Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

CPC, SIP en Picanol... een mondvol

CPC, SIP en Picanol... een mondvol

Na bekomen te zijn van de foute protocollaire aankondiging bij de decaan van de partijschool konden we dan toch een beeld krijgen van de werking van de partij in China. De decaan Chen Xichun is interview 14 in het boek 'Made In China'. Tijd was de enige remmende factor op onze vraagstelling. Hij maakte de vergelijking met het gecorrigeerde kapitalisme in Europa om ons erop te duiden dat het toelaten van de vrije markt in zijn land het socialisme niet wegneemt. Als voorbeeld wees hij erop dat geen enkele multinational grondeigenaar is van de fabrieken. In de belangrijke industrieën heeft de overheid altijd de meerderheid van de aandelen.

Bij ons bedrijfsbezoek konden we dat even uittesten. En inderdaad, Picanol heeft voor 50 jaar gebruiksrecht van de grond. We werden gastvrij onthaald door Johan Coulembier die ons ook het middagmaal kon aanbieden. Er werken 275 werknemers en de vestiging in China (Suzhou) heeft geen nadelige effecten op de tewerkstelling in België. De hoogtechnologische weefgetouwen worden nog steeds in België gemaakt en dankzij hun Chinese aanwezigheid kon men zich op de markt versterken. We werden ingeleid in de verschillende technologieën maar ook in de sociale structuur van de onderneming. Het bedrijf moet een warme maaltijd aanbieden aan elk personeelslid. Bij economische werkloosheid en ziekte betaald de onderneming het loon door. Zelfs bij economische werkloosheid komt het personeel liever naar het bedrijf om wat te niksen omwille van het gratis middagmaal en de douches.

Er waren onlangs vakbondsverkiezingen met enkele kandidaten. Er zijn vijf collectieve weken vakantie en ieder personeelslid heeft daarnaast nog vijf individuele dagen te nemen. Een van deze weken is gereserveerd voor een bedrijfsuitstap, zo is vorig jaar de ganse onderneming op reis geweest naar Hongkong. Het bedrijf is gelegen in de industriezone SIP die pas zes jaar geleden werd geopend. Op vandaag telt de zone een oppervlakte van een vijfde van West-Vlaanderen volgebouwd met bedrijven, diensten en appartementen voor het personeel. Werkelijk indrukwekkend. Ons bezoek aan Suzhou city werd omwille van de temperatuur een busrondrit maar onze locale gids maakte er een aangename uitstap van. Het was billenkletsen met zijn overtuigende en expressieve komische vertellingen naast de ernstige informatieve berichtgeving.

Neemt vrije markt het socialisme niet weg?

Chinaworks: “ De decaan Chen Xichun … maakte de vergelijking met het gecorrigeerde kapitalisme in Europa om ons erop te duiden dat het toelaten van de vrije markt in zijn land het socialisme niet wegneemt. Als voorbeeld wees hij erop dat geen enkele multinational grondeigenaar is van de fabrieken. In de belangrijke industrieën heeft de overheid altijd de meerderheid van de aandelen.”

OK, er is nog geen burgerij aan de macht in plaats van de werkers, het kapitalisme is (nog) niet hersteld, China is (nog) socialistisch. Maar het argument van de decaan Chen Xichun, dat “geen enkele multinational grondeigenaar is” omdat “de overheid in de belangrijke industriën altijd de meerderheid van de aandelen heeft” neemt niet de bezordheid weg, dat het socialisme stap voor stap uitgehold wordt.
Juist die “vergelijking met het gecorrigeerde kapitalisme in Europa” vergroot die bezorgdheid.
Wat heeft de Chinese regering “geleerd” in Europa? Dat je om revolutionaire opstandigheid bij de werkers te sussen, bepaalde sociale hervormingen moet invoeren, die inderdaad moet betaald worden door een deel van de winsten van de (in Europa toch) kapitalistische bedrijven: dus een uitbouw van sociale zekerheid en hogere belasting op winsten? Dat is wat nu inderdaad in China gebeurd.
In het (kapitalistische) Europa worden deze correcties, evenals belastingen op winsten, nu, na de val van de muur, gewoon weer afgebouwd.

En dat je vakbonden (waar alle werkers dan best lid van zijn – daarom zijn de kapitalisten in België dan toch bereid een sindikale premie te betalen ) moet uitbouwen, die het “overleg” doen en de eventuele radikale klassenstrijd vakkundig kunnen “kanaliseren”?
De burgerij in Europa wil zo van de vakbonden organisaties maken, die in ieder geval niet raakt aan de kapitalistische productieverhoudingen.
We moeten nog afwachten of de vakbond in China de massa-strijdorganisatie wordt ter vrijwaring van het socialisme in China.

chinaworks

Gepost door chinaworks
31.07.2007

Tags