Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Anja Hermans – Over Kim De Gelder en een geheimzinnige computer

Anja Hermans – Over Kim De Gelder en een geheimzinnige computer

We duiken even de wereld van de misdaad in…En ach, waarom niet, die van het “terrorisme”. Op vrijdag 19 juni ’09 vond een huiszoeking plaats in de woning van de vriend van Anja Hermans, welbekend. Zelf woont ze officieel wat verder. Men zocht bewijs omtrent een anonieme brief waarin Anja beschuldigt wordt van vernielingen met een bijl, brandstichtingen en doodsbedreigingen naar de rechter en openbaar aanklager toe, die haar veroordeelden voor het onderzoek dat ze rond de kerncentrale van Doel verrichtte. (1) Dit al enkele maanden steeds dikker wordende dossier, keert zich nu volop tégen het parket en zowat alle veiligheiddiensten. Anja werd er in het begin al op gewezen “niet naar de media te gaan”. Deze poging tot intimidatie van uit parket- en politiediensten typeert de mentaliteit in dat milieu. Anja en haar vrienden zijn niet ogenblikkelijk naar de media gehold. Ze hebben rustig de tijd genomen om met hun advocaten een dossier van behoorlijke afmetingen samen te stellen. Rond die huiszoeking kwam trouwens een merkwaardige naam op het voorplan. Kim De Gelder…

Actie als “roeping”

De Gelder is de jongeman die verantwoordelijk is voor de dodelijke steekpartij in een Dendermondse créche en de moord op een oudere vrouw. Kim De Gelder werd zopas overgeplaatst naar de gevangenis van Brugge, om gezondheidsredenen. Hoe zijn naam in een dossier tegen Anja Hermans terechtkwam, hier meer.

Douglas De Coninck, onderzoekjournalist van De Morgen, onthulde vandaag (1/12/09) een enorme blunder van het parket van Dendermonde. Anja is actievoerder en een gedegen journaliste van Indymedia.be. Omringd door enkele vrienden gelukt ze er in het establishment het vuur aan de schenen te blijven leggen. Laten we zeggen, als “roeping”. Ze is niet de enige anders globalistische militante die zo gepassioneerd blijft uithalen naar het neo liberalisme en haar “troepen”, de inlichtingen - en veiligheiddiensten. Even geleden maakte ze Suez – Electrabel belachelijk door rustig in de kerncentrale van Tihange te gaan filmen, met een veroordeling van 8 maanden effectief op haar conto wegens een vergelijkbare actie rond de kerncentrale van Doel. (2)

Beroep op 23 februari ’10

Zonet werd bekend dat het door haar ingespannen verzet tegen de correctionele veroordeling in Dendermonde, op 23 februari 2010 in Gent voor het Hof van Beroep komt. Dit om 14u. De mobilisatie ter ondersteuning van Anja start nu.

Journalisten van Indymedia.be werken al eens intens samen met de échte, beroepsjournalisten van de reguliere media. Wanneer het klikt, een goede manier om bij te dragen tot kwaliteit in de berichtgeving en opinie. Het stuk van DDC in De Morgen (“Parket wuift beschuldigingen ex-ALF-terroriste weg, dossierstukken vermelden wel degelijk “administratieve fout”) is de eerste aanzet tot een “bom” die een aantal linkse militanten zorgvuldig onder de stoel van politie- en veiligheiddiensten aan het leggen zijn. “Staat in de staat”, Suez – Electrabel is nooit ver af. Dat er geen echte bommen onder Doel en Tihange tot ontploffing gebracht werden, is te danken aan de verantwoordelijkheidzin van actievoerders als Anja. Ze bewees wel herhaaldelijk dat die voor de gemeenschap levensgevaarlijke kerncentrales, qua beveiliging een kaas met gaten zijn. Een “terrorist” stapt er zo binnen.(3)

Cowboy verhalen ?

Correctioneel acht maanden effectief + een straatverbod van 500 m rond de centrale van Doel + een boete, zijn voor dat “establishment” duidelijk niet genoeg. Het raakt wat in de war, beseffend dat dergelijke veroordelingen Anja en andere niet raken. Anja verbleef vier jaar in de gevangenis naar aanleiding van ALF - acties die ze al lang achter zich gelaten heeft. Veroordelingen als die acht maanden, maken eerder deel uit van een soort “permanent onderwijs” op kosten van de staat. Ook de leraar Nederlands Luc Vervaet, die jaren in gevangenissen les gaf en er zonder opgave van reden buiten gegooid werd, wordt van dergelijk beroepsverbod eerder kwader dan gedwee. (4) Dit alles mag voor “de burger boven alle verdenking” op cowboy verhalen lijken, het gaat wel over hun en onze veiligheid en centen. Electrabel is een maffia bende die met Suez weigert belastingen te betalen en tegen haar oppositie methodes gebruikt, geplukt uit de misdaad wereld.

Onze afspraak met Douglas De Coninck was dat hij het vuur aan de lont zou steken en wij (Indymedia.be) er op aansluiten. Douglas wist al maanden, van begin juni net als wij wat er speelde. Dit nieuwe dossier startte met een huiszoeking bij Anja Hermans op 19 juni. Eerste blunder: Men had dan wel een een huiszoekingsbevel bij en drong binnen in het boerderijtje van haar vriend die afwezig was, terwijl Anja officieel wat verder woont. Tweede blunder; de recherche maakte geen inventaris op van de in beslag genomen documenten en voorwerpen, waarbij computers. Derde blunder; er was 365,62 euro verdwenen ! Daarvoor werd het comité P ingeschakeld. De blunders zouden zich blijven opstapelen.

PC van Kim De Gelder !

Maar de grootste en ronduit sensationele fout moest nog blijken. Hou je vast… De flikken namen de computers van de vriend van Anja in beslag. Men wou bekijken of die dreigbrief niet daarop geschreven werd. Die brief kwam trouwens per post aan bij het parket. Op 3 juli stonden de flikken weer voor de deur. Zonder dat verdwenen geld, mét de computers. Anja: “Ik zag dat ze een verkeerd exemplaar bij hadden en wees de recherche daar op. Daarenboven stond op die fout gebrachte computer de naam … De Gelder. Ik moest nog hard discussiëren opdat ze deze PC terug zouden meenemen. Uit een ondertussen gevoerd GSM gesprek tussen de aanwezige flikken en de Computer Crime Unit , bleek dat de juiste PC – die van mijn vriend – nog bij diezelfde Computer Crime Unit stond…Op de fout meegebrachte computer hadden ze dus onderzoeksdaden ingesteld die kaderen in dit gerechtelijk onderzoek, maar die computer behoort dus tot een ànder gerechtelijk onderzoek,... De inbeslaggenomen I-Mac van mijn vriend hadden ze wel mee, de 2de computer van mijn vriend is nog steeds niet terug. Ik heb ondertussen de advocaten van Kim De Gelder op de hoogte gebracht van dit verhaal. Het illustreert de chaos die bij die diensten heerst en het terechte gebrek aan vertrouwen dat men voor de recherche moet hebben”.

Douglas De Coninck contacteerde het parket van Dendermonde. Daar vielen ze uiteraard uit de lucht. Dat kon niet, dat was niet waar “en het was van a tot z verzonnen…” Douglas kreeg “off the record” te horen dat “uw krant zich belachelijk gaat maken als ze hierover publiceert”. Opnieuw intimidatie. En een poging om de activiste Anja Hermans als enigszins “gestoord” af te schilderen. De Morgen publiceerde wel en had stevig bewijs in handen. Anja kon zopas het hele dossier over deze zaak inkijken. In een PV van 6 juli gaat het over de verwisseling. Er staat: “Door een administratieve fout werd deze PC verkeerdelijk toegewezen aan Anja Hermans, deze PC kadert echter in een ander dossier”. Anja zelf zegt niet die fout geleverde PC – van Kim De Gelder – te hebben willen houden om er in te neuzen, uit respect voor de slachtoffers. Ze had dat in alle rust kunnen doen. En… Anja greep haar kans en maakte foto’s van delen van het dossier, waarbij een van het PV over die computer. De Morgen publiceerde dit fotografisch document.En nog verder: het Parket van Dendermonde ontkend dan nog in het artikle van Douglas De Coninck dat ze niet met die foute computer bij Anja hebben gestaan, wij publiceren hierbij het tegendeel: het PV van 03 juli 2009, waarin de inbeslaggenomen goederen worden teruggegeven,...onderaan blz. 1 staat een computer doorstreept,..vergelijk met het artikle van Douglas De Coninck, en jawel,..dezelfde !

Het verhaal van Douglas De Coninck klopt als een bus. Het is echter slechts onderdeel van een veel uitgebreider dossier dat we in handen hebben en dat “veilig gesteld” is. De recherche, veiligheid van de staat, militaire veiligheid kennende, zijn ze niet te vies ter intimidatie verdere huiszoekingen bij betrokkenen uit te voeren. Op zoek naar “bewijs”. Van wat ? De story van die “dreigbrief” – door een idioot verzonden, door de veiligheiddiensten zelf gefabriceerd, door een “infiltrant” gemaakt,… - is nu wel doorprikt en het parket van Dendermonde wil dit alles liefst zo snel mogelijk “seponeren” en vergeten. Wat Anja weigert. Ze eiste nieuwe onderzoeksdaden, waar het parket liefst niet aan begint. Dat parket wordt op de hielen gezeten door Electrabel.

1 – “Electrabel versus Anja Hermans” http://www.indymedia.be/en/node/31615

2 - “Kerncentrale Doel” http://www.indymedia.be/en/node/31646

3 – “Kerncentrale Tihange” http://www.indymedia.be/en/node/35489

4 - “Beroepsverbod Luk Vervaet” http://www.indymedia.be/en/node/35366

5 - “Deviant gedrag…” http://www.indymedia.be/en/node/31653

Link op Indy Antwerpen

Voor de foto's van het artikel van Douglas De Coninck én het bewijs dat Parket Dendermonde drie maal loog, kijk op het artikel op Indymedia Antwerpen.
(Doorscrollen tot onderaan artikel)

Indymedia vs Electrabel/Suez-GDF

Hier valt U eigenlijk de politiediensten aan die onbekwaam zouden zijn om terroristen tegen te houden. Wat is de bedoeling ?
Meer en efficiëntere politie ? Een politiestaat ? Stasitoestanden ?

?????

Ik denk dat je het niet helemaal doorhebt,...

Het artikel gaat erover welk vettig arsenaal politiediensten/veiligheidsdiensten inzetten om actievoerders/andersglobalisten aan te pakken,....

Meer over deze praktijkjes ook vandaag in De Morgen, blz 25 (De Reporter)

zonder meer goed dat dit

zonder meer goed dat dit soort toestanden worden aangekaart, maar in interviews een aantal jaren terug zei anja hermans dat ze haar dochter zou aangeven mocht die met gelijkaardige (alf) -activiteiten beginnen... het doet haar misschien deugd nog eens te zien waaraan ze haar dochter zou uitleveren... een soort maffia...