Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

AMSAB archiveert de stem van het volk (Agence de Presse Libération)

AMSAB archiveert de stem van het volk (Agence de Presse Libération)

“Wij wilden een stem geven aan het volk (Parole au peuple). We zagen dat heel wat verhalen van sociale strijd en vooral arbeiderstrijd nooit de reguliere media haalden. Dat was voor ons een belangrijke reden om met Agence de Presse Libération (APL) in België te beginnen.”

P1012675 copy.jpg

Foto Lieve Cosyns, AMSAB

Het Instituut voor Sociale geschiedenis AMSAB mag 25 kaarsen uitblazen. Bij die gelegenheid werden er een aantal publieke lezingen, colloquia en debatten georganiseerd. Naar aanleiding van de beschrijving van de archieven van het Agence de Presse Libération organiseerde AMSAB een debat / lezing over de activiteiten van dat APL in de jaren ‘70 – 80’.

De inspiratie voor Agence de Presse Libération kwam uit Parijs overgewaaid. Daar hadden immers een aantal journalisten, studenten, … de handen in elkaar geslagen om een alternatief persagentschap op te richten: Agence de Presse Libération. De aanleiding was de berichtgeving over de beweging tegen de kolonisatie van Algerije. Door de reguliere persagentschappen werd deze vertekend weergegeven en werd nauwelijks notie gemaakt van de repressie van Franse overheid tegenover die beweging. De directe aanleiding was precies de getuigenis van een journalist over de arrestatie en foltering van tientallen activisten tegen de kolonisatie. Het Franse APL vond een grote weerklank en had tientallen correspondenten over geheel Frankrijk. Na twee jaar besloot de ploeg van APL echter om met het persagentschap te stoppen en om met de morele en financiële steun van de bekende filosoof Jean-Paul Sartre een nieuw dagblad op te richten: Liberation.

De Belgische afdeling van APL besloot om als persagentschap te blijven functioneren. Hun voornaamste bedoeling was immers journalisten en media te voorzien van alternatieve berichtgeving. Enkele jaren na de oprichting van het Franstalige APL ontstond ook de Nederlandstalige tegenhanger, het Bevrijdings Pers Agentschap (BPA). Zowel het APL als het Nederlandstalige BPA functioneerden als een gedecentraliseerd persagentschap. Berichten werden gebundeld in bulletins die dan werden verspreid naar een abonnementenbestand. De afnemers van de bulletins waren vooral andere alternatieve week en maandbladen. Zowel APL als APB slaagden er slechts sporadisch in hun berichten ook in de reguliere media doorgang te laten vinden. Als reguliere media al een beroep deden op berichten van APL dan was dat bovendien steevast zonder bronvermelding. De weinige keren dat de persagentschappen de media haalden had het haast steeds te maken met de communiqués van de Rote Armee Fraction (RAF). Het RAF stuurde een aantal van zijn communiqués in België immers exclusief door naar APL en BPA.

Zowel BPA als APL richtten zich ook voorzichtig tot een ruimer publiek. Het Franstalige APL had op haar hoogtepunt 800 abonnees en het Nederlandstalige BPA had zo’n 200 abonnees. Het APL was in het Brusselse vooral gekend omwille van zijn culturele agenda. Het was één van de meest volledige en vooral eigenzinnige agenda’s waarin alle cultuurvormen door elkaar werden gebracht.
Begin jaren ’80 speelde het BPA ook even met de idee om een eigen magazine op te starten. De idee werd begraven toen bleek dat de belangrijkste doelgroepen (AMADA (PVDA), RAL (SAP), Elckerlick (Vorming+),…) geen vragende partij waren. Deze organisaties waren immers druk bezig met de eigen tijdschriften, kranten, uitgaven,…

Beide persagentschappen werkten nagenoeg exclusief met vrijwilligers. Het financiële draagvlak van de persagentschappen was onvoldoende groot om met een professionele redactie te werken. Vooral het APL draaide op de individuele inzet van enkele medewerkers die als werkloze jarenlang vrijwilligerswerk deden voor het persagentschap. Het was in de jaren ‘60 en ‘70 veel gemakkelijker om chronisch werkloos te zijn dan dat vandaag het geval is. Het APL kende wel een korte periode waar de ploeg versterkt werd met twee gesubsidieerde krachten.

Het Nederlandstalige BPA stierf een stille dood na de komst van De Morgen. Alle energie en inspiratie van de linkse beweging in Vlaanderen ging immers naar het nieuwe dagblad waardoor ook de dynamiek rond het Bevrijdingspersagentschap verloren ging. Het Franstalige APL doofde uit toen de belangrijkste vrijwilliger na 15 jaar een vaste job vond.

Het archief van het APL is nu dus geïnventariseerd door het AMSAB. Een kleine goudmijn voor wie een inzicht wil krijgen in de geschiedenis van sociale bewegingen in België.
http://www.amsab.be/

AMSAB_APL_01.jpg

Foto Lieve Cosyns, AMSAB

P1012666 copy.jpg

Foto Lieve Cosyns, AMSAB