Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

KWB stimuleert het gebruik van zonnecollectoren

KWB stimuleert het gebruik van zonnecollectoren

KALKEN -- Gisteren gaf KWB Oost-Vlaanderen een infoavond over zonnecollectoren. Dit als voorbereiding op een bouwweekend. Luc De Deyne sprak er over de voordelen van zonne-energie en belichtte het totale kostplaatje van zo'n engagement.

bouwfilmdsc_0119.jpg

Dinsdagavond stroomde de Breughelzaal in Kalken helemaal vol met KWB-leden en niet-leden. tweehonderd mensen trokken naar het kleine Oost-Vlaamse dorpje Kalken en vlijden zich er neer voor een uiteenzetting over zonne-energie. Het is de bedoeling dat deze avonden uitmonden in bouwweekends waar dan in groep gesleuteld wordt aan zonnecollectoren. Bovendien zijn deze avonden een unieke kans voor de Kristelijke Werknemers Beweging om met nieuwe leden in contact te komen.

“Dit doen we op twee manieren”, vertelt Koenraad Coppens, verantwoordelijke voor de bouwweekends. “De expliciete kant is dat mensen best lid worden van onze vereniging als ze willen deelnemen aan ons bouwweekend. Doen ze dat niet, dan betalen ze drie euro meer per zonnecollector. Bovendien zijn ze zonder lidmaatschap niet verzekerd en je weet nooit wat er gebeurt...”

Volgens Coppens ontmoet de KWB zo ook op impliciete wijze nieuwe leden door kwalitatief goede avonden en weekends aan te bieden. Daardoor hebben zij een product waarmee ze goodwill creëren bij de mensen. Wat zeker te zien was op de infoavond in Kalken. Tijdens het vragenuurtje werden doordachte vragen gesteld door de toehoorders en even doordachte antwoorden gegeven door de specialist. Het was duidelijk dat mensen graag komen en dat zij misschien op termijn zelfs lid willen worden van de beweging.

Zonnecollectoren
Het traject naar het bouwen van zonnecollectoren verloopt in drie opeenvolgende stappen. De infoavond over zonnecollectoren is de tweede in het rijtje. “Maar wie de eerste avond heeft gemist, krijgt een kans om die alsnog te volgen”, zegt Coppens. “Want van de 200 mensen in de Breughelzaal hebben waarschijnlijk zelfs 150 niet deelgenomen aan de eerste avond.”

De eerste stap in het traject is een avond over energiezuinig wonen. “Als mensen vinden dat ze rond zijn met de ingrepen die daar voorgesteld worden, kunnen ze naar de tweede avond komen. En pas als ze met die aanpassingen klaar zijn, zouden ze van start mogen gaan met het bouwen van zonnecollectoren.”

“Eigenlijk is het zonnepaneel de laatste stap in zuinig omspringen met energie. Isoleren is de basisvereiste. Jammer genoeg wil de overheid enkel zichtbare energiebesparende acties subsidiëren, behalve in West-Vlaaderen. Daar koos men er wel voor om premies te geven voor isolatie”, zegt De Deyne.

“Zonder subsidies is de totale kostprijs van een pakket om te werken met zonne-energie ongeveer 3000 à 4000 euro”, zegt Luc De Deyne van het KWB. “Maar eigenlijk zijn de zonnepanelen zelf niet de grootste kost. De aankoop van een speciale boiler en de kost van een installatie zijn veel duurder.”

Door zonnepanelen zelf te bouwen kan je twee derde van de kostprijs van de panelen uitsparen. En besef je ook beter hoe zo'n paneel werkt. Op de rest kan je niet besparen, want de speciale boiler (die ongeveer 1500 euro kost) kan je niet zelf maken. En daarenboven gebeurt de installatie door een installateur, wat ook heel wat kost.

35 euro per persoon per jaar besparen
“Het totale kostenplaatje zal iets lager liggen wanneer je het paneel zelf fabriceert. Want jaarlijks bespaar je 35 euro per persoon aan energie. Zowel met zelfgebouwde, dus goedkopere, panelen als met gekochte. Het enige verschil is dat zelfbouwpanelen iets langer nodig hebben om op te warmen. Dus zullen zij per dag ongeveer een half uurtje langer moeten draaien. Maar dat wil niet zeggen dat ze sneller kapot gaan”, zegt De Deyne.

Volgens de specialist is het probleem in België dat je altijd bijverwarming nodig hebt, dus dat enkel de zonne-energie niet volstaat om de energievraag te dekken. Dat is niet zo in Zuiderse landen zoals bijvoorbeeld Italië. Met andere woorden, als je verwarmt met zonne-energie, dan is een dubbele verwarmingsinstallatie van doen om het tekort aan energie van de zon op te vangen.

De netto-kostprijs van een zonne-energieinstallatie komt neer op 1500 à 2500 euro. Deze prijs is afhankelijk van het aantal personen per gezin. Je hebt dit bedrag min of meer terugverdiend op gemiddeld 15 jaar tijd, omdat je jaarlijks ongeveer 7 à 8 procent bespaart aan energie. “Dat maakt dat er nogal wat animositeit is in de zaak. Veel mensen geloven die tijdspanne gewoonweg niet. Zij denken dat zonne-energie gebruiken de kip is met het gouden ei. Maar dat is niet het geval”, zegt Coppens.

Om te besparen moet je dus eenmalig veel uitgeven. Maar een groot deel van dat bedrag kan je terugkrijgen door premies van verschillende instanties, die bovendien allemaal combineerbaar zijn.

“Door premies uit te reiken maakt de overheid mensen bewust inzake energieverbruik. Vroeger was energie veel te goedkoop. We merken dat mensen meer interesse krijgen in onze info-avonden naarmate de energieprijzen duurder worden. Maar toch komt de meeste interesse uit de hoek van idealistische Vlamingen die milieubewust zijn. Op termijn zal energiebesparing wel meer en meer een belangrijke rol gaan spelen”, is De Deyne van mening.

Volgens de zonnepanelenspecialist was het vroeger interessanter om geld te laten renderen op de bank dan het te investeren in zonnepanelen. De investeerders die toen zonnepanelen gebruikten waren echte idealisten. Maar nu is het bijna even rendabel om te investeren in zonnepanelen dan om geld op een spaarboekje te plaatsen.

pratendsc_0138.jpg
zaalachteraandsc_0145.jpg
zaaldsc_0122.jpg

Zonnepanelen

Ik woon in Westvlaanderen worden er soms info avonden alhier gehouden?

vdg henri,