Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] ‘Kuifje in Absurdistan’, een RTBf-reportage…

[Opinie] ‘Kuifje in Absurdistan’, een RTBf-reportage…

Vlaamse politici die zich graag van hun beste kant tonen tijdens amusante, maar volstrekt debiele televisiespelletjes, talkshows die nergens over gaan of gemoedelijke debatten in het VRT-café ‘Morgen Beter’… Vlaamse hoofdredacteuren die van hun kwaliteitskrant één groot pretpark hebben gemaakt, een Disneyland op Berlinerformaat… Ze staan allemaal op hun achterste poten, witheet van verontwaardiging, woorden schieten tekort: ‘wansmakelijk’, ‘anti-Vlaamse psychose’, ‘schaamteloos’, ‘absolute normvervaging’, ‘misplaatste stunt’…

Buitenlandse media zoals Le Monde of de BBC, Belgiumwatchers in Kazachstan of Moldavië kijken geamuseerd toe naar het zoveelste bewijs dat het kleine landje aan de Noordzee nog steeds onklopbaar is als het op surrealisme aankomt. Zij beschikken nog over enig relativeringsvermorgen, behouden de nodige nuchtere kijk. En dat kan niet worden gezegd van de Vlaamse elite. ‘Onze’ elite verslikt zich in een mediagrap van de Franstalige openbare omroep RTBf.

Hadden ze het bij de RTBF wat subtieler mogen aanpakken? Zeer zeker. Maar mag er dan ook meteen worden op gewezen dat humor subtiliteit kan missen als kiespijn? Worden journalisten niet geacht met de grootste schroom toe te zien op de eigen deontologische regels? Zeer zeker. Maar mag er dan ook meteen worden op gewezen dat de Vlaamse media op dit vlak liefst niet te hoog van de toren blazen? Of moeten we hier een boekje openen over desinformatie, manipulatie, halve waarheden en banalisering van fenomenen als racisme, extreemrechts en bloed-en-bodemnationalisme in Vlaamse kwaliteits- en andere kranten, op Vlaamse openbare en commerciële omroepen?

Een elite met lange tenen
De RTBf-nepreportage over de eenzijdige uitroeping van de Vlaamse onafhankelijkheid heeft in Vlaanderen op zeer gevoelige tenen getrapt. Vlaamse betogers die in Brussel met geel-zwarte vlaggen (met daarop een leeuwensymbool dat door de kruisvaarders destijds uit de Arabische wereld is geïmporteerd) een vreugdedansje inzetten op de pas verworven onafhankelijkheid. Het heeft iets burlesk, iets hilarisch. Tram 44 die van aan het Brusselse Jubelpark naar het Vlaams-Brabantse Tervuren rijdt, wordt enkele uren na de uitroeping van de Vlaamse onafhankelijkheid tegengehouden in the middle of nowhere van het Zoniënwoud. Het is een meesterlijke vondst.

Alleen kan de Vlaamse elite, die bij een volgende ronde van de staatshervorming de bevoegdheid over de NMBS naar ‘de gemeenschappen’ wil overhevelen, er niet mee lachen. Als het ‘buitenland’ – want dat is Franstalig België helaas voor Vlaamse politici, captains of industry en mediagoeroe’s – zich vrolijk maakt over de Vlaamse zelfgenoegzaamheid, onder-de-torenmentaliteit, provincialisme en kneuterigheid, wordt de hele notabelenkliek pisnijdig.

Als het buitenland merkt in welke mate het enggeestige Vlaamse nationalisme stilaan de hele politieke agenda inpalmt, kijken Vlaamse opiniemakers liever de andere kant uit. In Wallonië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Kazachstan of Moldavië zien waarnemers zonder de minste moeite en zonder vergrootglas hoe het enggeestige Vlaamse nationalisme zich in nagenoeg heel het politieke spectrum heeft genesteld. Het is niet eens meer een luis in de pels. Het is schurft die een hele maatschappij dreigt aan te tasten.

Hoezo karikatuur?
Zullen we samen met de buitenlandse waarnemers eens het sommetje maken? Het land wordt geregeerd door een paarse coalitie onder leiding van de liberale premier, Guy Verhofstadt. De VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten) die de premier levert, wordt geleid door een donkerblauwe liberaal van de juiste dogmatische school, maar vooral door een Vlaams-nationalist, Bart Somers, een oudgediende van de ter ziele gegane Vlaams-nationalistische partij Volksunie. (“Activisme, VNV, collaboratie en repressie, het zit allemaal in het collectief geheugen van mijn familie,” zo beschrijft Bart Somers zijn ‘wonderjaren’ op zijn persoonlijke website). Bij de laatste voorzittersverkiezingen bij de VLD moest Somers net niet de duimen leggen voor Jean-Marie Dedecker, een rechtse populist, die graag twee van zijn belangrijkste eigenschappen in de verf zet: extreem liberaal en Vlaams nationalist (Dedecker mocht tijdens de nepreportage van de RTBf even mee in de kijker staan). De coalitiepartner van de VLD in de paarse regering is de sociaal-democratische SP.a. De partij van Johan Vande Lanotte zit al jaren in een kartel met het Vlaams-nationalistische Spirit (nog een restant van de oude Volksunie). Niemand kan er naast kijken: ook de SP.a is niet langer bestand tegen Vlaams-nationaal opbod. De christen-democraten van CD&V en hun Vlaams-nationalistische kartelpartner NVA hebben net een dolkomische vaudeville opgevoerd rond het NVA-lidmaatschap van Jean-Marie Dedecker. Beide kartelpartners zijn het echter eens geworden: Dedecker dumpen en als CD&V-NVA samen naar de verkiezingen van 2007, samen de spierballen rollen voor een volgende ronde van de staatshervorming. Het kartel doet dat op basis van een gemeenschappelijk programma waarbij de grenzen tussen federalisme, confederalisme, onafhankelijkheid en separatisme alleen nog door specialisten en muggenzifters kunnen worden ontwaard. En ten slotte is er in Vlaanderen de partij met bijna een miljoen stemmen, het voor racisme veroordeelde Vlaams Blok/Belang, de kampioen van de Vlaamse onafhankelijkheid, het separatisme en de vreemdelingenhaat (en zoals gezegd: aangezien Wallonië het buitenland is, wordt er bij het VB driftig aan Walenhaat gedaan).

Als morgen een Waalse of ‘een andere buitenlandse krant’ een gelijkaardige som van de delen van het Vlaamse politieke bestel zou opmaken, staat er gegarandeerd een Yves Leterme, een Bart Somers, een Peter Vandermeersch of een Yves Desmet op om deze ‘wansmakelijke en karikaturale voorstelling van onze Vlaamse werkelijkheid’ aan de paal te nagelen. En zij zullen er ons op wijzen dat Vlaanderen meer zelfstandigheid en meer bevoegdheden moet afdwingen, want ‘goed bestuur’ vereist dat.

In naam van het ‘goed bestuur’…
Dat is immers de nieuwe fetisj in het Vlaamse deel van het zieltogende België: ‘goed bestuur’. De voormalige fascistische straatvechter Philip Dewinter wordt net geen burgemeester van Antwerpen. Hij wordt geklopt door SP.a-boegbeeld Patrick Janssens. Waaraan hebben de Antwerpenaren dit te danken? Aan… goed bestuur. In Nederland behaalt de linkse SP van Jan Marijnissen een verpletterende verkiezingsoverwinning en deelt de sociaal-democratische Pvda van Wouter Bos een dreun uit. Bij ons is zoiets niet mogelijk, zegt SP.a-voorzitter Johan Vande Lanotte, niet zonder zelfgenoegzaamheid. Vlaanderen – in tegenstelling tot Nederland – ‘wordt goed bestuurd’.

Omwille van het goed bestuur is Vlaanderen van plan een ‘wooncode’ te hanteren. Wie onder aan de maatschappelijke staat en aanspraak wil maken op een sociale woning, zal moeten bewijzen dat hij/zij de taal van de Vlamingen machtig is. In het ‘buitenland’ (Wallonië bijvoorbeeld) wordt dat een openlijk discriminerende maatregel genoemd, de autistische, Vlaamse elite schudt meewarig het hoofd voor zoveel onbegrip. Goed bestuur en geïnstitutionaliseerde apartheid? Het moet kunnen, zo denkt de Vlaamse elite.
Bij Volkswagen in Vorst verzetten de arbeiders zich tegen een genadeloze herstructurering, waarbij duizenden jobs in het eigen bedrijf en de toeleveringsbedrijven zullen sneuvelen. Stel dat omwille van het ‘goed bestuur’ België op maat van het Vlaams nationalisme zou gemodelleerd zijn, bij hoeveel regeringen tegelijk zouden de VW-loontrekkenden moeten gaan betogen?

In de clubs van financiers en captains of industry in Vlaanderen lopen met de dag meer overtuigde Vlaams nationalisten rond. Het kruim van deze beau monde vindt zich graag terug bij een goed glas in de denkclub ‘In de Warande’ van ex-Kredietbankcoryfee, Remi Vermeiren. ‘In de Warande’ (de naam van de club had even goed ‘Onder de Toren’ kunnen zijn) wordt flink gehetzt tegen de geldtransferten van Vlaanderen naar Wallonië en hardop gedroomd van nog meer Vlaamse zelfstandigheid. Het separatistische Vlaams Blok haalde enkele jaren geleden een nieuw boegbeeld in huis: barbiepop Marie-Rose Morel. VB-voorzitter Frank Vanhecke sprak de hoop uit dat Morel voor zijn partij nog meer deuren zou kunnen openen van belangrijke Vlaamse bedrijfsleiders. Papa Morel was, zoals bekend, een hoge pief bij de multinationale onderneming Bell/Alcatel en kent de onmetelijke Chinese markt als zijn broekzak. Hij is met andere woorden een promotor van de ‘Vlaamse’ economie. Een ijskonijn als de liberale minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, stoot bij zijn talrijke omzwervingen in het Azië en Amerika wel eens op de potsierlijke limieten van zoveel goed bestuur ‘made in Belgium’. Als hij merkt dat Vlaamse, Waalse en Brusselse notabelen in China, de Verenigde Staten of op de Fidji-eilanden elkaar voor de voeten lopen en allemaal hard hun best doen om de economie van hun regio of stadsstaat te promoten, durft hij wel eens een voorzichtige vraag te formuleren over de efficiëntie van zoveel ‘goed bestuur’. Gelijkaardige vragen worden met even veel voorzichtigheid gesteld in kringen van niet-gouvernementele organisaties, die weldra aan een loket van de Vlaamse, Waalse of Brusselse bureaucratie zullen mogen aanschuiven met hun dossiers.
Kunnen de aanhangers van het ‘goed bestuur’ in Vlaanderen misschien eens een groep beslagen economisten aan het werk zetten in een van de Vlaamse universiteiten om eens te berekenen hoeveel de bestuurlijke nonsens van zes regeringen in een land van nauwelijks tien miljoen inwoners aan de modale belastingbetaler kost? Of is dat een vraag van een overjaarse soixante-huitard, die niet van zijn oude credo ‘soyons réalistes, demandons l’impossible’ loskomt?

Maatschappelijk debat
Als de nepreportage van de RTBf al een gunstig effect zou hebben gehad dan wel dit: het politieke en maatschappelijke debat over de toekomst van België is heel even uit de handen van de politique politicienne gerukt en in het openbaar gegooid. Als we met zijn allen dan toch willen gaan voor goed bestuur, laat het ons dan meteen een naam geven: meer solidariteit, prioriteit voor de zwakkeren in onze maatschappij, daadwerkelijke actie tegen armoede, uitsluiting, discriminatie, minder liberalisme, meer gelijkheid en rechtvaardigheid, meer eenheid tussen Noord en Zuid (van het lokaalste tot het wereldwijdste vlak) in de wildernis van de neoliberale mondialisering. Daarvoor zullen Vlamingen, Walen en Brusselaars elkaar nodig hebben. Alle maatschappelijke bewegingen, vakbonden, het hele spectrum ter linkerzijde zullen van de strijd tegen het nationalisme in onze samenleving een ernstige prioriteit moeten maken, waarbij ze liefst zelf de politieke agenda bepalen.

En de makers van de nepreportage ‘Kuifje in Absurdistan’, de journalisten van de RTBf? Verdienen zij nu een aureool? Of tenminste een schouderklop? Nee. Alleen volgende goede raad: dat ze zich bezighouden met non-fictie (die is vaak erger dan fictie), hun werk ernstig nemen, zich bewust zijn van hun verpletterende maatschappelijke verantwoordelijkheid en iets meer doen dan overleven of meedraaien in de mallemolen van de gecommercialiseerde media-industrie van de vrije markteconomie. Zijn ze over de schreef gegaan? Ja, het was erover. Een nieuwsredactie is geen cabaret. Het journalistenvak heeft zo zijn eigen strenge deontologische code en die verschilt van die van de circusclown of de vaudevilleartiest. En toch hebben we goed gelachen, zo horen we bij de redactie van Le Monde, de BBC en de Belgiumwatchers uit Kazachstan en Moldavië…

Wat ik mij altijd afvraag is

Wat ik mij altijd afvraag is dit. In Schotland wordt er hardop over nagedacht om zich af te scheiden van Engeland. Die ambitie wordt daar ook door (een ruim deel van) links gedragen. Zijn die dan ook per definitie enggeestig? Is elk nationalisme, hoe nuchter en pragmatisch ook, per definitie enggeestig? Dan zijn we snel uitgepraat natuurlijk.

Indien niet: waarom zou het uitgesloten zijn om van een Vlaamse natie een project te maken dat democratisch, tolerant, solidair is? Als je dat hele project van bij het begin al prijsgeeft aan rechts, ben je volgens mij niet zo goed bezig.

gelijk

Wim heeft gelijk en voer het debat met een naam,ik word kotsmisselijk van al die anonymousen.In een krant geraak je onbekend ook niet binnen.

V(N)RT

Sinds Geert Bourgeois de persoonlijke manager is van de VRT, heeft die nu ook duidelijk de Vlaams-nationalistische koers gekozen. Dwz de VRT brengt dagelijks fictie als nieuws. Zo meldt de VRT dat er consensus onder "De Vlamingen" bestaat en dat (alleen) "De Walen" ongerust zijn omdat ze economisch de wind van voor hebben (niet omwille van de radicalisering van de Vlaamse politici dus, dat zal wel van de PS komen (???!!!))

De RTBF heeft zich moedig opgesteld, heeft terecht een onderwerp, waarvan het debat niet uitsluitend aan politici toekomt, tot bij de bevolking willen brengen, en heeft de lichtzinnigheid willen aantonen waarmee door "Vlaamse" politici met dit onderwerp wordt omgegaan.

De VRT liet ook uitschijnen dat alleen "Walen" ongerust waren. Over meningsverschillen en breuklijnen "boven" de taalsgrens zwijgt de VRT in alle talen en vooral in het Nederlands, dit in opdracht van CD&V-N-VA, want "Vlaanderen" moet homogeen overkomen. Het confederale model wordt zo zorgvuldig voorbereid.

De VRT bezondigt zich daardoor aan non-journalistiek en kiest resoluut voor Vlaams-nationalistische profilering en bijhorende propaganda, een openbare zender onwaardig.

Ik ben verbijsterd door zoveel manipulatiedrift vanwege de VRT en vind een term als "schandalige berichtgeving" ten zeerste gepast.

We kunnen van deze Vlaams-nationalistische keuze van de VRT alleen akte nemen. De VRT vertegenwoordigt voortaan 30% Vlamingen en 15% Belgen. Dat is de keuze van hun "management".

Laat ons de VRT dan maar omdopen tot Bourgeois-TV. Of Petit-Bourgeois-TV, dat zou nog beter passen, de televisiezender van De-Wever-Country.

Ik kies voor België, en vooral voor veel minder Vlaanderen.

Ach, hou toch op met die

Ach, hou toch op met die onzinnige complottheorieën. Hebt u bewijzen om de VRT-redacties ervan te beschuldigen dat ze hun journalistieke autonomie hebben opgegeven en in opdracht van cd&v-nva werken? Geef ze dan.

V(N)RT

Luister en kijk naar het VRT-journaal met ogen en oren open, bemerk hun begrippen-arsenaal, welke vooronderstellingen ze hanteren, hoe dikwijls ze over "Vlaanderen" spreken ipv over "België".

VRT is "Petit-Bourgeois-TV in de dubbele betekenis van het woord. Denkt u nu echt dat vertrek van Tony Mary toeval is?

Het 19.00 uur journaal van de VRT van 15 december 2006 was een staaltje onverbloemde Vlaams-nationalistische propaganda.

Vanaf nu is voor elke Belg de tijd van "kant kiezen" gekomen - wie niet bewust kiest zal de geschiedenis voor hem/haar laten kiezen - nl. de keuze voor "meer België" enerzijds of voor "meer Vlaanderen" (en dus ook "meer Wallonië") anderzijds.

De door de N-VA/CD&V gecontroleerde VRT kiest het laatste. Ik kies het eerste.

Meer België? Welke Vlaamse

Meer België? Welke Vlaamse bevoegdheden zou u willen re-federaliseren? Ruimtelijke ordening? Media? Onderwijs? Milieubeleid? Laten we eens de oefening maken, de voors en tegens afwegen.

Minimalistisch Vlaanderen

Ik ben voorstander van de afbouw van de Vlaamse bevoegdheden, dus van de herfederalisering van België.

Dat betekent dat best alle bevoegdheden opnieuw federaal worden, met behoud van enkele specifiek streek-eigen bevoegdheden, en dus ook met behoud van de federale staatsstructuur.

Een ministerie voor maritieme zaken of voor zeevisserij bij voorbeeld lijkt me specifiek "Vlaams".

De overige bevoegdheden zijn voor discussie vatbaar. Verkeer, media, ontwikkelingshulp, wetenschap, enz hebben geen specifiek "Vlaams" karakter en horen dus thuis op het federale niveau.

Vergeet niet dat het subsidiariteitsbeginsel een katholiek/Europees/anti-links beginsel is, en niet van toepassing op de organisatie van een natie. Op dat niveau is het subsidiariteitsbeginsel strijdig met de vrijheid van vereniging: wie zich wil groeperen in grotere gehelen hoeft zich daarvoor niet te verantwoorden.

Ah bon, subsidiariteit is

Ah bon, subsidiariteit is antilinks? Hoezo?
Hoe dan ook, antilinks of niet is geen argument. Iedereen weet dat er problemen zijn die je beter oplost op het niveau van de buurt dan de stad, van de stad van de provincie, etc, en van de regio dan de federatie. De problemen op de Vlaamse, de Brusselse en de Waalse arbeidsmarkt zijn niet dezelfde. Dus lijkt het me beter om ook in het beleid te differentiëren. Lijkt me gewoon behoorlijk bestuur, rechts of links.
Je hebt het over "streekeigen bevoegdheden", dus de taal speelt geen rol? Kun je je een Franstalige minister van media voorstellen die moet beslissen over het Nederlandstalige medialandschap?

Welzijn is relevant.

Subsidiariteit verbiedt de staat een dienst te verlenen als "de privé" dit al doet. Een principe bv gericht tegen "overheids-onderwijs", tegen gunste van katholiek onderwijs, tegen openbaar vervoer (overheid) ten gunste van privatisering van dit vervoer.

In elk geval in strijd met de vrijheid van vereniging. Het gaat immers om de verplichting om problemen op het "laagste" niveau aan te pakken.

Dat "anti-links" geen argument zou zijn, geldt alleen voor "rechts" natuurlijk. Voor progressieve mensen is dat uiterst relevant. "Beter oplossen" is dikwijls niet mee dan een eufemisme voor "radicaal-rechts-beleid"

U vergist zich.

U vergist zich. Subsidiariteit mikt op een besluitvorming die zo dicht mogelijk bij de burger staat. Als dat antilinks is, moet links dringend aan zelfonderzoek doen.
Wat de discussie privé/openbaar hier komt doen, begrijp ik niet. Het gaat over het niveau waarop je beslissingen neemt. Beslis je over het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen bv. beter op regionaal (Vlaams)of op federaal (Belgisch) niveau, of zelfs op Europees niveau? Idem voor de arbeidsmarkt of de gezondheidszorg etc.

Het staat er gewoon

Wie er aan twijfelt of de VRT Vlaams-nationalistisch is, leest misschien deze aankondiging van "De zevende dag"

Daarin valt te lezen:

"Maar als de RTBf in een nep-journaal aankondigt dat Vlaanderen eenzijdig de onafhankelijkheid uitroept, neemt het merendeel van de Waalse kijkers dat voor waar aan."

Maw over de reacties van de "Vlamingen" op deze reportage en op het politieke thema over de toekomst van België wordt met geen woord gerept. Die denken blijkbaar allemaal hetzelfde. De teneur van de aankondiging is: "Hoe kan het nu dat "De Walen" zo over "De Vlamingen" denken."

Dat de RTBF de bedoelinbg had het debat publiek te maken, zal de VRT worst wezen. Dat zwijgen ze dood: de staatshervorming zal voor hen een product zijn van partijtucht, zonder inspraak van de bevolking.

De VRT promoot zo het Vlaams-nationalistische discours door ervan uit te gaan dan "Vlaanderen" één homogene gedachte heeft, de CD&V/N-VA gedachte waarschijnlijk.

Dit soort programma's is de naam "televisie-maken" niet waard. Politieke propaganda is een beter woord.

Subsidiariteitsbeginsel

Tja, werkelijk?

Subsidiariteitsbeginsel

Ach jongen toch. Omdat

Ach jongen toch. Omdat Wikipedia zegt dat de term subsidiariteit ook in de Rooms-katolieke maatschappijleer werd gebruikt, betekent dat toch zeker niet dat als men in hedendaagse politieke discussies het subsidiariteitsbeginsel verdedigt, meteen ook Rooms-katholiek is !?!

Fout ?

Is deze informatie dan fout?

Wat is dan de juiste historische oorsprong en inhoud van het subsidiariteitsbeginsel? Ontkent u dat het ten gunste van privatisering is?

Hebt u de link naar integraal management ook gelezen?

Hebt u een betere internet-bron waarmee u uw licht kan laten schijnen op dit onderwerp?

Ik kijk uit naar uw leerrijke verhelderingen.

Ik ga het hierbij laten,

Ik ga het hierbij laten, sorry. Geloof me: discussies over subsidiariteit hebben geen bal te maken met privé/openbaar of met katholicisme of met management. Het Wikipedia-artikel dat je citeert is een encyclopedisch artikel, waarin iemand alle betekenissen van subsidiariteit uitlegt. In een encyclopedie betekent 'bal' iets waarmee je voetbalt maar ook een feest. Als je zegt "de bal is rond" bedoel je meestal niet dat de party een vrolijke ronde was. Excuse my French.

Ja jong, maar op die manier

Ja jong, maar op die manier kan geen enkel nieuwsorgaan nog iets vertellen. Natuurlijk veralgemenen ze. En je hebt natuurlijk wel een punt. Maar ik zou geen spijkers op laag water gaan zoeken. Op die manier kun je elk nieuwsbericht ontkrachten. "De Irakese bevolking is de Amerikaanse bezetting hartgrondig beu." O ja? Echt allemaal? Enzovoort...

Laat gewoon even die hysterie opzij. Vraag je gewoon af: op welk beleidsniveau worden beslissingen het best genomen? Dat is uiteraard een politieke discussie. Wie beslist over de openingsuren van de gemeentelijke bibliotheek: de gemeente of de EU? Vermoedelijk de gemeente. Net zo zijn er zaken waarover je redelijkerwijs kunt aannemen dat ze beter op Vlaams dan op federaal ("Belgisch") niveau worden genomen.

Mijn ergernis is nu juist dat iedereen die zoiets beweert, automatisch in de (extreem-)rechtse hoek worden gedrumd. Terwijl Schotse anti-globalisten die precies hetzelfde zeggen (Tom Nairn bv.) op de schouders van links worden gehesen. Vandaar mijn vraag: hoe komt dat? Volgens mij is het Vlaamse beleidsniveau een legitiem beleidsniveau. Als je dat (als linksen) ontkent, als je zegt dat dat niveau helemaal geen reden van bestaan heeft, dan geef je dat niveau meteen helemaal prijs aan rechts. Dan moet je ook niet zitten neuten, vind ik. Het komt erop aan dat beleidsniveau zo democratisch, tolerant en rechtvaardig mogelijk te maken. (Ik begrijp natuurlijk wel dat het Vlaamse beleidsniveau historisch gezien altijd door rechts werd gewenst en gesteund. Ik ben geneigd dat als een historische fout van links te zien.)

Daarom opnieuw mijn vraag: welke redelijke argumenten zijn er om wat nu een bevoegdheid is van Vlaanderen opnieuw over te hevelen naar het federale niveau? Komt het er niet eerder op aan om ervoor te zorgen dat Vlaanderen op al zijn bevoegdheidsdomeinen een democratische, tolerante, rechtvaardige, progressieve politiek voert?

In Schotland is de meerderheid van de bevolking blijkens opiniepeilingen gewonnen voor autonomie. (Er zijn 5 miljoen Schotten; er zijn 6 miljoen Vlamingen: zeg dus niet dat Vlaanderen te klein is als beleidsniveau. Er zijn ook niet meer Denen of Grieken dan Vlamingen.) Dat is daar grotendeels een links project. (Google maar even Tom Nairn.) Waarom zijn de Schotten dan niet enggeestig of bekrompen of tolerant?

oeps: laatste woord moest

oeps: laatste woord moest zijn: intolerant.

Ik maak het goed met een link:
http://www.cre.gov.uk/publs/connections/04sp_scotland.html

en wie is Kapitein Haddock?

naar het schijnt zou het nepnieuws een Elio di Rupo project zijn?

Even herlezen: normvervaging

Ik heb uw vraag duidelijk beantwoord: alleen wat specifiek Vlaams-streekeigen is kan voor mij een Vlaamse bevoegdheid blijven, al de rest hoeft federaal. Wat is daar onduidelijk aan?

Het is overigens niet omdat er in "Vlaamse politieke" kringen een volledige normvervaging heerst ten opzichte van Vlaams-nationalisme, dat dat laatste daarom verdraagzaam zou kunnen zijn. Als een aantal politici en commentatoren Vlaams-nationalisme een eerbiedwaardig standpunt vinden, zegt dat in de eerste plaats iets over de mentaliteit van die politici.

Wordt morgen racisme ook eerbiedwaardig en trendy, gewoon omdat de slogan "iedereen racist" meer werkelijkheid zou worden?

Verdraagzaam Vlaams-nationalisme bestaat niet, en de VRT en andere media voeren onverbloemde Vlaams-nationalistische propaganda door voortdurend de concepten "Vlaams" "Vlaanderen" "Waals" enz te gebruiken en het woord "Belg" "België" te mijden (behalve misschien als het slecht gaat: postief nieuws boven de taalgrens gebeurt in Vlaanderen, negatief nieuws in België)

Is de N-VA een groepje fascisten? Zeer zeker. Alleen van een andere, veel heimelijker soort dan het Vlaams Belang, maar zeker niet minder fascisten. En CD&V heeft gekozen voor N-VA. Wanneer a=b=c, is a=c.

En zoals ik schreef: de tijd van kant kiezen is gekomen, voor elke Belg.

Schotland

Ik weet niet of Schots separatisme tolerant is, elk geval is anders. In tegenstelling tot Vlaanderen werd Schotland wel degelijk ooit door "Engeland" veroverd en gekoloniseerd.

Vlaanderen werd nooit gekoloniseerd en kan dus geen aanspraak maken op het "zelfbeschikkingsrecht der volkeren" zoals bv destijds India of Congo.

Er bestaat overigens geen "Vlaams Volk", dat is een luchtspiegeling van flippende flaminganten.

Wat dacht u van een

Wat dacht u van een tweetalige minister van media? Een Belg, eerder dan een waal of een vlaming... Is dat zo'n vreemd idee?

Deze reportage is idd

Deze reportage is idd helemaal geen louter journalistiek product. Het heeft een duidelijk politiek doelstelling: blokkering van een volgende staatshervorming.
Daarvoor wordt er in deze docu-fictie veelvuldig karikaturen gebruikt: afschaffing persvrijheid, afsluiting van de grenzen, grenscontrole in op treinen, ... en vooral elke staatshervorming gelijk te stellen met separatisme.
Waarom komt dit nu?
Het CD&V-NVA kartel is te sterk aan het worden, bovendien is de PS in het defensief door al de schandalen. Met deze demarge wordt dit wonderwel ineens van de tafel geveegd en wordt een externe vijand gecreerd die noodzaakt om zich kritiekloos te verenigen rond een sterke leider. Wie was de afgelopen dagen prominent centraal aanwezig op de RTBF? Ook opmerkelijk is de 'toevallige' publicatie de dag nadien van het boek "Bey bey Belgium" over "les extrémistes flamands" en "Les Flamands extrémistes". Beide begrippen zijn voor

Indien de auteur de franstalige media de afgelopen dagen grondig en kritsch had gevolgd dan had hij toch een puur sporen van eng nationalisme kunnen vinden.
De hardnationalisitsche koers van de PS die het al sinds jaren voert is ook absoluut geen probleem. Nee, de PS is zijn visie nog steeds de enige echte solidaire partij in dit land, ja zelfs in tegenstelling de sp.a die toch al eens kritische vragen durft te stellen over onze staatsinrichting en bepaalde praktijken en verschillende visie in het franstalig landsgedeelte.
Hij heeft ook geen probleem met de werkelijke haute finance (vb: Frère, Lippens, Davignon) die het Belgisch status-quo en establisment verdedigen. Toch opmerkelijk allemaal.
Het feit dat één bepaalde bevolkingsgroep homogeen negatief wordt afgeschilderd is een detail. (tiens, wie doet dat nog en wordt daarvoor, terecht, vervolgd?)

Voor de kritische en open geesten onder ons: de reportage in Rondas (zondag 11.05u) op Klara was zeer verhelderend en plaats dit debat in een noodzakelijk ruimer kader. De analyses van Enrico Spolaore zijn de moeite waard om grondig door te nemen en gaat tot kern los van dogmatische stellingen.

Rondas-flamingantisme

De flamingante sympathieën van JP-Rondas zijn alom bekend en verhelderen is het laatste wat die doet. Zo maakte hij enkele jaren geleden reclame voor Matthias Storme, de pleitbezorger van meer discriminatie.

Aandachtige bezoekers van de site van KLARA zullen misschien gemerkt hebben dat er een bijbel-expert geprogrammeerd was, maar blijkbaar vervangen door Vlaams-nationalistische promotie, waarin pseudo-wetenschap als propagandamiddel wordt gebruikt.

In de zevende dag wordt ook geen aandacht besteed aan het feit dat de "bevolking boven de taalgrens" niet achter verdere staatshervormingen staat, maar dat die eerder een louter politieke-agenda is.

Voor wie het nog niet weet: het zijn in België niet alleen "De Walen" die het Vlaams-nationalisme verwerpelijk vinden.

De VRT is daarentegen een Vlaams-nationalistische propagandazender geworden. Ze moeten niet zo veel moeite doen om dat steeds te herbevestigen, we weten het ondertussen al wel.

N-VA-ideoloog

De verhelderende bron van JP-Rondas blijkt een N-VA-ideoloog, ook graag geciteerd door "Brussels Journal" van Paul Beliën. Gaat de VRT daar nu ook al mee samenwerken?

Google eens op "Enrico Spolaore" Vlaams en u krijgt deze resultaten: al N-VA &Co dat de klok slaat.

En de VRT zou niet Vlaams-nationalist zijn?

Uw anti-Vlaams-nationalisme

Uw anti-Vlaams-nationalisme is zo rabiaat dat u elke zin voor nuance verliest. Ik zou zeggen: richt een politieke partij op met als programma het herstel van het unitaire België, de afschaffing van de Vlaamse bevoegdheden voor onderwijs, cultuur, ruimtelijke ordening enzovoort. Eens kijken hoeveel mensen u achter dat programma krijgt. Doèn!

Mon Detrez ,solidariteit en politiek

Anonymouske, ken je Mon Detrez die meer dan de meesten onder ons weet wat dat eng nationalisme kan aanrichten? Hij werd bij de VRT buiten gepest.En dat is al een aantal jaren geleden hoor.Het word alsmaar erger bij de VRT,de rode loper uitrollen voor zwarte blokkers en andere eng-nationalisten zoals Leterme ,Somers,Dewever en co.De naam VRT alleen al maakt mij misselijk.De franstalige belgen hebben nog altijd hun nationale zender.Gelukkig maar want al dat vlaams gedoe heeft enkel tot doel om de mensen te verdelen op basis van taal,kleur en wat weet ik al niet meer.Gewone mensen hebben nood aan eenheid en solidariteit in een steeds maar driester wordende bazenmaatschappij.En als kind heb ik vele mensen uit ons gebuurte weten optrekken om hun boterham in Wallonië te gaan verdienen.De gewone mensen moeten aan één zeel trekken,nationalisme breekt solidariteit .de armoede neemt toe ongeacht welke taal men spreekt en de rijkdom neemt fenomenaal toe .Dat is het echte debat.Vechten voor het welzijn van de mensen i.p.v verdeeldheid te promoten.In dat verband heeft Verhofstadt ook weer de hoofdvogel afgeschoten.Verplichte burgerdienst voor werklozen.Zo uit het programma van de zwarte blokkers geplukt.Welnu,ik ben ook voorstander van die zogenaamde burgerdienst maar dan als werkende in een normaal statuut.Dat wil zeggen ,goed loon,goede werkomstandigheden, kortom een normale job.Echt werk en geen nepwerk. Hij wil de werklozen wel laten werken maar hen niet betalen,daar komt zijn voorstel op neer.En intussen maar Sinterklaas spelen voor de meer begoeden en België promoten als belastingsparadijs.

sterk

Tja wat is sterk?In de jaren 50 haalde de toenmalige CVP de volstrekte meerderheid.daar kunnen ze nu nog enkel van dromen zelfs met de meelopende NVA.

Hereniging

Het eerste doel is de hereniging van de bestaande partijen, daar is geen nieuwe politieke partij voor nodig.

In of binnen Vlaams-nationalisme is even veel nuance als binnen racisme. Die "nuances" interesseren me niet. Racisme is racisme, Vlaams-nationalisme is Vlaams-nationalisme, of dit nu bruin of donkerblauwzwart is, is van ondergeschikte orde.

You must be out of your

You must be out of your mind. Als iedereen die "meer Vlaanderen" wil, inclusief mensen zoals Frank Vandenbroucke of de linkse flaminganten (onder wie bv. Jef Turf) van Meervoud (www.meervoud.org) fascisten zijn, dan kan ik niet anders zeggen dan dat u de term "fascisme" banaliseert. Dat is een regelrechte belediging van iedereen die ooit onder een fascistisch regime heeft geleden.

Tja, leer lezen.

Ik heb niet gezegd dat alle Vlaams-nationalisten fascisten zijn. Voor VB en N-VA geldt dat wel.

CD&V zijn is op dit ogenblik een partij van subsidiariteits-fundamentalisten, Rerum Novarum achterna, tegen overheidsinitiatief. (zie "Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet" 2002/2003 van Luc Van den Brande)

Dat socialisme en communisme niet noodzakelijk garant staan voor verdraagzaamheid, is algemeen bekend.

Mijn stelling is dat een verdraagzaam, democratisch Vlaams-nationalisme niet bestaat, in welke partij ook. Dat betekent inderdaad dat "Meervoud" onverdraagzaam is, evenals Sp.a-politici die voorstander zijn van confederalisme, een onverdraagzame levensvisie hebben. De belerende "Frank Vandenbroucke" is op dat vlak niet echt een tegenargument van uw kant.

Overigens, moet ik de inhoud van uw anoniem antwoord beschouwen als een toonaangevend voorbeeld van Vlaams-nationalistische verdraagzaamheid?

Kan u mij verder toelichten hoe u het verband legt tussen uw woorden en een verdraagzame levensvisie? Hoe koppelt u een ideologie van "de echte" Vlaming aan verdraagzaamheid?

U hebt zeer zeker een boeiend antwoord op die vragen.

U schreef hoger: "Is de N-VA

U schreef hoger:
"Is de N-VA een groepje fascisten? Zeer zeker. Alleen van een andere, veel heimelijker soort dan het Vlaams Belang, maar zeker niet minder fascisten. En CD&V heeft gekozen voor N-VA. Wanneer a=b=c, is a=c." Dus is minstens CD&V ook al fascistisch. Ik herhaal: dat standpunt vind ik te dol voor woorden.

Ja, stel je voor zeg, de VRT

Ja, stel je voor zeg, de VRT voert in zijn uitzendingen onder meer de Vlaamse minister-president Leterme op! Waar gaan we naar toe!

CD&V: a=b=c dus a=c

Deze kleine logische afleiding zou bron van bezinning moeten zijn in CD&V middens. Is het u al opgevallen dat Filip Dewinter een grote fan is van Yves Leterme? Dat sommige CD&V-politici CD&V voorstellen als een "beschaafde heruitgave" van het VB?

Een CD&V die enerzijds fervent Vlaams-nationalisme promoot en tegelijk voorstander is van een cordon sanitair tegen het VB, is, op zijn zachtst gezegd, ongeloofwaardig.

Eigenlijk maakt de CD&V-leiding misbruik van haar positie om op basis van haar positie mensen die voor CD&V kiezen omwille van klassiek christen-democratische thema's, een flamingante agenda door de strot te duwen. Wat is immers het electoraal alternatief van deze niet-flamingante christen-democraten?

En inderdaad, het verschil tussen Eric Van Rompuy bv, en Filip Dewinter, is uitsluitend esthetisch.

En dus is het aan de CD&V-leiding om verantwoordlijkheid te nemen voor de standpunten die ze inneemt, ipv anderen te verwijten dat ze er de gepaste conclusies uit trekken.

Hoe lang gaan de christen-humanisten in de CD&V dit machtsmisbruik nog blijven verdragen?

Niet "ook" maar "uitsluitend"

Waar gaat het naartoe met de VRT, De Standaard en HLN?

Naar een berichtgeving met alleen "Vlaamse" en "Waalse" personages en onderwerpen, en waarin de regionale situering belangrijker is dan het onderwerp. En waarin met met een vergrootglas moet zoeken naar het woord "Belg" of "België".

Zoals: "De Vlaamse kranten HLN en de Standaard voeren conceptuele propaganda voor confederalisme".

Wielrennen in Vlaanderen (VRT), Stadsmentaliteit versus dorpsmentaliteit in Vlaanderen ( Rik Pinxten), milieuvervuiling in Vlaanderen (VRT), Zelfmoordcijfers in Vlaanderen (laat "de Walen" allemaal zelfmoord plegen dan zijn we er vanaf????)Oostendse mosselen worden eerst Belgische mosselen en daarna Vlaamse mosselen (HLN), Werkgelegenheid in Vlaanderen (Vande Lanotte), enz.

Wanneer ontdekken deze politieke, academische en media-magnaten een beetje journalistieke en conceptuele eerlijkheid ipv te zeuren over de RTBF?

Dus er zitten fascisten in

Dus er zitten fascisten in de Vlaamse Regering? Moet u niet onderduiken in het maquis? Moet u Louis Michel niet eens aan zijn mouw trekken, zodat hij kan oproepen om niet meer op vakantie te gaan naar de Vlaamse gouw?

Een kwestie van conclusie.

N-VA is fascistisch, N-VA zit in de Vlaamse regering, dus zitten er fascisten in de Vlaamse regering. Die redenering lijkt correct.

En aangezien Vlaams-nationalisme onverdraagzaam-ondemocratisch is, en er binnen andere partijen ook Vlaams-nationalisten zijn in de Vlaamse regering, zitten er dus een pak onverdraagzamen in de Vlaamse regering.

Een groepje politici dat bv een eigen Vlaams-nationalistische (separatistische, confederalistische bruistablet-)agenda tegen de wil van de bevolking in wil doordrukken en waarbij de partijbesturen hun macht misbruiken tgv hun kiezers (die geen electoraal alternatief hebben) om dit streven te verwezenlijken. Een groepje van anti-linkse subsidiariteits-fundamentalisten die kicken op "privatisering".

Deze Vlaamse regering zou het confederalisme in het regeerakkoord hebben, dus is het een "bende Vlaams-nationalisten".

Het is nodig de normvervaging daarover te doorbreken.

Joepie! Ik leef in een

Joepie! Ik leef in een onverdraagzame fascistische dictatuur! Net als ooit mijn helden Walter Benjamin en Bert Brecht! Té gek! Wat een opkikker voor mijn fletse leventje. Ik recht de schouders een voel me een heuse verzetsheld. Weg met de normvervaging! Nee tegen de donkerbruine lijn die van Hitler naar Leterme loopt!

begrijpen of niet willen begrijpen

Beste anonymouske,er is een groot verschil tussen Leterme opvoeren en opvrijen.het gaat er niet om dat de enge nationalisten gevraagd worden in programma's,maar wat ze te vertellen hebben en wat de journalisten er tegenover stellen.Niets,en u gaat daar blijkbaar gewoon aan voorbij .Erger,voor u is alles doodnormaal.

Typisch flamingant

Uw antwoord is weer "typisch flamingant": bij gebrek aan echt antwoord beginnen ridiculiseren, zoals nu ook "Belgiek-tv" op HLN. Die laten zich nu ook (of beter nog maar eens) echt kennen als rasecht flamingant medium.

U hebt blijkbaar , net als HLN, de kant van het Vlaams-nationalisme gekozen, waarvan akte.

En ik kies voor België.

sociale gevolgen en belachelijke kommentaren

Wie je ook bent anonymouske,i.p.v dergelijke belachelijke kommentaren te geven zou je beter eens zien wat de politiekers van uw voorkeur uitrichten op sociaal vlak.En wat voor een maatschappij zij uiteindelijk willen.Als u een greintje gevoel voor rechtvaardigheid bezit zal je zelf uw honend gelach als ongepast ervaren.Maar mischien sta je wel aan de juiste kant van de scheidingslijn.Bij degenen die in overvloed en rijkdom leven,en dat doodnormaal vinden.De andere kant van mensen die te kort komen ,zeg maar de verliezers groeit onrustwekkend aan .En wat hebben de politiekers van uw voorkeur als oplossing .Meer mensen uitsluiten,en nog veel meer geld stoppen in de bodemloze winstpot van de bedrijven(stemmen gaan al op om totaal geen venootschapsbelasting meer te laten betalen).Vermogensbelasting om een sociale politiek te voeren word door de politiekers van uw voorkeur zelfs niet in overweging genomen of weggehoond.Nee veel liever ,de mensen die uit de boot gevallen zijn stigmatiseren als profiteurs en uitsluiten,zichzelf wentelend in een inkomen dat per maand hoger is dan het gewoon loon van een werkmens op jaarbasis. Niet vergeten dat dergelijke politiekers er voor zorgen dat hun riante inkomen nog eens voor de helft belastingsvrij is terwijl een gewone werkmens kreunt onder belastingen van allerlei soort.De schuld word dan afgeschoven op de migranten en de franstalige belgen,en niet vergeten de vakbonden,die ook een brede rug hebben,want o wee ze zijn nog belgisch, komen op voor behoud van toch nog een beetje sociale rechtvaardigheid en dat is ouderwets ,niet meer van onze tijd . Moeten we verder gaan?

Neem jezelf toch niet zo

Neem jezelf toch niet zo serieus jong! Geniet van het leven in de fascistische dictatuur. Drink een Vlaams biertje, ga eens naar de Vlaamse kust, en lees Het Verdriet van België bij voorkeur in het Duits (Der Kummer von Flandern).

http://thebestbloginbelgium.blogspot.com/

Asskicker

Als jij deze schoonheid bent, verklaart je verliefde taal op je blog aan het adres van Filip Dewinter of Gerolf Annemans, erg veel.

Zeker ben ik niet, want je zit veborgen onder een "boerka" van anonimiteit.

Nee, wees gerust, ik ben/ken

Nee, wees gerust, ik ben/ken hem niet. Is u overigens het anti-VB-embleem ontgaan?

De Wever Blok

Bart De Wever heeft ook een "anti-VB embleem": nijd onder rivalen of onder concurrenten. Betekenisloos.

U geeft zich dus uit voor iemand anders? Gezien die situatie stel ik voor dat u tegen uw anoniem evenbeeld verder babbelt. Ik zie verder geen nuttige items om op te antwoorden.

Electoraal bedrog

Een beetje rondsurfen langs de standpunten van de verschillende "Vlaamse" partijen, levert geen lectuur om vrolijk van te worden.

Kijkt men bij CD&V, VLD en Sp.a dan blijkt de "Vlaamse" kiezer de keuze te hebben tussen "verdere staatshervoming", "verdere staatshervoming" en nog meer "verdere staatshervoming".

Aan "Vlaamse" zijde is het dus voor de kiezers onmogelijk een keuze te maken volgens ideologie én voor "meer België".

Nergens lees ik de mogelijkheid om bv. een splitsing van het werkgelegenheidsbeleid te compenseren met bv herfederalisering van ontwikkelingshulp, verkeer, ea.

Dit betekent dat onze "tripartite" unaniem kiest voor "minder België" en dus voor een Vlaams-nationalistische bruistablet-politiek.

En deze keuze van de partijvoorziters en bijhorende besturen, vindt plaats tegen de wil van de "Vlaamse" kiezer, die niet de minste mogelijkheid heeft deze keuzen te falsifiëren, hij kan zelfs niet weg blijven vanwege de stemplicht.

En dus, mijne heren partijvoorzitters, bent u "een bende bedriegers" die uw kiezers misbruikt ten gunste van een door de bevolking ongewenste agenda, een agenda waar wij boven de taalgrens niet tegen kunnen kiezen. U kiest als partijen voor Vlaams-nationalistische bekrompenheid, tegen uw kiezers in. Het (b)lijkt een soort "dictatuur van de politieke klasse" in "Vlaanderen".

Hierbij wens ik mij te excuseren bij mijn Franstalige medeburgers, voor wat deze politici, voor een belangrijk deel uit politiek persoonlijk eigenbelang, op stapel zetten: ze doen dit zeker niet in mijn naam.

Ik vind het erg jammer, en ik hoop voor 2007 op zoveel mogelijk protest tegen deze anti-democratische politiek van de "Vlaamse" partijen die hun "Vlaamse" kiezers misbruiken.

Stem dan Groen! of PVDA.

Stem dan Groen! of PVDA.

Leert lezen Van De Ven

Yo Van De Ven,

Leer eerst een keer de downscroll knop van uw browser te gebruiker als ge op mijn blog zit en lees dan eens goed wat er allemaal geschreven staat. Als dat als verliefde taal voor het Blok wordt beschouwd, dan ontbreekt er u iets. Wat? Wel, het begint met H en eindigt met UMOR. Toegegeven, soms begint het met O en eindigt het op NDERBROEKENLOL, maar dat lijkt nog geen voldoende reden om iemand voor fascist uit te maken.

Nu ja, extreme typen moeten natuurlijk niet lezen om een gefundeerde mening te vormen. Die mening zit sowieso al ingebeiteld in die stenen kop.

Asskicker

reactie

Beste mensen,

Dit dovenmansgesprek stemt mij droevig.
Ik kan begrijpen dat er terechte achterdocht is tegen de communitaire agenda van de Vlaamse (economische) elite. Het risico is zeer groot dat naast zogenaamd goed bestuur een minder fraaie agenda ligt: harder neo-liberaal beleid kunnen voeren in het kader van 'Vlaanderen distributieland'.
Maar als Brusselaar die elke dag ook franstalige kranten leest word echter heel droevig van de eenzijdige kritiek op de Vlaamse media. Wie de franstalige media leest zoals le Soir en La Libre merkt al gauw dat er in de franstalige samenleving nog veel minder zelfreflexie over de eigen positionering naar Vlaanderen en over de Vlaamse gevoeligheden bestaat. De franstalige lezers beginnen het normaal te vinden dat bij elke vraag langs Vlaamse zijde de taalgrenzen of het tweetalig statuut van Brussel opnieuw in vraag wordt gesteld. Maar dat men daarmee het fragiele evenwicht dat België is, eveneens opnieuw in vraag stelt, daar wil men blijkbaar niet bij stil staan. Men vindt het in die kranten doodnormaal dat er talrijke lezersbrieven verschijnen die stellen dat men geen Nederlands hoeft te kennen (of 'Vlaams' zoals men dat noemt) omdat het maar een dialect is en geen cultuurtaal. Men vindt het blijkbaar normaal dat de Franse Gemeenschapscommissie zich steeds meer terugtrekt uit tweetalige organisaties en projecten zoals 'Bruxelles en couleurs - Brussels Gekleurd' omdat die indruisen tegen het door alle Franstalige partijen gedeelde concept dat Brussel een 'homogeen franstalige stad is of moet worden'... Enfin, ik zou zo nog lang kunnen doorgaan. Maar het punt dat ik wil maken is dat de Franstalige media en politieke elite minstens even onverdraagzaam en nationalistisch is als de Vlaamse. En als het die elites goed uitkomt om bepaalde zaken te regionaliseren ( of te semi-regionaliseren wapenexport bijvoorbeeld, zoals via een regionaal comité) dan zal men dat trachten te forceren zonder veel boe of ba. En voor wie af en toe in Charleroi rondwandelt en luister en rondkijtk of zoals mij in een sociale woonwijk woont waar de PS 30 jaar geen frank heeft willen investeren die beseft maar al te goed de kloof tussen die zogenaamde socialisten en de man in de straat. Laat ons dus stoppen met eenzijdige scheldpartijen of tirades, maar zoeken hoe we uit deze vicieuze cirkel kunnen geraken, eventueel zonder splitsing van België. De situatie is zo al triestig genoeg.

Uw bedoeling?

Ik kende uw anonieme "Beste blog in België" helemaal niet, uw eveneens anonieme aanbidder linkte die hierboven.

Waar wil u met uw "humor" eigenlijk naar toe? Alles belachelijk maken? "België + VB" belachelijk maken? Als het het laatste is, dan hebt u een typisch N-VA profiel.

En N-VA beschouw ik tevens als een groepje fascisten, die zijn alleen boos op het VB omdat ze "De Vlaamse zaak" blokkeren, een strategisch meningsverschil tussen rivalen of collega-fascisten.

Als "asskicker" uw achternaam is, wat is dan uw voornaam?

Stem klein, stem België

Indien de kleine partijen veel stemmen halen, is het mogelijk dat een "Vlaamse tripartite" geen tweederde meerderheid haalt. Dat zou de staatshervorming al kunnen tegenhouden.

Uiteraard is het onwaarschijnlijk dat mensen die uit traditie bv CD&V stemmen daar plotseling gaan afzien. Daar zit het misbruik van Jo Vandeurzen: hij dwingt zijn kiezers tot flamingantisme.

Een tweede piste is dus dat mensen binnen een ideologie of binnen "hun" partij "hun" partijleiding aanspreken om haar duidelijk te maken dat ze als kiezers misbruikt worden en dat ze een andere, meer Belgische partijkoers wensen.

En tenslotte is het belangrijk dat wie meer België wil, daar ook publiekelijk voor uitkomt.

En in de marge: een herfederalisering is ook een staatshervorming. Laat ons dus ijveren voor meer federale en minder gewestelijke kabinetten. Uiteindelijk moet elke staatshervorming in de eerste plaats en voor alles daar op afgerekend worden: is het netto-resultaat meer of minder België?