Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Trekt uw Plant voor correctionele rechtbank in Antwerpen

Trekt uw Plant voor correctionele rechtbank in Antwerpen

Sinds januari 2005 is er een ministeriële richtlijn van kracht die stelt dat de vaststelling van het bezit, door een meerderjarige van een hoeveelheid cannabis die 3 gram niet overschrijdt of van 1 cannabisplant, bestemd voor persoonlijk gebruik, zonder bezwarende omstandigheden, noch verstoring van de openbare orde, zal enkel aanleiding geven tot het opstellen van een vereenvoudigd proces-verbaal (registratie door de politie volstaat, er volgen geen wettelijke sancties, zelf geen inbeslagname.)

L1010388.jpg

Philippe De Craene een van de oprichters van de vzw Trekt uw Plant


Vzw Trekt uw Plant wil in geen geval aanzetten tot druggebruik.
Maar roept op voor een duidelijke wetgeving, die de 500.000 Belgische cannabis gebruikers rechtszekerheid geeft. Ook vindt de vzw dat elke volwassene het recht moet hebben zijn eigen cannabis te telen.
Trekt uw Plant is een vzw die volwassen cannabis gebruikers verenigd en elk lid de mogelijkheid geeft om zelf een eigen plant te telen op een plantage eigendom van de vzw. Niet iedereen heeft groene vingers of de mogelijkheid om de planten te kweken. Het is evident dat volwassenen met kinderen niet zomaar cannabis in hun woning gaan telen. Cannabis wordt ook gebruikt voor medische doeleinden en sommige patienten die hier baat bij hebben, zijn dikwijls niet (meer) in staat cannabis te telen.
De procureur vatte de voorbije gebeurtenissen goed samen.
En wees erop dat het bezit van cannabis nog steeds strafbaar was volgens wetten van 1930 en 1963. Er is enkel de ministeriële richtlijn die in bepaalde gevallen aanleiding geeft tot een vereenvoudigd proces-verbaal (vpv) zonder vervolging.
De procureur vond dat er sprake was van bende vorming en droeg dit aan als bezwarende omstandigheid. Dit gaf de procureur de mogelijkheid om de de ministeriële richtlijn naast zich neer te leggen en over te gaan tot vervolging.

Tom Goossens de advocaat van de beklaagden, had zijn huiswerk zeer goed gemaakt en bracht een stevig onderbouwde verdediging en pleit vrijspraak met als belangrijkste punten.

1)Het legaliteits beginsel van de wet is niet duidelijk dus je kan mensen niet op basis van een onduidelijke wet veroordelen. Er is ook een consensus dat de wet dringend aan herziening toe is. De ministeriële richtlijn was een tijdelijke depanage, die niet voldoet.

2)Als je vindt dat de wet wel duidelijk is, dan zit je met het woord 'cannabis' dat invulling moet krijgen en dat volgens een verdrag van de verenigde naties van 1960, slaat op bloemkoppen en niet op de plant. De wet van 1963 is duidelijk gebaseerd op dit verdrag van de VN. Bij de vzw Trekt uw Plant was er alleen maar een plant van een 30cm en enkele scheuten van die plant. 1 voor elk lid en totaal geen bloemkoppen

3)Is 'Trekt uw Plant een vereniging of een bende. En er is absoluut geen sprake van een bende. Er zijn dus geen bezwarende omstandigheden en er had een vereenvoudigd proces verbaal moeten opgesteld worden ipv een gewoon pv. Bendevorming impliceert handel en er is in heel het dossier zelfs geen vermoeden van handel vastgesteld.

4)Van verstoring van de orde is ook geen sprake vermits alle acties, zoals bijvoorbeeld het starten van de plantage met het planten van 1 zaadje, gevoerd zijn met toestemming van de politie

Het is nu afwachten op de uitspraak van de rechter.

L1010391.jpg

Na de zitting van de rechtbank was er een actie gepland.

L1010394.jpg

onder veel belangstelling van de pers

L1010403.jpg

werden er enkele cannabis zaadjes (of wat daarvoor moest doorgaan) geplant als begin voor een nieuwe plantage.