Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Greenpeace: "Antiterreurwetten niet bedoeld om sociale bewegingen het leven zuur te maken"

Greenpeace: "Antiterreurwetten niet bedoeld om sociale bewegingen het leven zuur te maken"

BRUSSEL -- Greenpeace is begin dit jaar aangeklaagd door Electrabel wegens bendevorming. Ze zijn echter niet de enige ngo die last heeft van zulke beschuldigingen. Samen hebben die sociale bewegingen een platformtekst opgesteld waarin ze hun recht op vereniging en vrije meningsuiting opeisen. “De antiterrorismewetten zijn niet bedoeld om de organisaties van het middenveld het leven zuur te maken”, zo vertelt Peter De Smet van Greenpeace.

Kan u vertellen wat er juist aan de hand is?
Peter De Smet: “Eind vorig jaar heeft Greenpeace actie gevoerd en een aantal demonstraties georganiseerd op terreinen van Electrabel waar men met steenkool en nucleaire splijtstof energie opwekt. Op dat moment heeft Electrabel besloten om voor elk van die activiteiten en individuele protestacties dezelfde klacht neer te leggen.”

Waar worden jullie dan concreet van beschuldigd?
“De kleinste klachten zijn van kleine materiele schade ten gevolge van een actie. Meestal moet dan een protestslogan overschilderd worden of moeten we de steenkolen opruimen die we symbolisch voor hun kantoorgebouw hadden gestort. Een tweede klacht is het betreden van het privé-terrein van de nucleaire site in Tihange. Zoiets wordt automatisch anders behandeld in het strafrecht. De zwaarste en meest beangstigende beschuldiging is de klacht voor bendevorming.”

Heeft het gerecht al iets concreet ondernomen?
“Het gaat om acties die plaatsvonden in verschillende gerechtelijke arrondissementen. Iedere onderzoeksrechter bepaalt dus zelf de ernst van de situatie.
In ieder geval zijn de politiediensten overgegaan tot de ondervraging van alle mensen die tijdens de acties administratief waren aangehouden. In totaal zijn er nu al meer dan vijftig medewerkers verhoord.
In Brussel heeft onderzoeksrechter Lutgentz op 22 maart een huiszoeking laten uitvoeren in de kantoren van Greenpeace. 24 uur lang is de server in beslag genomen, iedereen werd naar buiten gestuurd. Ze hebben materiaal in beslag genomen en alles is ondersteboven gehaald.”

Wat er met Greenpeace gebeurt, is geen alleenstaand feit. Verschillende andere ngo’s worden op dezelfde manier onder handen genomen. Wat gaan jullie doen?
“Om te beginnen zijn we eerst gaan kijken in het middenveld en welke organisaties er nog worden belaagd door klachten van bedrijven. We hebben gemerkt dat er al een soort platform voor vrije meningsuiting bestond.
Na overleg hebben we besloten om samen een publiek moment of een presconferentie te organiseren. Op 27 juni wordt onze platformtekst voorgesteld aan de pers in het café van de Beursschouwburg.
Aansluitend op de persconferentie is er ’s avonds ‘Rap for free Speech’ georganiseerd. Het is een concert van de rapper Akro van Starflam.”

Wat staat er juist in die platformtekst?
“In de tekst worden situaties aangehaald waarbij het strafrecht verkeerd wordt toegepast. Het wordt gebruikt tegen organisatie uit het middenveld, groepen die gewoon gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting.”

Tot wie is de actie gericht?
“De platformtekst is eigenlijk een oproep aan de volgende federale regering om ervoor te zorgen dat de fundamentele rechten worden gevrijwaard. Zodat ook in de toekomst de mogelijkheid blijft bestaan om actie te voeren, te demonstreren en te protesteren.

Viseren jullie een bepaald wetsartikel?
“We viseren vooral de tendens op het gebruik van een aantal wetten om het recht op vrije meningsuiting uit te hollen. Dat gaat onder andere over de antiterrorismewetgeving.
Ook bijvoorbeeld artikel 322 uit het strafwetboek dat handelt over bendevorming, wordt geregeld misbruikt. Electrabel heeft ons op basis daarvan aangeklaagd.
De wetten zijn niet bedoeld om juridische actie te kunnen ondernemen tegen erkende en gereputeerde middenveldorganisaties.”

Wat willen jullie concreet veranderd zien?
“We willen dat de federale overheid meer richting geeft aan de rechtbanken en de juridische instellingen, zodanig dat bij dergelijke klachten van meet af aan kan worden nagegaan of het artikel waarop ze zich beroepen wel van toepassing is. Dat is een veel betere manier van werken, in plaats van onmiddellijk een onderzoek in te stellen.”

Krijgt het initiatief van Greenpeace veel steun van andere organisaties?
“We zien dat de platformtekst circuleert tussen de organisaties van het middenveld. We zijn nog maar tien dagen bezig met handtekeningen te verzamelen, maar op dit ogenblik zijn er al meer dan tachtig organisaties die ons steunen. Daarnaast zijn er ook bekende professoren en artiesten die de tekst ondertekend hebben..
Ik hoop dat er op 27 juni veel volk gaat komen, zodat we een duidelijk en krachtig teken kunnen geven aan de volgende regering.”

Voor meer informatie klik hier.

naar demo gaan =geen ziekteverzekering

Ook verschillende ziekteverzekeringen dragen hun repressief steentje bij.Zelf ben ik 3 weken geleden op de antiG8 demo in Rostock bij het fotograferen gewond geraakt (en met ambulance naar ziekenhuis gebracht).Als ik s'anderdaags naar eurocross belde zei de persoon doodleuk dat de ziekenkas niet tussenkomt als het om een betoging gaat.Voorlopig ontken ik dat ik daar geweest ben en wacht af...

Hoedanook druist dit in tegen de basisrechten
en weten de meeste mensen zelf niet dat deze clausules bestaan.

groetjes

Natuurpunt en Electrabel

Ik vraag me af of Natuurpunt ook de oproep van Greenpeace tekende? Misschien kunnen ze hun steun van Electrabel nu opzeggen? Als dit het kritisch ecologische middenveld is, begin ik me toch sterk vragen te stellen!

Op de website van Natuurpunt staat onder rubriek "Steun ons" > "Huidige partners" > "Electrabel" (toevallig staat hun logo van Electrabel niet tussen de partners- Blijkbaar zijn ze hier niet zo trots op!).

Zie persboodschap van Natuurpunt, wat meer op een reclameboodschap van Electrabel lijkt, op:

http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=202

Hierbij dank aan Electrabel voor de financiële ondersteuning van Natuurpunt.

Electrabel, een Europese leverancier van globale energieoplossingen op maat

Electrabel behoort tot de kopgroep van de energieondernemingen in Europa en is marktleider in de Benelux. Zij grijpt de opening van de elektriciteits- en aardgasmarkt aan om haar aanbod van energieproducten en -diensten uit te bouwen in Europa. Voor elke klant heeft ze een aanbod dat gekenmerkt is door kwaliteit en nabijheid en dat steunt op commerciële dochterondernemingen en partnerschappen met plaatselijke operatoren. Haar doelstelling is: haar elektriciteitsverkoop van 1999 verdubbelen in volume tegen 2004.

Electrabel beheert in Europa een gevarieerd productiepark van meer dan 28 000 MW en oefent tradingactiviteiten uit op alle energiemarkten. In België exploiteert zij netten voor elektriciteit en aardgas in opdracht van distributienetbeheerders.

Electrabel maakt deel uit van Tractebel, internationaal actief op het vlak van energie en diensten in het kader van SUEZ

Met het oog op de uitdagingen waar ze voor staat, wil de onderneming vandaag haar imago ontwikkelen en toetst ze bovendien al haar beslissingen aan vier basiswaarden: klantgerichtheid, performantie, aandacht voor de medewerkers en zin voor verantwoordelijkheid. Deze waarden komen tot uiting in alle communicatieacties van de onderneming. Zo concentreert Electrabel sinds vorig jaar haar sponsoring- en mecenaatsacties op twee assen: enerzijds de maatschappelijke herintegratie van mensen die, om redenen los van hun eigen wil, uit het maatschappelijk weefsel zijn losgeraakt en anderzijds de bescherming of de valorisering van het leefmilieu.

Het spreekt dan ook vanzelf dat Electrabel onmiddellijk gewonnen was voor het project « Sociale werkplaats Natuur- en Landschapszorg » voorgesteld door de vzw Natuurpunt. Sommigen zouden het huwelijk aan niemand aanraden, andere beweren dan weer dat het een bron van geluk is... Hoe dan ook, wij zijn heel gelukkig - en zeer trots - het huwelijk te vieren van de twee thema's van ons sponsoringbeleid binnen dit zeer ambitieuze project. Het wordt een onverdeeld succes - daar zijn we van overtuigd - en nu reeds een te volgen voorbeeld voor de toepassing van ons sponsoringbeleid.

Voor Electrabel betekent sponsoring meer dan alleen maar een financiële bijdrage leveren aan de verenigingen die ze ondersteunt. De onderneming wil, op lange termijn, concreet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen en acties die deze verenigingen voor ogen hebben. Dankzij dit project, en vele andere, wil Electrabel haar burgerzin verder ontplooien, de door haar vooropgestelde waarden concretiseren en tevens bouwen aan de realisatie van haar eigen doelstellingen inzake milieubescherming.

Electrabel huist een warm nest voor slechtvalken.
In samenwerking met het Fonds Instandhouding Roofvogels (FIR) en AVES plaatste Electrabel nestkasten tegen koeltorens en schouwen van haar centrales in België. In Doel werd in 1998 een camera in de nestkast geplaatst. Dag en nacht zorgt deze camera ervoor dat u deze beelden rechtstreeks kunt bekijken op de Belgische website van Electrabel.

ename

In het bosje van Ename, beheerd door Natuurpunt, bestaat er sinds kort een Electrabel-wandelpad.

greenwashing

En Natuurpunt laat zich steeds meer en meer gebruiken door Electrabel voor greenwashing. De actie ‘vlinder mee’ en de activiteit Nacht van de Vleermuis 2008 worden ook al gesponsord door hen. Ook lokale acties zoals opstellingacties. Een voorbeeld is de openstelling van het natuurgebied ‘Dendervallei Ninove’, waar tegen de uitdrukkelijke wil van de lokale vrijwilligers Electrabel werd genomen als sponsor voor de folders die werden gebust in de buurtgemeenten.