Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

RTBF weigert radiospot GAIA uit te zenden

RTBF weigert radiospot GAIA uit te zenden

GAIA startte haar campagne tegen onverdoofde varkenscastratie eind november 2006. Deze week zou in Wallonië normaal een radiospot te horen moeten zijn als onderdeel van die campagne, maar de RTBF weigert de spot uit te zenden. GAIA protesteert tegen deze vorm van ongeoorloofde censuur.

Zie je geen audiospeler? Kijk dan even na of:

  1. De Flash-player (versie 9) is geïnstalleerd op je computer. De player kan je gratis downloaden op http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
  2. Javascript is geactiveerd in je browser.

Download audio (471.19 KB)

De tekst in de spot waar het om gaat, hoorden we ook al op Radio 1 : In 2002 werd afgesproken om biggen niet meer zonder verdoving te castreren. Vier jaar later ondergaan deze dieren nog altijd dezelfde onmenselijke behandeling. Koop nu de single ‘Why the pain’ van Pigs In Pain en pak de bevoegde ministers Leterme en Demotte bij hun … ballen, tot ze hun belofte nakomen. Meer info op www.pigsinpain.be. Een actie van GAIA. In de Franstalige spot werden ministers Lutgen en Demotte genoemd. Dat de spot humoristisch bedoeld is, maakt de verandering in toonhoogte vanaf het woord ‘ballen’ duidelijk. In bijlage vindt u een audio-opname van de radiospots.

Op maandag 5 maart vernam GAIA dat de directie van de Franstalige openbare omroep niet volledig achter de spot stond. Om tegemoet te komen aan de vraag van de aanvaardingscommissie van de RTBF, schrapte GAIA de namen van de bevoegde ministers. De beslissende instantie gaf hierop de toestemming de spot van dinsdag tot vrijdag uit te zenden. Wat niet gebeurde.

GAIA is verbijsterd omdat de RTBF tekende voor akkoord. Bovendien zond Radio 1 de originele spot wél uit tussen 26 december 2006 en 5 januari 2007. Ook de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) weerlegde in januari een klacht tegen de spot. Het JEP was van oordeel dat deze spot het publiek objectief informeert over één van de acties van GAIA, zonder bedoeling om de varkenshouders in een slecht daglicht te plaatsen. De spot bevat geen kwetsende of denigrerende uitspraken t.a.v. varkenshouders. Het JEP vindt ook dat de spot zich inderdaad met een knipoog richt tot de bevoegde Ministers. Desondanks weigert de RTBF hardnekkig om de spot uit te zenden en zorgt er zo voor dat GAIA het slachtoffer van censuur wordt.

Ondertussen worden in België jaarlijks nog altijd 5,6 miljoen biggen onverdoofd gecastreerd. In Wallonië mag het publiek deze verschrikkelijke werkelijkheid blijkbaar niet horen.