Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Verbruikersorganisaties willen verbod op kinderreclame

Verbruikersorganisaties willen verbod op kinderreclame

OIVO – Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties - vraagt in haar prioriteitenlijstje voor de regering die na de verkiezingen zal aantreden dat kinderreclame, met name alle reclame voor jongeren onder de 12 jaar verboden wordt.

Het centrum van de verbruikersorganiasties vraagt een betere naleving van de bestaande wetgevingen en vooral scherpere controles op bedrijven die consumentenbedrog plegen.

Maar nieuw is de eis om alle reclame aan jongeren ondere de 12 jaar te verbieden. De drie grote vakbonden, de mutualiteiten en de Gezinsbond, maar ook KAV, KWB en VIVA-SVV zijn leden van OIVO.

OIVO steunt zich op onderzoeken die alle wijzen op de kwetsbaarheid van jongeren en het hoge graad van beinvloeding waaraan zij bloot staan bij ongeveer alle vormen van reclame.

''Kinderen worden door reclame behandeld als 'minivolwassenen' terwijl het gaat om personen in volle ontwikkeling'', zegt OIVO in een studie vorig jaar. ''Daarom zijn ze ook kwetsbaarder en gevoeliger voor de invloed van merken dan volwassenen. Hun bescherming moet dan ook versterkt worden.''

OIVO deed ook toen al aanbevelingen en had het over: ''De invoering van nieuwe regels voor een strenge controle van de markt, responsabilisering van merken en ondernemingen. En bijvoorbeeld het verbod op reclame voor kinderen jonger dan 12 jaar.''

Uit de onderzoeken blijkt duidelijk dat ''twee derde van de jongeren zich niet bewust is van de impact van publiciteit op hun koopgedrag. Tussen 9 en 11 jaar zijn ze eerder geneigd om alles goed te vinden. Vanaf 12 jaar geven ze blijk van een meer kritische geest.'' Vandaar de eis om de lat voor publiciteit op 12 jaar te leggen.

OIVO voegt er ook aan toe dat op plaatsen waar bij uitstek jonge kinderen verblijven (scholen, jeugdclubs) alle reclame moet geweerd worden.
Naar media toe pleit ze voor een ''precieze wetgeving die elke reclamecommunicatie of marketing bepaalt en deze scheidt van redactionele inhoud.''