Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Bosbrief aan de muzes, openingstoespraak GGF Hugo Clauspad Poëziebos Brugge

Bosbrief aan de muzes, openingstoespraak GGF Hugo Clauspad Poëziebos Brugge

Bosbrief aan de muzes
Inwandelen vernieuwd Hugo Clauspad,
Lappersfort Poëziebos Brugge,
donderdag 28 januari, gedichtendag 2010

Beste muzes die in de lindes van het Lappersfortbos wonen,
Vandaag openen we het vernieuwde Hugo Clauspad, de levende poëzieroute in het Lappersfortbos. Met 21 nieuwe gedichten van Marc de Bel, Patricia Lasoen, Frédéric Leroy, Johan de Boose, Peter Theunynck, Marcus Cumberlege, Hilde Keteleer, Paul Saccasyn, Wally de Doncker, Peter Holvoet-Hanssen, Lies van Gasse, Staf De Wilde, Steven Pollet, Luuk Gruwez, Paul Demets, Joris Denoo en wijlen onze dode dichters Herman J. Claeys, Melanie Vanbrughe en Jotie T'Hooft.
Lieve muzes, waak over allen die hier wandelen en wakker in hen de liefde voor bomen en bossen aan. De nieuwe poëzieroute vertelt over droevige vergankelijkheid en over onze hunker naar eeuwigheid. Tussen de bomen hangt een verhaal van droefheid en hoop.

Toen Hugo Claus stierf in 2008 schreven enkele dichters van de Lappersfort Poets Society http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php een in memoriamgedicht en rijpte het idee voor een bescheiden Claus Hommage en een Hugo Clauspad. Het wandelpad door het Lappersfortbos kreeg op zes juli 2008 zijn naam. Nu is dit pad hier in Brugge al een levende traditie.
Het Lappersfortbos is de schuilplaats van tal van levende bosdichters, maar ook de poëtische laatste rustplaats van enkele dode dichters: Jotie T' Hooft, Mark Braet, Herman J. Claeys en Melanie Vanbrughe, die letterlijk stierf bij de lindes tussen de bomen. Een Hugo Clauspad is hier meer dan op zijn plaats. Hugo Claus is een geboren Bruggeling en bovendien een beetje rebels... zoals elke goede bosdichter.

Erg rebels is het GGF ( Groene Gordel Front www.ggf.be ) ondertussen niet meer. Wij sloten een contract met boseigenaar GDF SUEZ Fabricom en distantieerden ons van de derde bosbezetting die begon op 20 november 2009. Dat contract kwam er na een moeilijke tijd waarin zes bosbezetters in de gevangenis geraakten en er een politieontruiming op handen was. Het heeft het laatste stukje bedreigd Lappersfortbos niet kunnen redden, maar het heeft wel andere positieve effecten gehad, die ons hoopvol stemmen voor de bosgroene toekomst van Vlaanderen.
Dat de zonevreemde bossen in het Vlaams regeerakkoord staan, is mede de verdienste van de tweede bosbezettersgroep en van de dialoog tussen GGF, bosbezetters en GDF SUEZ Fabricom.
De komende jaren zal de bosbeweging www.vbv.be/netwerk dit regeerakkoord kritisch begeleiden. Ook GGF blijft betrokken partij. Natuurlijk is elke boom die gekapt wordt er één te veel, maar soms moet men zich in een oorlog kunnen terugtrekken uit een veldslag en ruimte creëren voor overleg. Jammer dat de nieuwe bosbezettersgroep die kans niet aangrijpt. Onze ervaring leert dat actie zonder diplomatie even hopeloos is als diplomatie zonder actie. De bosbeweging moet op beide vleugels vliegen.
Bosbezetters blijven een beetje onze helden. Met respect denken wij aan hen terug. Maar we hebben evenzeer respect voor bedrijfsleiders die vrijmoedig de dialoog aandurven.
Bij onze achtste verjaardag, tijdens de week van de aarde, zullen we terugblikken op de 10 voorbije jaren van ons GGF bosverhaal. Wij zullen dit doen met zoveel mogelijk betrokkenen die ons helpen in de analyse van wel en wee van 8 jaar Groene Gordel Front.

We zijn er trots op dat we ( met dank aan de overheden) het Poëziebos aan de mensen van Brugge kunnen schenken. We duimen voor een rust- en stilteplek waar velen mogen thuiskomen. Waar het ruisen van de wind in de bladeren gekoesterd wordt en er naar hoop gezocht wordt voor elke boom op aarde.

We nodigen iedereen uit op onze 3 volgende seizoenswandelingen van 2010 in het Lappersfort Poëziebos. Welkom op * zondag 18 april 14u30 feestelijke bosverhalenwandeling in de week van de aarde www.weekvandeaarde.be nav. 8 jaar GGF met jeugdauteurs Inge Misschaert & Ludo Enckels en bosdichter Paul Saccasyn * zaterdagavond 16 oktober 21u boswandeling www.weekvanhetbos.be nacht van de duisternis/week van het bos met boswachter Koen & bosdichters * zondag 12 december 14u30 ( gedichtendwandeling 'thema afscheid' met Peter Theunynck ).

PS. Van zonsopgang tot zonsondergang welkom op de levende poëzieroute langs het vernieuwde Hugo Clauspad in het Lappersfort Poëziebos http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/redirect-from-cultuurweb/5009986C...
Een dierbare groet van Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, secretaris GGF & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957 www.ggf.be http://europeangreenbelt.org/ http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php actief in www.vbv.be/netwerk
Het Poëziebos is een technische realisatie van het Agentschap voor Natuur en Bos. Alle gedichten zijn geschreven tussen het einde van de twintigste eeuw en de zomer van 2009 en werden aangeleverd door de Lappersfort Poets Society, de bosdichters van het Groene Gordel Front.

NIET ZONDER REDEN PETER THEUNYNCK

Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms schroeit het binnenskamers, slaan de pannen
van het hoofd. Soms hongert ook een hart naar brood,
snakt het raam naar rozen. Mensen hebben bossen nodig.

Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms is het al metaal dat ons betintelt en magnetiseert.
Steden hebben gulzige motoren, kleppen en cilinders
ratelen maar door. Steden hebben bossen nodig.

Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms vreet het miltvuur van de eindigheid,
het vijverslijk, het knarsetanden van de overweg
een kolf, een fles aan ons. Mensen hebben bossen nodig.

Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
In beuken zwelt het verlangen naar kathedralen.
Op eik rijpen gedachten, linde giet er slaap op,
taxus ent volharding. Steden hebben bossen nodig.