Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

West-Vlaams Milieucharter heet voortaan West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

West-Vlaams Milieucharter heet voortaan West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

BRUGGE 21 november 2007 ◙ De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen bracht een infosessie voor deelnemende en geïnteresseerde bedrijven aangaande de concept bijsturing en nieuwe benaming van het Charter.

2007.jpg

Het Milieucharter werd in 1993 in het Zuiden van West-Vlaanderen opgericht en was oorspronkelijk een initiatief van, voor en met West-Vlaamse bedrijven. De doelstelling van de 20 bedrijven die het Charter ondertekenden, was hun pro-actief milieubeleid in de schijnwerpers te plaatsen.

Op heden hebben al 119 bedrijven vrijwillig het West-Vlaams Milieucharter ondertekend en is het initiatief over heel Vlaanderen verspreid. Momenteel ondertekenden meer dan 400 bedrijven een provinciaal Milieucharter.

De huidige initiatiefnemers van het West-Vlaams Milieucharter zijn het POM West-Vlaanderen, VOKA Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en Bureau Veritas Certification. Bovendien mogen zij rekenen op de steun en medewerking van onder meer de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen.

De procedure voor het jaarcertificaat te behalen, houdt in dat het bedrijf één jaar na ondertekening een evaluatiecommissie op bezoek krijgt, die de uitvoering van geplande actiepunten controleerd. De erkenning wordt uitsluitend in geval van een positief verslag uitgereikt.

Het concept is tjdens de voorbije jaren voortdurend bijgestuurd en de oorspronkelijke beleidprincipes, thema’s en doelstellingen zoals rationeel energie- en waterverbruik, het voorkomen van afval- en verpakkingsmateriaal, emissies naar bodem en lucht, beperken en voorkomen van lawaai- en geurhinder, zijn verder uitgebouwd met het minimaliseren van omgevingshinder, mobiliteit, noodplanning en milieucommunicatie.

Vanaf cyclus 2008 worden er nog enkele thema’s toegevoegd aan deze lijst. De uitbreiding is vooral gericht op sociale thema’s zoals ondernemingsklimaat, mensvriendelijk ondernemen, communicatie en dialoog. Maar ook duurzaam aankopen, optimaal ruimtegebruik, ecologisch efficiënt omgaan met grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen komen aan bod.

Zo evolueert het West-Vlaams Milieucharter geleidelijk aan naar een West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.


Bron: POM West-Vlaanderen