Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Laat de Wereldbank het klimaatfonds niet beheren"

"Laat de Wereldbank het klimaatfonds niet beheren"

14 december '09 Kopenhagen – Voor de ingang van het Bella Center -waar de VN-klimaattop plaatsvindt- eisen demonstranten van Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Europa dat industrielanden hun klimaatschuld betalen aan ontwikkelingslanden. Dat moet gebeuren met een klimaatfonds dat in geen geval door de Wereldbank mag beheerd worden.

P1050321.JPG

“Wereldbank rot op!” roept Ravindranath door zijn megafoon. De voorbijgangers die zich naar het Bella Center begeven kijken nauwelijks op naar de demonstranten die klimaatschuld op de agenda van de klimaattop willen zien. Twee eeuwen van industrialisering is de oorzaak van de opwarming van de aarde. De baten waren voor het Noorden: we hebben er onze ontwikkeling aan te danken. De kosten worden grotendeels afgewenteld op het Zuiden, daar woont het gros van de klimaatslachtoffers.

“De wereldleiders moeten hun klimaatschuld erkennen,” zegt Dembe Moussa Dembele van Senegal.
“De industrielanden zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de broeikasgassen in de atmosfeer. Ze moeten compensatiegeld betalen aan de ontwikkelingslanden omdat die getroffen worden door de klimaatverandering. De klimaatverandering belemmert de economische en sociale ontwikkeling van het Zuiden. Het Noorden moet zijn ecologische schuld en zijn klimaatschuld hier in Kopenhagen erkennen.”

P1050325.JPG

Dembe Moussa Dembele is aangesloten bij Jubelee South, een internationaal netwerk dat campagne voert rond schuldenkwijtschelding voor arme landen. Met de invoering van het begrip 'klimaatschuld' worden de rollen omgedraaid: ontwikkelde landen staan nu in het krijt bij ontwikkelingslanden, omdat ze al de atmosferische ruimte hebben opgebruikt en omdat hun broeikasgassen een grote negatieve impact hebben.

Maar hoe kunnen industrielanden hun klimaatschuld aflossen? Enerzijds moeten ze hun CO2-uitstoot drastisch verminderen, zodat er atmosferische ruimte vrijkomt voor de ontwikkeling van ontwikkelingslanden. Anderzijds moeten ze opdraaien voor de totale kosten van adaptatie (het aanpassen aan de klimaatverandering) en mitigatie (het reduceren van de broeikasgasuitstoot) in ontwikkelingslanden.

“Zonder dat bedrag zal een klimaatakkoord nooit rechtvaardig zijn,” zegt de Engelse Kate Blagojevic van de World Development Movement. “Beter geen akkoord dan een slecht akkoord.” Het schamele bedrag dat haar land bereid is te betalen aan klimaatherstel vindt ze beledigend.

P1050326.JPG

“Als 'klimaatschuld' niet erkend wordt en niet gecompenseerd wordt, kunnen wij de klimaatcrisis nooit overleven,” zegt Milo Tanchuling van de Freedom from Debt Coalition van de Filipijnen.

“Er moet een mondiaal klimaatfonds opgericht worden dat beheerd wordt door de VN.” Volgens de manifestanten azen de Wereldbank en andere ontwikkelingsbanken op dat geld, maar dat zouden ze een slechte zaak vinden. “De VN is democratischer. Daar geldt de regel: één land, één stem. Bij de Wereldbank heeft het land dat het grootste kapitaal levert het meeste te zeggen.”

“Bovendien is de Wereldbank medeverantwoordelijk voor de klimaatverandering. In de Filipijnen financiert de Wereldbank megadamprojecten en de ADB (Aziatische Ontwikkelingsbank, nvdr) investeert in steenkoolcentrales. We mogen niet toelaten dat zij het klimaatfonds managen, dat is de taak van de VN.”

P1050333.JPG
P1050329.JPG

Leerzaam

De oorzaak van de economische recessie waren een gierigheid, exploitatie en verkwisting die tot een hiërarchie van waarden hebben geleid met het milieu en onszelf op de bodem. Ontwikkelingslanden hoeven niet eerst door dezelfde vergissing van de ontwikkelde landen te gaan om de prijs hiervan te kunnen begrijpen, eerst te groeien door vervuiling en dan pas bescheiden en duurzaam te worden.

VN

Was de VN niet de organisatie die in Congo, het goud voor het rijke westen bewaakt? Sinds ik in de film "Enjoy Poverty" zag dat de VN in Congo vooral aanwezig is aan de randen van de zone waar goud te vinden is, heb ik niet erg veel vertrouwen meer in deze organisatie. De VN bewaakt deze zone, zodat de Kongolezen hun eigen grondstoffen niet kunnen ontginnen. Het goud wordt per helikopter opgehaald. De Kongolezen die het moeten boven graven en in het gebied werken geven het goud af aan Westerlingen voor een hongerloon!!!! Als hun wordt gevraagd waarom ze het zelf niet ontginnen, is het antwoord: " wij hebben niet de middelen om het goud uit de stenen te zuiveren...".