Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Marokkanen steken Italianen voorbij als grootste migrantengroep in België

Marokkanen steken Italianen voorbij als grootste migrantengroep in België

Turken zijn 3de migratieland, vóór de Fransen die ze al 15 jaar geleden achter zich lieten. Fransen en Nederlanders, samen goed voor 272.003 immigranten zetten fors door. Italianen sinds 1980 en Spanjaarden sinds 1970 verminderen in aantal o.a. door remigratie. Tussen 1940 en 1945 is het aantal joden in België gehalveerd. 95% van hen was niet-Belg. Congolezen, 55 jaar na hun onafhankelijkheid, staan eindelijk op Belgische immigratiekaart. 83% van de Filippijnse en 73% van de Thaise vreemdelingen in België zijn vrouw.

image001.gif

De speciaal bezorgde listings van het NIS (met dank aan Mr. Schittecatte, FOD SEI, het vroegere NIS) laten toe de belangrijkste migratiegegevens en nationaliteitsverwervingen sinds 1891 te updaten tot 1 januari 2006. Voor het eerst wordt een cijfermatig en grafisch beeld opgemaakt van de evolutie per nationaliteit van 1891 tot 2006 van de migratie, vreemdelingen én nieuwe Belgen inbegrepen. Tevens worden ook voor het eerst vreemdelingen en nieuwe Belgen voor elke aanwezige nationaliteit in België onderscheiden naar vreemdeling en erkende vluchteling, op lijst gezet.

Het meest opvallende gegeven is de wissel van Marokkanen en Italianen als meest aanwezige migrant in België: 264.974 Marokkanen waarvan 184.365 nieuwe Belgen (70%) tegenover 262.120 Italianen waarvan 86.622 nieuwe Belgen (33%). In dit cijfer wordt geen rekening gehouden met kinderen geboren na hun Belgwording. 40 jaar nadat de grote Italiaanse migratie naar België in 1920 begon heeft de Marokkaanse migratie zich vanaf 1960 op een analoge wijze ontwikkeld: het zijn twee evenwijdigen die bij de Italianen 50 jaar tijd genomen heeft om een top van 250.000 te bereiken, bij de Marokkaanse migranten na 40 jaar.

Een verschil van de Marokkaanse met de Italiaanse migratie is dat Italianen in mindere mate Belg geworden zijn, 30% tegenover 70% bij de Marokkanen. Tevens is, 60 jaar na de start van de Italiaanse migratie in België sinds 1980 een vermindering van Italiaanse aanwezigheid op gang is gekomen, als gevolg van remigratie, lager geboortecijfer en hoger sterftecijfer. Het laat zich aanzien dat, naar eventuele analogie met de Italianen de Marokkaanse migratie haar piek bereikt in 2016, voortgaande op een gemiddelde levensverwachting van 76 jaar en een migratieleeftijd van 20 jaar.

De Turkse migratie is ook in 1960 van start gegaan op een langzamer ritme evenwel dan de Italianen en Marokkanen. Na 40 jaar bedroeg het aantal Turkse migranten 150.000 waarvan 75% nieuwe Belgen. Van alle Belgwordingen zijn deze van de Turken het hoogst. Ook voor de Turken is de 'piek' en stabilisatie van de migratie, naar eventuele analogie met de Italianen, te voorzien binnen 8 jaar.

image002.gif

Fransen en Nederlanders samen goed voor 272.569 migranten
De Fransen en vooral Nederlandse migratie kennen de laatste 6 jaar een versnelde groei: 145.556 Fransen wonen in 2006 in België, waarvan 17% nieuwe Belgen en 126.447 Nederlanders met 13% nieuwe Belgen. Samen vormen zij met 272.003 de belangrijkste Europese migrantengroep. De Poolse aanwezigheid in België is na de 2de wereldoorlog gestaag verminderd van 58.842 tot 5.371 in 1989 om nadien terug op te klimmen tot 25. 545 in 2006. Hiervan zijn er 28% nieuwe Belgen.

De Congolozen zijn eindelijk daar
Ten slotte is er de opvallende verschijning van een nieuwe speler in het migratiespel, nl de Congolezen uit de voormalige Belgische Kolonie, die precies pas nu ontdekken dat hun 'Vaderland' hen misschien nog schatplichtig is, waar zij langs de Belgwording van 66% van de 42.068 aanwezige Congolezen in België, een trekkingsrecht op doen gelden.

Vergelijking met het beeld van de 'vreemdelingen' zonder nieuwe Belgen
Om bovenstaande grafiek meer profiel te geven is het aangewezen ook de 'vreemdelingen'evolutie in beeld te brengen, zonder de Belgwordingen dus. Na 1980 is er bij de 'vreemdelingen' een vertraagde groei en nadien een aanzienlijke terugval omdat de nieuwe Belgen uit de 'vreemdelingen'statistiek verdwenen zijn. Het beeld van de 'vreemdelingenaantallen' blijft evenwel van groot belang omdat hierin de 'nieuwe emigratie' aanwezig is, die evenwel niet meer als dusdanig zichtbaar is. De methode om deze zichtbaar te maken hebben we reeds ontwikkeld (zie migratieportaal npdata) en daar komen we later per nationaliteit (in een van de volgende BuG's) op terug.