Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Beeldvorming / Witte zendelingen pleiten voor harde kuur voor Afrika

Beeldvorming / Witte zendelingen pleiten voor harde kuur voor Afrika

In hun zendingsijver voor Afrika gaan sommige witte actoren onbeschaamd neerbuigend te werk. Ze menen dat ze de meest denigrerende labels mogen plakken. Uiteraard komen ze dan ook met aangepaste oplossingen. Het neo-kolonialisme rukt op.

Kenya kent een uitbarsting van geweld, na de verkiezingen van 27 december. Het Westen kijkt er in opperste verbazing naar: wat krijgen die nu? Op 2 januari sloot een nieuwsitem in het BBC-TV-avondnieuws nog af met de woorden: "en Kenya was nochtans een successtory". Mooie successtory waar honderdduizenden in zwarte armoede leven.

Voor een commentator van de Amerikaanse krant New York Times komt deze explosie voort uit de volksaard van de Kenyanen. Op 31 december schrijft Jeffrey Gettleman op de frontpagina: ". . . the election seems to have tapped into an atavistic vein of tribal tension that always lay beneath the surface in Kenya but up until now had not provoked widespread mayhem." ("de verkiezingen lijken geraakt te hebben aan een overgeërfde kentrek van stammentwisten die in Kenya altijd onder de oppervlakte sluimert maar tot nu toe geen wijdverspreide onlusten had veroorzaakt"). Met andere woorden: de Kenyanen zijn erfelijk voorbestemd voor stammenoorlogen. Over de schreef en het zinnetje werd dan ook uit de on-line versie van dit artikel geschrapt.

Als je sommige witte idealisten leest, dan is Congo hèt zwarte gat bij uitstek in Afrika. Uitzichtloos, rot tot op het bot. "The most dangerous, chaotic, backward country in Africa', schrijft de Britse journalist Tim Butcher in zijn reisboek Blood River.
Voor hij dwars door Congo ging reizen, vormde Butcher zich een beeld van de toestand in het land "with the help of diplomats, mercenaries, missionaries and aid workers". Hij had nog geen voet in Congo gezet of hij trekt al volgende conclusie: African nations are doomed to victim status. Eens in Congo, ziet hij zijn levensgrote voor-oordeel alleen maar bevestigd.

Positief paternalisme, schrijft Butcher, zoals van een vader die zijn kinderen in schoonheid wil zien opgroeien, zou hier gewettigd zijn. Is Afrika dan Europa's kind?

Tijdens een bijeenkomst van ontwikkelingsorganisaties in Den Haag, kwam een Vlaams bos-deskundige onlangs met volgende one-liner voor de pinnen: "In Congo heb je aan één kant de woud-gordel, in het Noordwesten, en aan de andere kant in het Zuidoosten heb je de mijnen-gordel, en daar tussenin heb je niets: ik noem dat de Okapi-gordel". Wie eens aandachtig naar een landkaart van Congo kijkt, weet wat voor klinkklare onzin dit is. In die zogenaamde no-mensen-gordel staan er duizenden dorpen op de kaart. Daar wonen geen okapi's maar mensen. Ze wonen weliswaar ver weg van de stedelijke centra, maar wonen doen ze er wel.
Toeval of niet, ook deze deskundige was niet gehinderd door grote Congo-expertise. Hij is nog nooit in het land geweest.

In De Standaard van 28 december zag een zekere Laura Davis het voor Congo ook niet meer zitten ('Congo heeft een verlichte despoot nodig', De Standaard, 28 december 2007). Laura Davis: "Een jaar na de presidents- en parlementsverkiezingen blijkt dat Congo in een aantal sleutelsectoren geen enkele vooruitgang heeft geboekt. De positieve stappen waren vrijwel allemaal cosmetische ingrepen." DS-journaliste Ine Roox vraagt dan naar de meest realistische optie voor Congo? 'Een vredevolle dictatuur', is Davis' harde oordeel."
Laura Davis - betiteld als lobbyiste - werkt in Kinshasa voor de Britse ngo Transitional Justice. Hoelang werkt ze daar? vraagt een mens zich dan af, hoe bouwt ze haar kennis op? met welke bronnen? Raar recept overigens, een vredevolle dictatuur, voor een organisatie die pretendeert dat ze van Justice haar core-business maakt.

In het koor van nieuwe witte zieners laat de Franse president Nicholas Sarkozy zich allerminst onbetuigd. Eind juli hield Sarkozy in de Senegalese hoofdstad een toespraak die onder Afrikanen bijzonder zure reacties heeft uitgelokt.

Onder andere de Camerounese onderzoeker Achilles Mbembe nam de speech onder de loupe. De nieuwe leidende elite in Frankrijk, aldus Mbembe, zit opgesloten in frivole en exotische fantasiën over Afrika. Sarkozy is er volgens Mbembe van overtuigd dat immobilisme en wanorde de ware aard van Afrika uitmaken en dat justitie en vooruitgang er niet tot de ingeboren aspiraties behoren.
Sarkozy's oplossing: als Afrika niet uit zichzelf naar de rechtstaat streeft, dan moeten wij een handje helpen. Mbembe toont dan aan dat Sarkozy (en zijn speeches-schrijver) dit ideeëngoed rechtstreeks van bij de 19-eeuwse filosoof Hegel hebben gehaald, één van de belangrijkste goedpraters van het kolonialisme.

Dakar

je moet eens het zevenuur van gisterenvan vtm bekijken, koen wauters over dat 4000 militairen te weinig zijn om de rally te bewaken omdat er daar wa joeng ofzo stom doet,

en vandaag gehoord op radio dat ze de rally hbben afgeschaft!

Bedenking

Met veel interesse klikte ik beide artikels van Raf Custers aan, hopende op een goede analyse van de recente gebeurtenissen in Kenia.

Goede artikels, zoals vaak. Maar jammer genoeg, weinig actuele informatie over de toestand in Kenia. Waar vind ik die nog?

Misschien moet iemand maar eens een interview met Mohammed Hassan doen? Ik heb alvast weinig tijd ...

Christophe

Afrikanisme

Met meer dan 6 jaar reiservaring en ontwikkelingshulp in Senegal en Gambia, durf ik zeker mee in de discussie treden.
Het wordt tijd dat we in het Westen eens ophouden met het eeuwige koloniale denken. Realisme en kolonialisme staan niet helemaal gelijk. Iedereen die werkt in en rond Afrika, merkt een duidelijk verschil in aanpak, manier van werken, ...
Dat is helemaal niet iets waarover het Westen vanuit zijn dak moet gaan. Want misschien is onze paternalistische methode van werken helemaal niet zo succesvol. Wie zijn wij om te gaan oordelen over 'stammentwisten', 'ethnische moorden', ...
Mijn vrienden uit Senegal waren verbaasd en begrepen absoluut niet hoe het mogelijk was dat vorig jaar in Antwerpen op klaarlichte dag zomaar mensen neergeknald worden omwille van hun afkomst. Ik kan er niet aan denken dat die mensen de publicaties of bijeenkomsten van een aantal groeperingen in ons land zouden bijwonen...
Vanuit onze vzw botsten wij vaak op frustraties in onze samenwerking met overheden in Senegal, maar wie zegt dat dat in België niet vaak gebeurt? ;)
Omdat in een land als Kenia plots een politieke situatie tot straatprotesten leidt, is er geen enkele reden om uit te pakken met een neokolonialistisch standpunt. Ook ik kreeg heel vaak de opmerking de afgelopen dagen dat 'die wilden toch wilden bleven'. Absolute onzin en het grootste bewijs van rassenonderscheid.
De situatie in Afrika, heel vaak balancerend op de rand van de armoede, is uiteraard gevoelig. Iemand enig idee hoe België eruit zou zien als meer dan 30% van de kinderen zelfs niet naar school zouden kunnen door een gebrek aan scholen.
Of hoe er voortdurend een tekort zou zijn aan elementaire voedingsmiddelen. Of als 1 op de 4 gezinnen geen drinkbaar water zou hebben. Kenia is in dit geval nog zeker niet de slechtste leerling van de klas.
Blijvende solidariteit met Afrika is de enige juiste reactie. En vooral geduld. Maar uiteraard speelt in Kenia iets anders dat elementair is voor het Westen...
De meest zenuwachtige reacties komen wellicht van de mensen die net een vakantie geboekt hadden om 'beestjes te gaan kijken bij de zwartjes'...

Kenya

Africa as a whole has only two tribes: the haves and the have-nots.
Dat schreef de Kenyaanse schrijver Ngugi Wa Thiongo een week voor de verkiezingen in zijn land. Hij vindt dat de 'democratische partijen' de belangen van de 'small farmer, the worker, the jobless and landless Kenyans' niet vertegenwoordigen en herkent zich dus niet in de dominante partijen. Ik vond de quote op:
http://www.pambazuka.org/en/category/features/45051
Pambazuka is interessant omdat ze de actualiteit met wat afstand bekijken.
Probeer ook http://allafrica.com
Daar vind je het nieuws van de dag in Afrikaanse kranten.

Solidariteit

Ik las ooit een commentaar uit Zuid-Afrika, dat zei: hoe meer Afrika integreert in de wereldeconomie (hoe meer het globalizeert), hoe meer het marginalizeert.
Je hoort nu veel zegekreten over Afrika's economische groei. Maar wat voor groei is het? Want er bestaat ook zoiets als jobless growth. Bovendien: wie wordt er beter van de groei? Er zijn zoveel studies en gevallen die aantonen dat de volksklassen er constant op achteruit gaan.
Een terechte kreet is: niets voor niets. Afrika wordt nu opnieuw van alle kanten benaderd om er delfstoffen, hout, industriegewassen etc. vandaan te halen. Er is een groeiend bewustzijn dat dit keer een correcte prijs betaald moet worden voor die export. Maar een correcte herverdeling van de opbrengsten zal door de bevolkingen afgedwongen moeten worden. Dat is deels de inzet geweest van het volksprotest van een jaar geleden in Guinée-Conakry.
Echte solidariteit blijft dus op zijn plaats [en dat is volgens mij iets anders dan de Westerse regeringen achternalopen als ze om imperiale redenen weer eens een 'humanitaire interventie' op het getouw menen te moeten zetten.

Kenya

Nee, we leren het nooit !!!

Eerst en vooral mijn terechte verontwaardiging voor het tv-journaal van de écht wel klein-Vlaamse Radio & Televisie. Die stopt ter attentie van de Benidorm-frietfrettende toeristen van Diana Beach en de zogenaamde Masai-dorpen aldaar (Masai die ginder - laten we dit 'ver-van-mijn-bed' woord maar gebruiken - voor 99.99% verklede Kenianen zijn) zijn nieuws over Kenia vol met gejank over Jetair en Thomas Cook, die hun vakantieaanbod in Kenia annuleren. Verder rept het journaal amper een woord over wat er in Kenia zelf gebeurt (behalve natuurlijk ter attentie van onze Vlaamse katholieken dat een kerk in Eldoret in brand is gestoken en dat daar het "meeste doden zijn gevallen"). Alsof Peter Verlinden er zelf bij was en alle lijken heeft geteld (Peter Verlinden werkt in zijn Afrika-nieuws over Congo, Rwanda en Oeganda bijna steevast samen met de Vlaamse katholieke ngo Memisa, destijds onder een andere naam een beetje in de weer voor de Hutu-genocidiairen in Rwanda).

Een kleine tien jaar geleden verbleef ik voor mijn werk geregeld in Kenia, zowel in Nairobi (centrum) als Mombasa (Oostkust) en Eldoret (Westen). Het is een prachtig land, maar de corruptie merkte je er op alle plaatsen waar je met de overheid te doen had. En naast de armoede kon je niet heen kijken, tenzij je natuurlijk de plaatselijke Benidorms's niet verliet. Het verschil met buurland Oeganda (nochtans ook een "éénpartijstaat") was enorm: dat merkte je al wanneer je de grens overstak. De jonge Oegandese grenswachters lachten en glimlachten, het geweer losjes over de schouder of gewoon op de grond. Je kon zo zien dat ze in ieder geval regelmatig betaald werden en ze stonden niet meteen klaar om geld te wisselen of meisjes en vrouwen lastig te vallen.

NEE, We Leren het NOOIT. De krant Standaard die vandaag onderhavig artikel publiceert, merkt niet eens dat de bijhorende foto's als kenteken draagt: 'OPI2_GMM1LV2CS_1+KenyaAmbiance'. Het woord 'ambiance' zegt voldoende over ons cynisme ten opzichte van Afrika en ook over onze schaamteloze verantwoordelijkheid.

VRT-berichtgeving Kenia.

Per toeval stoot ik op deze tekst van eric.
Laat me het kort houden: ik heb een week lang, elke dag, in elk VRT-journaal de berichtgeving verzorgd over de crisis in Kenia. Het element Belgische/buitenlandse toeristen is daarbij alleen in het begin en dan nog spaarzaam behandeld. En terecht. Het belang van de Kenia-crisis is het belang van de Keniaan.
Op geen enkele manier wordt mijn journalistieke aanpak gestuurd door welke organisatie ook. Wie dat beweert, wordt geacht met feiten en analyses te komen. Niet met scheldproza.
De kans is klein dat ik mogelijke verdere reacties hierop zal lezen.
Daarvoor is mijn tijd te kostbaar.

Groeten,

Peter Verlinden, VRT-journalist