Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Fotoverslag] Big Jump in Leuven

[Fotoverslag] Big Jump in Leuven

Om 15u doken overal in Europa gelijktijdig mensen gelijktijdig in het water om aandacht te vragen voor propere rivieren. Stroomopwaarts van Leuven waagden een kleine groep van zo'n 40 mensen zich in de Dijle.

Big Jump Leuven 2007 00.jpg

Stroomafwaarts is de waterkwaliteit door lozingen en het vuile water van de Voer maar matig tot slecht, zo heeft de Bond Beter Leefmilieu (BBL) kunnen vaststellen. Ook het project van het stadsbestuur van de Dijle een groene ader door Leuven te maken door ze in de binnenstad bloot te leggen, verloopt moeizaam volgens de organisatoren BBL en GREEN Belgium vzw.

Dit jaar werd speciale aandacht gevraagd voor het probleem van de riolen. "Vooral de gemeenten moeten meer en betere rioleringen aanleggen en in één beweging het regenwater uit het stelsel halen," vindt Wim Van Gils, adviseur waterbeleid bij de BBL.

Dat de actie doorging om 15u is misschien geen toeval: de actie wil herinneren aan de Europese doelstellingen om tegen 2015 alle oppervlaktewateren in een "goede ecologische toestand" te krijgen, doelstellingen die vandaag bijna nergens in Vlaanderen gehaald worden.

FOTOREPORTAGE

Vlak voor 15u kwam nog een groepje Vikings aanmeren aan de steigertjes die voor de Big Jump moesten dienstdoen. De binken namen samen met de deelnemers jong en oud een verfrissende duik op deze warme zondag in juli.

Big Jump Leuven 2007 01.jpg
Big Jump Leuven 2007 02.jpg
Big Jump Leuven 2007 03.jpg
Big Jump Leuven 2007 04.jpg
Big Jump Leuven 2007 05.jpg
Big Jump Leuven 2007 06.jpg
Big Jump Leuven 2007 07.jpg
Big Jump Leuven 2007 08.jpg
Big Jump Leuven 2007 09.jpg
Big Jump Leuven 2007 10.jpg
Big Jump Leuven 2007 11.jpg
Big Jump Leuven 2007 12.jpg

Jammer genoeg begaf één van de steigertjes aan de Dijle het onder het geweld van de springers...