Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Roze en onzichtbaar

Roze en onzichtbaar

De portrettenreeks ‘Roots met taboe’ stelt de problematiek van allochtone holebi’s in het licht. Van 17 tot 31 december staan de portretten in het districtshuis in Borgerhout geëxposeerd. De rondreizende tentoonstelling deed al 15 plaatsen aan.

tento.jpg

“Homoseksualiteit komt in onze gemeenschap niet voor”

Vandaag is homoseksualiteit in 77 landen in de wereld een strafbaar feit. In Oeganda werd onlangs nog een wetsvoorstel ingediend om homo’s in bepaalde gevallen de doodstraf te geven. Ook in België kunnen we onze ogen niet sluiten voor de realiteit. Holebi’s worden in hun directe omgeving nog vaak geconfronteerd met een taboe over homoseksualiteit, Dat is eveneens het geval bij allochtonen, ook van de tweede of derde generatie, Daarnaast is er in ons land een groep asielzoekers die hun vaderland ontvluchtten omdat ze er vanwege hun geaardheid niet langer veilig zijn.

Het roze masker

De Vlaamse werkgroep voor internationale solidariteit met holebi’s, WISH, en Het Roze Huis plaatsen deze problematiek onder de aandacht met een tentoonstelling waarin holebi-asielzoekers en -allochtonen de hoofdrol spelen. De organisatoren hadden het aanvankelijk erg moeilijk om mensen te vinden die een ‘gezicht’ wilden geven aan deze verborgen problematiek. Samen met de fotograaf Jan Keteleer, gekend als Janké, is daarom het masker gekozen als ‘roze’ draad doorheen de fotoreeks. De geportretteerden hadden de keuze om anoniem te blijven op de foto of openlijk voor hun geaardheid uit te komen. Ongeveer de helft van hen koos voor de anonimiteit.

Aanzetten tot dialoog

Met de portrettenreeks willen WISH en Het Roze Huis het taboe doorbreken. De tentoonstelling reist al twee jaar rond in Vlaanderen en is een succes, zeggen de organisatoren. In Antwerpen worden ook gidsbeurten gidsbeurten voor diverse groepen en verenigingen georganiseerd. Daarbij staat de dialoog met allochtone verenigingen centraal, zegt Joke Weckesser, coördinator van het Roze Huis in Antwerpen. , “Tot nu toe zijn de reacties erg wisselend. Sommige groepen hebben een positieve houding na de gidsbeurt anderen gaan jammer genoeg buiten met de idee ‘dit kan niet’.”

Een masker opzetten voor je omgeving

Een woordvoerder van Shouf Shouf, de interculturele holebi-organisatie van Antwerpen, begrijpt dat de helft van de geportretteerden een masker dragen. “De idee van een open en gelijke samenleving is een mooi ideaal, maar in de realiteit blijken de allochtonen vaak niet klaar voor een multi-tolerante maatschappij”.

Veel allochtone holebi’s dragen niet enkel op de foto een masker, maar ook in hun dagelijks leven. Ze nemen enkel telefonisch contact op met Shouf Shouf uit schrik ontmaskerd te worden. Shouf Shouf is voor hen een veilige thuishaven: een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en hun masker kunnen afzetten. De organisatie pusht hen niet om daarbuiten uit te komen voor hun geaardheid.

© 2009 - StampMedia - Femmy Thewissen