Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Free the Cuban Five": enkele reacties

"Free the Cuban Five": enkele reacties

Woensdag 12 september zaten de 'Cuban Five' dag op dag 9 jaar onterecht gevangen in de VS. Het Belgische Free the Five comité voerde actie aan de VS ambassade om hun onmiddelijke vrijlating te eisen. Enkele reacties.

Kurt De Loor SPa.jpg

Kurt de Loor, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Spa

"De “Cuban Five” zijn vijf Cubanen die vandaag dag op dag 9 jaar onterecht gevangen zittenin zwaar bewaakte gevangenissen in de Verenigde Staten. Hun enige misdaad bestond eruit dat ze trachtten terroristische acties op Cuba, die gepland en uitgevoerd werden vanuit de VS, te voorkomen. Zij zitten nu al 9 jaar gevangen, dit op basis van een oneerlijk proces.

De Vs hanteren daar een dubbele moraal, enerzijds voeren zij in gans de wereld een 'War on Terror”, maar dan merken we dat ze 5 Cubanen, die net terroristische acties trachtten te voorkomen, in de gevangenis gooien. Begrijpe wie kan.

Ik denk dat het proces in de VS geen voorgaande heeft gekend, die mensen hebben ganse periodes in isoleercellen moeten doorbrengen, er werd hun falilieleden het bezoekrecht ontzegd. Het is een politiek proces geworden – ik noem het dikwijls de 'Guilford Four' van de Verenigde Staten, ook dat was een blamage voor de Engelse rechtsstaat en hetzelfde gebeurt nu in de VS."

eric goeman attac.jpg

Eric Goeman, voorzitter AttaC Vlaanderen

"Het is natuurlijk zowiezo belangrijk, het feit dat 5 Cubanen bijna tien jaar vast zitten, waarvan heel wat tijd ook nog in eenzame opsluiting en onder een speciaal regime – het feit dat ook het proces niet eerlijk verloopt...
Het is zowiezo belangrijk om te protesteren om de aandacht van de wereld te vestigen op deze vijf Cubanen, die toch vooral het slachtoffer zijn van de Amerikaanse arrogantie, de arrogantie van, laten we het maar noemen het Amerikaans Imperialisme, die zich heer en meester wanen over de wereld, kijk maar naar de zaak irak.
Maar met Cuba is het dus altijd zo geweest, zij aanvaarden gewoon niet dat het kleine Cuba en ander economisch systeem heeft, een ander politiek regime heeft, en dus zijn alle middelen goed om Cuba deronder te krijgen. Als voorbeeld is deze zaak zeer belangrijk, als wij voor een democratische rechtsstaak zijn dan denk ik dat het zeer belangrijk is om hier vandaag te protesteren aan de Amerikaanse ambassade."

Bart Staes groen.jpg

Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen!

“Wel ik vond het mijn plicht om als groen parlementslid hier te zijn want de zaak van deze vijf Cubanen verdient zeker onze aandacht. Het is nu toch al bijna tien jaar dat deze mensen in de gevangenis zitten, zonder enige hoop op vooruitgang – het is duidelijk dat de manier waarop zij in de gevangenis zijn terechtgekomen toch wel onder zeer eigenaardige omstandigheden gebeurd is.
Mijn partijgenoot Eddy Boutmants was recentelijk nog aanwezig op een hoortzitting over de zaak, in Miami zelf. Uit zijn getuigenverslag blijkt duidelijk dat de vijandigheid van het rechtsgebied zeer groot is. Ik denk dat die mensen tenonrechte in de gevangenis zijn gestopt, op een manier die een normale rechtsgang onwaardig is. Ik denk dat wij hier toch onze verantwoordelijkheid moeten nemen als Belgen en Europeanen.”

vakbondsman.jpg

Bart Henckaerts, AC Limburg

“De zaak van de vijf Cubaanse politieke gevangenen is een symbool van het Amerikaanse Imperialisme dat wij bestrijden. De vakbonsstrijd die wij hier in België voeren niet alleen een Belgische zaak is, maar wereldwijd willen wij werknemes steunen. En zeker waar de rechten van de werknemers bedreigd worden door het Amerikaans imperialisme, zoals in Cuba, vinden wij dat zeer erg. En dat moet stoppen. Het kom erop aan dat wij deze zaak bij onze militanten bekend moeten maken, zodat wij als organisatie druk kunnen uitoefenen op onze regering.”