kunstenaarschap? Wat is de humus van waaruit u werkt? Wat wenst u via uw werk zichtbaar te maken? Wilt u “radicaal” zijn? Kan dat überhaupt nog? Het resultaat van de verzameling van die antwoorden, is het boek. Dat op verschillende plaatsen wordt uitgedeeld.

Naar aanleiding van TIME IS A BOOK, worden TIME CIRCLES georganiseerd. Dat zijn randactiviteiten die in verband staan met TIME IS A BOOK. Bepaalde cultuurhuizen stemden erin toe om naar aanleiding van het festival zelf iets te organiseren. Of om het boek te kaderen in een festival dat zij zelf aanbieden. http://www.timefestival.be/#/nl/TIME_CIRCLES/TIME_CIRCLES Daarnaast vinden ook, in samenwerking met een aantal partners, een zestal debatten plaats, over de thema's die aan bod komen in het boek. http://www.timefestival.be/#/nl/TIME_CIRCLES/Time_OUT

Het 343 pagina's dikke gratis boek wordt verspreid in de TIME-bookshop naast kunstencentrum Vooruit in Gent, alsook na de debatten, op de tentoonstellingen en op de randactiviteiten buiten Gent. Meer informatie over het festival is te lezen op www.timefestival.be