Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vrijwilligersforum over de uitdagingen van de Noord-Zuidbeweging

Vrijwilligersforum over de uitdagingen van de Noord-Zuidbeweging

Op zaterdag 14 april vond het vrijwilligersforum van de Noord-Zuidbeweging plaats in Brussel. Het was ondanks het prachtige weer een succes. Een 220-tal vrijwilligers en professionals wisselden tijdens verschillende workshops van gedachten over de toekomst van de Nood-Zuidbeweging.

fotoverslag.JPG

(Foto Gilles Verschooren)

Het vrijwilligersforum startte met Erica Baeck die vertelde over haar ervaringen als vrijwilliger bij Amnesty International en nadien als professional en over de omgang met vrijwilligers en lokale groepen. Ze legde ook de vinger op de uitdagingen waarmee de Noord-Zuidbeweging te kampen heeft. Zie speech.

Na de speech volgden er in de voormiddag en namiddag verschillende workshops. Elke workshop ging dieper in op de uitdagingen van de Noord-Zuidbeweging.
Lokale groepen, aantrekken van nieuwe Belgen, lokale samenwerking en de band met het Zuiden.

Tijdens het slotmoment lazen de observatoren van de verschillende workshopgroepen de conclusies voor van de vrijwilligers.

Lokale werkgroepen: blijven belangerijk maar men moet meer naar samenwerking zoeken met andere organisaties. Ook coaching van lokale groepen is belangrijk maar wel op maat.

Nieuwe Belgen: Men moet meer samenwerking zoeken met bestaande allochtone organisaties en kijken naar projecten die samen kunnen gerealiseerd worden. Belangrijk is dat het concreet en herkenbaar is.

Particuliere initatieven: De Noord-Zuidbeweging moet zich daar meer voor openstellen.voor particuliere initiatieven. Het lijkt een goed idee om een soort van expertisecentrum op te richten die een label uitreikt aan particuliere initatieven met als doel om de kwaliteit te verbeteren.

De band met het Zuiden: Inleefreizen en stedenband zijn een belangrijk element in het versterken van engagement. NGO' s moeten meer ruimte kunnen bieden aan mensen die reizen hebben gedaan in het Zuiden en dit willen omzetten in een engagement. Initiatieven als stedenband moet men meer ondersteunen en behouden. Maar stedenbanden mogen niet vervallen tot iets puur economisch of partijpolitiek.

Lokale samenwerking: De vraag naar lokale samenwerking met andere organisaties is groot en gebeurt nu ook meer en meer tijdens grote campagnes. Er moet wel meer vrijheid gecreëerd worden tijdens campagnes om voor een eigen dynamiek te zorgen op lokaal niveau. Iedereen moet in diversiteit kunnen samenwerken.

Mieke Molemans, de voorzitster van 11.11.11 sloot het forum af met een oproep naar meer onderzoek naar vrijwilligerswerk en beweging in Vlaanderen. Nederland staat daar veel verder in dan Vlaanderen. Een beweging is een belangrijke factor in de samenleving. En bewegingen vallen of staan met de vrijwilligers,” stelde Mieke Molemans. Ze sloot af met de woorden dat bewegingen goed moesten zorgen voor de vrijwilliger.