Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Een film om U tegen te zeggen - Un film d'un grand niveau

Een film om U tegen te zeggen - Un film d'un grand niveau

Net één jaar geleden heb ik de documentaire film van Mourad Boucif gezien in avant-première. "La couleur du sacrifice", de titel zegt al genoeg. Een documentaire over de oudstrijders die tijdens WOI en ook WOII in onze contrijen zijn komen strijden tegen het oprukkende nazisme.

Maar het waren geen Europese oudstrijders, ze kwamen uit Noord-en Zwart-Afrika, soms werden ze met dwang meegenomen in het leger.

De film kende een succes in de weinige zalen waar de verspreiding mogelijk was. Ja de "traditionele" zalen hebben we film niet op hun programma gebracht.

De documentaire (met nederlandse ondertiteling) is verbruikbaar op DVD. Dit puzzelstukje moet zeker worden toegevoegd aan het geschiedenismateriaal in scholen en bibliotheken en waarom niet aan uw DVD-collectie.

******************************************************

Il y a juste un an j'ai vu le film documentaire de Mourad Boucif en avant-première. "La couleur du sacrifice", le titre en dit déjà beaucoup. Un documentaire sur les anciens combattants qui ont combattus dans nos régions durant les deux guerres mondiales contre le nazisme grandissant.

Mais il ne s'agissait pas des anciens combattants européens, ils venaient de l'Afrique du Nord et de l'Afrique Noir, parfois enrouler de force dans l'armée.

Le film a connu un succès dans les peu de salles où le diffusion était permise., Oui, les salles dites "traditionnelles" n'ont pas ajouté le film dans leur programme.

Le documentaire est disponible en DVD. Cette pièce du puzzle doit certainement être ajoutée au matériel d'histoire dans le écoles et les librairies et pourquoi pas à votre collection DVD.

http://www.indymedia.be/en/node/4134