Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

raf

raf's blog

Slecht weer velde tweede Belgisch spionagevliegtuig in Kinshasa

Het onderzoek naar de crash van een Belgisch onbemand vliegtuig in Kinshasa is afgerond. De zogenaamde B-Hunter, een unmanned air vehicle dat van op afstand wordt bestuurd, stortte een week geleden neer nabij het vliegveld van Ndolo. Daarbij viel een dode en enkele zwaar gekwetsten. Het Belgisch parket en experts van de Belgisch luchtveiligheid menen nu de oorzaak van de crash te kennen. De bestuurder zou de motoren hebben afgezet toen hij zag dat het tuig vanwege het weer moeite had om snel hoogte te winnen. Op 28 juli, twee dagen voor de verkiezingen, stortte al een Belgische B-Hunter neer. Dat toestel was geraakt door kogels. De UAV's zijn in Kinshasa ingezet in het kader van de Europese interventiemacht Eufor.

Lees meer / 0 comment(s)

"Congo staat onder voogdij" (Gauthier de Villers)

Congo ondergaat een half-voogdij. Dat betoogt de gereputeerde Afrika-onderzoeker Gauthier de Villers (*) in een interview met de Cahiers Marxistes van augustus. Zijn uitspraken liegen er niet om.

[Even bij mezelf inbreken: voor het spel der grootmachten, zie mijn artikel "Geweld dreigt na verkiezingen", zegt Berlijn http://www.indymedia.be/en/node/4810 ]

GDV: “"Zonder internationale interventie zou er niets gebeurd zijn tijdens de Intercongolese Dialoog en, ruimer, het vredes- en verkiezingsproces. In dat opzicht staat Congo echt onder voogdij, en een orgaan zoals CIAT - Comité international d’accompagnement de la transition – dat is opgericht door de akkoorden van Sun City in Zuid-Afrika en dat een rol speelt op beslissende ogenblikken, is daarvan een uiting" ("Rien ne se serait fait dans le Dialogue Inter-congolais et plus largement dans le processus de paix et l’actuel processus electoral sans les interventions internationals. De ce point de vue là , il y a une vraie mise sous tutelle, dont un organe est le CIAT (Comité international d’accompagnement de la transition) mis en place après les accords de Sun City en Afrique du Sud, et qui joue un role dans les moments stratégiques”).

Maar, aldus de Villers, die voogdij is niet absoluut. “Voor het bepalen van de grote politieke evoluties werkt de voogdij, maar voor het beheer van de staat en de openbare instellingen is er een half-voogdij en zelfs alleen maar een schijn-voogdij" ("Du point de vue des grandes evolutions politique, il y a une mise sous tutelle assez effective, mais du point de vue du mode de gestion de l’Etat et des institutions publiques, il ya une semi-tutelle et meme une tutelle uniquement apparente”). Gauthier de Villers vindt namelijk dat de politieke leiders zo handig zijn de buitenlandse middelen voor hun eigenbelang aan te wenden. 'Extraversie' noemt de Villers dat (een term geleend van Jean-François Bayard).

Dat ligt niet (alleen) aan de behendigheid van die Congolese leiders. Volgens de Villers is het eigen aan de Westerse bemoeienissen dat de buitenlandse voogden de werkelijke beslissingsmacht behouden terwijl ze de nationale staat verantwoordelijk stellen voor 's lands bestuur ("Les formes d'intervention actuelles conduisent à  la dissociation entre l'exercice du pouvoir, qui est exercé par les tuteurs internationaux (...) et l'exercice des responsabilités qui restent imputées à  l'Etat national, puisque le principe de souveraineté est relativisé mais pas foncièrement remis en cause").
Zo schrijven de Wereldbank en het Internationaal Muntfonds
de codes voor de mijn- en de bossectoren, maar de uitvoering is de taak van de Congolese authoriteiten (“la mise en oeuvre repose entièrement dans les mains des autorités congolaises").

Jarenlang heeft het Westen Congo links laten liggen, maar sinds enkele jaren is het zich er weer intens mee aan het bezighouden. Maar als je in Congo "imperialistische praktijken" wil vinden, dan moet je die volgens de Villers niet zozeer bij de VS zoeken maar wel bij andere Afrikaanse landen zoals Rwanda en Zuid-Afrika. De VS zijn vooral bekommerd dat Congo een gapend gat in het hart van Afrika zou zijn en dus een risico voor de internationale veiligheid en stabiliteit.

Over de recente oorlogen tegen Congo kan ik Gauthier de Villers niet volgen. Ten eerste vernoemt hij de invasie (door Rwanda en Ouganda) in 1998 niet als onderdeel van de internationale interventiepolitiek. De eerste bedoeling van die invasie was nochtans uitgesproken politiek: het objectief was de toenmalige Congolese president Laurent-Desire Kabila uit het zadel te lichten omdat hij aan de Westerse controle ontsnapte en voor Congo een koers van onafhankelijke ontwikkeling (met verkiezingen overigens!) begon uit te stippelen. Het Westen stuurde er zijn lokale bondgenoten op af, het was een oorlog by proxy zoals men zegt. Maar de Villers keert de gang van zaken ook om: "de crisis van de Congolese staat heeft twee oorlogen uitgelokt" ("la crise de l'Etat congolais a provoqué deux guerres"), zegt hij, alsof Congo het allemaal aan zichzelf te wijten heeft.

(*) Gauthier de Villers was o.a. directeur van het Afrika-instituut CEDAF en verantwoordelijk voor de afdeling-Geschiedenis van de Hedendaagse Tijd aan het Afrika-museum van Tervuren.

Lees meer / 0 comment(s)

Patrick "Kabila" Janssens

Mag ik in deze rubriek - die begon met indrukken over de verkiezingen in België - naar een evenwijdigheid met Congo zoeken?

België heeft twee dagen geleden gestemd. In Antwerpen heeft burgemeester Patrick Janssens het anti-Filip Dewinter-kamp rond zich verzameld. Dat wordt nu hèt feit van 8 oktober genoemd.

'Patrick', ik las het vandaag nog ergens, heeft een presidentiële campagne gevoerd, met zijn naam en zijn kop als embleem, maar zonder programma. Patrick leidt nu, de anderen volgen. De kiezer weet wel voor wie – en allicht ook waartegen – hij of zij gestemd heeft, maar niet waarvoor: wat wil Janssen de komende zes jaar uitrichten met het mandaat dat hem nu is toegekend? Gaat hij royaal en volks bsturen, met meer jobs en betaalbare sociale voorzieningen? of gaat hij resoluut voor good governance en dus voor zuinigheid en outsourcing naar de privé?

In Congo heeft zich een presidentiële alliantie gevormd rond Joseph Kabila, en tegen Jean-Pierre Bemba. Maar verder zonder programma. En, anders dan in Antwerpen, de alliantie neemt het kopstuk op sleeptouw. Kabila lijkt de gevangene van zijn front. Zo hebben zijn luitenanten beslist dat hij niet meedoet aan een mogelijk TV-debat met Bemba [* Correctie].
Als alles normaal verloopt, wint Kabila's alliantie op 29 oktober de (tweede ronde van) de presidentsverkiezingen en volgt 'Joseph' zichzelf op als president. Dat ene objectief, Bemba verslaan, boezemt dat voldoende vertrouwen in? kan er op die grond krediet verleend aan Kabila of aan zijn kamp? Of is het zonder meer een blanco cheque voor good governance volgens de recepten die in de Westerse hoofdsteden zijn geschreven?

[Correctie: : Congolese media melden op 10 oktober dat het kopstukken-debat toch zal plaatsvinden en gepland is voor 26 oktober]

Lees meer / 3 comment(s)

Eufor zaait paniek, Bemba krijgt helicopter (Monuc ontkent)

De Europese interventiemacht EUFOR heeft deze week dinsdag voor grote paniek gezorgd in Kinshasa. Dat melden kennissen gindsachter. Eufor-militairen hielden een feestje in de Duitse ambassade en zijn er in de lucht beginnen schieten, naar het schijnt ook met redelijk zwaar wapentuig.
De Congolese bevolking was totaal ontredderd, ze dacht dat er opnieuw gevechten waren uitgebroken tussen Congolese militairen.

De Europeanen van Eufor schijnen ook de gewoonte te hebben zich in uniform en met wapens en al te gaan bezatten in Hotel-restaurant Lais, waar de blanke jetset van Kinshasa pleegt te komen. Intussen hebben de militairen voor Kinshasa wel een stad "Sans Armes" gedecreteerd. De militairen zijn Monuc, geleid door de Amerikaans Swing, en Eufor onder Duitse leiding.

Nog een Congolese toestand: de "internationale gemeenschap" gaat een cadeau doen aan Jean-Pierre Bemba. Hij zou een nieuwe helicopter krijgen. Dat melden Congolese media. Monuc, de VN-troepenmacht in Congo, ontkent het nieuws. Tijdens gevechten die op 20 augustus in gang zijn gestoken door de militie van Bemba is één van zijn helicopters kapotgeschoten.

Lees meer / 0 comment(s)

Mirakel van Kinshasa: "meer armoede en toch meer te eten"

In Kinshasa, hoofdstad van Congo, speelt zich een mirakel af. De bevolking wordt er jaar op jaar armer. Maar "de boodschappentas van de doorsnee-Kinois" is van langsom beter gevuld. Dat schrijven de Antwerpse onderzoekers Tom De Herdt en Wim Marivoet in een brochure die vanochtend zomaar in mijn brievenbus viel (*).

De grafieken bij het artikel spreken boekdelen. Het inkomen per hoofd van de bevolking, zo blijkt, is in Congo sinds 1990 gehalveerd. Een groot probleem is dat er geen statistieken zijn. Maar er zijn wel voedingsenquëtes gehouden, althans in Kinshasa. Daaruit is volgens de onderzoekers af te leiden dat tussen 1986 en 2004 de Kinois meer aan consumptie uitgeven, dat ze zich calorierijker voeden en dat kleine kinderen iets minder ondervoed zouden zijn. De contradictie zou te verklaren zijn door de informele economie, die maakt dat er onzichtbaar toch meer geld omgaat.

Maar: dit beeld zou enkel voor Kinshasa gelden. Het blijft ook duizenden mensen naar de hoofdstad zuigen, terwijl de miserie in het binnenland gigantisch blijft. En ook in Kinshasa zelf zijn het de rijkste bevolkingslagen die zich meer uitgaven kunnen permitteren. "De toegenomen welvaart spekt vooral het boodschappenlijstje van de rijke", schrijven De Herdt en Marivoet. Het topsegment zou in 2004 circa 43% meer aan consumptie uitgeven dan in 1986, het armste segment maar goed 11,6% meer. Die armste en rijkste groepen groeien ook op dit vlak verder uit elkaar. Ook markant: de Congolese agro-industrie is dood, inlands voedsel is vervangen door import, in de huishoudens is duurdere maïs vervangen door goedkopere maïs. Het Mirakel van Kinshasa blijkt dus een hersenschim.

(*) De brochure komt van het Corporate Funding Programme van Fons Verplaetse. Die was jaren geleden goeverneur van de Nationale Bank en bestuurde zo rond 1998 ook een jaarlang de Congolese centrale bank. Het CFP probeert bedrijven en ontwikkelingsngo's dichter bij elkaar te brengen, om –zeggen de kritici – het geweten van de bedrijven te sussen en de ngo's met de (neo-liberale) bedrijfslogica te bezoedelen. Het CFP is niet bij het brede publiek bekend, maar probeert daar af en toe iets aan te doen, onder meer met brochures zoals deze. De teksten zijn op te vragen via cfp@skynet.be. Ze zouden eerstdaags ook op de website http://www.cfp.be worden gezet.

Lees meer / 0 comment(s)

Congo's zwarthemden marcheren in Brussel

Zaterdag marcheren de Congolese zwarthemden weer door Brussel, met als motto: Voor het heil van het vaderland. Een niet ondertekende oproep staat op de website van Agir Pour le Congo (http://www.muanacongo.com/dplc1.html). De mars vertrekt om 2 uur aan de Naamsepoort. Ze is zogenaamd gericht tegen de "demonische strategie om ons volk voor altijd in slavernij te houden". Vanuit andere Belgische steden worden bussen ingelegd. De deelnemers worden ook aangemaand voor Jean-Pierre Bemba te stemmen.

Achter deze betoging zit vermoedelijk de groep Bana Congo, een uiterst rechtse en soms gewelddadige club die vanuit Parijs gestuurd wordt door een gewezen veiligheidstopman van dictator Mobutu: Honoré Ngbanda. Diezelfde Ngbanda heeft toegegeven dat hij nauw samenwerkt met Jean-Pierre Bemba die campagne voert om president van Congo te worden. Tijdens eerdere manifestaties betoogden de Bana Congo dat president Kabila een Rwandees is die voor EU-commissaris Louis Michel opereert en zijn land aan de "internationale gemeenschap" cadeau heeft gedaan.

Brussel wordt wel eens als een verlengstuk van de Congolese hoofdstad Kinshasa getypeerd. Er wonen hier naar het schijnt goed 10.000 Congolezen. Zij zijn dikwijls intens met het politieke leven in hun land bezig zijn. En al mogen ze niet stemmen, dat maakt toch dat de Congolese kiescampagne ook in Brussel voelbaar was en is, en soms in de letterlijke zin van het woord.

Le Soir-journaliste Colette Braeckman schrijft in haar blog (http://blog.lesoir.be/colette-braeckman) dat eind augustus in Anderlecht de Congolese schilder Albert Tuzolana is afgeranseld. Tuzolana staat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de MR-lijst. De liberale MR is de partij van Louis Michel! Begin september zijn Congolese rechts-extremisten aan de Brusselse Beurs ook met aanhangers van de Congolese president Kabila op de vuist gegaan.

De waarnemers van Debout-Congolais (http://www.debout-congolais.be) meldden eerder deze week dat de Congolese consul (lid van Bemba's MLC) naar Kinshasa is geroepen omdat hij bij de incidenten aan de Brusselse Beurs betrokken zou zijn geweest. Braeckman meent te weten dat ook de Brusselse schepen Bertin Mampaka pro-Bemba is. Mampaka behoort tot de christen-democratische CDH.
Staatssecretaris Gisèle Mandaila daarentegen behoort tot de MR-FDF van... Louis Michel. Zij heeft volgens Braeckman dan weer "critiques et pressions" van de Congolese gemeenschap moeten verduren. Mandaila's echtgenoot werkt(e?) overigens als economisch attaché op de Belgische ambassade in Kinshasa.

Lees meer / 15 comment(s)

Postjes nieuwe Congolese regering al verdeeld

De Congolese krant Le Potentiel weet al hoe de postjes in de nieuwe regering verdeeld zullen worden. Le Potentiel loopt flink op de gebeurtenissen vooruit. Want eerst moeten de kiezers nog naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 29 oktober waar zittend president Joseph Kabila en huidig vice-president Jean-Pierre Bemba het tegen elkaar opnemen.

De nieuwe president duidt in de zopas geïnstalleerde Assemblee een eerste minister aan. Die vormt een regering.

Het Kabila-kamp maakt veel kans het te halen. Joseph Kabila won de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 30 juli, zijn PPRD-partij kwam als sterkste uit de parlementsverkiezingen en rond Kabila en de PPRD heeft zich nu een brede alliantie gevormd die de ruime meerderheid zou hebben in de Assemblee.

Dat maakt volgens Le Potentiel dat de Alliance pour la Majorité Présidentielle rond Kabila de postjes als volgt zou verdelen: oudgediende Antoine Gizenga wordt premier, Kabila's naaste medewerker Samba Kaputo wordt minister van Binnenlandse Zaken, Nzanga Mobut wordt minister van Internationale Samenwerking en Olivier Kamitatu minister van Buitenlandse Zaken.

Zaterdag is de brede alliantie rond Kabila met veel Pump and Circumstance beklonken in het Grand Hotel in Kinshasa. Het was een defile van prominenten veeleer dan een politieke meeting. Vrienden in Kinshasa melden dat dit kamp ook op die manier campagne zou gaan voeren voor 29 oktober: met de grote trom en vedetten, niet met politieke argumenten tegenover de kiezers.

Kabila's rivaal Bemba zou het wel politiek spelen, maar dan op zijn manier. Voor de eerste ronde scoorde hij bij een deel van de kiezers met xenofobe en racistische slogans. Hij blijft hameren op het gevoelige thema dat Kabila geen Congolees maar een Rwandees zou zijn. Zo heeft Bemba's kamp nog een DNA-test van Kabila geëist. Bemba's grootvader was nota bene een Portugees.

Lees meer / 0 comment(s)

Eufor's Congo-missie mogelijk verlengd

De troepenmacht van de Europese Unie in Congo, de zogenaamde Eufor-RDC, blijft mogelijk langer dan gepland. De missie loopt op 1 december af. Maar de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU bespreken of de troepen niet langer moeten blijven. Dat houdt verband met de politieke kalender in Congo. Die voorziet dat de nieuwe president, die op 29 oktober verkozen wordt, op 10 december in functie treedt. De EU-troepenmacht zou pas daarna weggaan uit Congo.

Waarschijnlijk valt er vandaag een beslissing op de EU-Raad in Finland. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken De Gucht heeft midden september gezegd dat hij voorstander is van een langer verblijf. Zijn Duitse collega Jung is tegen. Jung heeft dat op 29 september duidelijk gemaakt tijdens een NAVO-ministerraad in het Sloveense Portoroz. Duitsland levert zo'n 780 manschappen en draagt samen met Frankrijk het gros van de inspanning voor Eufor. Ook de Congolese presidentskandidaat Jean-Pierre Bemba heeft gevraagd dat Eufor langer blijft. Bemba lokt op 20 augustus gevechten uit in Kinshasa maar beweeerde daarna dat de presidentiële garde van Joseph Kabila hem wil likwideren.

De Europese Unie blijft hoedanook aanwezig in wat ze de hervorming van de veiligheidssector in Congo noemt. Ze is ook volop bezig met de uitvoering van die hervorming via haar bureaus Eusec en Eupol in Kinshasa. In de Congolese hoofdstad waken gemengde patrouilles er momenteel over dat onbevoegden niet gewapend rondlopen. Aan die patrouilles doen agenten van de Congolese politie maar ook van de VN-vredesmacht Monuc en kennelijk ook van de EU mee.

Lees meer / 0 comment(s)

Joris Luyendijk vergeet de laatste vraag

Joris Luyendijk lijkt een geboren vragensteller. De manier waarop hij Leon De Winter met zijn vragen in het nauw dreef in Zomergasten (VPRO) zodat er van De Winters stellige zekerheden over Irak bvb. weinig heel bleef: meesterlijk. Luyendijk is hot in Holland, eindelijk nog eens een media-watcher die de dingen bij hun naam noemt. Of lijkt dat maar zo?

Eerder dit jaar beschreef Luyendijk in het boek 'Het zijn net mensen' hoe hij vijf jaar als correspondent in het Midden-Oosten had gezeten. Het boek sloeg aan, zo ontluisterend was het voor het correspondentendom. Luyendijk gaf ootmoedig toe dat hij als de apostel Paulus van zijn paard was gebliksemd. Zijn les: journalisten moeten gewoon altijd vertellen hoe beperkt ze wel zijn in hun job.

Zopas resumeerde Luyendijk zijn boek in de Sander Thoeneslezing (http://www.vn.nl/vn/show/id=66872). En wat er mis was met dat boek, komt nu dik uit verf. Van een correspondent, zo bleek al uit het boek, wordt geen nieuwsgaring verwacht, een correspondent krijgt van zijn krant of omroep nieuwsberichten van persbureau's toegestuurd en moet die inkleuren met couleur locale. Die gang van zaken heeft Luyendijk onaangenaam verrast, en hem niet alleen: veel collega- correspondenten hadden hun job aanvankelijk een stuk ernstiger opgevat maar merken gaandeweg dat niet zij maar een handvol media de toon zetten van het wereldnieuws.

Daar schort er evident iets aan de media. Maar Luyendijk stelt nièt de vraag die zich dan onvermijdelijk opdringt: hoe komt dat?

De lezing van 18 september gaat over wat de mainstream-media volgens Luyendijk met de Israëlisch-Libanese oorlog hebben uitgewreten. De media brachten, zo zegt hij, 'een gefilterd, vervormd, gemanipuleerd en partijdig beeld'.

Gelukkig was het niemands schuld. Aan de journalisten lag het niet, die doen doorgaans hun uiterste best om objectief verslag te brengen. Er hebben wel filters gewerkt, en dat maakt dat "er veel buiten beeld blijft bij berichtgeving", maar andermaal: "dat is niemands schuld".

Hoofdzaak is volgens hem dat in het Midden-Oosten geen democratieën maar dictaturen bestaan, en daar kun je nu eenmaal geen informatie verzamelens. Het nieuws is dus altijd vervormd.

Functioneren de media in Westerse democratieën dan zoveel beter? Weer een vraag die Luyendijk niet stelt. "Betrokken partijen zullen altijd proberen de beeldvorming te manipuleren", zegt hij woordelijk. Niet bij ons dan? "Een dictator heerst bij de gratie van ondoorzichtigheid", alsof het beleid dat wij hier ondergaan zo transparant, oprecht en open is.

Lees meer / 0 comment(s)

Duitse neo-nazi's beginnen web-videokanaal

in The Independent:
German neo-Nazis to launch their own video news channel
http://news.independent.co.uk/europe/article1772323.ece

By Tony Paterson in Berlin
Published: 30 September 2006

The television anchorman has not yet taken to wearing a toothbrush moustache, or ranting about a "Bolshevik-Jewish" conspiracy threatening the Fatherland, but the message broadcast by Germany's new neo-Nazi video news channel is essentially the same.

The news - as seen by Germany's far-right National Democratic Party (NPD) - is all about glorious neo-Nazi rallies, unscrupulous foreigners who attack native Germans and a new exhibition in Tehran which purports to expose the Holocaust as a myth.

Bolstered by its recent gains in key state elections this month, the NPD is preparing to launch its first weekly online video news channel in an attempt to win new followers and cover stories that regular news channels are alleged to suppress.

"The media of the system refuses to recognise us as a democratic party, so we have to find our own way to reach our supporters," said Klaus Beier, an NPD spokesman. "Soon, we will be broadcasting a regular online weekly news programme from our party headquarters." Internet users were given a taste of Germany's first far-right propaganda broadcast since the Second World War this week, when the NPD launched pilot video newscasts on YouTube online, already a favourite neo-Nazi website.

A crop- haired young anchorman called Marcel Woell, wearing an ill-fitting brown suit and orange shirt, sat at a polished wooden studio desk against a backdrop of party slogans and what-looked like a pre-Second World War map of Europe.

Were it not for a curious black sun logo - a mythical Germanic symbol revered by the Nazi SS leader Heinrich Himmler that sat in the top right hand corner of the screen - the setting would have been almost identical to Germany's prime time television news programme. Tagesschau.

In deadpan mode, Woell regaled viewers with filmed reports of the party's annual memorial march for Hitler's deputy, Rudolf Hess, a story about a Cologne housing estate that was trying to rid itself of foreigners and a report about Tehran's Holocaust exhibition.

Although the broadcasts were mysteriously dropped by YouTube on Thursday , the NPD claimed that its "critical news" programme would be fully online when the party holds its annual congress in mid-November.

The programme is a further embarrassment to Chancellor Angela Merkel's grand coalition. Her government was shocked this month after the NPD won parliamentary seats in elections in Ms Merkel's home state of Mecklemburg- Vorpommern in the north-east. In 2004, the party entered a German regional parliament for the first time in 36 years in elections in the eastern state of Saxony. High unemployment and disillusionment with the established parties were the main reasons for the NPD's electoral gains.

The German government tried to ban the NPD in 2004, but the case was thrown out by the constitutional court. Judges said key evidence used to incriminate the party had been incited by infiltrated intelligence agents.

An opinion poll shows 86 per cent of Germans think the mainstream party politicians should provide convincing arguments to combat far-right extremism. Most people did not believe the NPD could be defeated through prohibition.

Lees meer / 0 comment(s)

Kabila even straf als Houdini?

Iets gehoord van 0110, dat wel, maar niets kunnen zien. Want ik ben gisteren twee keer over de actualiteit in Congo gaan praten. De vraag was telkens: is er een toekomst voor Congo na de verkiezingen? Die toekomst zal wat mij betreft niet van de nu verkozen politici afhangen, wel van de bevolking. Zij zal het een tijd aanzien en dan, zoals de populaire zanger Kofi Olomide het verwoordt, de verkozenen uitkammen. Hoeveel geduld de bevolking gaat hebben? Ze kunnen veel verduren in Congo, maar ze zitten ook op hun tandvlees en hebben grote hoop op de verkiezingen gesteld.
President Joseph Kabila is de enige in een topfunctie die het verschil kan maken. Maar dan moet hij steun krijgen om zich uit het keurslijf te wringen dat hem door zijn politieke bondgenoten en door het Westen is aangegespt. Houdini in Congo.

LucasCatherine.jpg
Wandelen naar Congo met Lucas Catherine

Bij Cinemaf in Antwerpen (http://www.cinemaf.be) komt de vraag of Kabila nu Congolees is of niet. Jean-Pierre Bemba heeft er in pure Vlaams Blok-stijl een stuk van zijn verkiezingscampagne op gebouwd, zeggend dat Kabila een Rwandees is. Eigen Volk Eerst.
Mede-debater Mose Essou van Radio Campus antwoordt eerst ontwijkend en dan raak. Hij zegt dat het van Kabila misschien niet vaststaat dat hij 100% Congolees is maar dat het wel 100% bekend is dat Bemba's grootvader langs vaders kant geen Congolees was (maar een Portugees).
En zelfs als Kabila geen Congolees is, wat dan nog? Ga je iemand boycotten omdat hij genaturaliseerd is? Dan zouden in Brussel ook de Congolezen Bertin Mampaka en Gisle Mandaila het nooit tot minister hebben geschopt.
Het Afrika-filmfestival Cinemaf is aan zijn derde editie toe en zorgt ervoor dat de Afrikaanse gemeenschappen zich het De Coninckplein weer wat toeigenen, met voorstellingen in de Permeke-bibliotheek en randperformances in de Afrikaanse cafs op het plein.

Eerder op de dag wandel ik mee met de Louis-Paul Boon-kring van Brussel in het voetspoor van Lucas Catherine. Die beschrijft in 'Wandelen naar Congo' de koloniale banden tussen België en Congo, en vanmiddag leidt hij zo'n 20 mensen langs de centra van de koloniale macht en glorie in Brussel.

Bovenop de triomfboog in het Jubelpark eten de wandelaars hun boterhammen op en neem ik het eventjes over, opnieuw met een stand van zaken in Congo. Het vers verkozen parlement is er genstalleerd op 22 september, op 27 september begon de campagne voor de provincieraadsverkiezingen van 29 oktober. Dan valt ook de beslissende tweede ronde van de presidentsverkiezingen.

Lucas Catherine brengt zelf het schisma in Congo ter sprake: het Swahili-sprekende Oosten heeft massaal voor Joseph Kabila gestemd, het Lingala-sprekende Westen stemde voor Bemba. Volgens mij klopt dat niet met de uitslag. De kloof is politiek, alle partijen hebben overal meer of minder stemmen gehaald, maar de mensen hebben vanuit de buik gestemd, voor de vredestichter Kabila in het Oosten, voor de anti-propaganda van Bemba in het Westen die Kabila met alle denkbare zonden heeft beladen.

Of daar nu een feitelijk schisma kan uitkomen? Het valt te hopen van niet. Dat is zoals Vlaanderen, Brussel en Walloni, zonder de n gaat de ander dood. Een rele moeilijkheid is wel: als Kabila prsident wordt, en dat zit er dik in, zal hij in Kinshasa dan tegen een vijandige publieke opinie moeten regeren?

BijlageGrootte
LucasCatherine.jpg32.01 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Minembwe gerecycleerd

Mijn schapen bijeen houden: voor wie het lezen wil, een link naar een verslag over mijn verkiezingsweek in Minembwe http://www.intal.be/nl/article.php?articleId=695&menuId=1. Intal heeft samen met enkele tientallen steungevers mijn verblijf bekostgd.

Lees meer / 0 comment(s)

Weer een trap van Kinshasa

Foto's horen je een trap te geven. Gisteravond heb ik er zo één gekregen, onder de platanen van de Nieuwe Graanmarkt. Foto's van het collectief Out Of Focus http://www.outoffocus.be; Die van Pauline Beugnies laten weer een onbekende kant van Kinshasa zien, het helse leven van de shégués, de straakinderen, en van La 25ème province, de hoeren. Even staan praten: zij en twee andere fotografen van haar collectief gaan eind deze maand ook naar Congo als verkiezingsobservator. Met onze groep, de Coalitie Congo Moet Stemmen. De wereld is klein.

Lees meer / 0 comment(s)

In het bed van Lieve Joris

Iets over schrijfster Lieve Joris: ik heb in Congo haar bed beslapen! In de paroisse van Minembwe nog wel. Joris was daar twee jaar geleden te gast, toen ze in de steppe van Minembwe researchte voor haaar nieuwe boek. Ik heb in Minembwe de verkiezingen gevolgd. Een euforiserende ervaring, ook vanwege de ijle lucht: Minembwe ligt op 2000 meter.

MinembweCure.jpg
De pastoor van Minembwe, inmiddels naar Mwenga verhuisd

Een kwinkslag over Minembwe: Monuc-observator HDV en zijn geocache. Hij wilde per se naar Runundu, één van de toppen die je vanuit Minembwe ziet, om er een capsule te gaan verstoppen. De plek staat met GPS-coördinaten en al op http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=65707bef-fb0e-440.... Verwaaide hobby!

Ik begin over La Joris omdat er vandaag een exemplaar van haar nieuwe boek in de brievenbus stak, Het Uur van de Rebellen http://www.amsteluitgevers.nl/augustus/result_titel.asp?Id=842. Meer als ik het uit heb. En dat is, beloofd, voor het Andere Boek waar Joris komt praten.

Zij en ik hebben een paar dingen gemeen. We komen allebei uit Neerpelt èn zijn vaak in Congo. Ook zij heeft blijkbaar een groot stuk van haar hart aan de Congolezen verpand.

Wat ik, geloof ik, niet met haar deel is haar standpunt: zij vertelt wat ze van Congo vindt via een anti-Kabila-rebel. Ook de notoire Kabila-scepticus Drik Draulans (van Knack) pleegt graag bij rebellen te vertoeven, in zijn geval die van Jean-Pierre Bemba. Hij houdt er een ongeneeslijke tik aan over: Kabila kan niet passeren of Draulans lapt hem pootje.

Ik heb het niet voor de rebellen, wel voor de Congolese partizanen. De mayi-mayi van de streek van Fizi en verderop, maar ook de Banyamulenge van Minembwe die bij voorbeeld nog in 2002 maandenlang tegen het Rwandese leger hebben gevochten. Kabila stond ook in dat kamp, en op 30 juli kwam hij daarom als sterkste kandidaat uit de presidentsverkiezingen.

Wat doet Lieve Joris daarmee? Ik ben benieuwd. En ook of ze zichzelf uit haar boek weet weg te cijferen. In het interview in Humo van deze week lukt dat niet zo best. Voor die keer dat ge kolommen over Congo krijgt!
Veelzeggend (en ook in Humo): "na mijn ontmoeting besefte ik dat ik mijn verhaal over Congo via die man kon vertellen". Instrumentaliser noemen ze dat in Congo, u van iemand bedienen. Gelukkig kondigt de uitgever het boek als literaire fictie aan.

BijlageGrootte
MinembweCure.jpg13.34 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Grote televisie

Vorige week in de Kunsthumaniora in Laken. Terwijl we daar met 70 studenten een media-vrijstaat op poten zetten, dient het resuachtige schoolgebouw als decor voor de ado-soap "16+".

16+Filmen.jpg

Een ploeg van het beruchte productiehuis Kanakna is er scènes aan het filmen met acteurs en figuranten. Povere catering zo te zien: liters pep en chips voor de figuranten.

16+Catering.jpg

Kan deftig eten er niet van af? Slinkt dan Kanakna's marge?

BijlageGrootte
16+Catering.jpg25 KB
16+Filmen.jpg21.44 KB

Lees meer / 0 comment(s)