Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

BBTK houdt vierjaarlijks congres

BBTK houdt vierjaarlijks congres

BLANKENBERGE – De BBTK startte vandaag met haar vierjaarlijks congres in Blankenberge. Militanten uit alle hoeken van het land stroomden toe aan de parel van de Belgische kust om er mee te beslissen over de te varen koers van hun centrale. Ze heten er ook hun nieuwe voorzitter welkom en luisteren er naar een wetenschappelijke uiteenzetting over hun werkterrein, dat van de Belgische bedienden.

erwin.jpg

Erwin De Deyn, kersverse voorzitter van het BBTK - foto blg

Op het congres dat de naam “een vakbond in beweging” draagt, is de eerste beweging te merken aan de top van de socialistische bediendecentrale, ondertussen de grootste binnen het ABVV. De militanten kozen er immers hun nieuwe voorzitter en ondervoorzitter, Erwin De Deyn en Myriam Delmée. Aftredend voorzitter Christian Roland gaat met pensioen.

“Ook het profiel van de Belgische bedienden is in beweging”, weten ze bij de BBTK. Dat bewijst trouwens de studie “de wereld van de bedienden”, uitgevoerd door de KUL en de ULB in opdracht van de BBTK. De studie die vandaag gepresenteerd werd op het congres brengt de situatie voor de bedienden op de arbeidsmarkt op wetenschappelijke wijze in kaart. De BBTK houdt rekening met de resultaten van het onderzoek bij het uitzetten van de lijnen voor de toekomst. Die lijnen zitten verwerkt in een zestal resoluties die hoofdzakelijk morgen gestemd zullen worden.

De resultaten van het onderzoek waren soms te verwachten, dan weer opvallend.
Met een percentage van 40% maken de bedienden de grootste groep uit van de loontrekkenden. Dit tegenover 30% arbeiders en 30% ambtenaren.
Dat de werkgelegenheid groeit in de bediendesectoren is te verwachten in een diensteneconomie. Vooral in de logistiek, handel, horeca en social profit worden meer mensen tewerkgesteld. De uitzondering is de financiële sector (banken en verzekeringen).
Het zijn de vrouwen die die extra vacatures opvullen in de dienstensector. De laatste vijfentwintig jaar is hun aantal met 75% gestegen, dat van de mannen bleef ongeveer gelijk. De verhouding vrouw-man is nu 52% tegen 48%.
Dit betekent echter niet dat de vrouwen meer uren presteren want 48% procent van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover 6% mannen.
53% van de bedienden heeft een diploma hoger onderwijs. Twaalf jaar geleden laag dat percentage nog tien percent lager. Deze evolutie vertaalt zich ook in een stijging van het aantal kaderleden onder de bedienden.
Tot slot wezen de professoren er nog op dat “50% van de bedienden werken in bedrijven met minder dan 5O werknemers”.

De voorliggende resoluties houden rekening met deze cijfers. Zo pleitte Erwin De Deyn vandaag voor een “betere bescherming van de deeltijdse contracten”. Ook de “gelijke representatie van mannen en vrouwen” stond op de agenda.

Van de zes ontwerpresoluties die de militanten voorgeschoteld krijgen, is die over het arbeider-bediendestatuut de meeste actuele. Momenteel wordt er gewerkt aan een manier om deze twee statuten gelijkwaardig te maken. De congresgangers krijgen op de tweede dag een aantal voorstellen voorgeschoteld. De BBTK is alleen maar tevreden met “een harmonisering naar boven toe”. Wat neer komt op het toekennen van de bediendevoordelen aan de arbeiders. De nieuwe voorzitter liet al duidelijk verstaan dat “niet aan het bediendestatuut mag geraakt worden”.

Het uiteindelijke oordeel van de militanten over alle zes de resoluties kennen we zaterdagmiddag, wanneer het congres afgelopen zal zijn. Even later staat het volgende congres al voor de deur. Dat van ABVV nationaal, dat begin juni al plaats vindt.