Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Gingen de journalisten van RTBF over de schreef met hun nepuitzending?

Gingen de journalisten van RTBF over de schreef met hun nepuitzending?

De website van RTBF ligt plat. Het forum van La Libre Belgique kreeg in een dag tijd meer dan 2000 reacties te verwerken. Tienduizenden kijkers belden of sms'ten naar de RTBF-telefooncentrale en zelfs de koning liet weten dat hij dit een grap vond die getuigt van slechte smaak. Om maar te zeggen: als het de bedoeling was reacties los te weken is de stunt van de RTBF zeker geslaagd.

Opmerkelijk hoe makkelijk het is om sfeer te scheppen met nietszeggende beelden. Je ziet een journalist voor het paleis staan waar duidelijk niets gebeurt, maar toch zijn de journalisten het met elkaar eens: “une crise majeure”. Daarna volgen enkele beelden van dure wagens. “Van Joëlle Milquet en Guy Verhofstadt die hun agenda overhoop haalden voor topoverleg met de koning,” zegt de journalist. Opnieuw sfeerschepping met die typiche beelden die altijd bij dat soort politieke crisissen worden gebruikt, maar die op zich totaal nietszeggend zijn.

Straf dat 89 % van de kijkers het nieuws geloofde en dus niet doorhad dat het om een stunt ging. Een duidelijker bewijs dat mediamanipulatie werkt is moeilijk denkbaar. Eerder waren we er ook met zijn allen ingetuind toen we rotsvast geloofden dat Irak over stapels massavernietigingswapens beschikte.

Als de kijkers dat zo makkelijk geloven, betekent dat dan dat ze het nieuws waarschijnlijk vinden? Wellicht wel, dat het Vlaams parlement de Vlaamse onafhankelijkheid uitroept, is op zich geen wereldvreemd nieuws. Zowel N-VA (bij monde van voorzitter Bart De Wever) als het Vlaams Belang (in een reactie op hun website) laten weten dat ze het spijtig vinden dat het máár fictie was.

En dan is nog de vraag of journalisten hier aan mogen meedoen? We hadden al de journalisten die meespelen in fictiereeksen of in persiflages als 'Alles kan beter'. Hier spelen ze mee in hun eigen nieuwsuitzending. Mag dat? Zelf speelden we met Indymedia.be mee met de Ace-bank-stunt van Netwerk Vlaanderen. Is dat over de schreef?

le coup de la RTBF - magnifique

Pour moi, vraiment, la belle et simple démonstration que la manipulation par les média est bien ou peut bien être réelle. Je pense d'ailleurs que les réactions outrées que l'on observe généralement n'ont rien à  voir avec le contenu à  proprement parler de l'émission, mais sont d'autant plus outrées que les gens sont choqués d'avoir été manipulés à  ce point...
Je salue donc la RTBF d'avoir eu les tripes de prendre ce risque et de faire cette brillante démonstration...et d'avoir par la même occasion rempli son rôle de service public - ici éducatif - à  100%...

Antwoord

Vlaams, graag ...

Merci

Bij deze gebeurtenissen moest ik ook denken aan de Netwerk-stunt.
Vriendelijk van jullie om het er zelf bij te zetten.

Wat deze stunt betreft: dit bewijst voor mij vooral dat mensen graag in iets geloven als hun gedachten/angsten al een stuk in die richting gaan.

Dit was er natuurlijk over, maar elke dag worden we wel door de media een bepaald idee opgedrongen ...

Christophe

haha

"Vlaams graag"

Geweldig grappig reactie in deze context :-)

Confederalisme is extremisme

De Vlaams-nationalistische Yves Leterme is boos omdat hij vindt dat zijn "gematigd" confederalisme op één hoop wordt gegooid met verwerpelijk separatisme. Verwonderlijk toch, omdat de N-VA, de geliefde kartelpartner van de CD&V, extermistisch separatist is. Eric Van Rompuy voegt daar aan toe dat confederalisme er is "om België te redden", door "beide landsgedeelten apart hun eigen beleid te laten voeren", en dat is geen separatisme (???!!!). (Zoek de twee verschillen?)Is de CD&V separatist? Uiteraard wel. Jo Vandeurzen heeft daarvoor gekozen.

Maar nu wijst Yves Leterme naar de PS. Gemakkelijk, want daarmee ontloopt hij de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van zijn eigen standpunten. Maar, dat is belangrijker, door voortdurend te doen alsof er in België maar twee belangengroepen bestaan ("Vlamingen" versus "Walen")verbergt hij de meningsverschillen, tegenstellingen en breuken binnen Vlaandern zelf. En pretendeert hij een consensus te vertegenwoordigen die gewoonweg niet bestaat.

Er bestaan immers helemaal geen "Vlaamse eisen". Er bestaan wel een handvol Nederlandstalige politici die hun mandaat misbruiken om de Belgische burgers iets op te dringen dat ze helemaal niet willen: een nieuwe staatshervorming, een confederaal model, de scheiding van België. Anders gezegd: het feit dat de overgrote meerderheid van de "Vlamingen" geen boodschap heeft aan "meer Vlaanderen" is geen garantie dat dat er niet komt. Partijtucht vermag immers in België veel, en er is geen Vlaamse opartij die niet flaminant vergiftigd is.

En dus is er reden tot ongerustheid, zowel boven als onder de taalgrens.

Er is reden tot ongerustheid, niet omwille van een hetze "tegen Vlaanderen" bij de "Waalse" partijen, maar omwille van het fanatisme en het radicalisme van onze "Vlaamse" politieke mandatarissen, die er niet voor terugdeinzen om tegen de mening van hun kiespubliek in naar "meer Vlaanderen" te streven.

Mijne Heren Leterme, Van Rompuy, De Wever,ea als u spreekt over "Wij Vlamingen" en "Vlaamse eisen" gelieve er dan bij te vermelden: zonder de schrijver van dit commentaar. Ik zou mij doodschamen samen met u als "Wij" benoemd te worden, gelieve dat dus niet meer te doen. Ik ben Belg en uw Vlaams radicalisme kan mij getolen worden. Kiest u maar voor "uw Vlaanderen", ik kies voor "België", en dat doe ik van boven de taalgrens.

Echt "on-Vlaams" waarschijnlijk, en daar ben ik fier op.

dank u, rtbf!

ik heb grote bewondering voor de rtbf! dat zij zo open en bloot (en grappig!) een belangrijk thema in de publieke sfeer durven te brengen. werkelijk RESPECT. de vrt (en cd&v's yves 'respect' leterme) kan er een puntje aan zuigen!!

degene die nu ahoe roepen zijn verdacht... zo buiten de lijntjes kleuren... hoe durven ze wel bij de rtbf!?

weten ze bij den rtbf dan niet dat één partij het patent heeft opgeëist/verkregen (onder de vorm van het cordon sanitaire) op 'rebels', op 'anti'? zijn die luiaards van den rtb vergeten dat vlaanderen wordt gebrainwasht met de idee dat er maar één partij 'tegen', 'anti' is, en dat zijn de 'rebellen' van het vlaams blok (altijd in 'rebelse' kostuum-cravate natuurlijk...).. hoe durven ze bij de rtb te denken dat er ook niet-fascistische spot, kritiek, rebellie kan bestaan? hoe durven ze, vraagt yves 'respect' leterme zich nu waarschijnlijk af...

ik hoop uit het diepste van mijn hart dat dit een precedent is voor meer vrijheid, voor meer kritische zin in ALLE media. het is nodig!! we zitten met 15% armoede in belgie (1,5 miljoen belgen! om niets te zeggen van de rest van de wereld..), ecologisch komt een catastrofe op ons af, en onze politici blijven maar prevelen over "goed bestuur", "economische groei/vooruitgang" en belastingvoordelen, terwijl ze met ons belastingsgeld kado's aan grote (vervuilende, louter op winst gerichte) bedrijven blijven uitdelen!

andere thema's en invalshoeken smachten om ook werkelijk aan bod te komen in de publieke sfeer. politici en media, het is HOOG TIJD om u te herpakken, en eens te luisteren naar wat er leeft bij de bevolking(en) op aarde..

aub, media, laat u toch niet zo inpakken door die praatjes van de politici! het is een schande om het te zien! beseffen jullie niet dat door jullie slappe, kritiekloze aanpak de politici het hele land inpakken!!! durf es kritische vragen stellen, es buiten de lijntjes te kleuren. waarvan hebben jullie schrik eigenlijk, van een echte journalist te zijn, van de bevolking echt te informeren over de intenties en wensen van de politieke klasse?

als de politici niet willen luisteren, en niet willen bespreken wat er bij de bevolking leeft (wat hun plicht is!), dan moet de media haar plicht doen, en in de publieke sfeer brengen wat bij de bevolking leeft, en die politici op de door henzelf gecreëerde 'kloof met de burger' wijzen!!!

de kloof tussen burger en politiek is er in de eerste plaats één... tussen de mensen zelf! en die kloof komt voort uit de 'ieder voor zich'-mentaliteit die de hyperliberale economie in onze breinen, scholen, bedrijven,.. timmert. de door politici e.a. aanbeden economie is een kanker die al een groot stuk van onze menselijkheid heeft weggevreten! (cfr. vlaams blok,..). m.a.w. het is werkelijk tijd om het roer om te slagen.

zonder meer gelijkheid/solidariteit is meer vrijheid de survival of the fittest.
zonder een veel groter ecologisch bewustzijn is meer gelijkheid de ondergang van de natuur.
zonder meer gemeenschap(svorming)/collectiviteit is een groter ecologisch bewustzijn een illusie.

natuur, vrijheid en collectiviteit!

nogmaals dank u rtbf! moge het een educatief voorbeeld zijn!

Helemaal gelijk

Daar sluit ik mij volledig bij aan ... !

Ze mogen nu nog zeggen wat

Ze mogen nu nog zeggen wat ze willen, de politici en degenen die met de vinger wijzen naar de RTBF, hun opzet is geslaagd!
En bovendien vond ik het nog grappig ook!
Maar ik ben toch liever Belg dan Vlaming.

Zeg niet Anvers maar Antwerpen

De Standaard (Belga) doet gewoon verder met de grap van RTBF. Lees dit bericht maar eens:

"Alle Vlaamse gemeenten en deelgemeenten hebben binnenkort enkel nog een officiële Nederlandse naam. De Vlaamse regering heeft daarover vrijdag een besluit goedgekeurd van minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen. Hij gaat daarmee in op een vraag van het Vlaams parlement."

KLik hier voor het artikel

Was dit wel fictie?

«Als de kijkers dat zo makkelijk geloven, betekent dat dan dat ze het nieuws waarschijnlijk vinden?», vraagt Indymedia.be.

Dit is geen probleem van «perceptie», dat de Franstalige kijkers dit verhaal waarschijnlijk «vinden». Het verhaal dat de RTBF bracht, is ook waarschijnlijk... als je mag geloven wat er door de Vlaamse politiekers wordt beweerd.
Alle partijen in het Vlaams parlement worden opgejut door het VB en NV-A en vallen over hun woorden om te bewijzen hoe stoer Vlaamsch ze wel zijn. Hoe straf ze die Vlaamsche zaak zullen verdedigen tijdens de volgende communautaire onderhandelingsronde (vanaf juni 2007).
Op de dreigementen en vernederingen van gauwleider Leterme antwoorden de Franstaligen (terecht): «NON. Wij zijn geen vragende partij naar verder communautair getouwtrek. Er kan wat gesleuteld aan de efficiëntie van de huidige structuren, maar daar mag geen verdere afbraak van de nationale solidariteit aan gekoppeld.»
De stoere Vlaamsche leeuwen blijven wel brieschen. En strekken zelfs de klauwen. «Wij zijn de sterksten, de rijksten! Pas maar op!»
Ja, wat gaan ze dan doen?
De RTBf heeft in beeld gebracht wat die Vlaamse logica verder biedt.

Het is spijtig dat de RTBf-uitzending niet volledig in Vlaanderen is uitgezonden. [De Vrt was zelfs nog niet in staat om onder de geselecteerde fragmenten een correcte vertaling te plaatsen.]
Wellicht zou het een heilzaam effect gehad hebben: «Is het dat wat onze politiekers aan het bekokstoven zijn? Dat willen wij niet!»
Er is ook in Vlaanderen nog een breed draagvlak dat niet wil weten van deze jungle-mentaliteit en -logica: de brute, ongetemde macht van de sterkste, de rijkste, de slimste, de rapste, de mooiste,...

U schrijft gauwleider

U schrijft gauwleider Leterme, maar u bedoelt natuurlijk gouwleider Leterme, een allusie op Gauleiter - een term die met het nazisme wordt geassocieerd. Als u vindt dat Leterme een Gauleiter is en Vlaanderen een nazistische gouw, dan is dat natuurlijk uw goede recht, maar het is een belediging voor mensen die echt onder de nazistische tirannie hebben geleden.

uitzending

Ik ben op zoek naar die bewuste uitzending... Noch RTBF noch één geven de originele uitzending prijs, heb ook al proberen googelen, maar daar heb ik ook niets via gevonden... Ik zou deze uitzending willen gebruiken voor mijn Frans Portfolio...

Alvast bedankt =)

uitzending

Ik heb de volledige uitzending ook nog niet gevonden op internet.
Op youtube.com vind je wel al een aantal fragmenten van een paar minuten. Zoeken op Belgique en RTBF.

Ceci est une fiction (RTBf 13.12.2006) hernomen door VRT

De volledige docu-fictie én het volledige aansluitende debat vanaf heden op http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/mediatheek/video-06121...

Een aantal bedenkingen

Hier even nog een aantal bedenkingen, waarover je NOOIT EEN POLITICUS IETS OVER HOORT ZEGGEN:
- De geldstromen van de provincie Antwerpen naar de provincie Limburg.
Misschien moet Antwerpen zich dan ook maar afscheuren?
- De geldstromen van de rijkste provincie van België, Waals-Brabant naar de rest van het land.
- De geldstromen van Noord naar Zuid ... op wereldvlak.

Christophe

Zuid

Je bedoelt waarschijnlijk van Zuid naar Noord. Wat het Noorden geeft aan ontwikkelingssamenwerking is maar een fractie van wat het Zuiden (de derde wereld dus) verliest door lage lonen, lage prijzen, dumpingpraktijken, uitbuiting, roofbouw, plundering van grondstoffen, etc...

Rhode-St-Genèse

Leve Rhode-St-Genèse
De Vlaamse regering vindt het nodig met haar agressief linguïstisch racisme (die ik als ik psychiater was met Risperdal en Seroquel zou behandelen) onze franstalige vrienden weer de gordijnen in te jagen.
Ondertussen gebruikt ze zelf in haar officiële stukken meer en meer Engelse woorden waar gangbare Dutch woorden voor bestaan.
Sinds vandaag woon ik niet langer in Strombeek maar schrijf ik in al mijn correspondentie met de overheid Strombeeck. Het zal hen leren. Dat ze zich bezighouden met tewerkstelling, de onderwijsachterstand van de allochtonen, de gezondheidszorg. Kortom met 'goed bestuur'.

Mijn adres is vanaf nu:
Eric Rosseel
Grote Winkellaan, 94, avenue Grote Winkel
1853 Strombeeck
Kakania

(U weet wel: Kakania uit Robert Musil's De Man zonder Eigenschappen)

Gauleiter

nog een paar jaar wachten en het zal geen belediging meer zijn, als je Leterme en Wart De Bever laat doen.

Je vindt dus echt dat

Je vindt dus echt dat Leterme Vlaanderen en straks misschien België in de richting van een dictatuur duwt? Soyons sérieux, mon cher. Een politieke analyse wordt er niet beter of scherper op door met overdrijvingen te werken.

Ik heb het altijd wat moeilijk met dergelijke kritieken. Bon, de Vlamingen zijn dus enggeestig, zelfgenoegzaam, onverdraagzaam, kneuterig ne provincialistisch. Hoe komt dat? Zit het in onze genen? Zijn we te dom? Worden we naïefweg misleid door een stelletje doortrapte politici? En hoe komt het dat jullie niet enggeestig en kneuterig zijn? Geluk gehad?
En vooral: wat moet er met al die enggeestige Vlamingen gebeuren? Weg ermee? Of (zoals Brecht zei tegen de DDR-regering, nadat die de opstand van 1953 had neergeslagen) gewoon een ander volk verkiezen?

Fijn, maar Kakania is niet

Fijn, maar Kakania is niet zo goed gekozen: dat was de naam die Musil gaf aan de onwerkbare en operetteachtige veelvolkenmonarchie Oostenrijk-Hongarije...
Ik herinner me dat "Heibel", destijds onder redactie van Daniël Robberechts en Walter Van den Broeck, een Musil-hoofdstuk over Kakanië liet vertalen ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van België.

Ieder zijn smaak, maar naar de tijd van het unitaire België (wafelijzerpolitiek! om de zes maanden een regering die valt! VDb en Nthomb!) heb ik absoluut geen heimwee.

Over de grond van de zaak: natuurlijk is die beslissing onnozel. Maar de enige reden waarom er in Franstalig België (denk ik toch) niet ook zo'n maatregel bestaat, is dat hij absurd zou zijn: La Ville de Mons en La Ville de Namur zouden het absurd vinden om zich Bergen en Namen te noemen.

"Vlamingen"

"Vlamingen" zijn niet enggeestig (wie zijn dat overigens?), Vlaams-nationalisten (= voorstanders van confederalisme en separatisme) wel.

Kent/maakt u het onderscheid tussen beide?

Confederalisten ook al?

Confederalisten ook al?
De marge wordt smal.

Inderdaad

Tja, meer heb ik daar niet op te zeggen.

Smal maar duidelijk

De politieke marge boven de taalgrens mag smal lijken omdat de grote partijen en de "gangbare" media aangetast zijn door Vlaams-nationalisme.

Binnen de bevolking liggen die verhoudingen omgekeerd: de marge voor Vlaams-nationalisme is smal, en daarom is er zo veel propaganda vanwege de grote politieke partijen/kartels en vanwege de "gangbare" media.

opgezet spel

Volgens mij is die RTBF-uitzending gewoon opgezet spel om de aandacht van Laurentgate weg te trekken...

:-)

Aan de reportage is twee jaar gewerkt. Je bedoelt dus dat prins Laurent twee jaar geleden de hele redactie van RTBF heeft omgekocht om nu de reportage uit te zenden en zo de aandacht van zijn persoon af te leiden.

Knappe theorie ;-)

België boven

Ik ben Belg en daar ben ik fier op. Leterme en Co hou op met uw geroep over autonomie en splitsing hier splitsing daar. Ik hou van solidariteit, samenwerking, diversiteit, verbondenheid. Een belangrijke voorwaarde hiertoe is communicatie. En daar knelt het schoentje precies.
Daarom doe ik een (bescheiden) oproep naar de media om meer te berichten over wat er zich afspeelt over de taalgrens. We weten veel beter wat er gebeurt in de USA dan wat er gebeurt in het Zuidelijk deel van ons land. Wallonië komt alleen in het nieuws als het gaat over communautair gehakketak of als er een of ander schandaal is. Ik wil in mijn krant of op TV meer nieuws over Wallonië. Er gebeuren daar waarschijnlijk onnoemelijk veel goede dingen, maar wij weten het gewoonweg niet. Waarom geen samenwerkingspact tussen VRT en RTBF om informatie uit te wisselen, zodat we elke avond op het journaal een nieuwsflash krijgen van over de taalgrens. Waarom bijvoorbeeld ook geen programma "Wallonië vakantieland"? Ik noem maar iets. Ook de geschreven pers geeft een totaal vertekend beeld van Wallonië. Dat pik ik niet langer. Walen zijn mensen zoals gij en ik. Informeer ons hierover op een correcte/evenwichtige manier.

Misschien kan Indymedia hier een voortrekkersrol spelen met elke dag sociaal-cultureel nieuws uit Franstalig België ??

Timing

Ja, maar waarom zenden ze die reportage uitgerekend nu uit en niet een maand later bijvoorbeeld?

elke dag

Elke dag zal misschien hooggegrepen zijn, maar meer en beter moet zeker kunnen. Maar hoe pak je dat aan? Krantenabonnement op Franstalige kranten? Wellicht. Ook meer op zoek gaan naar persberichten van Franstalige organisaties en bewegingen. Misschien af en toe eens artikel vertalen van alternatieve media in Franstalige landsgedeelte. Als je zelf nog tips hebt...

RTBF-uitzending

Laten we het eens over concrete zaken hebben in plaats van met grote woorden te goochelen.
In Vlaanderen is de tweede taal in het onderwijs verplicht het Frans en dat is maar goed ook. In Wallonië is die keuze vrij. De helft van de Walen kiest voor een andere taal dan het Nederlands.
In Brussel wordt de taalwet met voeten getreden en pleiten Franstalige politici voor de versoepeling van de wetten.
In Vlaams-Brabant eisen de Franstalige taalfaciliteiten op dwz het recht de taal van de streek waar ze komen wonen, niet te moeten gebruiken.

Samenleven kan enkel gebeuren op basis van respect en wederkerigheid. Men kan niet tegelijkertijd zeggen dat men in één land wil leven en tegelijkertijd weigeren de taal van de andere helft van het land te leren.

rtbf-reportage

Zeker, dat zijn concrete zaken allemaal en het spreekt voor zich dat we elkaar in ons landje moeten respecteren, actief.

Bon, wat mij het meest choqueert is niet deze RTBF-reportage. Ik vond het een goed initiatief, waarom niet? Moet kunnen. Alleen hadden ze er beter vanaf het begin bijgezet dat het om een docu-fictie ging.

Nee, wat me het meeste choqueert is dat zovelen in Vlaanderen nu zo hysterisch reageren op deze reportage en in Wallonië ook trouwens, daar niet van. Maar ik wil het even hebben over Vlaanderen. Eén vraagje: waar waren de hysterische reacties toen de RTBF Vlaamse Choc uitzond, de reportage achter de schermen van het Vlaams Blok, en die niet mocht vertoond worden in het Vlaanderen van Leterme en Bourgeois. De reportage waarover Siegfried Bracke zei dat het niet nodig was ze uit te zenden op de VRT. Filip Dewinter uitnodigen daarentegen, liefst fookin' 8 days a week, dat is daarentegen hoogstnoodzakelijk.

Slaapwel zeg ik aan dat soort Vlaanderen, stik in je zelfgenoegzaamheid.

Waals nieuws

Er is in ieder geval één medium dat informatie geeft over Wallonië, in het Nederlands en zonder vooroordelen: www.waalsweekblad.be. Dat is een wekelijks email-brief met een overzicht van het Waalse nieuws en de site bevat ook een mini-encyclopedie over Wallonië: Wallonië in het kort.
Ik ben de redacteur daarvan. Na een jaar heb ik nu 250 abonnees op de weekbrief en vrijwel elke dag schrijven zich nieuwe gratis abonnees in.

http://www.waalsweekblad.be

Vanaf vandaag ben ik gratis

Vanaf vandaag ben ik gratis abonnee. Hopelijk kan je 'elke dag' schrijven in plaats van 'vrijwel elke dag schrijven zich...'
Mvg,

Rik Verschuere.