Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Enkele honderden vakbondsmilitanten smeden plannen om communautaire opbod te counteren

Enkele honderden vakbondsmilitanten smeden plannen om communautaire opbod te counteren

ANTWERPEN -- Op een infoavond in Antwerpen over de splitsing van de sociale zekerheid werd de temperatuur gemeten bij de militanten van de vakbonden. Deze week nog beraden het ABVV en het ACV zich over een mogelijke reactie op de communautaire plannen.

zaal2IMG_9610.jpg

(foto's Eric)

Met enkele honderden waren ze in de grote zaal van het ABVV-gebouw in de Ommeganckstraat in Antwerpen. Militanten van het ABVV en hier en daar ook van het ACV. “Het is nog geen stormloop zoals tijdens de vergaderingen over het Generatiepact, maar het toont dat er toch reactie begint te komen op de communautaire twisten”, stelde ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw tevreden vast. Serge Seret en Sven Naessens, de twee delegees die aan de basis liggen van de avond, hebben er ook hard voor moeten werken. Al in mei begonnen ze hun eerste pamfletten te versturen. De avond zelf werd verschillende keren uitgesteld omdat de tijd nog niet rijp was. Maar wanneer zijn de geesten wel rijp? Wachten op de media? “Ik zou me daar niet te veel illusies over maken”, zegt oud-journalist en Wallonië-kenner Guido Fonteyn. “Kranten zijn geen opiniekranten meer zoals in de tijd dat Het Volk nog een ACW-krant was en de Gazet van Antwerpen een echte katholieke krant. Het zijn commerciële bedrijven en hun standpunten leunen nauw aan bij de standpunten van de werkgevers.” Fonteyn ergert zich naar eigen zeggen ook aan het flamingante nieuws van VRT en de eenzijdige focus op Brussel en de rand in kranten als Le Soir. “Als je echt wil weten wat er leeft in Wallonië moet je Vers l'avenir en La nouvelle gazette lezen.”

guidoIMG_9636.jpg

"Het kan Vlaanderen ook overkomen"
Om informatie verspreiden zullen er dus andere kanalen gezocht moeten worden en daar draaide het rond op deze infoavond. Guido Fonteyn schetste de historische achtergrond van het huidige debat. “Van 1800 tot 1950 was Wallonië het eerste geïndustrialiseerde gewest van Europa. Er werd enorm veel geld verdiend met de export van ondergrondse rijkdommen als ijzererts, marmer en steenkool. Maar dat geld is nooit in Wallonië gebleven”, aldus Fonteyn. In diezelfde periode vocht het landelijke Vlaanderen tegen de hongersnood. “Alleen Antwerpen kon als haven profiteren van de Waalse export. En natuurlijk de vele Vlaamse gastarbeiders die in Wallonië gingen werken en die aanvankelijk wel met argwaan ontvangen werden, maar uiteindelijk toch geïntegreerd raakten.” Op die manier was er vanaf het einde van de oorlog tot de jaren zestig zelfs een transfer van zuid naar noord in de sociale zekerheid. Maar na 1950 valt heel die industrie weg. In de marmerindustrie in één stadje alleen al gingen er in een paar jaar tijd 15.000 arbeidsplaatsen verloren. “Wallonië werd na het eerste geïndustrialiseerde gewest ook het eerste gewest dat kreeg af te rekenen met delocalisatie. Maar wat Wallonië overkwam, kan ook Vlaanderen overkomen. Kijk maar naar de autoindustrie en de textiel”, waarschuwt Fonteyn. Voor hem is het duidelijk. “Als werkgeversorganisatie Voka de splitsing van de sociale zekerheid vraagt, is dat omdat ze denken dat ze die in Vlaanderen zonder de PS makkelijker kunnen afbouwen”, aldus Fonteyn.

annIMG_9665.jpg

Grote uitdagingen
Ann Van Laer van het ACV wist in twintig minuten tijd het bouwwerk van de sociale zekerheid te schetsen. “Elke inwoner van dit land of hij nu zelfstandige, arbeider of politicus is komt voortdurend in aanraking met de sociale zekerheid. Dat wordt soms gereduceerd tot enkele uitkeringen, maar het gaat ook om gezondheidszorg, pensioenen, kinderbijslag, tijdskrediet, brugpensioen en zelfs dienstenchèques.” In die sociale zekerheid gaan enorme bedragen rond. In totaal gaat het over 60 miljard euro en daarvan gaat bijna de helft naar gezondheidszorg en 27 procent naar pensioenen. De sociale zekerheid wordt voor twee derden gefinancierd door de bijdragen op loon. Daardoor nemen de vakbonden als vertegenwoordigers van de werknemers ook deel aan het beheer van de sociale zekerheid. Ann Van Laer ziet drie uitdagingen opduiken. “Het aandeel van de bijdragen uit de lonen daalt door de opeenvolgende lastenverlagingen voor werkgevers. Daardoor moet de overheid extra geld geven, maar daar moeten we ze wel telkens opnieuw van overtuigen”, aldus Van Laer. De twee andere uitdagingen zijn de vergrijzing en de uitkeringen die achterop hinken op de stijging van de welvaart.

De manier waarop politici die uitdagingen te lijf gaan, baart Van Laer zorgen. “Ze stellen voor om de uitkeringen te beperken waardoor de armoede nog meer zou stijgen. Of ze zetten alles op de tweede en derde pijler in de pensioenen wat geen oplossing is voor mensen met een laag inkomen of in een zwakke sector. En de manier waarop ze meer mensen aan het werk willen krijgen zoals met het Generatiepact is ook zorgwekkend.”

rudyIMG_9709.jpg

Dominostenen
ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw nam het communautaire opbod in het vizier. “Gaan we het loonbeleid regionaliseren? Nu al worden we vergeleken met Frankrijk en Duitsland. Worden we binnenkort ook uitgespeeld tegen de Waalse werknemers? We gaan toch niet aanvaarden dat werknemers in hetzelfde magazijn in de rand van Brussel verschillende lonen hebben.” De Leeuw is niet van plan te laten raken aan de federale solidariteit. “Wij hebben dit systeem met onze hulpkassen uitgebouwd. Welke nationalist heeft daar aan meegewerkt? We mogen geen enkele domino laten vallen. Het moeilijkste wordt het dossier van de werkloosheid. Als we daar aan laten raken, dan valt heel ons systeem omver.”

En toen kwam de vraag waar het op een avond als deze allemaal omdraaide: wat nu? “Wij wachten op het geschikte moment om in gemeenschappelijk front te reageren”, zegt Ann Van Laer. Zij wijst er wel op dat het bijzonder moeilijk is om precies te weten wat er op tafel ligt. “Maar gaan we niet te laat zijn als we wachten tot er een doorbraak is”, vraagt Rudy De Leeuw zich af. Nog deze week steken de vakbonden de koppen bij elkaar om afspraken te maken. Ondertussen loopt de petitie Red de solidariteit door en komt er wellicht een concert in Brussel bij het bereiken van de 100.000 handtekeningen. Dat zou al eind november kunnen zijn.

schrijvenIMG_9672.jpg
redIMG_9655.jpg
zaalIMG_9625.jpg

solidariteit

ben benieuwd naar de "mogelijke reactie" van de beide vakbonden
voor mij mag ze gauw komen, en mag ze duidelijk en kordaat zijn
gauw : omdat wij niet moeten wachten tot we weten wat er juist op tafel ligt om ons standpunt te bepalen; laten wij de agenda niet ondergaan, maar zelf bepalen (maw. leren uit de fouten van het dossier "generatiepact")
kordaat en duidelijk : ons antwoord kan alleen het antwoord van de solidariteit zijn; dat is ook de kern van www.reddesolidariteit.be : niet meer verder opdelen van de sociale zekerheid, en niet verder meer verdelen van de werknemers- en bevolkingsgroepen
natuurlijk moeten wij dan zelf wel een duidelijk standpunt hebben; ik verwijs hier naar een andere bijdrage op indymedia namelijk het standpunt van vic anciaux over de "splitsing van de gezondheidszorg : zegen of vloek" (24/10)
sluwe vos vic is zo slim zijn standpunt mooi te verpakken want het leidt tot een meer coherent beleid (dus "goed voor de mensen", waar hebben we die stukgedraaide grammofoonplaat nog gehoord)
vroeger lag gezondheidszorg danig onder vuur omwille van de grote tekorten op de begroting; de huidige aanzuivering maakt dat dit argument nu geen hout meer snijdt, maar de vraag blijft of binnen de brede arbeidersbeweging (bvb. voor de ziekenfondsen die toch een belangrijke partner zijn in dit dossier) het behoud van de nationale solidariteit in de gezondheidszorg een evidentie is
als dat zo is (en ook voor de andere delen van de sociale zekerheid) laat het ons dan zeggen
en gauw
en kordaat

Belgicisme: nee bedankt!

Denken de vakbonden nu echt dat de strijd tegen meer Vlaanderen dezelfde is als de strijd tegen de afbouw van onze sociale verworvenheden?
België voert al jaren een neoliberaal beleid en kan echt geen sociaal paradijs worden genoemd! Als ik de regeringsonderhandelaars bezig hoor over hun plannen, dan ben ik blij dat er nog steeds geen regering is. Het ziet er nu al naar uit dat in het kapitalistische België niet veel beter wordt dan in het kapitalistische Vlaanderen.
In plaats van het Belgische establishment na te lopen zouden de vakbonden beter hun tanden laten zien als het gaat om het verdedigen van onze sociale verworvenheden. Waar waren jullie bij het Generatiepact, de Europese Grondwet en bij tal van spontane stakingen?
Jullie verliezen aan geloofwaardigheid door in de nationale kwestie de kant te kiezen van de macht. En als jullie geen invulling willen geven aan het onafhankelijke Vlaanderen waar we steeds meer naar toe gaan, dan zal het inderdaad nog een stuk rechtser worden als we al gewoon zijn. Self-fulfilling prophecy heet dat.
Het is niet jullie taak om te zeggen of een onafhankelijk Vlaanderen er moet komen of niet. Jullie moeten waken over de sociale verworvenheden, meer niet!

Belgisch establishment is vooral een Vlaams establishment

Het Belgische establishment is vooral gevestigd in het rijke Vlaanderen, een onafhankelijk Vlaanderen betekent dus nog meer en een machtiger establishment want het wordt dan nog minder in de weg gelegd dan nu het geval is.

historische vergissing

Roerend eens met Jan Van Roost. 'Progressief'-Vlaanderen maakt een historische vergissing de Belgische kaart te trekken. Op een dag zullen ze wakker worden in een moderne Vlaamse staat die gerealiseerd werd door het gehate rechts (van extreem tot gematigd). M.a.w de wereld op zijn kop: de 'progressieven' als behoudsgezinde Belgicisten met de koning als finishing touch. De idealen van de Franse revolutie en tevens de republiek als progressief concept zijn ver weg.

Excuseer

maar wat een onzin.

Waarom ben je tegen de republiek als je tegen een splitsing bent. Mij is het al opgevallen dat nch CD&V noch VLD de monarchie in vraag stellen.
Waarom ben je ouderwets als je het 19° eeuwse nationalisme gebasserd op "bloed en bodem" verwerpelijk vind.

Hier dreigt niemand te ontwaken hoor. Iedereen lijkt me zeer allert en bijzonder goed te beseffen dat de nationalistische agenda vandaag de werkende mensen geen stap vooruit gaat helpen en wel integendeel.

AL ben ik het eens met het feit dat een offensieve kampanje beter zou zijn. enkel ideetje ;-)
# Voor een groot tweetalig Brussels gewest (ergens tussen de 30 en 60 gemeenten). Het voorstel van Grouwels (CD&V) om heel Brabant tweetalig te maken lijkt een goede stap in die richting?
# Voor een vermogensbelatsing zodat er meer middelen vrijkomen voor sociale zekerheid en co.
# etc etc etc

agenda

zover had ik weer es niet nagedacht beste staf : dat ik een historische vergissing aan het begaan was als konings- en behoudsgezinde belgicist
ik dacht dat ik onze sociale zekerheid aan het verdedigen was
een zaak die niet stopt aan de (taal)grens, maar een vlaamse, én belgische én internationale strijd is tegen de groeiende kloof tussen arm en rijk (was onze sociale zekerheid niet net een dam en vangnet tegen de grote onderdrukking van de industrialisering in de 19e eeuw ?)
voor mij is de "grote staatshervorming" (geen kat die weet wat het eigenlijk betekent) niet meer dan een nationalistisch discours (dat momenteel op vele plaatsen opgang vindt : het "ons volk is het beste" van Bush, van Poetin, van Sarkozy om er maar enkele te noemen)
dat gewone mensen (in ons geval dus Walen en Vlamingen) tegen mekaar opzet in plaats van te werken aan solidariteit (=sociale -her-verdeling)
natuurlijk zal er in Brussel nogal wat belgisch establishment (*) rondlopen, maar de meeste mensen (waaronder dus veel franssprekenden, veel niet belgen ook) bij ons in de Brusselse vakbond hebben daar weinig last van
ik weet het : je kan ook progressief én vlaams zijn; al vind ik het vandaag de dag een alles behalve evidente zaak (ik heb nog ergens op zolder een vlaamse leeuwevlag liggen maar ik laat ze stilletjes daar op 11 juli; ze zou nu alleen maar verwarring brengen vind ik; maar ik houd ze, je kunt nooit weten waar ze goed voor is; het is ten andere altijd oppassen met vlaggen en dergelijk materiaal)

(*) ik zou dat ook wat meer moeten doen : zo van die dure engelse woorden gebruiken (finishing touch bvb. of self fulfilling prophecy); vroeger was het frans, maar zie ... alles evolueert

De intellectuele eerlijkheid

De intellectuele eerlijkheid is hier mijlenver weg. België is geen democratie, is er nooit één geweest en zal er nooit één worden. Het democratisch deficit in België is gigantisch. Waarom kan er hier in het nationale parlement niet bij gewone meerderheid worden gestemd? Waarom geen volledige tweetaligheid van België? Het antwoord is voor elke nuchtere observator al lang duidelijk: dit is een utopie en de enige begaanbare weg is in de tegenovergestelde richting! Een verregaande zelfstandigheid of zelfs de volledige onafhankelijkheid van de gewesten is de keuze van het gezond verstand. Dit heeft alles met bestuurbaarheid en geen sikkepit met solidariteit of sociale zekerheid te maken. Om maar één frappant voorbeeld te geven: toen de Vlaamse regering rond 2000 electriciteitscheques wou geven aan Vlamingen in barre armoede werd dit nationaal gekelderd door,hou je vast..... Ecolo!

Neen, in Vlaanderen is er nog genoeg te doen voor bv. bejaarden (heb zelf toestanden gezien in het bejaardentehuis van mijn overleden grootmoeder) en gehandicapten (o.a. aangepaste scholen en opvang). Moesten we onze ontwikkelingshulp op dezelfde wijze organiseren als de 'solidariteit' in België, tja... Er zijn in Vlaanderen duizenden vacatures die niet opgevuld geraken. De werkloosheid stijgt van 5% aan Vlaamse zijde van de taalgrens naar 18% enkele km erover. We moeten greencards gaan invoeren voor mensen uit verre landen om in Vlaanderen te komen werken. Allemaal wantoestanden ten gevolge van het gedrocht België. Wie dat allemaal in stand wilt houden moet ferme oogkleppen dragen.

Landelijke werkloosheidspercentages

Wel staf, als je dan toch zo eerlijk wil zijn dan zal je het onderstaande ook wel beseffen , maar hou je het liever zoveel mogelijk voor anderen verborgen. Zo niet dan zou je best eens zien of je zelf geen oogkleppen ophebt.

In de regio van Kortrijk zouden aan de Waalse kant 18% en aan de Vlaamse kant 6,5% Belgische werklozen zijn. De Vlaamse minister president verbaasde er zich voor televisie reeds meermaals over dat Vlaamse werkgevers hun vrijstaande vacatures steeds vaker zien ingevuld worden door Franse werkzoekende in plaats van door de “Walen”. Hij gaat er gemakshalve dan maar voor gans televisiekijkend Vlaanderen van uit dat de Walen zich werkelijk geen enkele moeite willen getroosten. Naar een andere verklaring zoeken was waarschijnlijk te veel moeite voor dhr. Leterme, daarom heb ik het maar in zijn plaats gedaan. Inderdaad, de Fransen komen in de grensregio met België werken net zoals veel bouwbedrijven in België Polen, Roemenen of Litouwers tewerkstellen. Is dat dan omdat de Belgen hetzij Walen of Vlamingen te lui zijn om die vacatures in te vullen?
Ik ben eerder de mening toegedaan dat het onze uitstekende sociale voorzieningen zijn die voorkomen dat Belgen voor een minderwaardig loon aan de slag gaan. Ik hoef er niemand op attent te maken dat deze sociale voorzieningen in de hierboven vermelde landen heel wat minder tot totaal ontoereikend zijn en zo kan het komen dat mensen uit die landen bereid zijn om met minder genoegen te nemen.
Voor Fransen is het bvb zo dat daar de werkloosheidsuitkeringen beperkt zijn in de tijd en ook afnemen naarmate men langer werkloos is.
Bijkomend voordeel is ook dat Fransen heel wat minder belast worden op hun bruto inkomen waardoor een Fransman netto veel meer overhoud dan zijn Belgische collega. Daarom zijn Fransen dus tweemaal zo gemotiveerd om in België aan de slag te gaan in voornamelijk minder goed betaalde jobs dan Belgen.
Een splitsing van onze Belgische sociale zekerheid is dan ook zeer slecht nieuws voor alle loontrekkende Vlamingen omdat zij zich daarom binnen afzienbare tijd na de splitsing geconfronteerd zullen zien met Waalse werkzoekende die (omdat ze nog slechter af zullen zijn dan de Fransen) de druk op lonen zullen doen toenemen in de negatieve zin.
Men mag ook niet uit het oog verliezen dat het voor de 6,5% Vlaamse werkelozen blijkbaar ook niet de moeite loont om voor een nochtans Vlaams bedrijf uit de directe omgeving aan de slag te gaan, ook zij verkiezen het om te blijven stempelen.

duidelijke keuze

schrikkelijk nieuws uit Kortrijk
dat die arme Yves dat nog moet meemaken
en hij heeft het al zo moeilijk, met alle die andere problemen
spijtig dat zijn partij destijds de NVA erbij genomen heeft
de nationalistische toets ... een kwestie van machtsstrategie
(zoals zo dikwijls in de politiek)
eindelijk eens één duidelijke keuze voor CD&V (die nooit duidelijk gemaakt heeft waar zij voor stond, behalve voor "de mensen")
en nu eindelijk aan de macht, maar met een probleem van geloofwaardigheid
geloof is bij hen altijd een belangrijk item geweest
wat nu gezegd aan "de mensen" (800.000 alleen al voor hem)
arme Yves, dat hij ...

Belgicisme: nee bedankt!

Jan,

Dit heeft niets te maken met het communautaire opbod. We kunnen enkel over de sociale zekerheid waken als de solidariteit tussen alle Belgen blijft bestaan en niet enkel tussen Vlamingen. We hebben elkaar nodig, zeker naar de toekomst toe.

Dat de gezondheidszorg en werkloosheid in Vlaanderen de komende decennia zwaar onder druk zullen komen te staan door oa de vergrijzing zal U wel al weten.

Het is ook een flagrante leugen dat onze sociale zekerheid niet langer betaalbaar zou zijn. Patronale lastenverlagingen zorgen ervoor dat onze sociale zekerheid onder druk komt te staan. Voor Vlaanderen liggen er zelfs nog veel maar van die lastenverlagingen te wachten.

Als we er morgen, in Blegië, voor kunnen zorgen dat iedereen aan de slag is met goede arbeidsvoorwaarden en verloning dan kan er makkelikk een economische balans worden gevonden tussen werkgevers en werknemers.

Nu gaat die balans, de kapitaalstroom, naar de werkgevers en ze geven niets terug, lees meer banen, aan de man op de vloer.

En dus moeten vakbonden zich tegen de splisting van de sociale zekerheid organiseren, en dus ook logischerwijze tegen de sociale splitsing van het land.

En dat heeft niets met Belgicisme te maken, dat is gewoon pure logica.

wat mij een vreemd

wat mij een vreemd tegen-argument lijkt: wie voor de redding van de SZ is, is per difinitie een royalist. Komaan hé ...

België en de sociale zekerheid

Ik begrijp niet waarom je het Belgische kader nodig acht voor het behoud van de sociale zekerheid. Je wil toch niet beweren dat er in een onafhankelijk Vlaanderen plots geen vakbonden meer zullen zijn of mensen die ijveren voor een sterke sociale zekerheid. Zowel de vakbonden als de neoliberale partijen vergissen zich als ze denken dat de Vlamingen zich zouden neerleggen met de afschaffing of ontmanteling van de sociale zekerheid.
De opwerping dat het Belgische establishment vooral uit Vlamingen bestaat, houdt geen steek: ze gedragen zich als goede Belgen en denken Belgisch. Ik vind het toch wel sterk dat er in linkse hoek zo weinig kritiek is op dit establishment, dat doordrongen is van neoliberale ideeën en franstalige arrogantie. Blijkbaar zien velen geen laakbaar gedrag bij de Franstalige aristocratie in haar strijd voor vorst en vaderland.
Han komt dan weer aandraven met het verhaaltje van het nationalisme uit de 19e eeuw: mooi, maar we leven in de 21e eeuw. Het debat over nationalisme is eindeloos en voor mij geldt maar één ding en dat is de invulling die eraan gegeven wordt, als de term al gebruikt wordt...
Het nationalisme van de Palestijnen kun je toch niet vergelijken met het nationalisme van de Amerikanen?
Eén ding is zeker als overtuigde linksen zullen wij altijd moeten strijden voor onze sociale verworvenheden. En zoals Brecht het zou zeggen: Voorwaarts en niet vergeten!

Rare hersenkronkels

Inderdaad, Pol. Zeer vreemd. Het hele argumentarium van die zogenaamde progressieven die de onafhankelijkheid van Vlaanderen verdedigen, is vreemd. Maar op een bepaald moment komt dan toch de aap uit de mouw en lees je iets in de aard van "er zijn in Vlaanderen al sociale problemen genoeg". Met andere woorden : die van anderen er bij nemen, is er te veel aan. Een zeer vreemde visie op solidariteit... Enfin, er zullen wel altijd een paar pseudo-linksen rondlopen, al dan niet gestuurd door rechtse manipulatoren, die (trachten) verwarring (te) zaaien in progressieve middens...

Pseudo-linksen

Karel Meganck is er blijkbaar nogal zeker van: de rare hersenkronkels komen van door rechtse manipulatoren aangedreven pseudo-linksen. Met welk gezag verkondig jij dat ik niet tot de echte linksen behoor?
Linkse Vlaamgezinden zouden blind zijn voor de problemen van de Walen? Zijn de Belgen dan blind voor de problemen van de Bulgaren en de Congolezen omdat we niet binnen eenzelfde staatsverband zitten?