Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

IRAK: AKKOORD OVER VOLKERENMOORD?

IRAK: AKKOORD OVER VOLKERENMOORD?

Nu moet er in Den Haag een z.g. akkoord worden bereikt over het Irak rapport van de commissie Davids door het politieke personeel dat zich tot 'minister' heeft laten benoemen. Hoe er ooit - door blijkbaar niét denkende mensen - een akkoord kan worden gesloten over 'n volkerenmoord, is voor elk zinnig mens volledig onbegrijpelijk.

Commissie Davids Irak rapport: Het spel voor de galerijen.*

9 Februari 2010: Hoe - volgens UNICEF cijfers bijna drie miljoen gedode Irakezen - waaraan wij medeschuldig zijn gemaakt - van tafel kunnen worden geveegd, is onmenselijk en niet meer te behappen. Dit mag gewoonweg niet gebeuren. En de voor deze genocides verantwoordelijken zullen hun misselijkmakende en onmenselijke verantwoording absoluut moeten nemen. Wég met al deze oorlogsmisdadigers, en in de cel ermee. Levenslange gevangenisstraf moeten ze krijgen op z'n minst, voor alles wat ze de mensheid hebben aangedaan door te heulen met de beulen.

Er was absoluut géén mandaat of zoiets om ook maar iets of iemand aan te vallen. En deze oorlogsmisdadigers, want dat zijn het allemaal, wéten dat het zo is. Maar ze blijven de gewone mensen beliegen en bedriegen. Jaap de Hoop Scheffer als NAVO-slaaf, de militaire baasjes en hun handlangers, de industriëlen, en de politieke misdadigers, zoals Balkenende, Bos, ter Horst, Donner, Verhagen en noem maar op: ze zijn allemaal schuldig aan misdaden tegen de mensheid.

STRAFRECHTELIJKE PROCESSEN TEGEN DEZE OORLOGSMISDADIGERS

Er lopen nu al processen tegen hen, en ze beseffen donders goed dat ze onwettig en dus oorlogsmisdadig bezig zijn. Waarvoor ze dus levenslange gevangenisstraf zullen krijgen zodra Nederland een rechtsstaat is. Ze proberen nu onmenselijke 'akkoorden' en 'onschendbaarheidsverklaringen' te fabriceren, maar dat zal ze niet helpen. Het zal als bewijs tégen ze gebruikt worden. Want, als je niet schuldig bent, dan heb je zoiets toch niet nodig?

Het is maar goed dat rechtzinnige advocaten met veel ervaring hen strafrechtelijk vervolgen, alhoewel er nooit iets in de officiele propagandamedia over wordt geschreven: "Aanklachten tegen oorlogsmisdadigers & propagandamedia in Nederland" - Url.: http://www.indymedia.nl/nl/2010/01/64655.shtml

DE INVASIE VAN IRAK IS ILLEGAAL

Op 16 September, 2004 zei de toenmalige Scretaris Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, voor de zoveelste keer, en nu in een interview voor de BBC, dat ''de invasie van Irak illegaal was. Een schending van het Handvest van de Verenigde Naties.'' zei Annan : "The United Nations Secretary-General Kofi Annan has told the BBC the US-led invasion of Iraq was an illegal act that contravened the UN charter." - [einde citaat] - BBC Url.: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3661134.stm

En, 't is onbegrijpelijk maar waar: op NOS-teletekst staat desondanks op dinsdag 9 Februari 2010 - zonder blikken, blozen of nadenken - de volgende uitermate beschamende tekst: "Akkoord over 'Davids' ophanden" - Alle ministers komen vandaag bijeen in een extra ministerraad om een reactie te bespreken op het rapport van de commissie-Davids. De kabinetszitting duidt erop dat de ministers dicht bij een akkoord zijn, zeggen waarnemers in Den Haag.

De RVD meldt dat het de eerste keer is dat het voltallige kabinet het rapport bespreekt. In de voorbije dagen werd een reactie steeds in kleinere kring binnen het kabinet besproken. De PvdA was ontevreden over de eerste reactie van premier Balkenende op het rapport. Dat leidde toen bijna tot een kabinetscrisis. De RVD meldt dat het de eerste keer is dat het voltallige kabinet het rapport bespreekt. In de voorbije dagen werd een reactie steeds in kleinere kring binnen het kabinet besproken.

De PvdA was ontevreden over de eerste reactie van premier Balkenende op het rapport. Dat leidde toen bijna tot een kabinetscrisis." - [einde citaat]

Ongelofelijk maar waar! En dat dus terwijl het rapport Davids duidelijk de illegaliteit van de gewapende invasie van Irak vaststelt. Er was geen mandaat, stelt de commissie Davids ondermeer. Koehandel dus over miljoenen lijken door de kreaturen die eigenlijk de belangen van de burgers - die hen er ook nog voor moeten betalen - zouden moeten behartigen, maar dit nooit doen. Alleen als het hen zélf ten goede komt. Politiek personeel dat zich zo goed als allemaal verkocht heeft en zich prostitueert voor de globale oorlogshetzers en profiteurs - en tegelijkertijd de mensen waarvoor ze geacht worden te werken permanent blijven beliegen en bedriegen.

De kriminele Guusje ter Horst en de nog kriminelere aartsleugenaar en oorlogsmisdadiger Maxime Verhagen, willen bijvoorbeeld niet dat er op het oorlogsmisdadige kanonnenvoer van defensie wordt bezuinigd. Bezuinigd? Voor wie dan? Toch niet voor de mensen die het betalen, wel? Maar voor de oorlogsmisdadigers dus! Die moeten worden bestraft, en zeer zeker niet beloond voor hun misdaden tegen de mensheid met miljarden ontvreemd belastinggeld dat veel beter gebruikt had kunnen worden. Om te helpen, niet om te moorden op grote schaal.

De gewapende roofoverval op ook Irak door NL-troepen, en de politieke en financiële (miljarden belastinggeld!) steun ervan is ILLEGAAL! Deze hele onmenselijke actie waarom niemand heeft gevraagd, integendeel, is ONWETTIG' dus. Dat maakt iedereen die hiertegen niet protesteert maar steunt, tot oorlogsmisdadiger. Dat geldt ook voor de mensen die zwijgen, want wie zwijgt, stemt toe... Volgens de cijfers van UNICEF waren er al - tot de illegale invasie van Irak op 19 maart 2003 - anderhalf miljoen doden in Irak door de onwettige sancties etc. opgelegd door de kriminelen.

Een half MILJOEN DODE KINDEREN nam de toenmalige 'minister van buitenlandse zaken' Madeleine Albright voor rekening van haarzelf en de rest van de rest van de oorlogshetzers en profiteurs: "Wij vonden dat de prijs juist is." zo zei ze. In het midden latend wie 'wij' zijn, en waarom dit hemeltergende moorden en menselijk lijden plaats moet vinden. Albright: "We think the price is worth it" - On CBS TV - '60 Minutes' - Url.: http://tinyurl.com/2vmc8

Maar, welk gedeelte van het woord 'ILLEGAAL' begrijpen die creaturen in Den Haag dan blijkbaar niet?

Er kan nooit of te nimmer een akkoord over begane volkerenmoord worden gesloten!

DE LAFFE NEDERLANDSE 'REGERING': politiek personeel dat in het gevang moet.

En allemaal hebben ze kilo's boter op 't hoofd, want, zo begonnen ze toen ook: "Laffe Nederlandse rechtse regering keurt VS transporten goed!" - February 17, 2003 - Eén maand voor de illegale invasie van Irak dus! - Url.: http://archive.indymedia.be/news/2003/02/49403.html

Eerlijk gezegd wordt ik er niet goed van wat dat smerige zooitje z.g. 'machthebbers' allemaal in onze naam denkt uit te kunnen halen. Meestal in het geniep, en achter de rug om van de mensen waarvoor ze worden geacht te werken. En nu willen ze het dus op 'n akkoordje gooien over volkerenmoord? Terwijl ze ook nog 's miljarden euros gewoonweg jatten uit de belastingpot? Het zijn en blijven verkochtte smeerlappen. Het lieft zou ik ze allemaal aan lantaarnpalen opgeknoopt zien, en natuurlijk met hun beruchte bazen erbij. Ik ben weliswaar tegen de doodstraf, maar voel meer en meer de neiging uitzonderingen te maken...

Het zijn en blijven enorme smeerlappen en oorlogsprofiteurs, die hele top van politici, de militaire, de ambtelijke en vooral de industriëele top zoals die van SHELL, Philips, Akzo-Nobel, Unilever etc. etc. die als zetbazen voor het kriminele kartel ook de EU-provincie en productie-eenheid Nederland runnen.

Het is de naakte arrogantie van de macht die we kunnen zien, en het is te schandalig en onmenselijk voor woorden wat deze aasgieren en judassen overal ter wereld - ook in Nederland - doen. - Url.: http://tinyurl.com/6x59ms

Mensen tellen nooit mee! Nooit! Een akkoord voor de oorlogsprofiteurs over miljoenen doden? Kan blijkbaar allemaal als je alle menselijke gevoelens opzij zet. Het gaat deze hebzuchtige kriminelen er alleen maar om winst te maken: macht en profijt ten koste van 't bloed, zweet en tranen van de wereldbevolking.

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat géén van deze volkerenmoorden en rooftochten van de NAVO oorlogsmachine en andere huurlingen had kunnen plaatsvinden, als de journalisten eerlijk hun werk hadden gedaan.

Voor de mensen, en niet zoals nu voor de aandeelhouders. Maar, 'Bijltjesdag' is er voor alle misdadigers.

Ook voor alle oorlogsmisdadigers, en zeker voor de mensachtigen die het op 'n akkoordje voor hun bazen denken te kunnen gooien.

Een akkoord dus over volkerenmoord? Nooit accepteren!

Voor deze misdadigers tegen de mensheid komt ook het bittere einde...

De tijd ze ze moeten boeten voor hun wandaden.

Henk Ruyssenaars

REFERENTIES

Lees de 'links' hieronder maar 's goed door, dan kan iedereen 't begrijpen:

IRAK RAPPORT: HET SPEL VOOR DE GALERIJEN - Url.: http://disc.yourwebapps.com/discussion.cgi?id=234999;article=3132;search...

NOUT WELLINK VAN DE Z.G. 'NEDERLANDSE' BANK, BALKENENDE, DE ZEER KRIMINELE WOUTER BOS ETC. WETEN ALLEMAAL DAT WELLINK JARENLANG PRESIDENT WAS VAN ROTHSCHILD'S GLOBALE WOEKERSYSTEEM BIJ DE 'BANK VOOR INTERNATIONALE BETALINGEN' - DE BIS, IN BASEL, ZWITSERLAND. HETZELFDE WOEKERSYSTEEM GELDT SINDS JAAR EN DAG VOOR MENSEN HIER OOK. - "NEDERLAND: HOU JIJ ZE DOM, DAN HOU IK ZE ARM..." - URL.: http://disc.yourwebapps.com/discussion.cgi?id=234999;article=3141;search...

* De BIS-banken hebben 't hele amerikaanse congress met vrijwel alle leden in hun macht. "May 13, 2009 - Sen. Dick Durbin (D-Ill.) - "And they frankly own the place." - [end quote] - Source: 2009 Newsmax - Url.: http://tinyurl.com/yfehavw

* Once and for all: BIS Article Sunday, June 28, 1998; Page H01 - The Washington Post Company. - Url.: http://www.mail-archive.com/ctrl@listserv.aol.com/msg35891.html

THE DARK ROOTS OF THE "BRUSSELS EU" - Hier gaat het om, en dit is nog maar het begin van de globale ellende. - Url.: http://tinyurl.com/yfzzntu

De oorlogsmisdadigers - Url.: http://tinyurl.com/yzu87ca

De politieke schokbrekers en andere landsverraders die alle Nederlanders tot oorlogsmisdadigers maakten. - NRC: "De hoofdpersonen in de besluitvorming tot Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak." - Url.: http://www.nrc.nl/binnenland/irak-oorlog/article1893775.ece

"WAAROM BALKENENDE STRAFRECHTELIJK VERVOLGD MOET WORDEN" - Url.: http://henkruyssenaars.web-log.nl/mijn_weblog/2007/07/waarom_balkenen.ht...

NEDERLAND: DE GRONDWET, DE ILLEGALE OORLOGEN EN DE KOSTEN - Url.: http://argusoog.punt.nl/?id=377334&r=1

Te schandalig voor woorden! "Kamer moet zich neerleggen bij radiostilte Irak" - Url.: http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/binnenland/article4344493.ece

NRC: ‘Steun Irak-oorlog hielp benoeming De Hoop Scheffer' - Url.: http://tinyurl.com/bj37m6

Kamercommissie vraagt helderheid over kill-and-destroy missie Afghanistan. - Url.: http://tinyurl.com/y9movo7

The Lords of Hunger and Depopulation - Web Results 1 - 10 of about 25,300 for Kissinger +depopulation. - Url.: http://tinyurl.com/yh8begy

One good look at the dark brown roots of their BIS bank and the European Union for instance, convinces everybody of the malignant pans in store for Iceland and the rest of the world. The present global misery in the long term planning of this criminal BIS cartel went further than Iceland: it's global. - Url.: http://tinyurl.com/yjohdgu

AFP: "All over Europe there are countries that trust the people with the referendum," he told the BBC's Newsnight programme late Wednesday. "What I decided to do was simply to follow an honoured European tradition of allowing the people to make the final decision." - [ ]

Comment: Let's hope that in Iceland many people have have seen that the BIS's European Union only is a slave ship on BIS's totalitarian monetary flow - Url.: http://tinyurl.com/d55dk3

As the Washington Post once and for all in 1998 wrote about the BIS, they are the "Key Players Who Control World Money Supply. - By John M. Berry - Washington Post Staff Writer - Sunday, June 28, 1998 - Url.: http://www.mail-archive.com/ctrl@listserv.aol.com/msg35891.html

US: The humanoids want a totalitarian State = A very good story: Ellen Brown about the BIS - Url.:http://tinyurl.com/ygjd2qn

De belastingen aftroggelende zwendelaars en misdadigers in Nederland die van de belastingen leven, weten dit ook: Toronto Sun columnist Eric Margolis - "Wars sending U.S. into ruin" - Url.: http://www.torontosun.com/comment/columnists/eric_margolis/2010/02/05/12...

Obama/ Soetoro - Or whatever his name is: Hey! Look! The CIA 'emperor' has no clothes! - Url.: http://tinyurl.com/o55tpv

If you want to see my description of the world the way it is now, why not go to the front page of the APFN site, write my name - Ruyssenaars - into the 'search' field, and with one click you'll see what I think it's all about. - Url.: http://disc.yourwebapps.com/indices/234999.html

* What's Al Qaida? - http://tinyurl.com/dbemg

* The Netherlands is - like Blair's England and other 'Quislings' - a US neocon 'Lapdog of War':
Url.: http://tinyurl.com/at9m6]

FPF-COPYRIGHT NOTICE - In accordance with Title 17 U. S. C. Section 107 - any copyrighted work in this message is distributed by the Foreign Press Foundation under fair use, without profit or payment, to those who have expressed a prior interest in receiving the information. Url.: http://liimirror.warwick.ac.uk/uscode/17/107.html

FOREIGN PRESS FOUNDATION
Editor : Henk Ruyssenaars
http://tinyurl.com/yevvgup
The Netherlands
FPF@Chello.nl

-0-

Akkoord over volkerenmoord: schande over Nederland!

9 Februari 2010 - Het industrieblad Elsevier maakt melding van het kwalijke feit dat de zich kabinet noemende oorlogsmisdadigers in Den Haag een akoord hebben gesloten over de volkerenmoord in Irak.

Het is een bekend feit dat Nederland oorlogsmisdaden pleegt, maar de volledig corrupte z.g. volksvertegenwoordigers - die amper ooit het volk vertegenwoordigen - trekken zich daar blijkbaar niets van aan. Onbegrijpelijk.

Vaststaat dus dat men er bij het politieke personeel - inclusief de al even collaborerende en medeschuldige ambtenarij die in België terecht 'bedienden' wordt genoemd, of zoals in Engelstalige landen, de 'civil servants' - volledig van op de hoogte was dat er een permanente massamoord gaande was en is, ten voordele van de economische en hegemonische (en niets anders) belangen van de VS/GB junta en de multinationals die van alle oorlogen en conflicten profiteren.

Globaal een afgrijselijke genocide dus, een volkerenmoord uitgevoerd door - en met de onwettige en onmenselijke medewerking van - de ook al illegaal ingeschakelde NAVO.

En wij zijn allemaal medebetalende en medeschuldig gemaakt aan deze oorlogswaanzin. Door ons personeel!

Dat schuldige personeel moet toch zondermeer en meteen worden ontslagen, opgepakt en juridisch bestraft worden?

Die steunen toch het vermoorden van Godweet hoeveel mensen? Dat kan en mag toch niet?

Daar staat toch gevangenisstraf op als men zoiets doet?

Het Nederlandse industrie- en propaganda weekblad Elsevier* dat in dienst van de multinationals vrijwel altijd de roofmoord verdedigt, beschreef de volledig onmenselijke en illegale oorlogsacties eerder zo: "De Nederlandse militairen zullen geheime missies uitvoeren en met Amerikanen en Britten in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan jagen op terroristen. Daarbij zullen zij waarschijnlijk oorlogshandelingen uitvoeren."

In Elsevier beschrijft een figuur dus zonder enig spoor van compassie het illegaal en met nederlandse miljarden vermoorden van onschuldige mensen voor rekening van de VS junta en haar oorlogsmachine. Om hun multinationale economische belangen te dienen! Hier houdt elke vorm van fatsoen toch op?

Lees dit eerst maar 's. - Url.: http://indymedia.nl/nl/2007/04/43910.shtml

En nu staat het weer in Elsevier, waarbij de links via het originele Url hieronder functioneren:

"Kabinet akkoord over reactie op Irak-rapport."

"Dinsdag 9 februari 2010 - De regering heeft vanochtend de reactie op het Irak-rapport van de commissie-Davids besproken, het overleg is voorbij. Vice-premier Wouter Bos (PvdA) zegt dat er een akkoord is bereikt. Een brief is onderweg naar de Tweede Kamer.

Het Elsevier-commentaar: Irak-rapport Davids geen kabinetscrisis waard.

'De commissie-Davids pleit het kabinet vrij van aantijgingen van militaire betrokkenheid bij de inval in Irak. Wel merkt de commissie op dat Balkenende de Tweede Kamer niet volledig informeerde. Dat is echter geen crisis waard'

En het Elsevier-commentaar: Balkenende verdedigt gewoon zijn reputatie.

'De aanvallen op Balkenende naar aanleiding van de conclusies van de commissie-Davids, zijn aanvallen op zijn integriteit. Het is dan ook logisch dat de normen-en-waarden-premier zich verdedigt tegen de aantijgingen. De PvdA moet niet zeuren.'

De standpunten van het kabinet staan in de brief die nog naar de Kamer wordt gestuurd, wat er precies in staat is nog onbekend.

De bijeenkomst van vanochtend is ingelast, omdat het kabinet een reactie wil voordat de premier afreist naar Vancouver voor de opening van de Olympische Spelen.

Ministers lieten bij aanvang weten te verwachten snel overeenstemming te bereiken.

Minister Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) zei voor aanvang van het overleg: 'De teksten zijn klaar. Dit is het moment van de politieke afronding.' Hij gaf wel toe dat het tot het eind toe ingewikkeld is.

Rapport

Minister Bert Koenders (PvdA, Ontwikkelingssamenwerking) zei dat er nog een aantal punten te bespreken is.

Het Irak-rapport over de Nederlandse steun aan de Amerikaanse inval in Irak in maart 2003 leidde na verschijning tot flinke onenigheid tussen vooral CDA en PvdA.

De afgelopen weken spraken de meest betrokken bewindslieden al veelvuldig over de kabinetsreactie op het rapport-Davids.

Onenigheid

De PvdA wil met terugwerkende kracht het idee wekken dat de partij altijd tegen de inval in Irak was, zei historicus Cees Fasseur gisteravond tijdens een lezing. De partij was volgens Fasseur echter een stuk minder kritisch over politieke steun voor de inval dan de PvdA nu wil doen geloven.

PvdA-minister Guusje ter Horst zei in een interview eind januari dat zij de inval in Irak steunt: 'Het land had een wrede dictator, er was dus alle reden om in te grijpen in dat land.'

Ter Horst steunt premier Jan Peter Balkenende (CDA) die na een persconferentie in de problemen kwam. Volgens de oppositie en de PvdA schoof hij de conclusies te makkelijk opzij.

Door Maartje Willems." - [einde citaat] - Elsevier - Url.: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Laatste-24-uur/257833/Kabinet-akkoord-...

Dat een industrie-informatie blad als Elsevier zoiets aan de goegemeente voorspiegelt is begrijpelijk, maar daarom niet minder verfoeilijk.

Ieder wedenkend mens weet dat er absoluut géén mandaat of iets dergelijks is geweest om de gewapende roofmoord in Irak te rechtvaardigen. Integendeel.

Maar nu het eindelijk - en dit was de vijftiende keer de parlementariërs 't van het oorlogsmisdadige zich 'kabinet' noemende politieke personeel eistte - kwam er het rapport Davids dat dezelfde conclusie als ondergetekende trok.

Weet U nog wat de oorlogsmisdadige Koenders eerder in een NOVA uitzendin zei?

Citaat: "De Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft dinsdag aan de ministers Kamp en Bot helderheid gevraagd over de Nederlandse militaire missie in Afghanistan. Dat zei het Tweede Kamerlid Bert Koenders (PvdA) in NOVA.

Volgens Koenders is het waarschijnlijk dat Nederlandse troepen medeverantwoordelijk worden voor het schenden van internationale rechtsregels. "Het is één missie, door de Amerikanen geleid. Of onze special forces aan kill-and-destroy missies doen is onduidelijk, we weten het niet, het is niet uit te sluiten. Het is logisch ervan uit te gaan dat wij medeverantwoordelijk zijn voor wat daar gebeurt."

"Gevangenen worden naar Guantanamo Bay gestuurd, mensen worden mishandeld of naar andere landen gestuurd, zoals Syrië. Als je buiten het internationale recht gaat vallen, is het einde zoek. Nederland wordt binnengezogen in een verkeerde strijd tegen terrorisme, waarin het de eigen rechtsregels overtreedt."

"De minister van Defensie licht ons onvoldoende voor. Vandaag heb ik dat ingebracht in de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, het verzoek om een visie. De collega's hebben ermee ingestemd om die visie te vragen", aldus Koenders in NOVA." - [einde citaat] - Url.: file:///Library/bewaarmapje/NOVA=Koenders=kill-and-destroy%20missies%3F....

En net zoals bijna alle anderen is hij gezwicht voor de voordelen die een oorlogsmisdadige houding zou opleveren.

Levenslange gevangenssitraf, dat is wat al deze kriminelen moeten krijgen.

Zo snel mogelijk.