Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Zenne Huytebroeck

Zenne Huytebroeck

Zenne Huytebroeck

ZENNE-Huytebroeck-Indy.jpg

Vervuiling Zenne

Het heeft decennia lang geduurd voordat we allemaal ervan overtuigd waren dat wij het water dat we vervuild hebben, eerst weer moeten zuiveren voordat het terug in de natuur komt. Het minste wat je kan zeggen is dat zoals mensen, heeft ook de natuur, alles wat daarin leeft, zuiver water nodig. Het water gaat door een bepaalde cyclus waardoor het steeds opnieuw ook door ons weer opnieuw gebruikt wordt om te leven.
Het vervuild water van iedereen moet gezuiverd worden en iedere burger moet uiteindelijk op een gelijkwaardige manier ervoor betalen. Enkel nog maar vanuit het perspectief dat iedereen ervoor betaald zal je opzettelijke lozingen, van wie ook, moeten verbaliseren.
Nu dat we zo ver gekomen zijn kan de overheid blijkbaar niet garanderen dat eens het water zuiver is, het zuiver blijft, of bij voorkeur nog zuiverder wordt. Wegens een gevecht over bepaalde verantwoordelijkheden wordt doodleuk een waterzuiveringsinstallatie voor 1 000 000 mensen stilgelegd voor een paar weken. De burgers hebben nochtans reeds veel betaald om hun water dat ze hadden vervuild te zuiveren, in dit geval zonder resultaat.
Men gaat naar de rechter en het zuiveringsstation zal uiteindelijk op tijd weer opstarten. Probleem blijkt opgelost. Doch mensen die niet de verantwoordelijk hadden om kost wat kost dit zuiveringsstation te laten werken, blijken nu voor de toekomst daar nog steeds verantwoordelijk voor te zijn. Nochtans hebben zeer veel burgers hun verontwaardiging uitgesproken over deze zaak, maar ook talloze anderen hebben dat nog niet gedaan. Zoals altijd schat de politiek deze signalen niet voldoende in. Zoals altijd zal bij een volgende verkiezing men zich afvragen waarom mensen stemmen zoals ze stemmen, of gewoonweg niet meer gaan stemmen.

Nu de zaak laten voor wat ze is , is geen optie. Folders, infoavonden, inspraakavonden ten spijt zal de enorme verontwaardiging van de burgers niet wegnemen.

Hoe zal de overheid nu in de toekomst omgaan met zijn beleid waarbij iedere opzettelijke lozing van vuil water zal moeten worden verbaliseert. Of meer nog wat zal de burger daarvan denken.