Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Socialisme van de 21ste eeuw

Socialisme van de 21ste eeuw

In de visietekst ‘Geloven in Bevrijding’ hielden wij als CvS een vurig pleidooi
‘voor een socialisme van de 21ste eeuw’. Wij voelen ons nauw verbonden met
de geschiedenis van het socialisme als een strijd voor een meer rechtvaardige
samenleving. Die strijd heeft in de geschiedenis verschillende vormen
aangenomen en vandaag staan we voor ‘nieuwe tijden’ en dus ‘nieuwe
uitdagingen’. Een (in opbouw zijnde) socialistische samenleving in de 21ste
eeuw zal op die uitdagingen een antwoord moeten formuleren. Wij blijven
dus alle pogingen om vandaag een socialistische maatschappij uit te bouwen
op de voet volgen.

In dat opzicht vonden wij onder meer het boek ‘Rooddruk voor een nieuw socialisme’
(februari 2009) de moeite waard. De auteur, Erik De Bruyn (SP.a Rood) komt
op woensdag 10 maart zijn zoektocht naar een nieuw elan voor het socialisme
in de eenentwintigste eeuw toelichten.
En vandaag, zo stelt de auteur, is ‘economische democratie’ -het centrale
thema van het boek- brandend actueel. Of liever het gebrek aan economische
democratie is brandend actueel. Ondanks het feit dat General Motors en Opel
wereldwijd door overheidsinterventies en met belastinggeld werden gered,
heeft de samenleving nog altijd niets te vertellen over dit autoconcern. In
België zet het GM-management brutaal een kruis over de broodwinning van
tienduizend gezinnen…
Hetzelfde kan worden gezegd van de banksector. Ondanks massale
overheidssteun blijven dezelfde leerling-tovenaars aan de macht en is het
‘business as usual’ in de financiële wereld. Maar nu dreigen de overheden zélf
overkop te gaan. Wie zal dan de rekening betalen?
In de epiloog van het boek ‘Naar links en dan vooruit’ verwoordt de auteur
zijn visie nog eens kernachtig: “Wat belet ons nog om… een echte democratie
te vestigen door gemeenschappelijke controle te verwerven over onze
economie? Dat is voor mij de essentie van het socialisme.”
Erik De Bruyn draait dus niet om de pot. Hij zegt wat er ons te doen staat en
waar we vooral werk moeten van maken. Maar hij ontwikkelt ook een visie
over democratie, migratie en ecologie en biedt ons telkens ‘een alternatief
voor de angst’.
Erik De Bruyn zegt van zichzelf dat hij niet de hoeder is van de socialistische
graal, hij heeft niet een of andere socialistische bijbel op zijn nachtkistje
liggen. Hij pleit voor een maximale samenwerking en eenheid met alle
oprechte socialisten en syndicalisten. Want, zo besluit hij zijn boek: “Het
socialisme zal niet alleen gezellig zijn. Het zal vooral collectief zijn, of niet.”
Als je dus met de auteur en zijn visie wil kennis maken, moet je deze avond uit de reeks 'Woensdagen van A' zeker noteren.

Woensdag 10 maart 2010 om 20 uur in Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen
Inlichtingen: Jef Mariën 03-322.04.91, jefmarien@skynet.be