Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Jongerenambassadeurs koken over van klimaatopwarming

Jongerenambassadeurs koken over van klimaatopwarming

Op 11 december nemen een tiental jongerenambassadeurs de klimaattrein naar Kopenhagen. Onder de slogan “De aarde kookt” willen ze hun stem laten horen vóór de klimaatproblemen ontsporen en er geen weg terug is.

de_aarde_kookt.jpg

"We willen politieke moed voor een ambitieus akkoord en een drastische gedragsverandering bij een ruim publiek." Dat is de samenvatting van het eisenpakket van enkele klimaatactivisten die zich reeds een half jaar ten volle engageren rond deze problematiek. Met hun deelname aan de conferentie hopen zij hun ongerustheid rond de opwarming van de aarde in de aandacht te brengen. Deze jonge vrijwilligers kwamen uit alle hoeken van Vlaanderen bijeen om een gezamenlijk actieplan uit te werken. Ze stelden een inspiratietekst samen waarin hun bezorgdheden en aanbevelingen werden neergeschreven.

De klimaattrein

De jonge activisten reizen mee met de ‘ClimateJusticeTrain.’ Op de trein zelf kunnen ze al met gelijkgezinden in contact komen. Verschillende organisaties gaan mee en debatteren onderweg. Deze vorm van transport was een bewuste keuze. Ze valt mee in het breder kader om de CO2-uitstoot te beperken. Ter plekke zullen de jongeren meedoen aan enkele grote manifestaties. Ze zijn van plan ludiek gekleed te gaan in koksmutsen en felblauwe keukenschorten. Dit idee werd door de jongeren zelf gelanceerd. ”Humor is de beste methode om een positieve aanpak te promoten,” vinden ze zelf.

Alle deelnemers werden voor het eerst samengebracht tijdens de zomervakantie. Nadien volgden verscheidene ontmoetingsmomenten waarop ze met elkaar van gedachte konden wisselen. Dat was van uitermate groot belang want het welslagen van het project steunde vooral op de actieve inbreng van de jongeren zelf. Ze werden hierin verder ondersteund door Globelink en de Vlaamse Jeugdraad met begeleiding van Panopticon.

Tijdens de eerste contactmomenten dachten ze na over de pijnpunten in de samenleving en poogden enkele mogelijke oplossingen naar voor te schuiven. Het was niet eenvoudig om om de toenemende economische expansie, een verworven luxueuze levenstijl en de draagkracht van de aarde met elkaar te verzoenen. Daarom ging er veel aandacht naan vraagstukken rond gezond voedsel, natuurbescherming en technologische vooruitgang. Zo werden enkele voorstellen geformuleerd voor duurzame omschakeling. Ze richten nu hun pijlen op transport, landbouw en huisvesting. De ambassadeurs zijn overtuigd dat efficiënte aanpassingen een groot verschil kunnen maken.

Gertie de Fraeye, jongerenvertegenwoordiger

Uit deze groep jongeren werd uiteindelijk Gertie de Fraeye verkozen als jongerenvertegenwoordiger bij de Belgische delegatie. Zij participeert nu reeds in verschillende debatten met andere jonge Europeanen op de klimaatconferentie. De jongerenambassadeurs zijn ambitieus. Ze willen via Gertie een gezamenlijke boodschap brengen aan de wereldleiders: “De aarde kookt! Het moet nu gedaan zijn met alles op de lange baan te schuiven. Er moet nu betekenisvol actie ondernomen worden.”

StampMedia zal enkele van de jongeren activiteiten ter plaatse volgen en brengt verslag uit van de ontwikkelingen in en rond de klimaatconferentie van Kopenhagen.

http://jongerenambassadeurs.wordpress.com

© 2009 – StampMedia – Yves Torbeyns