Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Boycotweek tegen Israël van start met prikactie aan hoofdkwartier Delhaize

Boycotweek tegen Israël van start met prikactie aan hoofdkwartier Delhaize

Vanochtend om 7u30 voerden een twintigtal actievoerders een prikactie aan het hoofdkwartier van Delhaize in Molenbeek, Osseghemstraat 53. Ze protesteerden tegen de verkoop van producten uit Israël door de warenhuisketen.

Untitled-3.jpg

Als soldaten verklede actievoerders deelden aan de personeelsleden die het bedrijf binnengingen een zakje uit. Twaalf andere actievoers vormden een levende slogan "boycot Israël".

In het zakje zaten een grote dadel (Medjool) en een miniflesje wijn (Yarden). Beide proudcten worden door Israël geteeld in gebieden die het sinds 1967 bezet en door Delhaize verkocht. De meeste personeelsleden namen het zakje aan en sommigen toonden zich verrast dat zulke producten door hun bedrijf verkocht worden.

Het Vlaams Palestina Komitee en "Coordinatie Boycot Israël" (COBI) eisen dat Delhaize onmiddellijk stopt met de verkoop van beide producten (zie perstekst). Daarnaast willen ze ook dat Delhaize en andere warenhuisketens zo snel mogelijk stoppen met de verkoop van alle producten uit Israël. Om die eisen kracht bij te zetten wordt tussen 24 november en 1 december aan een dertigtal vestigingen van warenhuizen actie gevoerd.

In bijgaande perstekst vindt u meer achtergrondinformatie.

Untitled-4.jpg
Untitled-1.jpg

ACTIEWEEK “BOYCOT ISRAEL”: 24 NOVEMBER – 1 DECEMBER 2007_*

*WAAROM EEN OPROEP TOT BOYCOT VAN ISRAEL?*

Het zionisme is een joodse ideologie die geboren is in de 19de eeuw. Ze was een antwoord op het groeiende Europese anti-semitisme, dat soms afschuwelijke vormen aannam zoals tijdens de bloedige anti-joodse pogroms in Rusland. De zionisten ging op zoek naar een land waar ze een veilige joodse staat zouden kunnen uitbouwen. Hun oog viel op Palestina, dat toen deel uitmaakte van het Ottomaanse rijk.

Na jaren van joodse immigratie in Palestina (onder het goedkeurend oog van het Britse bestuur) begonnen de zionisten reeds eind 1947 met de verdrijving van Palestijnen uit hun dorpen en steden. In mei 1948 riep David Ben Goerion de nieuwe staat Israël in het leven en in de daaropvolgende oorlog veroverde Israël 78 procent van Palestina. Begin jaren ’50 had deze nieuwbakken staat meer dan 400 Palestijnse dorpen letterlijk van de kaart geveegd, er nog eens meer dan 100 volledig ontvolkt en circa 750.000 van de 900.000 Palestijnen op de vlucht gejaagd, of ethnisch gezuiverd, zoals de joods Israëlische historicus Ilan Pappe het noemt.

Volgens Pappe, die onlangs zelf is weggepest uit Israël, gaat deze ethnische zuivering vandaag nog steeds verder, maar dan op een sluipende manier. De Palestijnse Gebieden – de resterende 22 procent van het Palestina van voor 1948 – worden sinds 1967 bezet door Israël. De checkpoints, de Apartheidsmuur, de uitgaansverboden, de militaire invallen, het pasjessysteem, de joodse kolonies en de kolonistenwegen (niet toegankelijk voor Palestijnen), ... maken elke economische activiteit, meer nog, elk aspect van het dagelijks leven tot een quasi onmogelijke opgave voor de Palestijnen. De laatste kers op de bezettingstaart is de volledige afgrendeling en ‘drooglegging’ van de Gazastrook met zijn anderhalf miljoen inwoners. De VN-organisatie OCHA waarschuwt dat ook de Westelijke Jordaanoever, zelfs voor humanitaire transporten, steeds minder toegankelijk wordt en een tweede ‘Gaza’
dreigt te worden.

Sinds zijn geboortejaar 1948 is Israël al meer dan 500 (!) keer veroordeeld door de AV en de Veiligheidsraad van de VN. Maar onze politici laten betijen. In het beste geval veroordelen ze Israël met woorden, maar tegelijk sluiten ze er overeenkomsten mee af, zoals het samenwerkingsakkoord 2006 kort na de bombardementen op Libanon.

Als onze beleidsmakers dit onrecht laten betijen, sterker nog, er medeplichtig aan zijn, dan moeten wij als gewetensvolle burgers het initiatief nemen: boycot Israël!

*BOY COT-DESINVESTMENT-SANCTIONS (BDS)*

In 2005 riep de grote meerderheid van de Palestijnse organisaties (meer dan 170) op tot een boycot van Israël, tot sancties tegen Israël en tot het terugtrekken van geld uit Israëlische bedrijven of uit bedrijven die in Israël werken, bijvoorbeeld aan de Muur. Dit is bekend als de “BDS campagne”. Ook een beperkt aantal Israëlische organisaties en organisaties van Joden buiten Israël staat achter deze oproep.

Over heel de wereld leidde die oproep tot de start van acties. Vooral in Engeland, Ierland, Canada, Zwitserland en België zijn er veel acties. In Engeland, Ierland, Brazilië en Zuid-Afrika steunen de grote vakbonden deze acties. In Engeland heeft de winkelketen Tesco sinds kort paprika's uit Israël uit de rekken gehaald en in Ierland deed een winkelketen hetzelfde met plastic dozen uit Israël.

Het Vlaams Palestina Komitee is de motor achter deze acties in België. Het heeft het voorbije jaar een twintigtal landelijke en lokale organisaties kunnen bewegen om hieraan mee te doen, ook uit Brussel en Wallonië. De naam van de coördinatie is COBI (Coördinatie Boycot Israël).

Voorlopig is de belangrijkste activiteit acties naar klanten van winkelketens om hen te vragen geen producten uit Israël meer te kopen. Ze worden ook gevraagd een petitie te tekenen waarin gevraagd wordt aan de directies van warenhuizen om de verkoop van deze producten stop te zetten.

Naar aanleiding van deze acties hebben zowel Carrefour/GB als Delhaize de voorbije maanden een onderhoud gehad met COBI om over deze acties te praten. Maar ze verschuilen zich achter “politiek neutraal blijven” en “de klant zelf de keuze laten” om niet in te gaan op onze eisen. Daarom zetten we onze acties verder. Van 24 november tot en met 1 december zal aan bijna 30 vestigingen van de drie grote winkelketens actie gevoerd worden in groepjes van vijf gedurende minimum 2 uur. Op het eind van het jaar zullen de ingevulde petitielijsten aan de directies overhandigd worden.

*WAAROM PRIKACTIE BIJ DELHAIZE ?*

De warenhuisketens Carrefour-GB, Colruyt en Delhaize verkopen producten uit Israël. Het valt echter op dat Delhaize permanent een groot aanbod heeft, terwijl dat bij de andere warenhuisketens meer seizoensgebonden is. Zo verkoopt Delhaize het jaar rond een uitgebreid gamma van verse kruiden en broodsmeersels. Daarnaast vind je er seizoensgebonden fruit en groenten die de andere ketens ook verkopen.

Alleen Delhaize verkoopt bepaalde producten die enkel uit bezet gebied komen en geproduceerd worden door Israëlische burgers die daar gevestigd zijn. Van de Yarden wijn worden de druiven geteeld op de Golan hoogte, Syrisch gebied dat door Israël geannexeerd is sinds 1967. De Medjool dadels die Delhaize verkoopt, komen bijna zeker uit bezet gebied. Zo goed als alle dadels die Israël exporteert, worden immers in de Jordaanvallei geproduceerd. Deze vallei is het oostelijke deel van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever, die sinds 1967 door Israël bezet wordt.

De productie en de verkoop door Israël van deze twee producten is een flagrante schending van het Associatieakkoord dat de EU met Israël heeft afgesloten en van het internationaal recht. Dat verbiedt een bezettende macht immers om burgers uit zijn eigen land te vestigen in bezet gebied.

Omdat alle warenhuisketens in België producten uit Israël verkopen wordt tijdens de actieweek niet enkel aan vestigingen van Delhaize actie gevoerd maar ook aan die van andere ketens.

*WAAROM BOYCOT ?*

Maar ook de andere producten die Israël exporteert, worden gedeeltelijk geproduceerd op bezette grond. Israëlische bedrijven mengen producten uit verschillende regio’s zodat het moeilijk is de juiste herkomst ervan te bepalen. Daarom vinden we dat ook deze producten geboycot dienen te worden. Ook sommige joodse en Israëlische organisaties zijn het daarmee eens. Door producten uit bezette gebieden te exporteren hoopt Israël de bezetting winstgevend te maken. Tegelijk marginaliseert het de Palestijnse boeren: het geeft voorrechten aan de joodse kolonisten en beperkt voor de Palestijnen de toegang tot de aanwezige hulpbronnen, zoals goede grond en water.

De bezetting, de bouw van de nederzettingen en de repressie tegen de Palestijnen kosten Israël handenvol geld. Een deel van dat geld komt uit de exportinkomsten. Als die verminderen door een succesvolle boycot, blijft er uiteraard minder geld over om deze politiek verder te zetten.
Daarom vinden we een totale boycot van producten uit Israël nodig en verantwoord.

Brussel, 22 november 2007

COBI ("Coordinatie Boycot Israël")

vlammend protest tegen antisemtimse van COBI

Uw persbericht van 22-11-2007 getuigt van een schandalige eenzijdigheid en onwaarheid en gaat voorbij aan het 3000 jaar oude recht van het Joodse volk op het land Kanaan/Palestina/Israel!
Lees de historische feiten op www.israel-palestina.info
Vraagt u zich eens af, waarom u niet beter aktie kunt voeren voor de moorden in Darfur of Kongo, om es wat te noemen.
Vraagt u zich es af, hoe het leven in Israel is met dagelijks Kassamraketten op Sderot en omgeving, dagelijks terroristische aanvallen en moorden!
Met al dat antisemitisme uit rechts-extremistische/islam/christelijke hoek!

Wat bezielt u in vredesnaam met uw Jodenhaatactie!
Niets geleerd van eeuwen antisemitsme kennelijk.
Weet, dat ondanks de tekorten van Israel (welk volk heeft die niet!?) het de enige democratie in het Midden -Oosten is tussen allerlei islamdictaturen en terroristenbendes.
En weet ook, dat de God van Abraham, Isaak en Jakob Zijn uitverkoren volk nooit in de steek zal laten en dat wie zich antisemtisch tegen dit volk opstelt, Zijn oogappel aanraakt!
Ik ben niet Joods in de zin van afstamming, maar weet me met hen verbonden in Jezus Christus, Yehsua ha Mashiach in het Hebreeuws.
U kunt desgewenst reageren via mijn website www.tora-yeshua.nl
Shalom,
Ben Kok
(joods-christelijk pastor)

Beste Ben, Kritiek op de

Beste Ben,

Kritiek op de politiek van de STAAT Israël is niet gelijk aan anti-semitisme (haat jegens de Joden als religieuze groep). Dit is een klassieke 'truuk' die al te veel door propagandisten van de Israëlische binnen-en buitenlandse politiek wordt gebruikt om al te kritische mensen (Joden en niet-Joden) de mond te snoeren/ te censureren.
Dat je Israël beschrijft als de 'enige democratie' in het Midden-Oosten getuigt, volgens mijn bescheiden mening, pas van eenzijdigheid. Lees er maar eens de Israëlsiche wetgeving op na. Er zijn 10-tallen wetten en militaire richtlijnen die niet-Joodse inwoners van Israël en de bezette gebieden flagrant discrimineren. In dat opzicht kan de staat Israël gemakkelijk de vergelijking met Zuid-Afrika onder de Apartheid doorstaan. Democratie? Ja als je Joods bent, of eerder Europeaan of VS burger met een Joodse achtergrond (die de bulk van de 'volwaardige Israëlische burgers' uitmaken die de lakens uitdelen in Israël). Democratie? Neen, als je Palestijn (moslim of Christen) of progressieve Jood bent die de politiek van de staat Israël op de korrel durft te nemen.
Als je het geweld van bepaalde Palestijnse militante groeperingen schetst, vergeet je wijselijk het continue geweld van de 'Israeli Defence Forces' te schetsen tegen Palestijnse kinderen, vrouwen en mannen. Geweld die al teruggaat tot 1948 wanneer het grootste deel van de Palestijnse bevolking van hun land en huizen werd verdreven door gewapende Zionistische milities als oa de Hagannah. Dit geweld, die dagelijkse vernederingen en moorden, lokken onvermijdelijk een tegenreactie uit. Sommige van die tegenreacties kunnen moeilijk 'moreel aanvaardbaar' overkomen. Maar is dit niet eerder een gevolg van 'hoe het spel gespeeld wordt'? Of waarom is het opblazen van een bus door een hopeloze kamikaze een 'terroristische daad' terwijl een Israëlische F16 die een gans huizenblok vernietigt -inclusief bewoners- een 'daad van zelfverdediging'?

apartheid

je kan er best een mening over hebben als je er geweest bent (eens wat anders natuurlijk als een cultuur-of natuurreis, maar toch met wat voorbereiding te doen al moet je veel moeite doen om in Tel Aviv te geraken : het is een eerste bewijs van van de niet realistische staat die Israël is)
meest deed ons bezoek denken aan het apartheidsregime van Zuid-Afrika : overheersing van één groep door een andere en leven in aparte werelden (controles en muur, kolonies, aparte passen en nummerplaten, groot verschil in levenswijze - werkgelegenheid, gezondheidszorg, onderwijs - militaire repressie ...)
de omstandigheden waarin men er leeft (natuurlijk de onderdrukking van de Palestijnen in de eerste plaats, maar als gevolg van de quasi militaire staat ook de israëli zelf)zijn onvoorstelbaar en ontoelaatbaar voor de internationale gemeenschap
daarom dient de actie van boycot ondersteund te worden : het zal net als in Zuid-Afrika het enige effectieve middel zijn om Israël op te knieën te krijgen
(tot op heden wordt Israël de handen boven het hoofd gehouden door, natuurlijk op de eerste plaats, de VS maar ook door zijn bondgenoten waar de EU een niet klein onderdeel van is; ons bezoek leert ons dat de zaak van de Palestijnen moet gekaderd worden in deze contekst : een militair-economische pion in de strijd om macht en geld in het Midden Oosten)
boycot echter niet alleen met deze, eerder kleinschalige, acties : we moeten samen werken aan een boycot door de internatinale gemeenschap : wapen-boycot, culturele boycot, economische boycot

antisemitisme

Jullie gaan geheel voorbij aan de historische context, waarin deze situatie is gegroeid en focussen eenzijdig op de inderdaad zeer problematische situatie van de inwoners van Gaza en Westbank.

Zie www.israel-palestina.info voor de historische feiten.
Het Joodse volk kreeg na de moord op 6 miljoen Joden in Europa na 2000 jaar weer een eigen plek om te wonen, met ruime goedkeuring van de VN.
Daarbij werden ze met dodelijke haat tegengewerkt door de Palestijnse inwoners, die niet wensten mee te werken aan de door de VN bepaalde verdeling.
Deze moslims zijn van mening, dat islamgebied nooit mag worden veroverd of mag worden herverdeeld of teruggegeven aan niet-moslims en dus houden de Arabische landen rond Israel het conflict in stand, nu al 60 jaar.
Israel heeft enorm veel concessies gedaan, begrip getoond, toppunt is weggeven van Gaza, waar moslim-Palestijnen nu elkaar uitmoorden.
En zich voorbereiden op voortdurende oorlog met Israel, door Kassamraketten af te schieten, terroristische aanslagen te plegen, tonnen aan wapens en explosieven uit Egypte binnen smokkelen.
Miljoenen subsidie uit Europa, USA, VN houden de moslimsamenleving in Gaza in stand, die zorgen voor humanitaire hulp.
De omliggende Arabische landen zorgen dan voor de wapens om tegen Israel te vechten.
De beste zekerheid om in het moslimparadijs te komen is te sterven als martelaar, dwz. een bus Joden op blazen als zelfmoordterrorist.
Palestijnse kinderen worden met deze zieke ideeen dagelijks vergiftigd via de officiele media daar.

De oorzaak van de moeillijke leefsituatie in Gaza en Westbank ligt bij de ""Palestijnen""zelf, bij hun islam-levensvisie en bij de omliggende moslimburen, die e.e.a. in stand houden om als einddoel Israel ""van de kaart"" te vegen, aldus de president van Iran mbt. het laatste punt.

En jullie willen deze onrechtvaardige zaak steunen met een boycot van Israelprodukten?
Puur antisemitisme, gericht op de ondergang van de leefplek van de Joden.
Ik lees niets over de 750.000 Joden, die in 1948 uit de moslimbuurlanden zijn verdreven met achterlaten van zeer veel land en bezit.
Die zijn door Israel gastvrij opgevangen, terwijl de moslims hun medebroeders/zusters laten stikken in Gaza.
En dan te bedenken, dat Israel slechts een oppervlakte heeft als Belgie of Nederland en het Arabische moslimgebied gigantisch groot is met plaats zat voor de Palestijnen.
En oliegeld zat om dat te betalen.

Israel verdedigt zich ja, tegen uitgemoord worden.
Roep op tot het kopen van Israelprodukten en protesteer tegen de Hamas/Hezbollah/PLO moslimellende!

Vele Arabieren in Oost-Jeruzalem regelen nu al een plek in Israel, voor het geval deel onder Palsestijns bewind zou komen!
Liever als Arabier in Israel als staatsburger met vertegenwoordigers in de Knesset, dan onder het bewind van Hamas/PLO te moeten leven, met Gaza als duidelijk vooorbeeld voor ogen.

Lees de historische feiten en verander jullie onzinninge, immorele boycotaktie in steun voor Israel en ontmasker de islampolitiek daar,zodat de slachtoffers er van, de Palestijnse bevolking, geholpen wordt om in vrijheid te leven in het hun oorspronkelijk toegezegde Jordanie bijv. of in omliggende moslimlanden.

shalom,
Ben Kok
(joods-chr.pastor)

geschiedenis

het enige dat ik kan constateren is dat wij grondig van visie verschillen
zeker wat de geschiedenis betreft
het zou ons véél te ver leiden daar nu een polemiek over te beginnen
jammer genoeg vind ik de website die je citeert weinig objectief of relevant
ik denk dat mensen beter hun mosterd halen op andere plaatsen
waar ik veel aan gehad heb wat betreft geschiedkundige situering is het boek van Lucas Catherine "de laatste kolonie"

Geschiedenis

Beste Ben en Shaina,

1. Sinds wanneer is de Bijbel een wetenschappelijk/historisch werk waarop men zich kan baseren om het heden te begrijpen en (in uw geval) te rechtvaardigen?
2. Verschillende archeologen en geschiedkundigen twijfelen aan het feit of het huidige Israël ook het gebied is die ooit betrokken werd door de Hebreewse stammen.
3. Je vergeet wijselijk te vermelden dat dit gebeid ook bewoond werd door vele andere stammen oa de Fillistijnen.
4. Je kan toch niet oprecht stellen dat de huidige Europeanen en Amerikanen met een Joodse achtergrond die naar Israël zijn getrokken rechtstreeks afstammen van de vroegere Hebreeërs. Je vergeet dat er onderstussen ook een gans integratiproces heeft plaatsgegrepen van 100den jaren met de bevolkingen van Europa en Amerika. Trouwens 'Jood zijn' blijft een religieus concept en geen biologisch.
5. Er leefden al veel langer Joodse mensen in het 'Heilige land' naast Christenen en moslims.Er is hun nooit iets noemenswaardig in de weg gelegd om hun Joodse religie te beleven.
6. De zaak is beginnen verzieken met de opkomst van het Zionisme als politieke ideologie en het concept van een 'zuivere Joodse staat' in het Brits mandaatgebied Palestina.
7. Probleem van de Zionisten was dat er ook nog Palestijnen woonden in het toekomstig gebeid van die 'Zuivere Joodse staat'. Dit werd 'opgelost' door de verschillende golven van zuiveringen en deportaties vanaf 1948. De Zionistische milities hebben zich trouwens nooit aan het VN verdelingsplan gehouden. Waarom hebben ze trouwens het Arabische deel van Palestina veroverd en 'gezuiverd' van zijn inwoners?
8. Het is al te gemakkelijk om te spreken over de corruptie in de bezette gebieden als je verzwijgt dat Israël de externe handel, het water, het luchtruim en de zeeroutes controleert. Hierdoor verworden deze gebieden tot onleefbare economische entiteiten die afhangen van de goodwil van Israël. Bovendien schept men zo uitgehongerd en verpauperd werkvolk die onder de meest ondankbare oomstandigheden kunnen ingeschakeld worden in de Israëlische industrie. Kassa kassa van de economische elite in Israël.
8. Spijtig dat je op de man speelt ipv op de inhoud Shaina. Het is eerder een teken van zwakte dan van sterkte. Ik vind het goedkoop om de bronnen van Lucas Nazistisch te noemen. Zo creeër je een schrikvogel zonder over de inhoud te moeten praten. Klassieke truuk gebruikt door de propagandisten van Israël (zoals ik al zei) en die tevens ook gebruikt wordt tegen progressieve Joden die Israël durven kritiekeren (zoals oa Prof.Finkelstein).
9. De Zionistische stichters van Israël hebben trouwens tijdens de start van de Jodenvervolgingen meegeheuld met de Nazi-beulen (dat is voldoende gedocumenteerd, ook door Joodse historici nml de "Ha'avara Akkoorden" ). Voor hun was het belangrijk om kost wat kost een 'Zuivere Joodse staat' te stichten als 'bruggehoofd voor de Westerse beschaving', zelfs als dit ten koste kon gaan van Joodse mensen (zo waren ze tegenstander van het opvangen van vervolgde Joden door oa Amerika omdat die dan niet in Israël zouden terechtkomen). Dus Israël en zijn politici zijn echt heel slecht geplaatst om in naam van de slachtoffers van de Shoa te praten. Het komt hen wel goed uit natuurlijk omdat ze zo hun misdaden probleemloos kunnen rechtvaardigen.

Groeten

Ik zal U mijn commentaar in

Ik zal U mijn commentaar in frans zeggen want het zal te moeilijk ,voor mij, te zijn... gelieve me te excuseren..
Désolés mais je trouve que c'est du parti-pris et une atteinte à la liberté de un chacun. Delhaize achète des produits de toute provenance et la nourriture doit elle devenir politisée.? Alors aucun produits de Chine ne devraient être achetés : Tibet...d'Iran : fanatisme...de Urss,de Turquie et l'on peut en citer d'autres.
Bien sûr que la Paix au Moyen Orient est souhaitée des deux côtés (quoiqu'on en dise) mais il faut la vouloir cette Paix et non à chaque fois la sâlir...
Chacun d'entre vous fait il la paix dans sa vie de tous les jours??? Essaye-t-il seulement?? Donc je ne vais plus manger des pistaches,des loukoums etc...??
Recevez l'expession de ma pensée et portez-vous très bien.

Lucas

Tja Shaina,Lucas kent de geschiedenis van de Palestijnen als geen ander.Lucas moet zijn inspiratie ook niet uit naziboeken halen.De ellende van de Palestijnen begon,dat kan niet genoeg herhaald worden reeds op het einde van de 19de eeuw.En de zionisten sloten om hun doel te bereiken zelfs akkoorden af met de nazis in de jaren 30.Terloops gezegd ,Niet enkel de joden werden door de nazis vermoord,ook zigeuners,slavische mensen ( o.a 600.000 serven) ,politieke tegenstanders etc waren slachtoffers .En niet vergeten de 22 miljoen sovjetburgers die omkwamen in de strijd tegen het fascisme.

Israël

Uit: Reformatorisch Dagblad.

VOORTHUIZEN - „We moeten achter Israël en achter het Joodse volk gaan staan. De Joden zijn onze broeders. Palestijnse christenen moeten voorgoed breken met de vervangingstheologie en met de geest van de islam, die nog steeds invloed op hen heeft.”

Dat zei de Arabische prediker Ahmed Kader gisteren tijdens een verzoeningsconferentie van Joodse en Arabische christenen. De bijeenkomst in het gebouw van Near East Ministries (NEM) in Voorthuizen was georganiseerd door Cornerstone Ministries, een stichting die het doen opleven van de christelijke kerk in Noord-Afrika als doel heeft.

Dagvoorzitter Adri van Drongelen sprak van een historisch moment toen Messiaanse Joden en Arabische christenen elkaar omhelsden, nadat zij het er in de loop van de week over eens waren geworden dat Israël geen land moet teruggeven.

In 2002 werd de eerste verzoeningsconferentie gehouden, waarbij ontmoeting centraal stond. Op een conferentie in 2005 werd inhoudelijk gesproken over Izak en Ismaël. Tijdens de conferentie deze week stond de landkwestie centraal.

De besprekingen zijn in een bijzonder goede sfeer gehouden, zo liet de organisatie gisteren weten. „Al verschilden de deelnemers aanvankelijk sterk van mening, men is het samen eens geworden.”

Volgens de Messiaanse Jood David Friedman was de gezamenlijke conclusie van de Joodse en de Arabische deelnemers dat Israël nog steeds Gods land is en dat de roeping van het Joodse volk om in het land te wonen nog steeds geldig is. Het is de taak van de kerk om Israël te steunen. De christelijke kerk moet sterk staan tegen politieke krachten die eropuit zijn het voortbestaan van Israël te blokkeren.

Geestelijke snelweg
De tweede spreker, Ahmed Kader, een Arabisch voorganger, sprak zich uit tegen de opdeling van het land in een Joods en een Palestijns gedeelte. Hij vond het aanvankelijk heel moeilijk om achter de staat Israël te staan, omdat het „geen rechtvaardige natie is”, zo vertelde hij. „De behandeling van de Palestijnen is echter geen excuus om niet achter de staat te staan.”

De Arabische christen beleed schuld voor de vloeken van de Arabische christenen aan het adres van de Joden en zegende laatstgenoemden. Kader: „Het was voor mij een lang proces om het volk van God lief te krijgen. In de Arabische christelijke wereld is het eenvoudiger om de vervangingstheologie te omarmen. Laten we bidden dat God de geest van angst wegneemt in de gemeenten en dat men onze eerstgeboren broeder Israël om vergeving vraagt.” In de achttien gemeenten die hij in vijf landen heeft gesticht, draagt hij deze boodschap uit.

Kader hoopt dat er een „geestelijke snelweg” tussen de Arabische wereld en de Joden zal komen. Als ze allen in Jezus geloven, zullen de vijandelijkheden stoppen. Verder noemde hij moslims geen vijanden maar slachtoffers. „De werkelijke vijand is de satan. De islam is de meest ver doorgevoerde vervangingstheologie. Men heeft Jezus vervangen door Mohammed. De geest van misleiding heeft de moslims verblind.”

Ontroerd
Prof. dr. W. J. Ouweneel, die gistermiddag het woord voerde, zei ontroerd te zijn door de gebeurtenis van die morgen. Hij denkt overigens dat de landbelofte geldt voor al degenen die vallen onder het verbond van God met Abraham. Dat zijn niet alleen Messiasbelijdende Joden, maar ook „Ismaëlieten” die er al generaties wonen en geloven in de God van Israël. „Er is in het Joodse land meer ruimte voor elke christelijke Arabier dan voor elke Jood die weigert tot het verbond te komen.”

Hij kritiseerde de stichting Christenen voor Israël, die volgens hem te weinig aandacht heeft voor de Messiaanse Joden en „helemaal niets doet voor de Arabische christenen, terwijl men wel veel doet voor de staat Israël.”

Verder gelooft de hoogleraar dat de Heilige Geest in Israël aan het werk is. „Bij velen is nog maar een klein duwtje nodig om Jezus als Messias te erkennen. Zelfs bij seculiere Joden komen de tranen in de ogen als je op de juiste manier over hun Messias spreekt. Ik verlang naar de tijd die door Paulus voorspeld is”, zo zei hij.

Excuses
Aan het begin van zijn toespraak had prof. Ouweneel namens christenen excuses aangeboden aan de Joden voor het vervolgen van de Joden en voor het in de oorlog passief toezien van veel Nederlanders toen zij werden weggevoerd. Verder bood hij aan „Ismaël” zijn excuses aan voor de kruistochten, die Arabieren volgens hem een vreselijk beeld gegeven hebben van wat het christendom is.

BELGIË:! Het bedrijf wat stelling heeft genomen
tegen God's volk, zal weten dat het God's oogappel( Israël ) is waar zij tegen hebben gedemonstreerd.
Zijn oordeel zal zeer zwaar zijn!!
Jiooda.

achterlijkheid en dreigementen

Moet er nog zand zijn.Alles wordt hier op bijna achterlijke wijze herleid tot geloof.Terwijl ik eerder denk dat vooral economische drijfveren en racisme het zionisme van vandaag kenmerken. ik steun iedere actie voor de Palestijnen tegen de kolonisatie.Gelukkig ben ik ongelovig zodat ik mij de dreiging van Gods oordeel niet aantrek .Rare kristenen die hier al of niet verkapte dreigementen verkopen.

stop

"Naarmate online discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi's of Hitler tot één." Zo stelt de wet van Godwin. Hier circuleerde het scheldwoord nazi al bij de eerste commentaren. Progressieve auteurs nazi's noemen, is negationistisch. Denk daar maar eens over na.

Alle commentaren die zich bezondigen aan dergelijk plat gescheld, worden consequent verborgen.

iedereen gelijk?

Helemaal eens met Christophe. De vergelijking met de nazi's maken is hier niet op zijn plaats.

Het is idioot om discussies over een actueel conflict te bezoedelen met terminologie uit een totaal onvergelijkbare context, vooral als die terminologie wordt misbruikt om je gelijk te forceren of om op een misplaatst stoere manier te shockeren.

Alleen: die verfoeilijke taktiek wordt door beide kanten kanten soms gebruikt. Ook sommige mensen die de Palestijnen steunen hebben al eens de neiging om op een misplaatste manier Israel en de nazi's op één lijn te zetten.

Een (volkomen terechte) oproep om de tweede wereldoorlog er hier buiten te houden heeft dus enkel zin als dat geldt voor iedereen.

De 'joods-christelijke'

De 'joods-christelijke' pastoor BEN KOK windt zich zodanig op dat hij het slagwoord "antisemitisme" niet eens meer kan schrijven. Als er iemand anti-Joods is dan is het wel deze Ben Kok. Als de zionistische misdadigers op zulke verbondenen aangewezen zijn is het erg met hen gesteld! Het was al door zo'n jodenmissionaris, William HECHLER, dat Dr. Theodor HERZL op het idee gebracht werd om zijn "Jodenstaat" in Palestina te vestigen.
Dat belachelijke pseudo-christelijke ‘Messiaanse’ gedoe behoort in de vuilbak.
Jodendom is geen Zionisme en Zionisme geen Jodendom.
Heel historisch Palestina moet bevrijd worden van het zionistische juk, opdat Palestijnse Joden en Moslims er samen in vrede kunnen leven.
Om meer te weten leest het boek van de Canadese Joodse professor Yakov M. RABKIN "In naam van de Thora: de geschiedenis van de antizionistische Joden" (Houtekiet 2006) en surf alvast naar de Blog van de studievereniging Jesjoeroen/Jodendom tegen Zionisme www.bloggen.be/jesjoeroen.
Proficiat aan de moedige activisten van COBI die deze boycotactie doorvoerden.

Zuster Enissa KELIF,
Vlaams-Tunesische Moslima

VLAMMEND PROTEST TEGEN ZIONISTISCHE CENSUUR

Gelieve dit bericht terug te plaatsen en niet te zwichten voor zionistische druk! Dank U!

De 'joods-christelijke' pastoor BEN KOK windt zich zodanig op dat hij het slagwoord "antisemitisme" niet eens meer kan schrijven. Als er iemand anti-Joods is dan is het wel deze Ben Kok. Als de zionistische misdadigers op zulke verbondenen aangewezen zijn is het erg met hen gesteld! Het was al door zo'n jodenmissionaris, William HECHLER, dat Dr. Theodor HERZL op het idee gebracht werd om zijn "Jodenstaat" in Palestina te vestigen.
Dat belachelijke pseudo-christelijke ‘Messiaanse’ gedoe behoort in de vuilbak.
Jodendom is geen Zionisme en Zionisme geen Jodendom.
Heel historisch Palestina moet bevrijd worden van het zionistische juk, opdat Palestijnse Joden en Moslims er samen in vrede kunnen leven.
Om meer te weten leest het boek van de Canadese Joodse professor Yakov M. RABKIN "In naam van de Thora: de geschiedenis van de antizionistische Joden" (Houtekiet 2006) en surf alvast naar de Blog van de studievereniging Jesjoeroen/Jodendom tegen Zionisme www.bloggen.be/jesjoeroen.
Proficiat aan de moedige activisten van COBI die deze boycotactie doorvoerden.

Zuster Enissa KELIF,
Vlaams-Tunesische Moslima

vlammend

Heel vlammend inderdaad. Maar een beetje overdreven ook. Wat is de zin van deze discussie? Als moderatoren hebben wij de ondankbare taak om het netjes te houden. Dit is immers geen schietkraam of een internetforum. De commentaarfunctie dient idealiter om artikels te vervolledigen of om foute informatie te corrigeren.

Maar al van bij de eerste commentaren noemen beide partijen elkaar extreemrechts/nazi's/fascisten... Tja. En laat het ook duidelijk zijn. Indymedia.be is geen geslachtsloos medium. Wij kiezen de kant van progressieve sociale bewegingen. Voor zionisme is er inderdaad geen plaats, net evenmin als voor antisemitisme of racisme. Met censuur heeft dat niets te maken. Wel met redactionele keuzes.

toch een beetje zwichten

Spijtig dat indymedia toch een beetje zwicht voor het rollen met de spierballen van zionisten en hun aanhangers.

1) Het is niet omdat er in

1) Het is niet omdat er in Darfur of Congo meer doden vallen, dat er niet over de doden in Israël mag gesproken worden.
2) Kritiek op Israël = antisemitisme ? vertel dat maar eens aan de Ïsralische historicus Ilan Pappe die heel wat kritiek heeft over ethnische zuiveringspolitiek van de Staat Israël
3) Israël enige democratie in het Midden-Oosten? En libanon dan, maar ja, die democratie wordt dan door de Israëlische democratie gebombardeerd.
4) De Staat Israël uitverkoren door God ?
Dit wordt door heel wat orthodokse joden enrabijnen betwist: zij vinden dat het eeuwige Jeruzalem niets te maken heeft met een politieke Staat.

lobby?

Deze reactie zal waarschijnlijk snel worden verwijderd door de redactie, daar maak ik me weinig illusies over, maar laat ik het toch proberen:

Dat paranoide gedoe rond dat zwichten voor de "zionistische lobby" is toch te gek voor woorden. De enige reacties die werden verwijderd gingen gewoon in tegen de posting regels van indymedia (en waren voor het overgrote deel trouwens in het "zionistische" kamp te plaatsen).

Denken mensen als de zuster en observator nu echt dat Christophe Callewaert zondag middag opeens een krakend telefoontje in slecht Engels kreeg, iets in de aard van:

"Hi, this is Moshe from the Zionistic Lobby. we saw some reactions on your website that we are not happy about. We will give you fifteen minutes to remove them, if not the Mossad will blow up your office."

En dat Christophe dan tegen Han Soete zei: "Han, ik wil wel dapper en principieel zijn, maar weet je nog hoe alle medewerkers van indymedia in Denemarken op de bodem van de Oostzee waren verdwenen nadat ze hadden geweigerd een antizionistische post te verwijderen? Om nog maar te zwijgen van de indymedia-redactie van san Fransisco, daar heeft niemand meer iets van vernomen nadat ze Ariel Sharon een mietje hadden genoemd. Ik ben mijn leven nog niet beu..."

Of denken ze dat de paar nogal hysterische "zionistische" reacties die waren verschenen en snel weer werden verwijderd van machtige mensen kwamen? Dat er op de Israelische ambassade een paar enge nerds zitten die worden betaald om een beetje te komen stoken op linkse forums, op een zondagmiddag dan nog wel...

Een beetje realiteitszin zou geen kwaad kunnen ;)

Die reacties kwamen gewoon van amateur-zionisten die even fanatiek waren als jullie, en die geen sikkepit meer macht hebben dan andere mensen die hier posten. Mensen met echte macht hebben wel wat beters te doen dan repetitieve reacties in slecht Nederlands te posten op een website.

Als de indymedia-redactie een beetje integriteit heeft, zou het gepast van hen zijn om dat even te bevestigen: dat er geen lobby-interventie was, en dat ze gewoon reacties hebben verwijderd omdat ze niet de posting-regels voldeden.

Wel

Ik denk niet dat we zwichten, maat de telefoontjes en andere dreigementen kregen we door de jaren heen weldegelijk.

Telefoon: "Ik hoop dat je kinderen in een bus zullen ontploffen"
Postkaartje: "U en U kinderen kunnen mischien vergeven. Wij, onze kinderen noch onze kleinkinderen zullen U ooit vergeven"
Bezoekje: "We willen U erop wijzen dat er zich anti-semtische teksten op jullie website bevinden"

Om niet te spreken over de regen van klachten bij het centrum tegen racisme. Eerst snel een een regelrecht anti-semtisch artikel publiceren en dan een minuut later snel klacht indienen op die website.

Radio 1 maakten ooit een mooie radio documentaire over hoe die zionistosche lobby georganiseerd te media bestoken met een heel divers instrumentarium.

Een hele waaier aan middelen en isntrumenten dus. Doch bij mijn weten zijn we nooit gezwicht en ook deze keer niet. De verwijderde comments waren indederdaad allen zionistisch, soms verdween daardoor ook het antwoord op die comments.

Ik wil er even op wijzen dat toen het artikel werd gepubliceerd we elkaar verwittigeden voor de" regen van comments" die zou volgen. Ook dat is een vorm van druk zetten.

verwijderen ?

Over 3 onderwerpen op indymedia komt polri 19 keer aan bod.Niet slecht dacht ik zo.

pedalen kwijt

Sommigen zijn hier toch wel duidelijk de pedalen kwijt in hun kritiek op Indymedia .Er kan hiet heel veel gepubliceerd worden.Een enorm verschil met de meeste dag of weekbladen .

Anti-semitisme

Het enige dat ik in deze discussie toch eens duidelijk wil melden (wat misschien al gemeld was en waar ik heb overgekeken) is dat anti-semitisme niet anti-joods is.

Deze term wordt naar mijn gevoel iets te onbedachtzaam gebruikt aangezien ook Palestijnen semieten zijn. Mensen die reageren tegen het Israëlische (IS NIET HETZELFDE ALS JOODSE) beleid in Israël ten opzichte van de Palestijnen kan dus geen Anti-semitische strekking hebben aangezien dit zou betekenen dat het zowel anti-israëlisch als anti-palestijns zou zijn.

what's in an name?

What's in a name?

Het is misschien etymologisch en "stamkundig" gezien niet het meest correcte woord, maar antisemitisme is het woord dat gebruikt woord om racisme tegenover het Joodse volk (en dus niet het joodse geloof) mee te benoemen, of u het nu leuk vindt of niet.

Kritiek geven op het beleid van de Israelische overheid is uiteraard geen antisemitisme (net als kritiek geven op Sarkozy geen anti-Frans racisme is).

Maar de Israelische bevolking stigmatiseren door hen als geheel in verband te brengen met de ergste misdaden, hen proberen te kwetsen door misplaatste parallellen te trekken met de holocaust, hun vlag in verband te brengen met bloed, hun hele bestaan als een schimmig misdadig complot beschrijven, dat is tesamen wel degelijk racistisch.

Wanneer u kritiek uit op de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara of de Turkse acties tegen de Koerden doet u dat immers ook niet door die vlaggen in brand te steken of door opzettelijk te verwijzen naar de pijnlijkste momenten uit hun geschiedenis, of door het gehele bestaan van de Turkse of Marokkaanse bevolking als een misdadige onderneming te omschrijven, nietwaar?

Kritiek op het Israelische beleid geven is hetzelfde als kritiek geven op moslimextremisme. Zolang het bij eerlijke kritiek blijft is het perfect verdedigbaar. Maar het kan snel omslaan in racisme wanneer men te fanatiek in het eigen zwart/wit verhaal begint te geloven...

zionisme

Niet de joden op zich maar de zionisten die de plak zwaaien worden geviseerd.Voor het zionisme was de holocaust(moord op 6 miljoen joden) de beslissende factor om joden te overhalen naar het beloofde land te emigreren.Voordien sloeg de idee van een eigen staat niet aan bij de meerderheid van de joden.Gemakkelijk na te gaan.Net als de transfer-akoorden tussen nazi-Duitsland en de zionisten.Ik heb indertijd het boek "De Palestijnen een volk te veel ? " van Wim De Neuter,Lucas Catherine en Noam Chomsky uitgeleend aan een zeer gematigde plaatselijke politicus van toen nog Agalev .Zijn kommentaar " Ze(de zionisten) hebben blijkbaar veel geleerd van de nazis" .

zionisme is een huis met vele kamers

Ik weet dat het in sommige kringen bon ton is om het zionisme te definiëren als een soort hyper-racistische ideologie die probeert om op een bloederige manier een etnisch zuivere joodse staat te creëren in een land dat "objectief gezien" Palestijns is, maar voor de meeste Joden die zich zionist voelen (en dat is de grote meerderheid) houdt het gewoon in dat ze "een" "Joodse" staat steunen in het historische Palestina

(Op dezelfde manier heeft het Vlaams-nationalisme ook verschillende kleuren en strekkingen, en kan het niet worden teruggebracht tot enkel het Vlaams Belang)

Die Joodse staat hoeft voor de meesten niet op een bloederige manier tot stand komen, hoeft niet per sé ten koste van de Palestijnen te bestaan, hoeft niet zuiver Joods te zijn en zeker niet religieus. Ook over de precieze grenzen lopen de meningen uiteen. De meeste Joden voelen zichzelf ook niet “superieur” tegenover de Palestijnen.

In tegenstelling tot wat er in de pamfletten van Lucas Catherine staat, is het zionisme ontstaan binnen de complexe geschiedenis van het Europese, Russische en Arabische jodendom. Het werd beïnvloed door onder meer opkomend nationalisme in de 19de eeuw, de emancipatiebewegingen, het kolonialisme en de antisemitische pogroms, en kan dus niet simplistisch worden teruggebracht tot een racistische samenzwering. Het is makkelijk om zoals Lucas Catherine te geloven in simplismen van goed en kwaad, maar zo zit de geschiedenis niet in elkaar.

(overigens worden gelijkaardige simplismen ook door “nieuw-rechts” gebruikt wanneer ze het over het moslim-extremisme hebben: ook daar worden alle nuances aan de kant gezet om een zwart-wit wereldbeeld te creëren.)

Bij de kolonisten in de bezette gebieden heerst een andere, veel extremere ideologie die zich in tegenstelling tot het reguliere zionisme beroept op een messiaanse interpretering van het bijbelse "beloofde land" en die wél racistisch en extremistisch is, en het geweld niet schuwt.

Deze verkrachting van het zionisme wordt ook door de mainstream Israëli niet ondersteund, en de Israëlische politiek zit al decennia tussen hamer en aambeeld: tussen enerzijds het verdedigen van de veiligheid van de bevolking tegenover een vijandige en ingewikkelde regio, en anderzijds de eigen extremisten die deze situatie uitbuiten om hun eigen racistische apartheids-agenda door te drukken. (en die in het zeer gefragmenteerde politieke landschap vaak nodig zijn om een coalitie te vormen, zodat ze regelmatig aan het regeringsbeleid kunnen deelnemen)

De meeste Joden zijn inderdaad in Israel terecht gekomen als gevolg van de Holocaust (en andere vervolgingen in Oost Europa maar ook in de Arabische wereld). Het waren in de eerste plaats vluchtelingen, slachtoffers van een heel gewelddadige 20ste eeuw die nog tientallen miljoenen andere vluchtelingen heeft gecreëerd. Hierdoor is de etnische samenstelling van vele regio's (Polen, Turkije, Griekenland, de Kaukasus, Centraal-Azië, de Balkan,… en dus ook Israël/Palestina, Jordanië en Libanon) ingrijpend en definitief hebben veranderd.

De tijd terugdraaien naar 1948, of mensen die daar niets voor voelen verplichten samen te leven in één staat is nutteloos en zou enkel tot nieuwe, instabiliteit, burgeroorlogen of feitelijke apartheid leiden. Beter is om in de huidige realiteit een compromis te creëren waarin de lasten en de lusten zo eerlijk mogelijk over alle volkeren in de regio worden verdeeld.

In Taba werd daar in 2000 een aanzet toe gegeven, die later in het Genève plan verder werd uitgewerkt. Hopelijk is het in die richting dat de onderhandelaars in Annapolis zullen gaan.

Maar er zullen pijnlijke concessies moeten worden gedaan. De Israeli’s zullen een deel van hun militaire controle moeten overdragen, en aanzienlijke stukken land moeten ontruimen. Honderdduizenden mensen zullen uit de nederzettingen in Palestijns gebied moeten worden teruggetrokken, en ook in Jeruzalem zullen verschillende wijken en heiligdommen moeten worden overgedragen.

De Palestijnen van hun kant zullen het idee van een herverhuis van de miljoenen kleinkinderen van de vluchtelingen uit 1948 en 1967 moeten opgeven, en kiezen voor financiële compensaties en het recht op de nationaliteit in de landen waar ze nu al 60 jaar wonen.

Vrede is een compromis vinden tussen de tegengestelde belangen, en dat betekent dat iedere kant water bij de wijn zal moeten doen.

Motivatie van boycot

De aangehaalde motivatie om de boycot wel degelijk toe te passen op producten uit geheel Israël, in plaats van alleen op producten uit bezet gebied is terecht maar wekt de indruk dat de bezetting een zaak is van de staat Israël waar de gemiddelde burger weinig mee te maken zou hebben. Dat is jammer genoeg niet het geval, erger nog, de kolonisatie met verdrijving van de Palestijnen- die nu stilaan een sluipende genocide is- is het werk van bijna alle geledingen van de israëlische maatschappij en wordt georchestreerd in de industrie, bij de bouw, bij het onderwijs, sport, media en noem maar op. Hier en daar is er natuurlijk verzet tegen zichtbare onmenselijkheid, en er is gelukkig ook een vredesbeweging die het zionisme verwerpt, Maar die is verre van krachtig en heeft weinig invloed op de stroom van maatregelen die de Palestijnen direct of indirect treffen.
Daar komt nog bij dat bvb de vastgoedsector goed floreert bij de oprichting van kolonies op gestolen grond. En dat het private initiatief een grote omzet draait wanneer er veel vernietigd wordt.
Allemaal redenen om de boycot toe te passen op het geheel van de Israëlische economie, om de druk daar te brengen waar zij moet aangebracht worden.
Ook de diamant is belangrijk: de diamantsector neemt maatregelen tegen bloeddiamant waarvan het aandeel zou liggen tussen de 5% en de 15% naargelang van wie de informatie komt. Maar Israël staat voor de helft van de wereldhandel in geslepen diamant! Een grote speler in deze samenhang is Lev Leviev die als diamantmagnaat en vastgoedpromotor tegelijkertijd van zijn overschotten die hij uit de rest van de wereld haalt, investeert in Zufim (nabij Qalqiliya/Jayyous) en in Modi'in Ilit(noorden van de West Bank).
België heeft een strategische plaats in de diamanthandel, en ik kan me moeilijk voorstellen dat de Antwerpse diamantairs zich nog kunnen scharen achter de steeds verder gaande ontmenselijking van de Israëlische maatschappij die nodig is om de genocide door te voeren.

"Zionisme een huis met veel kamers"???

Er zijn ongeveer vier miljoen Palestijnse vluchtelingen. Waarom is er geen kamer voor hen in het huis van Zion?

vluchtelingen

Wat een rare reactie.

Ten eerste leven er in Israel nog steeds veel meer Palestijnen (zo'n anderhalf miljoen), dan er Joden leven in de voltallige Arabische wereld (een paar tienduizend). De ene kamer is dus duidelijk groter dan de andere.

De "etnische zuivering" was dus in één richting veel "efficiënter" dan in de andere.

Maar het echte antwoord is: decennia van oorlog en conflict tussen Israel en de Arabische landen hebben tot enorme vluchtelingenstromen gezorgd in BEIDE richtingen. De ironie wil zelfs dat de aantallen ongeveer even groot zijn.

Nu kunt u twee dingen doen: ofwel keren alle Arabische vluchtelingen en hun kinderen en kleinkinderen terug naar Israel, en stuurt u alle Joodse vluchtelingen en hun kinderen en kleinkinderen terug naar Marokko, Egypte, Irak, Jemen, Algerije, Tunesië...

Dat dit opnieuw heel veel mensen zal ontwrichten en tot veel nieuwe spanningen en misschien zelfs burgeroorlogen zal leiden neemt u er "voor de lieve vrede" dan maar bij.

Ofwel kiest u voor de pragmatische oplossing, waarbij (kleinkinderen van) de vluchtelingen compensaties en een beperkt terugkeerrecht krijgen, en waarbij voor de rest men deze mensen verder integreert in de maatschappijen waar ze nu al decennia lang leven.

Dit is trouwens de manier waarop met de meeste vluchtelingenstromen in de 20ste eeuw werd omgegaan, of het nu Duitsers, Grieken, Turken, Kroaten, Polen, Serviërs, Tutsi's of... joden waren. Het is enkel voor de Palestijnen dat er blijkbaar andere wetmatigdheden gelden volgens sommige mensen.