Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Volg de VN-klimaatconferentie van dag tot dag: "Ontwikkelingslanden eisen engagementen"

Volg de VN-klimaatconferentie van dag tot dag: "Ontwikkelingslanden eisen engagementen"

Leve het internet! Dankzij de blogs van Bram Claeys van Bond Beter Leefmilieu, An Heyerick (VODO) en Saar Van Hauwermeiren (Oxfam Wereldwinkels) kan je de onderhandelingen tijdens de VN-klimaatconferentie op Bali van dag tot dag volgen.

Bij Bram Claeys kan je lezen over het onverwacht kordate optreden van de G77, een coalitie van derdewereldlanden. Die landen zetten zwaar in op overdracht van technologie.

"De overdracht van technologie is een heel belangrijk element van het Kyotoprotocol. Industrielanden moeten ontwikkelingslanden helpen om hun economie koolstofarmer te maken, door ze nieuwe, propere, zuinige technologie te bezorgen. Niettegenstaande zijn belang, raakte dit deel van het protocol nooit echt van de grond. Te weinig geld, te veel debatten. Toch blijft iedereen altijd benadrukken dat er dringend vooruitgang nodig is. De Europese Unie noemde technologie-overdracht een van de bouwblokken voor Bali.

De G77 vatte dinsdag de koe bij de horens, en vroeg om de bespreking van technologie ook onder de hoofding van de Subsidiary Body for Implementation (SBI) te houden. Zonder in te gaan op de saaie proceduredetails, komt dit neer op een veel belangrijker plek op de agenda van zo’n klimaatconferentie. Een strategische zet dus, die ze na veel discussie ook binnen haalden."

Bram Claeys beschrijft ook hoe Canada de G77 probeert te counteren (en meteen de hele conferentie te torpederen.

"Een vandaag “gelekte” nota van de Canadese regering toont expliciete instructies voor de Canadese onderhandelaars om de gesprekken te torpederen. Ze moeten eisen dat de ontwikkelingslanden onmiddellijk bindende absolute reductiedoelstellingen opnemen na 2012. Een zet die gegarandeerd de G77 de gordijnen injaagt, en op dit moment ook totaal niet aan de orde is."

Meer op:
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/milieublog/2007/12

De blog van Vodo en Oxfam Wereldwinkels vind je hier.

nog meer info

En voor wie er niet genoeg van kan krijgen is er ook op MO.be een groot Bali-dossier met nieuws, achtergrond en opinie. Zie www.mo.be/bali