Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Kolder in Trends

Kolder in Trends

Niet te geloven, toch? Die ‘antiglobalisten’ van het Wereld Sociaal Forum omschrijven de vrijemarkteconomie als een "absurd systeem, mens- en planeetvernietigende dynamiek, destructief tot en met”!

Waar gaat dat heen? En welke verdwazing heeft zich meester gemaakt van de ondankbare massa? Want de publieke opinie gelooft die antiglobalistische onzin! De verdedigers van de vrijemarkteconomie worden tegenwoordig op debatten over globalisering in de rol van underdog geduwd! Echt waar: underdog. De directeur van de denktank VKW Metena, Johan Van Overtveldt, heeft het zelf meegemaakt.

Hij is er kapot van. Maar hij komt in verzet! Met een opiniestuk in Trends – ‘Kreten tegen de vrije markt’.

“Het algemene uitgangspunt lijkt er steeds meer op neer te komen dat de Nairobikreten de algemeen aanvaarde waarheid worden: de vrije markt en de globalisering zijn vanuit moreel, sociaal, ecologisch, economisch en zelfs politiek-democratisch standpunt verwerpelijk.”

Schandalig, want “wie met een serene blik naar de menselijke geschiedenis kijkt”, ziet toch dat het kapitalisme tot “enorme vooruitgang aanleiding gaf, zeker op het gebied van armoedebestrijding”? (En iedereen weet toch dat de opwarming van de aarde te wijten is aan de winderigheid van de Afrikaanse olifanten?)

Alle dooddoeners passeren de revue. Er is geen alternatief. De antiglobalisten zijn de échte vijanden van de armen, het milieu en de democratie. Hun verzet is louter gebaseerd op ideologische vooringenomenheid. Terwijl zijn eigen standpunten voortvloeien “uit een nuchtere analyse van de feiten zoals ze op tafel liggen”. Al somt hij in zijn stuk niet één cijfer, niet één feit op.

Deze tekst is gewoon hilarisch. Hij is zo ‘goed’ dat je je gaat afvragen of Johan Van Overtveldt wel echt bestaat. Of zou achter die naam misschien een Belgische versie van de Yes Men schuilgaan?

Goed, dit is een blogpost.

Goed, dit is een blogpost. En toch huiver ik er van. Geef nu toe: het is wel heel gemakkelijk om iemand af te breken op basis van enkele citaten in een economisch magazine. Het zou een linkse site onwaardig zijn, mocht er niet gereageerd worden. Natuurlijk zal uw blogpost positieve reacties opleveren op Indymedia.be: een organisatie die ontstaan is dankzij antiglobalisme. Plons maar verder in uw linkse vijver; de linkse eendjes zullen uw graag bezig zien. De rest van het park vindt het jammer dat een zatlap in de parkvijver is gesprongen.

En durf me niet aan te vallen dat ik 'anti' Indymedia ben en hier dus niets te zoeken heb. Ik hou van het concept achter de site. De politieke voorkeur vind ik iets minder.

Dit is inderdaad een

Dit is inderdaad een blogpost. De blogger reageert op een satirische manier op een opiniestuk in Trends. Als iemand een opiniestuk schrijft, mag hij toch wel worden 'aangevallen' op de inhoud daarvan, neem ik aan?

En we moeten nu éénmaal vaststellen dat de auteur van dat opiniestuk (1) een clichébeeld ophangt van het WSF en de andersglobalisten ('kreten') en (2) zichzelf als de stem van de rede en de feiten voorstelt, zonder ook maar één 'feit' te presenteren. Is dat niet goedkoop?

geen feiten?

Ik lees toch ook:
"Onder meer uit studies van de Wereldbank blijkt duidelijk dat vooral landen die zich geheel of gedeeltelijk van de globalisering distantiëren, er niet in slagen hun armoede structureel terug te dringen."

Bovendien schrijft hij ook iets verder:
"Werkt het systeem van de vrijemarkteconomie en de daar als een Siamese tweeling bijhorende globalisering dan perfect? Neen, absoluut niet. Bijsturingen en nuanceringen van het basismodel kunnen én moeten zelfs. Sociale bescherming van de allerzwaksten en adequate milieubescherming vereisen overheidsinterventie, maar die aspecten raken niet aan de enorme maatschappelijke meerwaarde van het vrijemarktmodel. Tot nader order is er geen valabel alternatief."
(dus hij ontkent de milieuproblemen niet, net als de meeste liberalen niet, in tegenstelling tot enkele conservatieve lobby's die gelukkig meer en meer een minderheid worden)

Met alle respect, maar dit zijn geen extreem-liberale standpunten die enkel door een paar egoïstische bedrijfsleiders worden gedragen. In veel economische middens is dit zeer mainstream.

Van Overtveldt

Johan Van Overtveldt is vorige week benoemd tot algemeen directeur bij VKW, de christelijke werkgeversorganisatie. Voordien was hij directeur van de VKW-denktank Metena. En wat lezen we in De Morgen over de promotie van Van Overtveldt:

"Sommige leden vrezen dat met het aantreden van Van Overtveldt als algemeen directeur het VKW een ruk naar rechts zal maken. De man staat bekend om zijn uitgesproken rechts profiel. "Terwijl vroeger binnen het VKW gepraat werd over de humanisering van de arbeid, ligt nu de nadruk op de verlaging van de loonkosten. Met een man als Van Overtveldt, die bekendstaat als een aanhanger van de neoconservatieven van George Bush, dreigt de organisatie verder af te glijden in die richting", luidt de kritiek."
17/02/2007

Volgens mij toont deze

Volgens mij toont deze discussie aan hoe groot de kloof is tussen voorstanders van de economische globalisering en andersglobalisten.

Eigenlijk jammer, want beide bewegingen vertolken een ander aspect van de globaliserende wereld, en zouden elkaar moeten kunnen aanvullen, in plaats van elkaar met clichés te bestrijden.

Marc-Antoon

Gepost door Marc-Antoon
16.02.2007

Tags