Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Abou Jahjah veroordeeld: wil de echte Luc Lamine rechtstaan?

Abou Jahjah veroordeeld: wil de echte Luc Lamine rechtstaan?

Heeft Dyab Abou Jahjah op 26 november 2002, na de bekendmaking van de moord op Mohamed Achrak, de Antwerpse allochtone jeugd opgeruid? Ja, zegt de rechter, en daarvoor verdient de gewezen AEL-voorzitter 1 jaar gevangenisstraf. De rechter steunt voor zijn oordeel op de verklaring van een allochtone agent die Arabisch begrijpt.

Volgens die agent zou Abou Jahjah dit hebben geroepen: ‘Er is maar één god en dat is Allah. Samen staan we sterk tegen de politie. Al wie ons niet volgt, is een schijnheilige. Verzet u.’ In AEL-kringen, maar ook daarbuiten, wordt gezegd dat deze agent een valse verklaring heeft afgelegd om de moslimorganisatie erin te luizen. Dat lijkt niet onmogelijk als men de indrukwekkende lijst van leugens en loze verdachtmakingen bekijkt die in die dagen, maanden en jaren door media, politiek, politie, inlichtingendiensten en gerecht op de AEL werden afgevuurd.

De piste is evenwel nooit onderzocht, want een onafhankelijk officieel onderzoek is in de kiem gesmoord toen kort na de gebeurtenissen het Comité P, dat de politiediensten moet controleren, in een vlug geschreven, nietszeggend rapport de politie van elke schuld in de rellen vrijpleitte. Toenmalig parlementslid Karel Van Hoorebeke (N-VA) had het over ‘een heel vaag rapport over de ordehandhaving in Antwerpen bij de betogingen van de AEL in 2002 (...). Op televisie zag je inspecteurs met de spuitbus op oogniveau naar de betogers traangas of pepperspray spuiten. En in het verslag van het Comité P staat dat de politie niet provoceerde. Als men op dergelijke manifeste incidenten niet ingaat, dan maakt men zijn eigen rapport waardeloos.' (Gazet van Antwerpen, 13/1/2003; Comité P, Verslag 2002. Bijlage 3.3.)

Geen onafhankelijk onderzoek van het Comité P dus, maar toch bestaan er ernstige twijfels over de bezwarende verklaring van agent X tegen Abou Jahjah. En die twijfels komen uit onverdachte hoek. In oktober 2006 blikte Luc Lamine in Humo terug op de gebeurtenissen. Lamine was in die dagen de korpschef van de Antwerpse politie, en dus de baas van agent X. Dit is wat Lamine over de rol van Abou Jahjah in de rellen zei:
HUMO: U hebt met Abou Jahjah op straat, voor het oog van de camera, gediscussieerd.
LUC LAMINE: Ik heb stoïcijns geluisterd – geen woord heb ik gezegd. In een regen van stenen en andere projectielen gaf ik een signaal van rust aan mijn agenten, en aan de hele stad. Als enige, omsingeld door de lijfwachten van Jahjah, aanhoorde ik zijn tirade. (...) Na de tirade van Jahjah, toen de camera’s wegdraaiden, heb ik gezegd: “Abou, alstublieft, dit hebben we binnenkort niet meer onder controle. Leid de betoging af naar een moskee of er komen vodden van.” Hij hééft dat gedaan. Jahjah was voor rede vatbaar.
Ik heb met procureur des konings Bart Van Lijsebeth ambras over Jahjah gemaakt. De avond dat men bij Jahjah een huiszoeking ging verrichten heb ik de procureur gezegd: “Ik ga met de onderzoeksrechter mee naar binnen: Jahjah is volgens mij geen witteboordencrimineel.”

HUMO: Verhofstadt heeft de arrestatie van Jahjah in het parlement aangekondigd, alsof er geen scheiding der machten bestaat. Hij is ook uit de bocht gegaan.
LUC LAMINE: Iemand moet hem foute informatie hebben gegeven.
Als ik zie met wat voor ijver het parket Jahjah opjaagde, heb ik mijn bedenkingen Ze vorderden honderdvijftig agenten op om hem te arresteren, op het moment dat de stad in vuur en vlam stond. Ik vond die aanhouding onnodig, nutteloos en risicovol, maar het parket wou laten zien wie er de baas was in de stad. Ik heb daarover woorden gehad met het parket, jazeker. (...) ze verdachten Jahjah van een resem criminele activiteiten. Ik: “Welke dan? Het belemmeren van het verkeer op de Turnhoutsebaan? Gaan jullie hem daarvoor vervolgen, misschien?”

(Luc Lamine, ‘Verhofstadt is de enige die “sorry” tegen mij heeft gezegd’, Humo, 31/10/2006)

Agent X. beschuldigt Abou Jahjah van opruiend gedrag, maar zijn korpschef, die zijn verklaring in handen heeft gekregen, zegt dat Abou Jahjah oren had naar zijn suggestie en de toestand onder controle bracht door de woedende jongeren naar een moskee te leiden. Volgens de agent riep Abou Jahjah op tot verzet; volgens zijn chef was de AEL-leider ‘voor rede vatbaar’...

Lamines getuigenis lijkt geloofwaardig, want hij was echt geen vriendje van Abou Jahjah. Zijn getuigenis wordt trouwens bevestigd door andere geloofwaardige bronnen, zoals journalisten van De Standaard, Het Volk en de VRT. Mogen we Luc Lamine dan geloven? Misschien toch niet, want eind november 2007, aan de vooravond van het proces, zei Lamine dit: ‘Over de rol van bepaalde AEL-leden tijdens de rellen zal de rechter beslissen. Het enige wat ik erover kan zeggen is: Kijk nog eens naar de televisiebeelden die die avond gemaakt zijn. Daarop kan iedereen zelf zien hoe “rustig” Abou Jahjah tegen mij stond te roepen.’ (‘Rechter oordeelt over Antwerpse rellen na moord op Mohammed Achrak in november 2002’, De Morgen, 30/11/2007)

Wie heeft het bij het rechte eind: de Lamine van oktober 2006 of de Lamine van november 2007? De ene Lamine spreekt de andere tegen. In oktober 2006 is de ‘tirade’ van Abou Jahjah (die er kwam na de politieprovocatie met de pepperspray) van geen tel in het algemene oordeel; dertien maanden later is zij een zwaarwegend element van het dossier – bijna een corpus delicti – geworden.

De tegenstelling in de uitspraken van deze hooggeplaatse politieman kan worden verklaard zonder hem ontoerekeningsvatbaar te moeten verklaren. In oktober 2006 sprak Luc Lamine vrijuit, als ex-korpschef, over gebeurtenissen die tot het verleden leken te behoren, op een moment dat een rechtszaak tegen de AEL over de rellen van 2002 veraf, zo niet afgevoerd leek. In november 2007 lagen de kaarten compleet anders: het parket zette door en sleepte de AEL-leiders voor de rechter, waarmee niet alleen de reputatie van Abou Jahjah, maar ook die van eerste minister Guy Verhofstadt en zijn veiligheidsadviseur Brice De Ruyver in de weegschaal van vrouwe Justitia kwamen te liggen, want Verhofstadt en De Ruyver hadden van de daken geschreeuwd dat de AEL een dekmantel voor criminelen is en Abou Jahjah ‘eruit’ moet. En waren het niet uitgerekend de heren Verhofstadt en De Ruyver die Luc Lamine een mooie baan in een Brussels kantoor hebben bezorgd, als adviseur-generaal van de federale politie?

Hoe scheef staat onze rechtsstaat ?

Ik verwijs in deze materie naar het pdf document
dat tot stand is gekomen in het kader van het platform tegen vrije meningsuiting;
http://www.progresslaw.net/index.php?pg=29&id=338

verandert niet veel aan de kern van de zaak

Eindelijk publiceert iemand eens een stukje uit dat fameuze Humo-artikel dat zogezegd een andere licht op de zaak zou werpen...

Maar met alle respect voor de AEL-supporters: het enige wat Lamine hier zegt is dat Abou Jahjah nà de scheldtirade en de rellen tot inkeer is gekomen, en de jongeren alsnog naar de moskee heeft geleid.

Dat is toch niet in tegenspraak met hetgeen waarvoor hij veroordeeld is? (aanzetten tot rellen). Het is toch niet omdat iemand achteraf probeert de schade te beperken, dat hij daarom niet schuldig is voor wat hij eerder die avond deed?

Verder vind ik dat Lamine gelijk heeft wanneer hij aanklaagt dat sommigen van de mug Abou Jahjah een olifant probeerden te maken.

De AEL blijft in mijn ogen een racistische en gewelddadige organisatie die weinig goeds heeft gebracht.

Maar het was een lokale organisatie, geen onderdeel van één of ander Al Quaida complot of iets dergelijks. Dat sommigen in de media (en blijkbaar ook bij het parket) dat probeerden te insinueren heeft de zaak geen goed gedaan.

Maar nogmaals: dat verandert allemaal niets aan de kern van de zaak, of aan de gronden waarop de drie AEL-kopstukken werden veroordeeld. Al zou Abou Jahjah in beroep misschien wel verzachtende omstandigheden kunnen vragen voor het feit dat hij spijt had getoond door de jongeren aan het einde alsnog naar de moskee te leiden en verdere vernielingen te voorkomen.

boek lezen en ophouden met onzin uit te kramen

Amaai daar ben je weer.Wees toch tevreden,De AEL is zo goed als van de kaart geveegd, met een veroordeling als kers op de taart.Lees het boek van Ludo Dewitte(andere koek dan een Humo artikel) en dan heb je een heeeeeel ander beeld van de AEL en Abou Jahjah,dan wat de media ,gerecht en politiek ervan gemaakt hebben .Ik vrees echter dat je er niet door geraakt,want dan valt uw stelling als een kaartenhuisje in elkaar.Na het lezen van het boek blijft mijn respect voor de AEL en Abou Jahjah moeiteloos overeind.Wat niet van u kan gezegd worden.Tussen haakjes mocht men ooit met peperspray in uw ogen spuiten dan ben ik toch eens benieuwd naar uw reactie.Mischien sta je dan ook wel wat te roepen en te tieren van pijn en frustratie .Mischien dat je dan eindelijk eens eeen verband leert leggen tussen feiten die elkaar opvolgen ipv er iets selectief uit te pikken om uw dwaze stellingen te bewijzen.

boek gelezen, dank u

Ik heb het boek (of eerder pamflet) van Ludo de Witte al meer dan een jaar geleden gelezen.

(Ik vind dat je als mens ook dingen moet lezen waar je het niet mee eens bent, en niet enkel de kranten van je eigen "zuil".)

Hier kun je nog een eeuwigdurend welles-niets spelletje over doen, maar de enige goede oplossing is dat het proces wordt overgedaan in beroep, met meer getuigen als het moet.

Als Abou Jahjah dan zou worden vrijgesproken, dan leg ik me neer bij het feit dat hij niet schuldig is aan de rellen op de Turnhoutsebaan.

Maar dit verandert voor de rest niets aan wat ik vind van zijn beweging.

Band "terreuralarm" en proces tegen Abou JahJah

In een interview (Humo 31 december 2007) suggereert Claude Moniquet, directeur van het European Strategic Intelligence Security Center dat het eindejaars- “terreurallarm” er kwam onder druk van de Amerikaanse inlichtingsdiensten.

Dit valt ongeveer samen met het proces tegen Dyab Abou JahJah.
Ligt daar geen verband?

Het was in België dat er de poging tot aanzet was van een proces tegen Sharon en Franks. Deze processen kwamen niet meer van de grond onder druk van de Amerikanen.

Volgens mij mag Dyab geen gewoon proces krijgen van de Amerikanen. Hij vooral, maar wellicht ook de organisatie AEL moeten als het kan met een proces en anders op een andere manier … het etiket “islam-terrorisme” krijgen.

Het proces waartegen Dyab zegt in beroep te gaan, waar hij op aanwezig zal zijn wordt hoe dan ook een POLITIEK proces. Zelfs als Dyab veroordeeld wordt en zelfs als hij de bak in zal vliegen zal het een INTERNATIONALE propagandistische waarde hebben voor de succesvolle strijd die Hezbollah (samen met Amal en de Libanese Communistische Partij) gevoerd hebben en nog zullen voeren tegen de imperialistische kolonistische voorpost die Israel is.
Die strijd geven aan de bovengenoemde organisaties een voorhoederol in heel arabische anti-imperialistische strijd.

De geheime diensten kennen ook de geschiedenis en kennen ook de propagandistische waarde van het proces tegen opstandelingen tegen de Moncada kazerne (Fidels pleidooi: “Veroordeel mij maar! De geschiedenis zal mij vrijspreken”), het proces tegen Dimitrov….. en Malcolm X is dan ook via opgezette provocatie….geliquideerd, evenals de organisatie The Black Panthers.

Ik denk dat de Amerikanen (en Israelis) het signaal willen geven: Als Dyab Abou JahJah een voet zet op Europese bodem (en liefst al voordien) moet hij als “terrorist” opgepakt worden …. en kan hij dan “bij schermutselingen bij zijn arrestatie” of via één of andere door de Mossad ineengestoken provocatie niet geliquideerd worden?

En dat willen de Amerikaanse (maar ook Europese) imperialisten verhinderen en het aan hun zionistische bondgenoten besparen.

plakwaaier

Lamine lijkt mij na het lezen van zijn rol in de hele kwestie een soort mossel noch vis.Man zonder ruggegraat .Een plakwaaier die met wat lekkers voor ogen zijn klak naar de wind zet.