Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

GM wil Opel Antwerpen tegen de zomer sluiten

GM wil Opel Antwerpen tegen de zomer sluiten

ANTWERPEN -- GM wil de Opelfabriek in Antwerpen tegen de zomer opdoeken. Dat werd donderdagochtend op een bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt. Er staan 2600 jobs op het spel bij Opel Antwerpen en nog vele duizenden bij de toeleveringsbedrijven en onderaannemingen.

opelDSC_0148.JPG

De vakbonden blokkeren de parking

Even later werden ook de werknemers ingelicht. Na de personeelsvergadering komen ze naar buiten waar ze opgewacht worden door de Belgische en internationale pers. Er heerste verwarring omdat GM in een brief die aan de werknemers werd uitgedeeld, sprak over een mogelijke sluiting. Die formulering kadert in de wet-Renault die sanerende bedrijven dwingt om een informatie- en consultatiefase in te lassen alvorens over te gaan tot onderhandelingen over een sociaal plan. Maar voor veel werknemers leek het alsof de onzekerheid gewoon verder ging.

“Na 35 jaar worden we bij het huisvuil gezet. En nu weten we nog altijd niet wanneer dat zal gebeuren”, zegt Frank.

“De sfeer binnen was gelaten. Je wordt dat wachten op nieuws moe. De laatste tijd werkt iedereen tegen zijn goesting. Dat ze er dan tenminste ook een datum op plakken. Dinsdag komt Klaus Franz. Ik hoop dat hij de druk op de directie kan verhogen. Al kan die mens natuurlijk ook geen wonderen doen. De voorbije tijd werd er over niets anders meer gesproken dan over de ontslagpremie. Die moet minstens even hoog zijn als na de laatste herstructurering (in 2007, nvdr)”, zegt Yves die al 14 jaar bij Opel werkt.

Het duurde een tijdje voor ook de vakbondsmensen buiten kwamen. “Er zijn heel veel mensen binnen die het emotioneel niet aankunnen en binnen ondersteuning nodig hebben”, zegt ABVV-afgevaardigde René Boone. “We zagen de bui hangen, maar toch is het een zeer zware dobber om dit te horen te krijgen.”

Boone heeft geen goed woord over voor GM-baas Nick Reilly. “Hij heeft in ons hart gekerfd. Reilly is voor mij geen persoon maar een beest. Wat kan hem een sociaal bloedbad met 2600 mensen schelen? Morgen stapt hij in zijn vliegtuig op en is hij weg naar zijn volgende fabriek.”

René Boone: “Wij hebben een perfect besparingsplan, maar daar wordt niet naar geluisterd. We hebben gekeken hoe er energie kan bespaard worden, welke lampen kunnen uitgedraaid worden, maar dat wordt allemaal van tafel geveegd. Reilly denkt dat hij in Azië zit waar hij met personeel kan spelen als met poppen. In West-Europa zijn er regels die de vakbonden netjes naleven maar die Reilly aan zijn laars lapt. Maar we leggen ons daar niet bij neer.”

Ook ACV-delegee Ronny Oris is niet van plan het hoofd te buigen. “We blijven strijden om productie naar hier te halen, desnoods buiten GM. Als dat niet lukt, zal het heel veel centjes kosten om ons hier buiten te krijgen.”

Enkele honderden meters verder, wordt een vuur gestookt op de parking waar de afgewerkte wagens worden gestockeerd. “Die wagens beschouwen we als onze oorlogsmunitie. Die gaan hier niet meer weg. Als we ooit moeten onderhandelen over een sociaal plan, zal GM moeten tonen wat die auto's hen waard zijn”, zegt Luc Van Grinsven, hoofdafgevaardigde van het ACV.

Van Grinsven kijkt richting Duitsland voor een oplossing. “De solidariteit uit Duitsland blijft groot. Het plan is nog steeds dat het personeel 265 miljoen euro bespaart. Vanuit alle fabrieken is gisteren een brief vertrokken naar Nick Reilly met de boodschap dat de werknemers niet willen inleveren als er geen oplossing wordt gevonden voor Antwerpen.”

Dinsdag komt de voorzitter van de Europese ondernemingsraad én Duits vakbondsman Klaus Franz naar Antwerpen om de Belgische werknemers een hart onder de riem te steken. Gisteren liet hij nog optekenen: "Het personeel zal met zijn geld niet betalen voor bedrijfssluitingen."

Opel omscholen

Als eens gekeken word naar alle productie machines en mogelijkheden en dat gaan produceren wat anders ingevoerd moet worden. Dan heeft deze sluiting zin.

Sneller produceren,vlugger op straat?

De productie is voordurend opgedreven.
De overconsumptie aangezwengeld.
Vraag ik me af hoe het komt; mensen die in krotten wonen, geen riolering, stromend water, eten.
Maar wel teveel auto's?
Planeconomie?
Weer ni juist, dat is vanuit het verleden toen er nog communisten waren.
Zoals hierboven aangehaald; waarom nog concurreren om auto's te maken; er zijn levensnoodzakelijke goederen te kort.
Is Vlaanderen innovatief, of gaat dit stukje wereld conservatief voort een select gezelschap te blijven verrijken.

Leo

Terrence Harvey

Bij al die miserie voor de GM arbeiders heb ik al dikwijls terug gedacht aan de vroegere CCMB delegee Terrence Harvey.Die werd in 1989 (als ik het goed voor heb) afgedankt omdat hij in de refter vanop een tafel de arbeiders had toegesproken ivm een 10 urensysteem die de directie wou doorvoeren . .Ondanks 59% tegenstemmers, werden de arbeiders indertijd 10 uren arbeid in de keel gespitst en Harvey werd afgedankt .Omdat hij dus na aandringen van de arbeiders die bewuste toespraak gehouden heeft. Zeer wrange bijsmaak was dat de CCMB toen geen poot uitstak om zijn afgevaardigde te verdedigen. De vakbond(en) ging(en) totaal mee in de patronale logica om de gezondheid,het familiale leven en het welzijn van de arbeiders in het algemeen op te offeren aan de patronale logica van steeds meer in een kortere tijd. Ik herinner mij wel de steun die Harvey had van de KWB en de KAJ .Nu 20 jaar later worden de uitgeperste citroenen in de vuilbak gesmeten. Tijd voor de vakbonden om ook eens na te denken over hun (blind ?) geloof in het zogezegd enige en ware economisch systeem .