Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Zeven bedenkingen na de verkiezingen

[Opinie] Zeven bedenkingen na de verkiezingen

Zeven bedenkingen bij de verkiezingen

- Het Vlaams Belang verliest voor het eerst in haar bestaan een zetel.

- De peilingen waar alleen juist voor wat betreft de overwinning van CD&V. Bij alle andere partijen zaten ze er meer dan één procent naast. Bij Groen anderhalve procent, bij het VB 2,4 procent, bij Lijst Dedecker 2,7 procent en bij sp.a-spirit zelfs meer dan drie procent. Belangrijker nog is dat de peilingen niet eens de juiste trends wisten aan te geven. De klap voor sp.a-spirit, de triomftocht van Dedecker en de stagnatie van het VB werden niet voorspeld.

- Spirit verdwijnt uit het federale parlement. Voor de nochtans actieve en gewaardeerde parlementsleden als Stijn Bex en Koen T‘Sijen is geen plaats meer.

- Van de negen zetels die sp.a-spirit verliest, komen er maar vier terecht bij Groen!.

- Ook de andere lijsten links van de sp.a konden daar niet van profiteren. PVDA verdubbelde wel het aantal stemmen en haalde hier en daar (waar de partij ook al lokaal vertegenwoordigd is) een verdienstelijk resultaat, maar blijft toch net onder de één procent steken. CAP bleef met uitzondering van dat ene kanton waar een oud-sp.a-burgemeester opkwam, niet veel groter dan foplijsten als NEE en STIJN.

- Rechts haalt nu 80 %, lees je overal. Daarbij wordt even vergeten dat één van de grootste sociale bewegingen van Vlaanderen, het ACW, tevreden is met de score van ACW-gezinde kandidaten op de CD&V-lijsten. Gezien het verloop van sp.a naar Lijst Dedecker zitten wellicht ook daar heel wat kiezers die vooral aangesproken zijn door de nononsens-aanpak van Dedecker zonder het ranzige of donkerblauwe kantje van 's mans programma te kennen.

- Het klopt anderzijds wel dat de sociale bewegingen wel eens de verliezers zouden kunnen zijn van de verkiezingen. Het ABVV toonde zich al bezorgd voor de werknemers. De milieubeweging mag een herziening van de uitstap uit kernenergie vrezen. Partij die het dichtst aanleunen bij de eisen van het Forum Asiel en Migratie dreigen in de oppositie terecht te komen.