Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Mediawatch] De blokspraak regeert

[Mediawatch] De blokspraak regeert

De blokspraak regeert

Ico Maly16/01/2006

De werking van de media in Vlaanderen blijft verbazen. Alle goede intenties en harde woorden ten spijt laten zowel de openbare als de privé –omroep geen kans onbenut om het Vlaams Belang een open platform te bieden voor hun propaganda. Niemand merkt de ironie op van een Dewinter die overal komt schreeuwen dat hij nergens mag schreeuwen. Niemand confronteert de Vlaams Belangers met hun contradicties, verwerpelijk ideeëngoed of hun leugens. Integendeel, het vrij platform (zonder tegenspraak) bezorgt de uitspraken van Dewinter een aura van waarheid, objectiviteit, neutraliteit en feitelijkheid. De blokspraak regeert in onze media.

De vrije tribune

Zaterdag was het weer zo ver, de start van de verkiezingscampagne van het Vlaams Belang was een uitstekend alibi om de partij terug uitgebreid aan het woord te laten. Het onderwerp was de klacht tegen het Belang. Voor de zoveelste maal wordt Dewinter een vrij platform geboden om de klacht af te schilderen als een geniepige en duistere actie van de SP.a en PS om hun dotaties af te nemen. Dat is enkel mogelijk door de zogezegd perfect op maat gesneden ‘droogleggingswet’. Voor de zoveelste keer worden de indieners van de klacht, Kif Kif en M.R.A.X. niet gehoord, soms niet eens vermeld. Integendeel men biedt Dewinter en Van Hecke ontegensprekelijk het woord. ÉÉN heeft nu reeds drie maal bericht in verschillende journaals over de klacht en in Terzake kreeg Dewinter als centrale gast de vrije ruimte om zijn verhaal te brengen. Kif Kif en M.R.A.X. worden nergens gehoord, zelfs de informatie op de site wordt niet geraadpleegd. Zoals er vaak over allochtonen en veel minder door allochtonen gesproken wordt, laat men middenveldorganisaties ook niet toe te spreken, zij hebben nochtans de klacht ingediend. Zo ontstaat de ruimte om de klacht verkeerdelijk af te schilderen als een politieke zet, terwijl het net een juridische actie is van Kif Kif en M.RA.X. gesteund door een ruim en pluralistisch middenveld. Zowel Islamitische, joodse als vrijzinnige middenveldorganisaties zetten hun schouders onder deze klacht.

Het Vlaams Belang krijgt een prachtig versierde tribune, de beeldende pers slaagt er zelfs in om de scherpste kantjes er af te veilen. De berichtgeving over het economisch congres vorig jaar is hiervan een flagrant voorbeeld. De openbare omroep bracht het beeld van een drukbezocht congres. Ze toonde een salonfà¤hige partij met een achterban van lieve en bange oudjes. De realiteit was echter anders, en de camera’s waren erbij. Het congres was een angstaanjagend showspel van ingepompte racistische discipline, elk geprojecteerd beeld van een ‘allochtoon’ ging gepaard met een spontaan gejoel. De succesfactor van het congres schuilde in het succes van het racisme. Geen beeld hierover op televisie. De berichtgeving over de klacht is in hetzelfde bedje ziek. Media creëren een eigen realiteit, een logisch opgebouwd verhaal dat symbool staat voor objectiviteit, neutraliteit en realiteit.

VRT besteedt dit weekend in totaal één minuut en drieënveertig seconden aandacht aan het nieuwjaarscongres van het Vlaams Belang. Het handelt echter enkel over de klacht. De grond van de klacht wordt tegen alle desinformatie in de geschreven pers, correct aangehaald 1 . Het handelt inderdaad over een klacht over het opzetten van twee bevolkingsgroepen door het aansporen tot racistische haat. Na deze tien seconden verplaatst de aandacht zich op de verdachtmaking ingefluisterd door het Blok. De volgende minuut en half regeert de blokspraak op de televisie zonder tegenspraak. Het middenveld wordt doodgezwegen. Slechts één partij komt in het verhaal aan bod, de beschuldigde mag vrijuit zijn onschuld verklaren. Het Blok/Belang is het slachtoffer van een politiek complot. Dewinter kan drieënveertig seconden ongestoord zijn verhaaltje opdissen. Hij staat natuurlijk strategisch voor de nieuwe verkiezingsposter met opschrift: “Vlaanderen eerst” en het logo van het Belang. De gelijkenissen met de oude Blokslogan “Eigen volk eerst” zijn duidelijk. Dewinter controleert de communicatie. Hij spreekt al zonder ook maar één woord te zeggen. Wij zijn ongenaakbaar. De setting bij VTM is identiek hetzelfde, weer staat Dewinter pal voor zijn nieuw verkiezingsbord te prediken dat de rechtstaat “de pot op kan”. Van Hecke horen we in het VTM-journaal openlijk het volgende pleidooi houden: “We eisen de afschaffing van alle racisme en muilkorfwetten.” 2 Het gerecht is blijkbaar opeens onbetrouwbaar.

Dat is vreemd, het gerecht is namelijk een favoriet wapen van het Blok zelf, op de website van Dewinter (14.11.2006) handelen twee artikelen over juridische klachten: “Filip Dewinter legt klacht neer tegen Frank Hosteaux wegens "aanzetten tot illegaliteit" en "overtreding van art. 77 vreemdelingenwetgeving". Filip Dewinter legt klacht neer tegen Vlaams Minister Van Brempt : "Van Brempt houdt illegalen de hand boven het hoofd" 3. Blijkbaar geldt en vertrouwt Dewinter enkel op de wet om anderen te dagvaarden, maar aanvaardt hij die niet voor zichzelf en zijn partij. Het verhaal in de media steunt op alle cruciale elementen in het decenniaoude Vlaams Blok.

De blokspraak regeert

Op beide zenders slaagt Dewinter erin om telkens op dezelfde plaats in beeld te komen en dezelfde boodschap mee te geven. De media nemen deze strategische propaganda over zonder enige tegenspraak, als een normaal gegeven. Het dossier zelf, dat is geen echter geen nieuws, het blijft wachten op de eerste correcte inhoudelijke berichtgeving over de klacht. De zoveelste herhaling van het Blokrecept gaat er echter altijd in. Alle bekende ingrediënten zijn terug aanwezig: ze zijn het slachtoffer van SP.A, de PS en alle Waalse partijen. Het is één groot politiek complot om het Vlaams Belang onterecht te nekken. Van Hecke is in zijn speech duidelijk: “Ze hebben wetten gestemd die op maat gemaakt zijn om ons te treffen. Ze hebben ervoor gezorgd dat het feitelijk Franstalige rechters zijn die over ons zullen oordelen. Ze hebben elke scheiding der machten overtreden en zijn schaamteloos zelf partij, onderzoeksrechter, én openbaar aanklager. “Le DDR-nouveau est arrivé.” 4 Dewinter haakt in en stelt “Het gaat om een oorlogsverklaring van de SP.A aan het Vlaams Belang. (…) daarom zeggen wij ze kunnen de pot op met hun klachten. (…)en (wij) zullen duidelijk maken dat het programma van het Vlaams Belang, met name “aanpassen of terugkeren” ten aanzien van vreemdelingen gedragen wordt door meer dan 1 miljoen kiezers en dus ook voor een rechtbank moet of mag verdedigd worden.” 5 Wat wijd verspreid is, normaal is, moet blijkbaar ongestraft blijven. Kunnen we in deze lijn besluiten dat belastingsontduiking in België dan niet meer strafbaar moet zijn? Wie toch wil opkomen tegen racisme wordt afgeschilderd als het censuurregime van de DDR of met de KKK 6 . De wereld staat op zijn kop, mensen die strijden tegen racisme worden vergelijken met nazi’s en de rechtstaat wordt afgeschilderd als door en door rot.

Met hun verhaal haakt het Blok/Belang perfect in op de reeds door de andere media geschapen realiteit. Het gaat grosso modo als volgt. De PS en SP.a willen met een ongegronde klacht, want islamofobie is nu éénmaal normaal, het Vlaams Belang opdoeken. Dit zou bij voorbaat slagen, niet omdat het Vlaams Blok en nu Belang racisme preken en groepen tegen elkaar opzetten, het lukt omdat de Raad van State nu éénmaal onder de controle staat van de politiek, en meer bepaald de PS. De vrije meningsuiting zou ingeperkt worden, het Belang zou politiek vermoord worden. Ze zouden geen ruimte krijgen om hun ding te zeggen. Weeral merkt niemand de ironie dat ze zich nog altijd ongestoord kunnen verdedigen op alle zenders in ons land. Terwijl de groeperingen die de klacht indienen niet gehoord worden, zelfs niet eens geraadpleegd worden.

Dergelijke wijze van berichtgeving duwt het Belang net in de geliefkoosde slachtofferrol, die de media zogenaamd verfoeit. Men laat de ruimte aan het Belang om de realiteit te verdraaien, om zijn propaganda te spuien zonder tegenwoord. De klacht gaat niet meer uit van het middenveld, vanuit onze burgerplicht maar is een politiek complot. Racisme en het aanzetten tot haat worden herleid tot een onbelangrijk gegeven. De boodschap is op zijn minst, hier zit een reukje en waar rook is, is vuur. De nieuwsconsument krijgt desinformatie geserveerd. Kif Kif wordt helemaal niet betaald door SP.A laat staan dat zij impact hebben op het beleid van Kif Kif of dat ze zelfs ook maar enigszins blij zijn met deze klacht. De klacht is helemaal geen politiek of antidemocratisch verhaal, zij is een juridische actie die steunt op de principes van de democratische rechtstaat. Het initiatief ligt bij Kif Kif en M.R.A.X en wordt ondersteund door joodse, islamitische en vrijzinnige middenveld organisaties. Wie is hier dan de underdog, de grootste partij van Vlaanderen of twee kleine vzw’tjes? SP.a neemt expliciet geen inhoudelijk standpunt in, laat staan dat zij de actie zou sturen. De realiteit wordt op zijn kop gezet. De media lijken wel te berichten over een andere wereld en dit onder het mom van objectiviteit? De blokspraak regeert alvast weelderig.

1Vreemd genoeg wordt in het geschreven artikel bij de uitzending terug de foute grond aangehaald wordt, namelijk islamofobie

2VTM –Nieuws, 14/01/2006

3 www.filipdewinter.be

4 VRT-Journaal, 14/1/2006: Veroordeling zal ons niet doen zwijgen.

5 VRT-Journaal, 14/1/2006: Veroordeling zal ons niet doen zwijgen.

6 In Cartoon 40 op de website van het Vlaams Belang Beeld toont men mannen met wapens, toortsen en kkk-kappen die een blonde jongeman met een bordje Vlaams Belanger om zijn nek ophangen aan een boom. Het opschrift luidt: de Kif Kif Klan. KKK
Cartoon 40