Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Janssens weigert toegang tot stadhuis

Janssens weigert toegang tot stadhuis

Als ik Het Nieuwsblad (Scheldestad bant hoofddoek, 16 januari 2007) mag geloven moet ik ‘vereerd’ zijn dat ik gisterenavond de Antwerpse gemeenteraad ‘mocht’ volgen!! De media ‘vergat’ te vermelden dat de talrijke actievoerders de toegang tot het Antwerps stadhuis eerst werd geweigerd.

Zelf kon ik mijn ogen niet geloven toen me gisteren na de demonstratie op de Groenplaats de toegang werd geweigerd tot het Antwerps stadhuis.

De ingang van het stadhuis werd geblokkeerd door talrijke politieagenten en stadsambtenaren. Ik waande me even in de ‘Wild Wild West’. Alleen vijf personen mochten het stadhuis betreden. Een stadsambtenaar communiceerde ons dat er in het publiek alleen maar plaats zou zijn voor 55 personen. Een andere stadsambtenaar zou even gaan ‘tellen’ hoeveel mensen er al in het publiek zaten. Na vijf minuten kwam deze terug en nog steeds weigerde hij ons de toegang.

Het beeld van een personeelslid van de Stad Antwerpen mét hoofddoek blijft op mijn netvlies gebrand. “ Ze beslissen over mijn toekomst en ik wil deze zitting persoonlijk volgen”: riep deze loyale moslima die reeds twintig jaar voor de stad Antwerpen werkt! Voor haar heeft dit hoofddoekenverbod nefaste gevolgen!

Opgeven staat niet in onze woordenboek, dus we bleven staan wachten. Na vijftien minuten kregen we de boodschap dat we het stadhuis mochten ‘betreden’. In de publiekszaal zater er een tiental mensen.

Is het niet zo dat iedereen vrij de beslissingen van zijn gemeenteraad op de voet kan volgen door zittingen bij te worden? Zo wordt ons toch gezegd. Maar blijkbaar geldt deze regel niet voor iedereen!

Of het nu over een loketbediende of een politieagent gaat, op de eerste plaats moeten stadsambtenaren burgers op gelijke voet behandelen. De burger moet op een efficiënte & klantvriendelijke manier geholpen worden. In plaats van een hoofddoekenverbod in te voeren kan Patrick Janssens misschien beter AL zijn stadspersoneel, inclusief zichzelf, een cursus ‘Hoe behandel ik burgers op gelijke voet’ laten volgen.

We zouden er toch van kunnen uitgaan dat een reclamejongen van dat ‘kaliber’ wel over de nodige bagage beschikt. Maar toch merkten we gisterenavond dat Patrick & co hierop slecht scoren. Een aandachtpunt dat door Janssens zeker in acht moet genomen worden: Hoe behandel ik, als burgemeerster van de stad Antwerpen, AL mijn bezoekers op het stadhuis op gelijke voet? Mensen de toegang weigeren tot het stadhuis hoort hier niet direct bij, het stadhuis is toch voor iedereen? Of geldt deze regel niet voor de allochtone gemeenschap?

In naam van het platform Blijf van mijn hoofddoek! zou ik graag iedereen bedanken die gisteren zijn steun betuigden! We volgen dit verder op de voet en zullen samen met de andere organisatoren beraden over eventuele nieuwe acties.

Laila Ekchouchou

16 januari 2007

www.blijfvanmijnhoofddoek.be

Hoofdoek

De overheid moet neutraal zijn en dat ook uitstralen. Vandaar: geen religieuse symbolen in rechtsbanken, gemeentehuizen, provinciehuizen, OCMW-kantoren en dies meer. Achter de balies/bureaus/loketten uiteraard, niet ervoor.
Kortom: Ik begrijp ten volle de ban op hoofddoeken, tenminste indien het gaat om een ban van alle religieuse symbolen. Dus ook: weg met de keppeltjes, de kruisjes, de boeddha's, enzoverder enzovoort.
Het hardnekkig, tegen de logica in verdedigen van hoofddoeken en bij uitbreiding keppeltjes en kruisen is storend en beledigend voor atheïsten en andere ruimdenkenden.

goed bestuur ????

Is dat het goede bestuur dat Janssens voor ogen heeft, nog maar eens de zwarte blokkers achterna lopen .Triestige vent .

ruimdenkend

Zei u ruimdenkend ???ik zie eerder bekrompenheid in uw reactie.En neutraliteit bestaat volgens mij niet,dat is meestal een schaamlapje zich achter te vergbergen.

Argumenten??

Zouden jullie niet beter antwoorden over de zaak ten gronde, die van godslastering?

Er bestaat geen recht op positieve discriminatie, op het zich boven de wet stellen.

Jullie vragen een sereen debat, maar ontwijken het tegelijk, en de argumentatie blijft beperkt tot "bekrompen" , "onzin" enz

U bevindt zich op VB-niveau wat betreft argumenteren.

Shirk, daar gaat het om. Hebt u het islamfeminisme al bestudeerd? Volgens progressieve moslims bestaat er geen bijzondere islam-dresscode voor vrouwen.

De absolute waarheid???

Ik weet niet wat het ergste is. Religieus of vrijzinnig fundamentalisme.

Ik stel vast dat beiden redeneren met absolute waarden en ik even veel of weinig respect voor mensen die denken met absolute waarden vanuit godsdienstig , vrijzinnig, .... persoectief.

Ja een sjaal dragen is soms onderukkend, zeer zeker.
Maar alle onderzoek wijst erop dat vandaag en hier eerder emancipatorisch is.
Meisjes die een sjaal dragen doen dat vooral omdat ze wllen erkent als moslima, omdat ze als moslima hun plaats als gelijkwaardige opeisen in deze samenleving.
Peter vergeet precies dat racisme structureel is ingebakken, dat in Antwerpen + 30% voor racisten stemde, ....
In die omstandigheden is het emancipatorisch om je plaats op eisen in de samenleving als moslim.

De islam is niet erger of beter of... dan christendom, jodendom of het vrijzinnig absolutisme.

Het is zoals met de discussie over geweld.
Soms is geweld verwerpelijk en soms is het gewoon je recht op zelfverdediging.
Je kan toch niet absoluut voor of tegen geweld zijn?
Democratie is toich geen absoluut begrip, netb zo min als bevrijding, emancipatie, .... het zijn begrippen die ander worden ingevuld naargelanbg de situatie, de plaats, de tijd, de omgeveving.

Iemand hier ooit Einstein zijn relativiteits theorie gelezen? Dringend doen.

Om nog niet spreken over het typische "White male supramecy" gehalte dat sommigen hier demonstreren.
Is het dan niemand opgevallen dat de vrouwenraad zich achter de actie schaarde. Een beetje nederigheid en pogingen tot begrip van de mannen hier zou misschien wel echt op zijn plaats zijn.

de bal en niet de man spelen

Hey Peter,ik kan mij meestal wel vinden in uw standpunten op deze site over allerlei onderwerpen .Mijn standpunt nog even duidelijk ;een hoofdoek mag, tot vervelens toe,mijn moeder ,grootmoeder en tantes droegen gans hun leven een hoofddoek en mijn grootmoeder zaliger deed hem zelden of nooit af op oudere leeftijd.De vrouwen op de actiefotos worden hoogst waarschijnlijk ook niet gedwongen om die te dragen.Mocht er wel van dwang en onderdrukking sprake zijn kan ik u uiteraard wel volgen.ik kan u niet volgen tenzij uw opmerking niet voor mij bedoeld is dat ik mij zou verlagen tot zwart blok niveau.darmee heb ik de indruk dat u de man speelt en niet de bal

Zeker niet persoonlijk bedoeld.

Wat bedoel ik met VB-niveau? Een manier van argumenteren, zonder naar iemand te verwijzen.

VB-ers verkondigen voortdurend cultuurrelativisme en een "cultuurloze" staat. Ook bij het VB eist men bv dat een werkgever moet kunnen aannemen wie hij wil en dat hij zich van anti-discriminatiewetgevingen niets moet aantrekken. Ieder moet het recht hebben (positief) te discrimineren heet het daar. Ook VB-ers stellen hun "persoonlijke wet" in naam van de "vrije meningsuiting" boven de democratische wet, en ook VB-ers schreeuwen moord en brand als de overheid hen daarin terecht wijst ("SOS-Democratie").

Wie wil dat VB-ers zich schikken naar de democratische wetgeving en naar de mensenrechten, doet dat best natuurlijk ook zelf.

Niet dat men kritiekloos moet staan tegenover wetten, ver van.

Maar hoe, op welke gronden, ga je positieve discriminatie op religieuze gronden (de neutraliteit geldt niet voor moslima's) verdedigen, in een land waar discriminatie op religieuze gronden juist verboden is? Door te zeggen dat de Sharia boven de wet staat?

En wat te denken van "argumentaties" die zich beperken tot: "Is dat ruimdenkend? U bent bekrompen!". Of "De Stad eist neutraliteit. Wat een onzin!"

Met zulke zinnen is het moeilijk debatteren.

schade toebrengen en discriminatie

Het moment dat de blokkers aangeven dat het normaal is van iemand te weigeren op basis van bvb zijn huidskleur is dus al duidelijk meer dan een brug te ver.Een duidelijke vaststelbare schade toebrengen aan het recht op arbeid van mensen.In het algemeen is mijn standpunt dat als er niemand schade toegebracht word er veel mag of kan .De democratische wetten staan daar ook niet altijd garant voor maar dat is een andere discussie. Als een godsdienst zich boven de wet plaatst en vrouwen te pas en te onpas verplicht tot het dragen van een hoofddoek is dat ook een brug te ver.Toch heb ik niet de indruk dat de vrouwen uit de fotoreportage onderdrukte vrouwen zijn en dus wel uit vrije wil hun hoofdoek dragen. Toevallig weet ik ook wat discriminatie op de abeidsmarkt betekend voor iemand met een andere huidskleur.Één zeer dicht familielid woont samen met iemand met een ander huidskleur en op dat vlak hebben we wat toegang tot de arbeidsmarkt betreft al het een en het ander meegemaakt.Ondanks haar beroepskwaliteiten .En andere problemen zijn er uiteraard ook.Tenslotte was mijn reactie over ruimdenkendheid en bekrompenheid niet voor u bedoeld maar voor de zoveelste anonymous in het debat .

De grijstonen

Ik zoek de grijstonen, en ik vrees dat die verdwijnen wanneer moslima's er een probleem van maken dat ze 36 uur per week hun hoofddoek niet kunnen afzetten zonder hun identiteit te veriezen.

Door progressieve islam en islamfeminisme te promoten beoog ik het zwart/denken over islam te milderen. Maar ook islamfeministen krijgen van sommige moslims te horen dat ze "te westers" zijn.

De reactie van een Egyptenaar op een forum, (zie andere topic) vond ik wel grappig:

"Ik ben zo overtuigd door de voorstanders van de hijab, dat ik vind dat alle mannen een hoofddoek moeten dragen. Ik draag er één, en ik moedig al mijn vrienden aan het ook te doen"

hoofddoeken

Schreef ik 'ruimdenkenden'? Ik bedoelde vrijdenkers, uiteraard.
Voor het goede begrip: ik ben geen blokker, enkel iemand die zich bevrijd heeft van een beklemmend katholicisme en nu vreest dat alles nog eens te moeten overdoen met andere godsdiensten. Godsdiensten zijn knechtend per definitie. Dat is geen kwestie van ruimdenkendheid, wel van intellectuele eerlijkheid.
En cultuurrelativisme toeschrijven aan het Blok? Even de geschiedenisboeken in.

Geest en Staat

De VB-ideologen zijn voorstander van een "scheiding van geest en staat" en vinden dat er niet zoiets mag bestaan als een "democratishe cultuur" of mensenrechten. Eigenlijk hoor ik dat ook wat bij blijfvanmijnhoofdoek. De overeenkomsten zijn opvallend:

*Absolute vrijheid van racistische praat - Absolute vrijheid van kleding

**Het zijn maar woorden - het is maar een stukje stof

En dus ook cultuurrelativisme. De standaardvraag bij discussies met VB-ideologen is "Wie bepaalt dat?" waarmee zij bedoelen dat werkelijkheid niet geobjectiveerd kan worden.

SKEPP, dat is uiteraard ook een organisatie van fundamentalisten (Etiennen Vermeersch, Dr. Bonneux bv) maar dan van de "andere soort": verlichtingsfundamentalisme.

Religie is helemaal niet "knechtend in principe", alleen de fundamentalistische interpretaties ervan.

En daarom ben ik voor de promotie van progerssieve moslimorganisaties en islamfeminisme.

hoofddoeken

Akkoord Anonymous. Het wordt dikwijls vergeten, maar godsdiensten (vooral monotheïstische) zijn per definitie knechtend en, lettterlijk zelfs, levensgevaarlijk. Als "God" machtig genoeg wordt, legt hij via zijn volgelingen uiteraard zijn wetten op, ook aan niet-gelovigen. Hij is tenslotte god voor iets, nietwaar? En zijn volgelingen moeten zich van menselijke scrupules niets aantrekken. Gods wil is gods wil, zelfs als die wil onmenselijk lijkt. Dan zijn zijn wegen eventjes "ondoorgrondelijk". Ik huiver van dat accepteren, laat staan promoten, van islam in naam der "vrijheid". Maar dat is nu net het probleem: in hoeverre mag men vrijheid onderdrukken om vrijheid te beschermen? Zelfs wanneer men weet dat tolerantie uiteindelijk naar verknechting leidt, kan men dan zelf intolerant zijn? Moeilijk hé?

hoofddoeken

Er zijn grenzen aan de tolerantie. Zie o.m. Steven Pinker over moraliteit in 'Intelligent thought' (red. John Brockman): http://www.edge.org/

hoofddoeken

Een hoofdoek een teken noemen van onmiskenbare onderdrukking en knechting is gewoon onzin. Waar gaan we naar toe als de wet tot in de kleinste details onze kledij gaat bepalen. Dresscode is iets waar ik van huiver, en iets niet mogen aandoen is eveneens dresscode!

En dan over de strijd tegen het achterlijke karakter van godsdiensten. Ikzelf ben overtuigd atheist, al heel mijn leven, en het liefst zou ik zien dat alle godsdiensten van de aardbol zouden verdwijnen. Maar de vraag is hoe je daar aan werkt. Volgens mij moet dat gebeuren via een langzaam proces van overtuiging, goed onderwijs, wetenschappelijk inzicht promoten, etc. Door godsdienstige uitingen te verbieden bereik je juist het tegenovergestelde, namelijk verstrakking en terugplooing op zichzelf.

EN MOslim FemniSInme kan

EN MOslim FemniSInme kan aleen toenemen, als we deze meisjes een kans bieden op de arbeidsmarkt, kunnen ze zelfstandig zijn en zich zelf ontplooiën en integreren.
Hooddoek verbod zorgt aleen meer voor terug trekking, en is een zwaare stap achteruit voor de integratie. Zooo veel meisjes, die gewn huisvrouw blijven, of ni verder studere, omwille van het verbod op hoofdoeken, wat zij zien als een aantasting van hun vrijheid van kleding en bedekking enz...
dan stel ik me de vraag,waar willen we nu eigenlijk naartoe? een dictatuur ,waar iedereen gedwongen wordt zich op dezelfde manier te kleden, te denken enz
of een democratie, waar iedereen samen in diversiteit naast elkaar kan leven e, gerespecteerd word om wie hij is...