Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Belgische klimaatbeweging reageert ontgoocheld

Belgische klimaatbeweging reageert ontgoocheld

De Nederlands- en Franstalige milieukoepels en de grootste milieuorganisaties reageren eensgezind op het schijnakkoord van Kopenhagen over de klimaatverandering. Ze verwerpen de zwakke en vage tekst zonder reëel engagement, die alle maatregelen die vandaag genomen moeten worden om gevaarlijke klimaatverandering te vermijden, op de lange baan zet.

Na twee jaar discussies en vijftien dagen van intense onderhandelingen, heeft de berg van Kopenhagen een muis gebaard. De Amerikaanse president Barack Obama, heeft zijn Nobelprijs voor de vrede weinig eer aangedaan, door elke vooruitgang te blokkeren. Het gebrek aan Europees leiderschap en de onverzettelijkheid van China deden de rest. De houding van de industrielanden heeft bovendien een totaal wantrouwen gecreëerd bij de grote groep ontwikkelingslanden.

De internationale gemeenschap stevent nu stuurloos af op de grootste uitdaging van deze eeuw..

Het akkoord van Kopenhagen beperkt zich tot een herhaling van de wil van de internationale gemeenschap om de planetaire opwarming te beperken tot 2 graden celcius boven het pre-industriële niveau. Maar er staat geen enkele doelstelling inzake de reductie van broeikasgassen tegen 2020 en 2050 in het akkoord vermeld. De beperking tot 2 graden houdt bovendien geen rekening met het overleven van de eilandstaten en het Zuiden, die al bedreigd worden als de temperatuur met meer dan 1,5 graden stijgt.

Elke staat wordt nu gevraagd om tegen 1 februari 2010 haar eigen engagement inzake emissiereductie bekend te maken. Het is nauwelijks denkbaar dat de optelsom van de intentieverklaringen zal volstaan om de beoogde doelstelling te realiseren. Volgens de Verenigde Naties zelf zorgen de huidige engagementen er voor dat de gemiddelde temperatuur op aarde met wellicht 3 graden Celsius zal stijgen.

Door elke vorm van supranationale controle van die engagementen uit te sluiten, stuurt het akkoord van Kopenhagen alle discussies door naar een volgende conferentie. Vraag is hoe geloofwaardig het is dat een wettelijk bindend akkoord dan wel mogelijk zijn...

Na deze totale mislukking herinneren de milieuorganisaties de politici aan de enorme verwachtingen die bij de mensen leefden aan de vooravond van Kopenhagen. In diverse steden, waaronder Brussel kwamen tienduizenden mensen op straat. Maar hun stem werd niet gehoord.

In de tweede helft van 2010 zal België de Europese Unie voorzitten. De kans is groot dat er tijdens dat voorzitterschap belangrijke beslissingen zullen vallen. Er komt dus een zeer grote verantwoordelijkheid te liggen op de schouders van onze Belgische politici. Ons land zal het voortouw moeten nemen en de Europese Unie overtuigen niet alleen eendrachtig en krachtig op te treden op het internationale forum, maar ook om de Europese uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2020,