Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Neutraliteit van het internet onder vuur

Neutraliteit van het internet onder vuur

Na krant en vrije radio dreigt nu ook internet zijn vrijheid te verliezen.

neutrality.jpg

Download: neutrality_short.OGG  (32.76 MB)

Toen in de vijftiende eeuw de boekdrukkunst opkwam kreeg het volk eindelijk, door de lage kost van het drukken, een medium waarmee het zijn ideeën kon verspreiden. Ideeën en boodschappen verspreiden is iets zeer kostbaars, vandaar dat industrie en commercie op dit medium sprongen. Met als gevolg dat een krant publiceren onmogelijk werd voor het gewone volk.

Maar in de jaren twintig van vorige eeuw kreeg het volk zijn stem terug door de uitvinding van de radio. Mening amateur zond zijn radio golven en boodschappen de lucht in. Hier kwam helaas algauw ook een einde aan. Golflengtes werden verdeeld onder staats-en commerciële organisaties. Het werd zelfs illegaal gemaakt om zelf radio de lucht in te sturen. Opnieuw werd de publieke opinie de mond gesnoerd.

Met de opkomst van het internet kreeg het volk massaal zijn stem terug: persoonlijke websites, blogs, indymedia's... 60% van de inhoud van het internet behoort toe aan gewone gebruikers, niet bedrijven en staats instanties.
Opnieuw komt de stem van het volk in het gedrang, want internet providers en telefoon bedrijven zoals AT&T willen de inhoud die over hun netwerken passeren controleren en dirigeren. Met andere woorden enkel nog zij die de toelating hebben zullen iets kunnen plaatsen op het internet. Zie de video in volgende link (in gesloten Windows formaat) Net neutraliteit
Of de video in dit artikel (in vrij/open formaat)

Nogmaals

Helaas liep er wat mis met de link naar de originele video, hieronder dus nogmaals de link

haakje

Je vergat telkens een > om je code te sluiten. Ik heb het gecorrigeerd.

Dank

waarvoor dank!

Kijk ook op