Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De moslim aast op Canvas (onzinnige mini-enquêtes)

De moslim aast op Canvas (onzinnige mini-enquêtes)

Wie redt ons van de terreur van de "mini-enquêtes"?

De Standaard, Le Soir en de RTBF ondervroegen samen 783 Belgen en dus… eigent DS zich het recht toe om vandaag te koppen: ‘Belg ziet spanning met islam oplopen’. De ‘nieuwssite’ GayBelgium belde naar 1200 mensen en dat leert ons: ‘Vlaamse Holebi verkiest Canvas’.

Dat is toch bespottelijk?

Nog afgezien van de suggestieve (en dus beïnvloedende) kracht die kan uitgaan van je vraagstelling…

Nog afgezien van het feit dat 783 respondenten op een bevolking van 10 miljoen, die elke homogeniteit ontbeert, bezwaarlijk een representatief staal genoemd kan worden…

Nog afgezien van het feit dat een kop als ‘Belg ziet spanning met islam oplopen’ voor een deel als een self-fulfilling phrophecy werkt…

En nog afgezien van het feit dat er net zo goed had kunnen staan ‘Belg ziet spanning met Christendom oplopen’… (Immers: de telefonische vraag was ‘neutraal’: “Denkt U dat de spanningen tussen de islam en het christendom…?” Dus: welke stilzwijgende definitie van ‘de Belg’ schemert hier door?)…

Een vraagje: sinds wanneer is ‘de Belg’ terug onder de levenden? Want hamert de Vlaamse pers ons niet al jaren in dat Franstaligen en Vlamingen op alle mogelijke vlakken (politiek, economisch, cultureel, en zelfs qua levensverwachting) verschillen?

L'Union fait la force - met dank aan 'de islam'. Of: het 'nut' van een gemeenschappelijke vijand...

Ter verantwoording van de

Ter verantwoording van de absurde titel:

ik combineerde 3 recente koppen, nml.

Moslims vragen zendtijd,
Allochtonen azen op schepenambt, en
Vlaamse Holebi's verkiezen Canvas.

Marc-Antoon

Gepost door Marc-Antoon
26.10.2006

Tags