Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

VB de ecologische tour op

VB de ecologische tour op

Gisteren kreeg ik een persbericht van het Vlaams Belang onder ogen en ik geloofde mijn ogen niet. Onder de titel "Vlaams Belang wil lager BTW-tarief voor de bouw van passiefhuizen" gaan Frank Creyelman en Anke Van dermeersch helemaal de ecologische tour op. Ze bepleiten in het persbericht een serieuze daling van het geldende BTW tarief voor de bouw van de zg. passiefhuizen. Nog sterker: ze doen een keer niet laatdunkend over een voorstel van Bart Martens (sp.a) om een fiscale bonus te geven voor (ver)nieuwbouw en renovatie. Ze noemen het zelfs "een stap in de goede richting."

En dat voor een partij die tot voor kort het woord ecologisten meestal in één adem uitsprak met "fundamentalisme." Zou het kunnen dat ze de laatste maanden niet genoeg in het nieuws zijn naar hun zin? Dat ze het gevoel krijgen een achterhoedegevecht te leveren? Tijd om onze eieren niet allemaal meer in dezelfde mand te laten liggen, is ongetwijfeld de idee van enkele backbenchers in het parlement die het beu zijn in de schaduw van de top te zitten maar de lef niet hebben om er tegen in te gaan op de aloude thema's.

Of ze hier nu mee de media gaan halen of hun publiek zullen charmeren dat lijkt me nogal onwaarschijnlijk. Voor de pers blijft hun thema hetzelfde, zeker na de recente terugkeer naar een harder programma. Wellicht zal deze schuchtere poging om mee op de ecologische trein te springen hoogstens een 2 regels schampere commentaar opleveren van één of andere commentator zonder inspiratie.

Dat net uw laatste alinea

Dat net uw laatste alinea moet verschijnen in een 'commentaarstuk', is op z'n minst ... gebrek aan zelfkennis?

Ik ken het VB niet en ik heb er geen banden mee, maar om nu direct een (media-)analyse te maken van de partij aan de hand van 1 persbericht, lijkt me een vorm van 'commentaar zonder inspiratie'.

ecologie en het VB

Het denken in de politiek houdt niet op met links en rechts, ook niet bij extreem-links en extreem-rechts. Fundamentalisme op één vlak of één thema, kan samengaan met openheid op een ander thema.

Dat betekent niet dat er eensgezindheid is over sociale en ecologische thema's in het VB.

Lees bijvoorbeeld eens de reactie van de beweging 'Groen rechts' op een citaat van Filip De Man.

"De tijd dat men milieuproblemen van tafel kon vegen als links geleuter is voorbij meneer de Man..."

Iets anders ...

Iets anders wat me opvalt aan het VB: Filip De Winter probeert de laatste tijd allochtonen te ontraden om voor links te kiezen, want de linksen zijn 'voor abortus, voor euthanasie en voor het homo-huwelijk'.

Deze poging om een wig te drijven tussen solidaire Vlamingen en allochtonen snijdt geen hout. Alsof de linksen zou verkondigen dat abortus, euthanasie en homo-huwelijk aan te moedigen zijn. Neen, de politieke stellingname is dat wij mensen niet veroordelen op basis van hun vrijwillige keuze voor abortus, euthanasie, homo-huwelijk of andere persoonlijke ethische beslissingen. Nergens wordt hierbij gezegd dat die keuze 'het enige alternatief' zou zijn. Verder is het ook een simplificatie van de werkelijkheid van de allochtonen. Die zouden volgens het VB allemáál radicaal tégen een humane, verdraagzame levenshouding zouden zijn.

En de Christelijke waarden?

Verder is de stelling van Filip De Winter ook een simplificatie van de eigen christelijke waarden. Het christendom keurt abortus, euthanasie en homo-huwelijk niet goed, net zomin als drugsgebruik, onderdrukking, sociale onrechtvaardigheid, fysieke en mentale vervuiling ... . Toch is ook vergeving schenken een belangrijke christelijke waarde waar we niet zonder kunnen. Het is het begin van een verdraagzame samenleving, waarin we elkaar nieuwe kansen geven, los van wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Ja, Christus was een socialist.

Aanvulling

Ik wil bij mijn vorige post aanvullen dat ik ethische keuzes als abortus en euthanasie niet als goed of slecht bestempel. Althans, het is niet aan de politiek om daarover te oordelen in de plaats van het individu.

Over het homo-huwelijk kan ik nog veel korter zijn. Het homo-huwelijk afkeuren is een ontkenning van de werkelijkheid. Enkel wie in het geloof absolute waarheden meent te ontdekken, zal botsen met het fenomenen als het homo-huwelijk. Het probleem met het VB is dat het meent absolute waarheden te verkondigen.

Terug naar het thema van de ecologie, vind ik het niet vreemd, wanneer de samenleving doordrongen wordt van de ernst van problemen als klimaatopwarming, dat een partij als het VB bekijkt of ze hierover hun partijstandpunt moeten aanpassen. Dit kan een strategische keuze zijn. Scoren zullen ze wel doen met hardere thema's, maar mensen zullen niet gauw tegen een belastingsvoordeel op passieve huizen zijn, dus kan het VB daarmee het partijprogramma opsmukken.

Koen

Gepost door Koen
21.03.2007