Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

NSV niet erkend door Gentse student

NSV niet erkend door Gentse student

GENT – Op donderdag 6 maart organiseerden enkele Gentse studentenverenigingen een bijeenkomst om de erkenning van het NSV (Nationalistische Studentenvereniging) in het PFK (Politiek en Filosofisch Konvent) tegen te houden. Ze verzamelden 3300 tegenstemmen.

Foto's: Annabel

straat1.jpg

Volgens het NSV wordt zij “op dit moment uit het universitaire Politiek-Filosofische Konvent geweerd, en wel door diezelfde extreem-linkse groupuscules die met onverholen hypocrisie ons recht op betogen zullen contesteren met een traditioneel zeer agressieve tegenbetoging. Door het PFK gesponsorde anarchistische geweldenaars en betweterige salonmarxisten zijn hier de drijvende krachten”, valt te lezen op www.nsv.be.

Tegenhangers van het NSV (ABVV-Jongeren, Comac, Groen Alternatieve Studenten, Animo, Vluchtelingen Aktie Komitee , VONK, Overleg Noord-Zuid, Rood, 't Zal Wel Gaan) zamelden petities in, die -gisteren al- het protest belichaamden met 3300 tegenstemmen, wat neerkomt op ongeveer 1 student op 8 aan de Gentse universiteit. Tijs Hostyn, actieaanvoerder, spoorde tijdens een vergadering zijn toehoorders aan om nog meer handtekeningen te verzamelen: “We hebben 3300 petities opgehaald op slechts een week tijd. Als we deze actie langer aanhouden, kunnen we er nog een pak meer verzamelen.”

Na een bijeenkomst gisteren van de (vooral linkse) tegenpolen van het NSV -over hoe zij het protest nog beter kunnen organiseren- vertrok een kleurrijke ballonnenmars naar het Gentse Rectoraat om hun ingezamelde handtekeningen te schenken aan rector Paul Van Cauwenberghe. Met deze optocht wilden de actievoerders op ludieke wijze aandacht vragen voor het probleem en duidelijk maken dat alle kleur zal vervliegen van de UGent mocht de NSV erkend worden.

“De erkenning of niet-erkenning van een studentenvereniging verloopt volgens een uitgeschreven procedure”, vertelt Van Cauwenberghe. “Het eerste woord geven we aan de studenten zelf die zetelen in het PFK. Zij geven een bepaald advies en wanneer dat negatief uitkomt, sturen zij hun aanbeveling door naar de sociale raad. Nadat de sociale raad grondig de motivatie van het Konvent bestudeert, geeft zij het dossier door aan het bestuurscollege. Die velt uiteindelijk een eindoordeel, dat afhangt van welke motivatie en fundering zij op papier in handen krijgt.”

Hostyn vertelt dat het PFK eerder al een negatief advies doorgaf aan de sociale raad (de stemming luidde vijf stemmen tegen en één stem voor). Maar volgens de rector was dat advies niet gemotiveerd, dus werd het teruggezonden, met de vraag om bijkomende fundering en motivatie. “Daarom zitten we nu in een stadium waar een nieuwe beslissing moet worden genomen”, vertelt de rector.

“Het PFK zal één dezer dagen opnieuw haar negatieve motivatie doorgeven aan de sociale raad. Binnen korte tijd zal dat advies het bestuurscollege bereiken -nadat de sociale raad heeft geoordeeld- en volgt een definitieve bekrachtiging. Dat kan zowel een 'ja' of een 'neen' zijn.”, verklaart Van Cauwenberghe.

straat2.jpg
straat3.jpg
straat4.jpg
straat5.jpg
straat6.jpg
straat7.JPG
straat8.JPG
straat9.JPG
straat10.JPG
straat11.JPG
straat12.JPG