Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Studentenverenigingen over 4 jaar Paars: "Geen plaats voor overleg"

Studentenverenigingen over 4 jaar Paars: "Geen plaats voor overleg"

Onderwijs is niet meteen bevoegdheid voor de federale regering. Toch stelden de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) samen met haar Franstalige tegenhanger FEF een memorandum op voor de komende verkiezingen. Inge Gielis en Nele Spaas leggen uit waarom en maken en passant de balans op van vier jaar Paars.

Heeft de Paarse regering genoeg aandacht besteedt aan studentenaangelegenheden?

“Eigenlijk is er niet zo heel veel gebeurd. Dit komt vooral omdat onderwijs een gemeenschapsaangelegenheid is waardoor er op federaal niveau weinig aandacht aan besteed is. Ze zijn met een vernieuwde maar zeer ingewikkelde regeling voor jobstudenten voor de proppen gekomen. Toen dit gebeurde is er een platform opgericht bestaande uit het VVS, jeugdraden en jongerenvakbonden met de bedoeling rond de tafel te gaan zitten en de nieuwe regeling te bespreken. Spijtig genoeg hebben ze dit overleg gewoon geweigerd. Dit maakt dat heel veel studenten niet weten hoe de regeling in elkaar zit.”

“Wat betreft de verkiezingsdatum mag men ook wel stellen dat er niet veel rekening is gehouden met de studenten ondanks ons protest hiertegen.”

“De regering is het unaniem eens met de onrechtvaardigheid van de contingentering van de beroepen arts, tandarts en kinesist. Toch blijven ze vasthouden aan dit principe hoewel er geen cijfers zijn die aantonen dat de toegang tot deze beroepen moet worden beperkt.”

Wat heeft de Paarse regering goed gedaan de voorbije legislatuur?

“Toch zijn er een aantal kleinere dingen die de paarse regering heeft verwezenlijkt. Ze hebben de tarieven van het openbaar vervoer verlaagd voor de studenten maar toch blijft men hierbij weer beperkt tot één net. De student moet nog altijd met verschillende vervoersbewijzen blijven werken. We zouden liever die kostendrukkende initiatieven gebundeld zien in één openbare vervoerskaart voor alle studenten.”

“Nog een kleine verbetering is de regeling rond kinderbijslag. De uitkering is aangepast aan de flexibilisering van het onderwijs. Het bedrag wordt niet meer gebaseerd op het aantal lesuren maar op het aantal studiepunten. Dit houdt in dat men de kinderbijslag trekt vanaf het moment dat men halftijds studeert. Doch in wezen verandert dit niets aan het kinderbijslagsysteem.”

Wat vonden jullie het absolute dieptepunt van Paars?

“In het algemeen mag men stellen dat de federale regering weinig of geen aandacht besteedt aan studentenproblematieken. Ze zoeken op geen enkel moment het overleg op. Als reactie op ons ongenoegen betreffende de verkiezingsdatum kregen we als respons van sommige politici dat de studenten maar vroeger moesten beginnen studeren. Dit is exemplarisch voor onze relatie met de federale overheid.”

De partijen hebben hun verkiezingsvoorstellen bekend gemaakt. Zijn er dingen die jullie interessant vinden?

“Er zijn wel een aantal interessante voorstellen maar in het algemeen moet men toch wel vaststellen dat er weinig partijen op de hoogte zijn van de problemen die er bestaan. Vooral wat betreft het sociaal statuut van de student is het duidelijk dat de verschillende partijen nog niet hebben nagedacht over mogelijke oplossingen voor dit probleem. Dit is wat bedroevend.”

Wat moet er volgens jullie hét thema worden van de komende verkiezingen?

“Het sociale statuut van de student in de brede zin moet verbeteren. Meer respect voor studentenrechten in diplomatieke betrekkingen. Tot slot hadden we graag de Lissabon Conventie ondertekend gezien. Deze conventie impliceert de erkenning van buitenlandse diploma’s.”

Hebben jullie een favoriete coalitie?

“Daar wagen we ons niet aan. Maar in het algemeen kunnen we wel zeggen dat de kleinere partijen in hun programmapunten meer tegemoet komen aan de wensen van de studenten.”