Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ontmoeting met Chang Kai (auteur van de nieuwe arbeidswet)

Ontmoeting met Chang Kai (auteur van de nieuwe arbeidswet)

Gisterenavond hadden we nog een boeiende ontmoeting met prof. Chang Kai en zijn assistent Kan Wang. De nieuwe arbeidswet, waar Chang Kai het ontwerp van schreef, kan maar goed toegepast worden als de vakbond een vrijere rol krijgt. De rol van de vakbond is tot nu toe vooral sociaal en te weinig syndicaal en de vakbond moet ook minder afhankelijk worden van de overheid. De nieuwe arbeidswet is er vooral gekomen omdat het evenwicht in de 'harmonieuze samenleving' zoek is.

Kan Wang ging dieper in op de sociale conflicten in China. De catalogering is tweeërlei: De legale geschillen die via de rechtbank worden uitgevochten en de zogenaamde 'urgent mass events', spontane massabewegingen die vooral ontstaan via de nieuwe communicatiemiddelen (bvb.SMS-mobilisaties). Deze acties doen zich vooral voor rond arbeidsconflicten als eigendomsconflicten. Interne vertrouwelijke overheidscijfers spreken van gemiddeld vijf dergelijke acties per dag in 2003. Recente actie met positieve afloop was de dwang(slaven)arbeid in de steenfabrieken. Spontane stakingen horen in dit laatste rijtje thuis. Opvallend is ook de rol van NGO's in deze conflictvorm. Vaak nemen zij de rol van de vakbond over op vraag van de actievoerders. Er is dus werk aan de winkel voor de vakbond.

chinaworks

Gepost door chinaworks
26.07.2007

Tags